Tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 9 môn toán sưu tầm (1)

tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 6 môn tiếng anh mới tham khảo

tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 6 môn tiếng anh mới tham khảo
... SIX I NỘI DUNG CHỦ ĐIỂM Học sinh nói kì nghỉ người khác, đồng thời biết cách đưa lời đề nghị kế hoạch cho kì nghỉ II KĨ NĂNG Rèn luyệnkĩ nghe, nói đọc viết kĩ học Tiếng Anh III NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG ... chocolates in the store today ? Hoa’s face is oval THEME FIVE I NỘI DUNG CHỦ ĐIỂM Học sinh có khả nói viết người xung quanh chơi môn thể thao giải trí gì, hỏi đáp chủ đề thể thao II KĨ NĂNG Rèn luyện kĩ ... the afternoon THEME THREE I NỘI DUNG CHỦ ĐIỂM Học sinh nói nơi ở, mô tả đơn giản nơi môi trường xung quanh địa phương II KĨ NĂNG - Rèn luyện vốn từ học - Rèn luyện kĩ nghe, nói đọc viết III NGỮ...
 • 43
 • 331
 • 1

tai lieu boi duong hoc sinh gioi 9

tai lieu boi duong hoc sinh gioi 9
... _(friend) 17 There articles were written by a good _(report) 18 He war punished for his (lazy) 19 This has written manystories for children (write) 20 This is the biggest in the city )build) ... (excite) 27 She is of doing the same things everday (tire) 28 What you usually on days ? (sun) 29 These are toys for children (use) 30 She looks in her new coat (attract) 31 he turns out ... that I pass the examination ( please) If we the water, a lot of fish will die ( pollution) 9- Fill in the blanks with the proper forms of the words in the box a b c d e slow excite quick serious...
 • 7
 • 537
 • 6

Tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 5 lên lớp 6 phần Ngữ Văn tiếng việt

Tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 5 lên lớp 6 phần Ngữ Văn tiếng việt
... từ ngữ c.Lặp từ ngữ thay từ ngữ 10.Dấu phấy câu Thân xù xì, gai góc ,mốc meo có tác dụng gì? a.Ngăn cách vế câu b.Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ c.Ngăn cách từ làm vị ngữ 10 A B C C B ... từ làm vị ngữ 10 A B C C B B B A Â C Tập làm văn Viết văn với độ dài 15 câu trở lên theo thể loại văn miêu tả có chuyển ý liên kết câu chặt chẽ câu văn có hình ảnh cảm xúc, dùng từ đặt câu đúng,không ... trò nh nào? Con rút cho học từ thơ? III Luyện tập: Đặt câu có sử dụng từ đồng chí, măng non, chắt chiu Viết đoạn văn ngắn (5 câu) nói lên suy nghĩ sau học xong thơ Bi Văn bản: Đại bàng rời tổ...
 • 31
 • 186
 • 2

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lờp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lờp 9
... toán học - Giải phơng trình toán học, tìm ẩn - Tính toán theo yêu cầu Lu ý: Ng ời biên soạn: Tống Duy Việt GV: Tr ờng THCS Thị Trấn Th ờng Xuân 49 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học ... Th ờng Xuân 45 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học muối nitrat clorua kim loại M có hoá trị Ngoài ra, khối lợng muối nitrat khan lớn khối lợng muối clorua khan lợng 99 ,38% khối lợng ... Thị Trấn Th ờng Xuân M 20 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học 7/ Phơng pháp dựa theo số mol để giải toán hoá học a/ Nguyên tắc áp dụng: Trong trình biến đổi hoá học: Số mol nguyên tố chất...
 • 137
 • 611
 • 4

