Câu hỏi và đáp án ôn thi môn quản trị nhân lực

câu hỏi và đáp án lập và quản lý dự án

câu hỏi và đáp án lập và quản lý dự án
... vùng lãnh thổ là sở đánh giá trình độ và lợi thế so sánh của dự án đầu tư,các khía cạnh này có thể ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của dự án đầu tư.Nghiên cứu ... những kế hoạch và tính toán phù hợp,soạn thảo dự án hợp lý; lường trước được những khó khăn cũng tận dụng được những thuận lợi thực hiện dự án đầu tư Câu 8: Trình bày ... nghiên cứu thỏa đáng các cứ pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động của dự án cụ thể là: chứng cứ pháp lý về tư cách pháp nhân của chủ thể tham gia dự án, các văn bản...
 • 33
 • 248
 • 0

câu hỏi và đáp án thi vấn đáp thanh toán quốc tế

câu hỏi và đáp án thi vấn đáp thanh toán quốc tế
... trƣờng định mà không có can thi p quan phủ quản lý, NHTW can thi p trực tiếp vào thị trƣờng ngoại hối Tỷ giá thả có điều tiết: - KN theo GT: chế độ NHTW tiến hành can thi p tích cực thị trƣờng ... đảm bảo giá trị đồng tiền toán (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu /thanh- toan-quoc-te.333892.html) Trong hợp đồng mua bán quốc tế cần thi t phải quy định điều kiện đảm bảo hối đoái vì: việc toán tiền ... nhận xong hàng hóa ( http://diendandaihoc.vn/forum/showthread.php?2975-Th%E1%BB%9Di-gian-thanhto%C3%A1n-trong -thanh- to%C3%A1n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF ) 14 điều kiện phƣơng thức toán gì? Căn phân...
 • 134
 • 1,902
 • 3

84 câu hỏi và đáp án thanh toán quốc tế

84 câu hỏi và đáp án thanh toán quốc tế
... không thực hợp đồng Không có toán trƣớc ngày Thanh toán ngày cách hợp đồng đến hạn Thanh toán ghi nợ (có) vào tài khoản ký quỹ ngƣời nắm giữ hợp đồng Thanh toán sau Trên 90% HĐ đc toán sau Chƣa ... séc theo luật CCCNVN Mục đích sử dụng Trong thƣơng mại, mua bán hh Trƣờng hợp áp Thanh toán khoản nợ thƣơng mại Thanh toán khoản chi dụng dịch vụ Thƣờng bên mua tiêu bên nƣớc bán giao hàng trực ... TTQT] May 2, 2012  Câu 17: Hối phiếu gì? Đặc điểm hối phiếu?  Khái niệm: HP gấy tờ có giá ngƣời ký phát lập yêu cầu ngƣời bị ký phát toán không điều kiện số tiền xác định có yêu câu vào thời điểm...
 • 91
 • 202
 • 0

câu hỏi và đáp án marketing quốc tế

câu hỏi và đáp án marketing quốc tế
... nhiều Không đặt câu hỏi câu Tránh câu hỏi gây trở ngại từ đầu ( tuổi tác, thu nhập) Tránh câu hỏi « gợi ý » câu trả lời : cách diễn đạt phải trung lập, ko áp đặt câu trả lời Tránh câu hỏi mơ hồ, ... thức bảng câu hỏi Thử nghiệm hoàn chỉnh bảng câu hỏi số yêu cầu đ/v bảng câu hỏi : Câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn Thứ tự hợp lý, dẫn rõ ràng Câu hỏi nên từ đơn giản đến phức tạp Tránh câu hỏi ... phức tạp 14 Tránh câu hỏi phức tạp hay huy động trí nhớ nhiều 15 Không đặt câu hỏi câu 16 Tránh câu hỏi gây trở ngại từ đầu ( tuổi tác, thu nhập) 17 Tránh câu hỏi « gợi ý » câu trả lời : cách...
 • 74
 • 434
 • 1

câu hỏi và đáp án môn bảo hiểm

câu hỏi và đáp án môn bảo hiểm
... hóa mua BH) 50%* 4000= 2000$ -40- Note: Câu 37, 38, 39 tham khảo từ câu trả lời anh chị K46 Anh ko biết giải thích :-? Và tham khảo từ tiểu luận nhóm 20 Câu 40: Theo nguyên tắc trách nhiệm chéo, ... HĐ BH Khi xảy tổn thất, người đc BH phải có lợi ích BH đc bồi thường Câu 7: Trình bày biện pháp đối phó với rủi ro mà người và áp dụng Trả lời: - Tránh rủi ro: ko làm việc mạo hiểm, ko chắn  ... xảy tổn thất chung Tuy nhiên bên thoả thuận kéo dài thời hạn Câu 7: Phân tích cho ví d ụ tổn thất toàn thực tế, tổn thất toàn ước tính bảo hiể m hàng hải Trả lời: (*) Căn vào mức độ quy mô...
 • 66
 • 244
 • 1

12 câu hỏi và đáp án ôn thi triết học

12 câu hỏi và đáp án ôn thi triết học
... phát triển ý thức: Sự đời ý thức phải thông qua lao động giao tiếp quan hệ XH ngôn ngữ - Vai trò lao động Lao động hành động người tạo công cụ lao động dung công cụ lao động vào tự nhiên để tạo cải ... hoàn thi n Ý thức đời tác động giản đơn thực vào não người mà quan trọng lao động cải tạo giới khách quan - Vai trò ngôn ngữ Ngôn ngữ đời, phát triển, liên kết người lao động giao tiếp, ngôn ngữ ... phương tiện ngôn ngữ Ngôn ngữ công cụ giao tiếp, trao đổi tư tưởng, tình cảm, phương tiện tổng kết, khái quát kinh nghiệm giúp cho hoạt động thực tiễn tốt Anghen : “sau lao động với……” Như thi u hai...
 • 30
 • 543
 • 0

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 7 tham khảo

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 7 tham khảo
... medical records A in B at C on D up 75 Why were you absent _ school yesterday? A to B at C from D in 76 What was wrong _you? A to B with C about D at 77 Yesterday they had a _check-up ... reading 72 I had a horrible cold A terrible B very bad C common D A&B 73 The _of flu include a headache, a high temperature and aches in the body A symptom B symptoms C cure D cures 74 They ... did D A&B 170 We can’t go out now because it _outside A rained B rain C rains D is raining 171 A: Oh, I don’t like bananas B: _ A I don’t either B I either C Neither I D A&C 172 He was...
 • 10
 • 615
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ – VĂN PHÒNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ – VĂN PHÒNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
... máy vi tính -Trình văn bản: Chế độ trình văn đợc thực theo chế độ văn th quan -Chuyển giao văn bản: Văn th đóng vai trò ngời chuyển giao văn -Chuyển giao trực tiếp chuyển giao hệ thống băng chuyền ... thiết văn 3-Chuyển giao văn đi: Chuyển giao kịp thời, địa bảo đảm an toàn văn 4-Lu văn đi: Lu phận soạn thảo 01 bản, lu văn th quan 01 3.Tổ chức giải quản lý văn nội bộ: áp dụng nguyên lý chung văn ... hành văn bản: -Soạn thảo văn -Duyệt văn -Đánh máy, nhân -Ký, ban hành văn 2-Tổ chức quản lý giải văn hoạt động quan: -Tổ chức quản lý giải văn đến -Tổ chức chuyển giao văn -Tổ chức giải quản lý văn...
 • 27
 • 286
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC – TÔN GIÁO PHẦN 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC – TÔN GIÁO PHẦN 1
... thành, tham ga dân tộc nh: đại biểu quốc hội khoá 10 có ngời dân tộc thiểu số 17 ,3%, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ngời dân tộc thiểu số 18 ,2%, đại biểu hội đồng nhân dân huyện có 18 ,7%, đại biểu ... núi Câu 15 : (A)Trình bày nội dung quản lý nhà nớc dân tộc miền núi Câu 16 (A)Trình bày sách đất đai , bảo vệ phát triển rừng, di dân phân bố lại dân c miền núi đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta Câu ... đồng dân tộc việt nam Câu 10 : (A)Anh chị phân tích nét thành tựu tồn tình hình kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta Câu 11 : (A)Anh chị trình bày phân tích quan điểm Đảng Nhà nớc ta dân...
 • 16
 • 285
 • 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO PHẦN 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO PHẦN 2
... đồng bào dân tộc Câu 18 (A)Anh chị trình bày phân tích nhiệm vụ đối tợng quản lý nhà nớc dân tộc thiểu số miền núi Câu 19 Anh/chị trình bày nội dung quản lý nhà nớc dân tộc miền núi 28 Câu 20 : (A)Trình ... tộc Thực tôn giáo gắn bó với dân tộc đoàn kết dân tộc toàn dân xây dựng bảo vệ tổ quốc -Thờng xuyên bổ xung quy định hoạt động giá dân sở cho công tác QLNN tôn giáo, tạo điều kiện cho tôn giáo ... sinh hoạt Câu 17: Anh chị trình bày nội dung QLNN hoạt động tôn giáo Có nội dung sau: +Xét duyệt công nhận pháp ngời tôn giáo -Tôn giáo nhân ngời tôn giáo, pháp nhân tôn giáo, thể nhân tôn giáo...
 • 29
 • 219
 • 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
... quy định an toàn giao thông vận tải đô thị -Phân công, phân cấp xây dựng chế phối kết hợp quản lý gtvt đô thị -Tổ chức phân luồng phân tuyến giao thông đô thị phân cấp loại đờng đô thị, quản lý ... cảnh quan đô thị kiểm tra phát h hỏng, sửa chữa kịp thời để bão hoà cảnh quan đô thị tổ chức tra, kiểm tra xử phạt vi phạm cảnh quan đô thị Câu 29: Trình bày phơng thức xử lý chất thải rắn đô thị ... an toàn đô thị thực quy định an toàn đô thị -Tuyên truyền phổ biến để nâng cao dân trí an toàn đô thị, trách nhiệm công dân Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm an toàn đô thị trật tự giao thông,...
 • 38
 • 367
 • 5

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ PHẦN 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ PHẦN 2
... Balan) hay 20 00 ngời (Đức) trở lên 75% hay 2/ 3 lao động phi nông nghiệp Câu 2: phần sở mục đích, ý nghĩa 72/ 2001 NĐCP, phân loại phân cấp QLĐT: Mục đích việc phân loại đô thị: Việc phân loại đô thị ... Đô thị Học thuộc lòng yếu tố hình thành phát triển đô thị nh vai trò đô thị phát triển KTXH quốc gia: Việt Nam theo Nghị định 72/ 2001/NĐ/CP ngày 5/10 /20 01 phủ quy định đô thị nớc ta ... cần thiết để dân biết thực - Phơng hớng phấn đấu tiêu nhà trung bình m2 sàn/ngời: năm 20 10: 10m2 sàn/ngời; năm 20 20 : 18 - 20 m2 sàn/ngời * Thực trạng quản lý đất: Trớc năm 1986 Nhà nớc cha cho phép...
 • 8
 • 289
 • 4

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ PHẦN 3

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ PHẦN 3
... định công nhận đô thị Câu4 : Phân tích trực trạng phát triển hệ thống đô thi quản lý đô thị VN *Quản lý đô thị VN nhìn chung quản ký đô thị chưa làm chủ đước tình hình phát triển đô thị, có nhiều ... cải tạo, xây dựng đô thị Câu1 3: Phân tích định hướng phát triển đô thị VN đến 2020 Việc phát triển đô thị VN đến năm 2020 có định hướng sau: -Xác định rõ chức loại đô thị +Các đô thị lớn Hà Nội, ... đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn -Định hướng mức tăng trưởng dân số đô thị: Tháng năm 1999 dân số đô thị 18 triệu người chiếm 23, 5% dân số nước dự báo năm 2010 htì 30 triệu người chiếm 33 %dân số...
 • 24
 • 281
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
... địnhchính trị Câu1 5: Khái niệm sở kinh tế, chế quản lý kinh tế? Đối với nhà quản lý kinh tế nhận thức chế kinh tế có tác dụng công tác quản lý *Khái niệm: Cơ chế kinh tế diễn biến nội hệ thống kinh tế ... nớc kinh tế Nhà nớc phải can thiệp vào trình vận động kinh tế quốc dân lý sau đây: 24 -Nhà nớc có chất giai cấp, kinh tế nơi tôn giai cấp đấu tranh giai cấp, nhà nớc phải can thiệp vào kinh ... đầu kinh tế đối ngoại tào nguồn vốn để phát triển kinh tế tạo việc làm -Góp phần đổi cấu kinh tế: Đó chuyển đổi kinh tế thuấn nông sang kinh tế công nghiệp đại, để làm đợc phải có hỗ trợ kinh...
 • 59
 • 132
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGUỒN LỰC XÃ HỘI PHẦN 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGUỒN LỰC XÃ HỘI PHẦN 1
... văn hoá tốt đẹp, phù hợp Trong khâu cải tiến đột phá quan trọng cải tiến giáo dục đào tạo Câu Anh hiểu nh câu nói bối cảnh sản xuất đại ngày vốn ngời trở thành yếu tố định phát triển Trong bối ... với mức sống d giả Thuỵ Sĩ áp dụng sách tiền lơng hợp lý Lơng công chức tháng khoảng 18 đến 20 nghìn france Câu 8: Phân tích đảm bảo mối quan hệ hợp lý tiền lơng hoạt động khác có tầm quan trọng ... giới Phụ nữ cần phải đợc bảo vệ quyền khả họ Tạo điều kiện tốt cho phụ nữ kết hợp gia đình xã hội Câu 3: Trình bày tiêu đánh giá phát triển nguồn nhân lực Dựa vào tiêu đánh giá chất lợng nguồn nhân...
 • 11
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp ánhỏi và đáp án hình sựđề thi và đáp án học sinh giỏi môn hóađề thi và đáp án học sinh giỏi cấp trường lớp 11đề thi và đáp án thi học sinh giỏi toán 9 cáp tỉnhđề thi và đáp án thi học sinh giỏi hóa lớp 12 thành phố hà nội385 câu hỏi và đáp về hóa học đời sốngđề thi và đáp án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán trung học cơ sở tham khảo120 bài toán luyện thi và đáp án toán violympic lop 5câu hỏi và đáp cho nông dân nuôi vịt siêu thịtđề thi và đáp án hóachọn đáp án đúng trong các phương án sau bài tập1 nhà nguyên xâm lược champa và đại việt đểđề thi hk2 toán 7 có ma trận và đáp ánđề thi và đáp án bidvtình huống và đáp ánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả