Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty đầu tư xây lắp và thương mại 36

Kế toán tổng hợp tại Công ty đầu xây lắp thương mại 36

Kế toán tổng hợp tại Công ty đầu tư xây lắp và thương mại 36
... TÀI CHÍNG KẾ TỐN XN CƠ KHÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐỘI XÂY LẮP SỐ PHĨ GIÁM ĐỐC CHÍNH TRỊ PHỊNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 63 ĐỘI XÂY LẮP SỐ PHỊNG KH TỔNG HỢP TRẠM TRỘN BT THƯƠNG PHẨM ĐỘI 20 PHỊNG ... dể ghi vào bảng cột ng ứng, phận dòng, sau tiến hành cộng tổng tồn doanh nghiệp _ Căn vào bảng tốn lương phận kế tốn lập bảng tổng hợp tiền lương sau : Cơng Ty ĐTXL & TM 36 BẢNG TỔNG HỢP THANH ... tháng kế tốn cộng sổ chi tiết vật liệu kiểm tra đơí chiếu với thẻ kh Ngồi đẻ có số liệu đối chiếu với kế tốn tổng hợp, kế tốn cần phải tổng hợp số liệu, chi tiết sổ chi tiết vào bảng tổng hợp N...
 • 51
 • 279
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty Đầu Xây lắp Thương mại 36

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36
... viên Đầu Xây lắp Thương mại 36 1.1.1.1 Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nhà nước thành viên Đầu Xây lắp Thương mại 36 (Công ty Đầu Xây lắp Thương mại 36) thuộc Tổng Công ty Thành an (Binh ... Báo cáo thực tập tổng hợp Báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần: • Phần 1: Tổng quan Công ty TNHH Nhà nước thành viên Đầu Xây lắp Thương mại 36 • Phần 2: Thực trạng tổ chức ... đốc Công ty TNHH Nhà nước thành viên Đầu Xây lắp Thương mại 36 Ông: Nguyễn Đăng Giáp 1.1.1.3 Địa chỉ: Tên Công ty: Công ty TNHH Nhà nước thành viên Đầu Xây lắp Thương mại 36 - Thuộc Tổng Công...
 • 26
 • 363
 • 1

Hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Đầu xây lắp Thương mại 36

Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36
... TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 36 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Đầu xây lắp Thương ... viên kế toán thực tập phòng kế toán Công ty Đầu xây lắp Thương mại 36 nhận thấy vai trò kế toán tiền lương khoản trích theo lương quan trọng công tác quản lý doanh nghiệp xây lắp nói chung Công ... Trình tự kế toán khoản trích theo lương công ty Đầu xây lắp Thương mại 36 2.2.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng Bảng toán tiền lương (Phụ lục 6) 2.2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng * Tài khoản 334-...
 • 37
 • 196
 • 0

Hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu xây lắp Thương mại 36

Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36
... tế kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 2.2.1 Quy định việc chi trả lơng công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 Lơng tháng đợc trả lần trực tiếp vào tài khoản ... viên kế toán thực tập phòng kế toán Công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 nhận thấy vai trò kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng quan trọng công tác quản lý doanh nghiệp xây lắp nói chung Công ty ... kế toán khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 2.2.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng Bảng toán tiền lơng (Phụ lục 6) 2.2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng * Tài khoản 334- PhảI trả công...
 • 34
 • 195
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty đầu xây lắp thương mại 36

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư xây lắp và thương mại 36
... doanh tổ chức kinh doanh công ty 2.1.2.1 Chức ,nhiệm vụ công ty: Công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 tổ chức kinh tế hạch toán độc lập,có chức sản xuất kinh doanh tổng hợp,có lực cao tổ chức thi công ... tế kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 2.2.1 Quy định việc chi trả lơng công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 Lơng tháng đợc trả lần trực tiếp vào tài khoản ... 0918.775 .368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775 .368 Chơng II Thực tế công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty đầu t xây lắp thơng mại 36 2.1 Tổng quan công...
 • 34
 • 155
 • 0

Tổng quan về Công ty Đầu Xây lắp Thương mại 36

Tổng quan về Công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36
... tiếp Công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 Bộ Quốc Phòng, đại diện chủ sở hữu Tổng công ty Thành An nên cấu tổ chức máy Công ty bao gồm cấp quản lý sau _ Giám đốc công ty: ngời đại diện pháp nhân công ... kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, kế toán công cụ thực quan trọng công ty Hình thành tổ chức kế toán tài Công ty Đầu t xây lắp Thơng mại 36 gồm có: + Một kế toán trởng : Phụ trách ... SXKD công ty - Công ty hạch toán chi tiết khoản trích theo lơng khoản liên quan khac cho ngời lao động công ty Tính toán phân bổ xác, đối tợng chi phí _ Hình thức trả lơng áp dụng công ty gắn...
 • 9
 • 178
 • 1

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch thương mại hàng không- Airseco.DOC

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco.DOC
... vụ thương mại Hàng không_Airseco I.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty 1.Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hàng không_airseco công ty hoạt động lĩnh vực du lịch ... cáo tài hàng năm *Phó ban: Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng việc thực công tác kế toán : tổng hợp kết phận để vào sổ tổng hợp lên báo cáo cuối kỳ cuối niêm độ kế toán *Kế toán phụ ... 5.062.371.56 5.2 .Hạch toán doanh thu Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại hàng không Xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại Công ty, việc hạch toán doanh thu Công ty tập hợp riêng...
 • 57
 • 555
 • 9

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần du lịch thương mại hàng không- Airseco

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco
... vụ thương mại Hàng không _Airseco I.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty 1.Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hàng không _airseco công ty hoạt động lĩnh vực du lịch ... cáo tài hàng năm *Phó ban: Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng việc thực công tác kế toán : tổng hợp kết phận để vào sổ tổng hợp lên báo cáo cuối kỳ cuối niêm độ kế toán *Kế toán phụ ... 302.184.00 50 (8) Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán Công ty I Một số nhận xét công tác tổ chức kế toán Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hàng không _Airseco 1.Ưu...
 • 55
 • 179
 • 0

Tạo động lực cho người lao động tại công ty đầu xây dựng thương mại 36

Tạo động lực cho người lao động tại công ty đầu tư xây dựng và thương mại 36
... khoẻ cho ngời lao động Đánh giá công tác tạo động lực công ty ĐTXL TM 36 Để đánh giá khách quan công tác tạo động lực ngời lao động công ty ta tiến hành khảo sát ý kiến ngời lao động thông qua ... nhiệm công tác nhân Khi phòng lao động thực tốt công tác nhân lực tạo điều kiện cho việc tạo động lực ngời lao động làm cho họ làm việc hiệu góp phần vào thành công cong ty Các học thuyết tạo động ... Kinh tế lao động 46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng I Những vấn đề chung kích thích tạo động lực cho ngời lao động Các khái niệm tạo động lực 1.1 Khái niệm tạo động lực Động lực lao động khao...
 • 63
 • 204
 • 1

Phân tích thống biến động vốn hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty đầu xây lắp thương mại 36 giai đoạn 2003-2008

Phân tích thống kê biến động vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty đầu tư xây lắp và thương mại 36 giai đoạn 2003-2008
... thống tình hình sử dụng nguồn vốn công ty đầu xây lắp thương mại 36, em định chọn đề tài : Phân tích thống biến động vốn hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty đầu xây lắp thương ... tiêu thống phương pháp thống chủ yếu áp dụng phân tích thống vốn sản xuất kinh doanh công ty 36 Chương III : Vận dụng số phương pháp thống vào phân tích vốn sản xuất kinh doanh công ty ... TÍCH VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 36 GIAI ĐOẠN 2003-2008 I Khái quát công ty Giới thiệu chung công ty Tên công ty: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ...
 • 91
 • 304
 • 1

Phân tích thống biến động vốn hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty đầu xây lắp thương mại 36 giai đoạn 2003-2008

Phân tích thống kê biến động vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty đầu tư xây lắp và thương mại 36 giai đoạn 2003-2008
... thống tình hình sử dụng nguồn vốn công ty đầu xây lắp thương mại 36, em định chọn đề tài : Phân tích thống biến động vốn hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty đầu xây lắp thương ... DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀO PHÂN TÍCH VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 36 GIAI ĐOẠN 2003-2008 I Khái quát công ty Giới thiệu chung công ty Tên công ty: ... tiêu thống phương pháp thống chủ yếu áp dụng phân tích thống vốn sản xuất kinh doanh công ty 36 Chương III : Vận dụng số phương pháp thống vào phân tích vốn sản xuất kinh doanh công ty...
 • 90
 • 232
 • 0

CÔNG TY ĐẦU XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 36

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 36
... TÀI CHÍNG KẾ TỐN XN CƠ KHÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐỘI XÂY LẮP SỐ PHĨ GIÁM ĐỐC CHÍNH TRỊ PHỊNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 63 ĐỘI XÂY LẮP SỐ PHỊNG KH TỔNG HỢP TRẠM TRỘN BT THƯƠNG PHẨM ĐỘI 20 PHỊNG ... _ Cơng ty ĐTXL & TM 36 cơng ty trách nhiệm hữu hạn TSCĐ tăng chủ yếu cơng ty đầu mua sắm để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh cơng ty thay máy móc hỏng cũ VD : Ngày 10 / 07 / 2007 cơng ty mua ... 7/2007 cơng ty ĐTXL & TM 36 sau Cơng Ty ĐTXL & TM 36 Bộ Phận : CNTTSX BẢNG CHẤM CƠNG Tháng 7/2007 S TT … … 27 28 Họ Tên Chức Vụ Ngày Trong Tháng 10 11 12 … 24 Nguyễn Văn Tú Thợ Lắp Máy x x...
 • 52
 • 135
 • 0

Luận văn - Kế toán tổng hợp tại công ty may pptx

Luận văn - Kế toán tổng hợp tại công ty may pptx
... năng: Văn phòng Công ty Phòng kế hoạch đầu tư XNK Phòng tài kế toán Phòng kỹ thuật công nghệ điện Phòng QLCL Phòng vật tư tiêu thụ Xí nghiệp may: XN may 1A XN may 1B XN may XN may XN may XN may ... KHẢO SÁT TỔNG HỢP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU I Quá trình hình thành phát triển Công ty .4 1- Quá trình hình thành phát triển Công ty 2- Tình hình phát triển công ty năm ... vượt 20,5% so với kế hoạch Tổng công ty giao - Nộp ngân sách đạt 291 triệu đồng , tăng 50,5% so với thực năm2001, đạt 100% kế hoạch Tổng công ty giao - Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 802.000đ/người/tháng...
 • 72
 • 78
 • 0

Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty gang thép thái nguyên

Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty gang thép thái nguyên
... - Công ty đơn vị thuộc Công ty Gang thép Thái nguyên nên toàn vốn tiền Công ty Công ty cấp theo kế hoạch tác nghiệp sản xuất kinh doanh Công ty Công ty - Vốn tiền Công ty đợc bảo quản két Công ... phần hành kế toán Công ty Công ty có đầy đủ phần hành kế toán để quản lý tình hình tài công ty Dới số phần hành kế toán III.1 Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ III.1.1 Kế toán nguyên vật ... nói, công ty gang thép thuộc công ty Gang thép thái nguyên, hạch toán phụ thuộc hàng tháng công ty phải lập quỹ chi phí quản lý sản phẩm bán để nộp lên công ty công ty có nguồn kinh phí công ty...
 • 54
 • 54
 • 0

Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty may 1 dệt nam định

Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty may 1 dệt nam định
... Quốc Định Địa chỉ: Số 309, Trần Nhân Tông - TP Nam Định Công ty CP May I - Dệt Nam Định trớc Xí nghiệp may I thuộc Công ty Dệt Nam Đinh (nay tổng Công ty CP Dệt May Nam Định) Công ty Dệt Nam Định ... hiểu chung Công ty Cổ phần May I - Dệt Nam Định I Đặc điểm tình hình chung Công ty CP May I - Dệt Nam Định Công ty CP May I - Dệt Nam Định đơn vị thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty đóng địa ... triển Công ty Kết SXKD Công ty năm gần Đvt:Đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Sản lợng Tổng doanh thu 1. 604.709 1. 712 .350 13 .11 3. 813 .063 16 .782.753.773 17 .792. 311 .768 278.074.786 1. 362.088.560 1. 573.769. 413 12 .997.090. 313 ...
 • 84
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty co phan xây dựngphương pháp hạch toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhbao cao thuc tap ke toan ve von bang tien tai cong ty co phan xay lap va thuong mai truong lochoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại coma 25công ty đầu tư xây dựng và thương mại an tháiluận văn báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nước sạchbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty tư vấn xây dựng nam thành đôtìm hiểu thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dệt len mùa đôngbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty thực phẩmbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty xây dựngbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nhà hải phòngke toan tong hop tai cong ty du lichbáo cáo kế toán tổng hơp tai công ty etc41 thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dược phẩm trung ương 1báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty co phanufquan ly kinh doanh25998ufquan tri nhan luc26001ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufcong nghe ky thuat moi truong26433Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcHỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201531f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015e6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017ab062 HD quy che 43 sua 20137451c Noiqui hocduong utt2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không