Tự sự trong dân ca dân tộc Tày

Yếu tố tự sự trong dân ca Tày

Yếu tố tự sự trong dân ca Tày
... cấu dân ca Hmông dân ca dài dân ca Việt Tính chất trần thuật, kể lể, phô diễn đậm nét hơn” Dân ca Việt, dân ca Trung Quốc kết cấu thường ngắn, gọn, yếu tố cốt truyện không rõ dân ca Thái, dân ca ... vai trò yếu tố tự kho tàng dân ca Tày Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các lời dân ca sinh hoạt người Tày có diện yếu tố tự 4.2 Phạm vi nghiên cứu Các lời dân ca Tày sưu ... chia yếu tố tự dân ca Tày làm hai tiểu loại: - Những ca có cốt truyện - Những ca cốt truyện Vấn đề trở lại sâu hơn, cụ thể chương Tóm lại cần phải khẳng định lần có mặt yếu tố tự dân ca Tày, ...
 • 104
 • 334
 • 0

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc tày ở vùng đông bắc

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc tày ở vùng đông bắc
... nghiên cứu mối quan hệ truyền thuyết dân gian Tày lễ hội anh hùng lịch sử vùng Đông Bắc Mối quan hệ truyền thuyết dân gian lễ hội người anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc số tác giả quan tâm ... THUYẾT DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI VỀ NGƯỜI ANH HÙNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TÀY VÙNG ĐÔNG BẮC 3.1 Vai trò truyền thuyết dân gian lễ hội người anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc Truyền thuyết hậu thân ... tìm hiểu mối quan hệ truyền thuyết lễ hội anh hùng lịch sử người Tày vùng Đông Bắc Lịch sử vấn đề Trong tìm hiểu mối quan hệ truyền thuyết lễ hội anh hùng lịch sử người Tày vùng Đông Bắc, công...
 • 26
 • 1,020
 • 1

slide thuyết trình lễ hội tu su của dân tộc h’mông

slide thuyết trình lễ hội tu su của dân tộc h’mông
... http://ww.dantocviet.vn Bộ Văn hóa Thể thao Du lich - Chuyên trang Văn hóa dân tộc Trích phóng sự: Lễ hội Tu Su dân tộc H’mông - Tác giả: Gia Nguyễn; Nguyễn Trường Sơn - Bộ Thông tin Truyền thông ... trả lời câu hỏi trước tiếp tục tiếp tục Chấp nhận Chấp nhận Làm lại Làm lại Bài tập 5: Lễ hội Tu Su dân tộc H'mông hình thức sinh hoạt văn hóa chứa đựng tất khát vọng, ước muốn tâm linh, dịp ... Bài tập 1: Người dân tộc H'mông thường tổ chức Lễ hội Tu Su vào ngày nào? A) B) C) Những ngày đẹp năm Những ngày xấu năm Những ngày lẻ...
 • 15
 • 1,592
 • 0

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc
... nghĩa xã hội 37 CHƢƠNG 2: TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI VỀ NGƢỜI ANH HÙNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TÀY VÙNG ĐÔNG BẮC 2.1 Truyền thuyết dân gian ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc 2.1.1 ... 26 CHƢƠNG 2: TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÀ LỄ HỘI VỀ NGƢỜI ANH HÙNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TÀY VÙNG ĐÔNG BẮC 38 2.1 Truyền thuyết dân gian ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc ... thuyết dân gian lễ hội ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày Đông Bắc Chƣơng 3: Vai trò qua lại biến đổi mối quan hệ truyền thuyết dân gian lễ hội ngƣời anh hùng lịch sử dân tộc Tày vùng Đông Bắc Ngoài...
 • 119
 • 501
 • 0

Báo cáo Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại

Báo cáo Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại
... trữ tình - dạng phổ biến trường ca tự văn học đại Và qui luật, tác phẩm dài hơi, yếu tố tự tồn Vậy tự trường ca trữ tình có đặc điểm gì, từ phân biệt với dạng trữ tình hay tự văn xuôi không Đó ước ... thay đổi Tuy nhiên, nói, với thể loại trường ca, dù khó tách rời yếu tố tự sự, chí số tác phẩm có cấu trúc bề trữ tình, bên tự sự, đương nhiên tự trường ca trữ tình không tuyệt đối thể loại khác ... diện trường ca trữ tình Nó thể đậm đặc đan xen trữ tình tự sự, chủ quan khách quan, kiện cảm xúc, hệ thống ngẫu hứng, trần thuật chiêm nghiệm Một yếu tố thường có tự cốt truyện Với trường ca trữ...
 • 11
 • 61
 • 0

Nghiên cứu văn hóa cồng chiêng của các dân tộc tây nguyên ý nghĩa rút ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu văn hóa cồng chiêng của các dân tộc tây nguyên ý nghĩa rút ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong giai đoạn hiện nay
... Nghiên cứu văn hóa Cồng Chiêng dân tộc Tây Nguyên Ý nghĩa rút phát triển kinh tế- hội Việt nam giai đoạn nay làm đề tài nghiên cứu 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích Trên sở nghiên cứu ... cồng chiêng Tây Nguyên trường này" 2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM C TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.2.1 Giá trị văn hoá Cồng chiêng kinh tế ... tới phát triển bền vững đất nước 3 .Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề “ Nghiên cứu văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên ý nghĩa phát triển kinh tế - hội Việt...
 • 56
 • 434
 • 1

THƠ CA CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC TÀY QUA CÁC THỜI KÌ LỊCH SỬ

THƠ CA CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC TÀY QUA CÁC THỜI KÌ LỊCH SỬ
... thanh! Thơ ca cách mạng dân tộc Tày mang tính chất dân tộc đại chúng Phần lớn thơ lồng vào điệu dân ca quen thuộc Trước hết chiếm phần lớn Sli, lượn dân tộc Tày Nùng Tiếp sáng tác theo thể thơ đường ... mạng dân tộc Tày tự nâng lên để hoà nhập với thơ ca cách mạng nước Tuy nhiên sáng tác vội vàng để phục vụ kịp thời nên thơ ca cách mạng dân tộc Tày có nhiều câu gượng ép, ngôn ngữ chưa thật ... Thơ ca cách mạng mở rộng tầm hiểu cho nhân dân dân tộc, giúp họ hiểu rõ tình hình giới đất nước người Liên Xô Với Cách mạng Tháng mười (1917) vĩ đại, nhân dân Liên Xô mở cho nhân loại trang sử...
 • 10
 • 142
 • 0

Vấn đề mở rộng vôn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc Tây Nguyên

Vấn đề mở rộng vôn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc Tây Nguyên
... mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc thiểu số với học sinh tiểu học ngời Kinh Học sinh tiểu học ngời Kinh v học sinh tiểu học ngời DTTS đối tợng m chơng trình học nh trờng tiểu học ... khoa học v thực tiễn Cấu trúc luận văn Chơng 1: Một số vấn đề việc mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc 1.1 ý nghĩa v tầm quan trọng vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh dân tộc thiểu ... đợc nguyên tắc, lý thuyết vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc vùng Tây Nguyên Đề xuất số phơng hớng có tính khả thi để thực trình dạy tiếng Việt giúp học sinh dân tộc mở rộng...
 • 82
 • 743
 • 2

VẤN ĐỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

VẤN ĐỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN
... mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc thiểu số với học sinh tiểu học ngời Kinh Học sinh tiểu học ngời Kinh v học sinh tiểu học ngời DTTS đối tợng m chơng trình học nh trờng tiểu học ... khoa học v thực tiễn Cấu trúc luận văn Chơng 1: Một số vấn đề việc mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc 1.1 ý nghĩa v tầm quan trọng vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh dân tộc thiểu ... sinh tiểu học ngời dân tộc Tây Nguyên mở rộng vốn từ Nhiệm vụ nghiên cứu Tiến hnh khảo sát thực trạng việc dạy v học vấn đề mở rộng vốn từ học sinh tiểu học ngời dân tộc thiểu số Tây Nguyên Xây...
 • 82
 • 521
 • 1

Thơ dân tộc tày từ 1945 đến nay

Thơ dân tộc tày từ 1945 đến nay
... Hiện thực đời sống thơ dân tộc Tày từ 1945 đến Chương 3: Các phương diện nghệ thuật thơ dân tộc Tày từ 1945 đến Chương 4: Một số phong cách sáng tạo thơ dân tộc Tày từ 1945 đến Chương 1: TỔNG ... có chọn lọc nhà thơ dân tộc Tày đại với tác phẩm văn học dân gian, sáng tác dân tộc Tày với nhà thơ dân tộc khác , từ đến khẳng định đặc điểm bật thơ văn dân tộc Tày từ 1945 đến Ngoài để triển ... trung nghiên cứu tác phẩm thơ tác giả dân tộc Tày từ năm 1945 đến nay; bên cạnh số tác phẩm thơ dân tộc Tày trước năm 1945, kho tàng thơ ca dân gian Tày; tác phẩm thơ dân tộc thiểu số khác Thái,...
 • 165
 • 352
 • 2

Lịch sử và truyền thống văn hoá của các dân tộc tày nùng ở lạng sơn (thế kỷ XI XIX)

Lịch sử và truyền thống văn hoá của các dân tộc tày  nùng ở lạng sơn (thế kỷ XI  XIX)
... phận dân c Với lí trên, chọn đề tài "Lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn (thế kỷ XI XIX) " để làm luận văn tốt nghiệp cao học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Lịch sử dân tộc Tày ... hai dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn trớc kỷ XI - Vai trò nhân dân dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn công bảo vệ độc lập tự chủ đất nớc từ kỷ XI đến kỷ XIX - Những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày ... Bắc Lạng Sơn, ngời Tày - Nùng sớm định c có đặc điểm riêng cần nghiên cứu Với đề tài "Lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn (thế kỷ XI - XIX)" vừa nghiên cứu lịch sử truyền thống...
 • 161
 • 641
 • 1

Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm tự sự trong chương trình ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫn

Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm tự sự trong chương trình ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫn
... việc dạy - học phần đọc thêm tác phẩm tự lớp 12 - Đề xuất PPDH phần đọc thêm tác phẩm tự chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn - Hiện thực hóa PPDH phần đọc thêm tác phẩm tự ... tác phẩm tự sự, khảo sát việc dạy- học phần đọc thêm tác phẩm tự lớp 12 trường THPT, luận văn đề xuất PPDH phần đọc thêm tác phẩm tự lớp 12 chương trình ngữ văn theo hướng tự học hướng dẫn 3.2 ... chương trình ngữ văn lớp 11, văn đọc thêm chiếm tỷ lệ 14/40 văn Trong chương trình ngữ văn lớp 12, văn đọc thêm chiếm tỷ lệ 12/ 32 văn 1.5.2 Thực trạng phần đọc thêm tác phẩm tự lớp 12 - ban 1- Chương...
 • 15
 • 1,035
 • 1

CÁC DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT CÁ, TÔM… TRONG DÂN GIAN TAY NAM BỘ ppt

CÁC DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT CÁ, TÔM… TRONG DÂN GIAN TAY NAM BỘ ppt
... người đẩy Vó, lưới, đuôi chuột, sệp, sử dụng lưới nhiều không mang dấu ấn nguyên thủy dân gian ngày xa xưa 5|Trang Nhận xét Nhìn chung vật dụng đánh bắt dân gian mà sưu tầm giới thiệu mang đậm nét ... bình dân Nó không lần vào thơ ca: Cá lờ lờ đờ ngoắc Cá lờ bươn chải chun vô hay: Chồng mò, vợ lưới câu Chàng rễ đỗ lộp, dâu ngồi nò Qua dụng cụ đánh bắt dân gian dễ kiếm, dễ làm chí với hai bàn tay ... mẽ vật dụng đánh bắt dân gian nhiều thay đổi, biến tướng theo hướng hủy hoại, hủy diệt môi trường sống hàng trăm năm đất Đó đây, quyền cấp tịch thu, thiêu hủy loại xuyệt điện để bắt cá, bắt tôm...
 • 6
 • 563
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử dân tộc tàylịch sử hình thành dân tộc tàybản sắc dân tộc tày trong thơ y phươngtruyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong lịch sử của dân tộclịch sử dân tộc tây nguyênvấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc tây nguyênđánh giá vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangcho luận điểm sau chiếu dời đô lý công uẩn e hãy làm sáng tỏ sự lớn mạnh tự cường của dân tộc bằng đạn văn quy nạptôn trọng những di sản văn hoá tư tưởng của dân tộc và thời đạisự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lêncặp phạm trù cái chung và cái riêng trong nghiên cứu quan hệ giữa nếp sống văn hoá dân tộc tày ở bắc kạndân tộc tàydân tộc tây bắctruyện cổ dân tộc tàytục ngữ dân tộc tàyCriminology theories patterns and typologies 11th edition siegel test bankCritical thinking 10th edition moore test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bankCurrent psychotherapies 10th edition wedding test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankCustomer service skills for success 6th edition lucas test bankDevelopmental psychology childhood and adolescence 9th edition shaffer test bankDigital planet tomorrows technology and you complete 10th edition beekman test bankDiscovering computers 2014 1st edition vermaat test bankDiscovering computers fundamentals your interactive guide to the digital world 8th edition shelly test bankDiscovering the internet complete 4th edition shelly test bankDiscovering the life span 1st edition feldman test bankDiscovering the life span 2nd edition feldman test bankDiscovery series human sexuality 1st edition carroll test bankTieu luan tệ nạn xã hộiDieu le Cty CP Duoc TW2 ngay 11 1 2017 HDQT kiufthuyet minh de tai nckh22352uftai ve tai day22462