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9
... - 194 6 i-li B o Nha Nm gia nhp ASEAN 28/7 199 5 - 199 7 - 199 9 8- 8 196 7 - 199 7 8- 8 196 7 8- 8 196 7 8- 8 196 7 198 4 - 2002 10 Phi -lớp- pin 11 ụng Timo 8- 8 196 7 * CU HI LUYN TP Nờu cỏc giai on phỏt trin ... lp 2- 91 945 12 - 10 194 5 7- 197 9 192 7 Anh Anh - 194 8 - 195 7 H Lan In-ụ-nờ-xi- Gia-cỏc-ta a Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 17 - 194 5 196 3 Bru-nõy Ban-a Xờ-ri Bờ-gaoan Ma-ni-la Anh 198 4 TBN-> M - 194 6 i-li ... Vit Nam 191 9 - 192 5 a Phong tro dõn tc dõn ch cụng khai 191 9 - 192 5 b Phong tro cụng nhõn 191 9 - 192 5 Hnh trỡnh tỡm ng cu nc ca Nguyn i Quc a Nguyờn nhõn Nguyn i Quc sinh ngy 19/ 5/1 890 ti Lng...
 • 53
 • 1,086
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở
... Phi -lớp- pin Ban-a Xờ-ri Bờ-gaoan Ma-ni-la 11 ụng Ti-mo i-li B o Nha Ch 3: TBN-> M Nm gia nhp ASEAN 2- 92 8/7 194 5 199 5 12 - 10 7 194 5 199 7 7- 4 197 9 199 9 192 7 - 196 7 17 194 8 199 7 88- 8 195 7 196 7 ... tr, nhng trng tõm l i mi kinh t Thnh tu sau 15 nm i mi ( 198 6 - 2000) - Trong 15 nm thc hin ng li i mi vi k hoch nm 198 6- 199 0; 199 1 199 5; 199 6-2000, nhõn dõn ta ú t c nhiu thnh tu v mi mt: + Tng ... 199 9 192 7 - 196 7 17 194 8 199 7 88- 8 195 7 196 7 17 - 8- 8 194 5 196 7 196 3 - 196 7 198 4 198 4 78- 8 194 6 196 7 52002 Nm ginh c lp M, Nht Bn, Tõy u t nm 194 5 n A KIN THC TRNG TM Tỡnh hỡnh kinh t, s phỏt trin...
 • 47
 • 17,824
 • 121

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và 9 môn tiếng anh tham khảo

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và 9 môn tiếng anh tham khảo
... ciga rettes is harm ful to your health  danh từ thời gian , tiền bạc ,sự lường  động từ số Twe nty years in prison is a very long time  danh từ mơn học , bệnh tật : economics , physics, electronics ... There are - There is + a noun, a noun, a noun …/ danh từ khơng đếm - There are + danh từ số nhiều từ số lượng + noun + Verb  động từ chia theo danh từ - One third of ap ples are yours - All of ... + hood boyhood * VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ Vò trí tính từ: + Thường đứng s au động từ ‚to be‛ - She is beautiful shirt is s mall -This + Bổ nghóa cho d anh từ He is agood pupil Adj  N +...
 • 26
 • 469
 • 0

Tiếng anh lớp 9 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toàn tập tham khảo

Tiếng anh lớp 9 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toàn tập tham khảo
... kh¶o 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 2 09 210 211 212 213 214 215 216 217 218 2 19 220 221 222 223 224 225 226 227 228 2 29 230 231 232 233 234 235 236 237 238 2 39 240 Were ... liÖuBDHSG tham kh¶o 94 We can't with these low price (competitor) 95 Many pupils at school have already choosen a career ( second) 96 He has never had any accident He is a driver (care) 97 In ... the Pacific was a .feat 89 We go to the pub before lunch on Sunday 90 All the runners, with the of Mark, were exchausted 91 Our club has just purchased new sports 92 Is it possible to between...
 • 24
 • 622
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 học sinh giỏi tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 học sinh giỏi tham khảo
... Beatles did not have a long career Their first hit record was in 196 3 and they split up in 197 0 They stopped doing live performances in 196 6 because it had become too dangerous for them - their fans ... 12 A 13 D 14 D 15 B 16 D 17 C 18 B 19 D 20 A II Choose the words or phrases that are not correct in Standard English 21 C 22 D 23 D 24 A 25 A 26 B 27 B 28 C 29 B 30 B III Use the correct form of ... 37 division 38 inspiration 39 warmly 40 separated IV Match each sentence in column A with its suitable response in column B 41 c 42 d 43 b 44 a 45 j 46 f 47 i 48 e 49 h 50 g C READING I Read the...
 • 25
 • 710
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx
... + C18  … : chất thể rắn Trang Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học HÓA HỮU CƠ Hợp chất cao phân tử ; axit amin , polime • • • • • • họ hidrocacbon cháy sinh CO2 & H2O - nCO2 < nH2O : ... ,rèn ,dát mỏng ,kéo sợi ,cứng - lò luyện thép - Oxi hóa nguyên tố C , Mn ,Si ,S ,P ,… có gang Trang Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô Các công thức thường gặp CÔNG THỨC n = m/M ... BAZƠ HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH AXIT MUỐI MUỐI BAZƠ MUỐI TRUNG HÒA MUỐI AXIT Trang Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô Khái quát oxit a Phân loại oxit OXIT ( nguyên tố + oxi ) OXIT TẠO...
 • 8
 • 556
 • 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9
... a+b 2(y - 2) ab £ Theo bất đẳng thức Cauchy : ìx = í ỵy = 1 ,b= Ta thấy 199 7 + 199 6 199 8 + 199 7 199 7 + 199 6 < 199 8 + 199 7 183 a = Nên a < b 184 a) A = - với x = max A = b) B = với x = ± max B ... Đặt 0 ,99 9 99 = a Ta chứng minh 20 chữ số thập phân a chữ số 24 c) A < Û 20 chữ số a < Thật ta có : < a < Þ a(a – 1) < Þ a2 – a < Þ a2 < a Từ a2 < a < suy a < a < Vậy 0 ,99 9 99 = 0 ,99 9 99 24 24 ... = + 4x + 2x 1 1 + + + + < 2 (n + 1) n 1 1 182 Cho A = + + + + Hãy so sánh A 1 ,99 9 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 183 Cho số x, y x + y số hữu tỉ Chứng minh số x ; y số 181 CMR, "n Ỵ Z+ , ta có...
 • 49
 • 496
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9
... hiđro sinh Câu 4: Hỗn hợp A gồm kim loại Mg Zn B dung dịch H2SO4 có nồng độ mol x mol/l - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào lít (B) sinh 8 ,96 lít khí H2 - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào lít (B) sinh ... chất A Tính giá trị V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hồ tan hồn tồn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hố trị II dung dịch HCl thu ... pháp hố học để lấy oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 CuO Câu 5: Trình bày phương pháp hố học để lấy kim loại Cu Fe từ hỗn hợp oxit SiO 2, Al2O3, CuO FeO Câu 6: Bằng phương pháp hố học tách...
 • 23
 • 502
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay
... 43 Hỏi số A 199 1 = 199 1 199 1 có chia hết cho 101 không? 199 1so 199 1 101 Tìm n để An M Giải: a) Ghép chữ số liên tiếp A 199 1 có cặp số 91 ; 19 Ta có: 199 1 .91 - 199 1. 19 = 199 1 72 M 101 nên A 199 1 M101 101 ... 200) hay 29 + 299 M200 III,Bi t luyn: S dng hng ng thc v ng d 196 2 196 4 ( 196 1 + 196 3 + 196 5 196 6 + 2) M7 ( 24 191 7 + 14 191 7 ) M 19 ( + 99 ) M200 131234567 89 M 183 197 9 ( 197 9 198 1 198 1 + 198 2) M 198 0 ... Vậy em sinh năm 197 9 198 0, không? Ngời khách suy luận nào? Giải: Chữ số tận năm sinh hai bạn phảI trờng hợp ngựoc lại tổng chữ số năm sinh hai bạn 1, số chẵn Gọi năm sinh Mai 19a9 +9+ a +9 = 19 +...
 • 70
 • 643
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9
... ab : 0, 09 Ab : ab Lai phân tích F1 G F1 FB AB ab x 0,41AB : 0,41ab 0, 09 Ab : 0, 09 aB KG 0,41 Giáo viên: Trịnh Quốc Thịnh AB : 0,41 ab ab ab ab ab Ab aB : 0, 09 : 0, 09 ab ab ab Tổ:Khoa học tự nhiên ... loại tế bào sinh giao tử + Số tinh trùng tạo = số tế bào sinh tinh x Giáo viên: Trịnh Quốc Thịnh Tổ:Khoa học tự nhiên Ti liu bi dng hc sinh gii mụn sinh hc lp + Số trứng tạo = số tế bào sinh trứng ... AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 9( A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb Giáo viên: Trịnh Quốc Thịnh Tổ:Khoa học tự nhiên Ti liu bi dng hc sinh gii mụn sinh hc lp 9 Xám Dài : Xám Ngắn : Đen dài :...
 • 47
 • 7,878
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu boi duong hoc sinh lop 4tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 10Tuần 24. Ôn tập về tả đồ vậtTuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)Tuần 6-11. Luyện tập làm đơnTuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từGiáo án tuần 1 sách hướng dẫn tin học 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 5 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 1Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Hãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 37. Dân cư Bắc MĩBài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, CN Khánh Hoà.Bài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 12. Cảm ơn và xin lỗiHiện tượng phong hóaBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình