Nghiên cứu phương pháp mô hình thủy văn, thủy lực xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt sông Vu Gia – Thu Bồn

ỨNG DỤNG HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA THU BỒN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
... dụng hình HEC (HEC- HMS, HEC- RAS HEC- GEORAS) để xây dựng đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ nguy ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng ... TB7 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 420 19 TB8 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 468 20 TB9 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 97 21 TB10 Thu c lưu vực sông Thu Bồn (Vùng ... tích lưu vực đến hồ Sông Con 251 VG8 Thu c lưu vực sông Con 422 VG9 Thu c lưu vực sông Vu Gia ( Vùng hạ lưu) 412 10 VG10 Thu c lưu vực sông Vu Gia ( Vùng hạ lưu) 112 11 VG11 Thu c lưu vực sông Vu...
 • 85
 • 234
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA THU BỒN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
... pháp hình HEC xây dựng ngập lụt lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Phương pháp nội dung nghiên cứu Phương pháp hình : sử dụng hình thủy văn HEC HMS, hình thủy lực HEC RAS hình HEC ... Bình 22 Tam Kỳ 23 Phú Ninh 24 Đức Phú Vu Gia Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn a Thời kỳ đo 1931-1944, 19581974, ... sử dụng hình HEC (HECHMS, HEC- RAS HEC- GEORAS) để xây dựng đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng dụng...
 • 86
 • 207
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH VIỄN THÁM KẾT HỢP DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY HẠN HÁN PHỤC VỤ SẢN XUẤT XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH VIỄN THÁM KẾT HỢP DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ HẠN HÁN PHỤC VỤ SẢN XUẤT XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... viễn thám MODIS kết hợp liệu khí tượng để xây dựng quy trình thành lập đồ nguy hạn hán công nghệ ảnh viễn thám làm sở để từ tiến hành xây dựng đồ nguy hạn hán cho khu vực nghiên cứu Từ cung cấp ... có nguy hạn vừa 3.5.3 Xây dựng đồ nguy hạn hán cho vùng nghiên cứu Sau sử dụng phần mềm MapInfo để khoanh vùng đất trồng lúa có nguy hạn hán địa bàn nghiên cứu thu đồ nguy hạn hán: Hình Sơ đồ nguy ... hạn vụ hè thu địa bàn nghiên cứu - Nghiên cứu thành lập đồ nguy hạn hán cho đất trồng lúa vụ hè thu địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2005 - 2014) phân vùng bị hạn Các vùng đất trồng lúa bị hạn địa bàn...
 • 13
 • 278
 • 0

Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL)

Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL)
... Chương III Các phương pháp mở rộng truy vấn truy xuất thông tin 3.1 Giải pháp mở rộng truy vấn truy xuất thông tin dựa thể học (ontology) 3.1.1 Lý lựa chọn giải pháp Mở rộng truy vấn dựa Ontology ... vào truy vấn đánh trọng số thích hợp 2.2 Phương pháp mở rộng truy vấn truy xuất thông tin dựa tóm tắt (summarization) Phương pháp mở rộng truy vấn dựa tổng kết thực mở rộng truy vấn toàn văn Trong ... tìm kiếm thông tin là: Độ xác độ bao phủ thông tin 1.1.2 Mở rộng truy vấn truy xuất thông tin: Mở rộng truy vấn (query expansion) phương pháp thực bổ sung thuật ngữ tìm kiếm vào truy vấn ban đầu...
 • 17
 • 542
 • 4

nghiên cứu phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng phục vụ cho việc xác định và quản lý tổng mức đầu tư các dự án xây dựng công trình thủy điện, áp dụng cho dự án thủy điện ngòi phát, tỉnh lào cai

nghiên cứu phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng phục vụ cho việc xác định và quản lý tổng mức đầu tư các dự án xây dựng công trình thủy điện, áp dụng cho dự án thủy điện ngòi phát, tỉnh lào cai
... xây dựng thủy điện phục vụ cho việc xác định quản Tổng mức đầu dự án xây dựng công trình thủy điện, áp dụng xác định quản tổng mức đầu cho dự án thủy điện Ngòi Phát, tỉnh Lào Cai PHƯƠNG ... dự án Từ nhận trên, việc nghiên cứu hoàn thành đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định suất vốn đầu xây dựng phục vụ cho việc xác định quản tổng mức đầu dự án xây dựng công trình thủy ... toán Tổng mức đầu xác định tiêu suất vốn đầu xây dựng, chi tiêu Suất vốn đầu đóng vai trò quan trọng đầu xây dựng Giúp Nhà đầu xác định Tổng mức đầu dự án, trước định đầu tư...
 • 80
 • 445
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sỹ ngành khoa học máy tính nghiên cứu phương pháp cho bài toán phân cụm và xây dựng hệ thống thử nghiệm

tóm tắt luận văn thạc sỹ ngành khoa học máy tính nghiên cứu phương pháp cho bài toán phân cụm và xây dựng hệ thống thử nghiệm
... PHÁP PHÂN CỤM PHÂN CẤP VÀ PHƢƠNG PHÁP SOM 2.1 Phương pháp phân cụm phân cấp Phương pháp phân cụm phân cấp phương pháp phân cụm, đối tượng liệu gom vào cụm có cấu trúc dạng Trong phƣơng pháp đối ... dựng đƣợc ứng dụng với tính sau; thực thi đƣợc thuật toán đề Luận văn xây dựng đƣợc hệ thống thử nghiệm cho toán phân cụm đặt Ứng dụng giải đƣợc toán BI: “ nhằm xác định khách hàng triển vọng đánh ... liệu - Giới thiệu tập trung vào hai phƣơng pháp phân cụm có thứ bậc phân cụm theo SOM - Xây dựng ứng dụng minh họa cho hai thuật toán Từ áp dụng cho toán cụ thể BI toán: phân loại khách hàng triển...
 • 26
 • 135
 • 0

BÀI tập NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM HÌNH THỦY lực

BÀI tập NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM mô HÌNH THỦY lực
... Nghiờn cu thc nghim mụ hỡnh Thy lc BàI TậP MÔN HọC NGHIÊN CứU THựC NGHIệM HìNH THủY LựC Phần TàI LIệU CƠ BảN Và YÊU CầU TíNH TOáN I TI LIU C BN bi: S Ti ... Quốc Thởng: Thí nghiệm hình Thủy lực công trình Giáo trình thủy lực tập 1,2 (Nhiều tác giả - Nhà xuất Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà nội - 1978) Sổ tay tính toán thủy lực NXB Mir 1984 ... khảo hình toán hình vật lý công trình thuỷ lợi (Bài giảng cao học) PGS.TS Phạm Ngọc Quý, Hà Nội 8/1998 Một số vấn đề tính toán thuỷ lực nối tiếp hạ lu xói sau công trình thuỷ lợi (Bài giảng...
 • 13
 • 392
 • 4

Nghiên cứu phương pháp cho bài toán phân cụm và xây dựng hệ thống thử nghiệm

Nghiên cứu phương pháp cho bài toán phân cụm và xây dựng hệ thống thử nghiệm
... thuộc vào số lƣợng ô chiều không gian [6, 7, 20] 1.3 Kết luận chƣơng CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP PHÂN CỤM PHÂN CẤP VÀ PHƢƠNG PHÁP SOM 2.1 Phương pháp phân cụm phân cấp Phương pháp phân cụm phân cấp phương ... dụ cho hệ thống demo HSOM Bảng 3.1 Dữ liệu thử nghiệm cho ứng dụng 19 3.2 Xây dựng kiến trúc ứng dụng Hệ thống đƣợc xây dựng bao gồm gói (package) nhƣ sơ đồ sau: Hình 3.1 Các gói (package) hệ thống ... liệu - Giới thiệu tập trung vào hai phƣơng pháp phân cụm có thứ bậc phân cụm theo SOM - Xây dựng ứng dụng minh họa cho hai thuật toán Từ áp dụng cho toán cụ thể BI toán: phân loại khách hàng triển...
 • 26
 • 564
 • 0

Tài liệu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS potx

Tài liệu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS potx
... gia Hình Quy trình xây dựng đồ nguy trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Bản đồ nguy TLĐ Xây dựng đồ nguy trượt lở đất tỉnh quảng trị 146 Đánh giá vai trò nhân tố chủ yếu tác động đến trình trượt lở đất ... (8,76%); huyện khác tỷ lệ nhỏ 152 Xây dựng đồ nguy trượt lở đất tỉnh quảng trị Hình Bản đồ nguy tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Trên sở đồ nguy trượt TLĐ tỉnh Quảng Trị, báo tiến hành xem xét ... sử dụng đất Toàn tỉnh Xây dựng đồ nguy tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Bản đồ nguy trượt lở đất xây dựng sở phép phân tích không gian phần mềm ArcGIS Các đồ nhân tố thành phần sau phân cấp...
 • 13
 • 315
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 418
 • 2

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh hà giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh hà giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 179
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng bản đồ nguy lũ quét tỉnh gia lai'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét tỉnh gia lai'
... thành lập đồ lụt, chuyển đổi đồ địa hình thành đồ phân tầng độ cao, đồ hướng sườn đồ độ dốc Bản đồ địa chất thành đồ đới đứt gãy Bản đồ địa mạo thành đồ dạng địa hình sinh Bản đồ mạng lưới ... xuất với thủ thuật, thao tác chồng xếp đồ, xây dựng đồ nguy quét tỉnh Gia Lai (hình 4) nguy c l quét t nh Gia Lai ỉ ũ Hình B n ồđ ả Từ đồ cho thấy quét thường xảy hai huyện Chư Sê Chưprông ... Thành lập đồ nguy quét tỉnh Gia Lai dựa sở phân tích đồ địa hình, đồ địa mạo, đồ địa chất, đồ mạng lưới thuỷ văn, đồ thảm thực vật đồ lượng mưa trung bình (tỷ lệ 1/50.000) Đây sở khoa học cho...
 • 7
 • 306
 • 1

NGHIÊN cứu, HIỆU CHỈNH bản đồ NGUY NGẬP lụt, mốc báo lũ THEO các mức báo ĐỘNG lũ mới PHỤC vụ PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT hại DO THIÊN TAI TỈNH QUẢNG NGÃI

NGHIÊN cứu, HIỆU CHỈNH bản đồ NGUY cơ NGẬP lụt, mốc báo lũ THEO các mức báo ĐỘNG lũ mới PHỤC vụ PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT hại DO THIÊN TAI TỈNH QUẢNG NGÃI
... tài: NGHIÊN CỨU, HIỆU CHỈNH BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT, MỐC BÁO LŨ THEO CÁC MỨC BÁO ĐỘNG LŨ MỚI PHỤC VỤ PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI TỈNH QUẢNG NGÃI Mã số: 16/2011/HĐ-ĐTĐTCB quan ... ngập theo mức báo động Các mốc báo đặt vị trí bị ngập tương ứng với mức báo động nào, mốc báo có thông tin mức báo động Do mức BĐ cũ mức thấp nên hầu hết mốc báo chưa bị ngập mức ... theo mức nay; -Cập nhật địa hình, xây dựng đồ ngập lụt theo 2009 theo mức báo động nay; -Đồng hóa hệ thống mốc báo kỹ thuật, thẩm mỹ, hiệu chỉnh, bổ sung thông tin mốc báo lũ: ...
 • 45
 • 73
 • 0

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY XÓI MÒN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÓI MÒN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguy n Thị Mai Hƣơng XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÓI MÒN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG ... - Khảo sát thực địa huyện Quản Bạ, tỉnh Giang; - Xác định tính hệ số xói mòn đất; - Lập đồ thành phần đồ nguy xói mòn đất; - Đề xuất hình sản xuất nông nghiệp hợp cho vùng nghiên cứu ... cho huyện Quản Bạ, tỉnh Giang 67 3.3.1 Đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn đất 67 3.3.2 Đề xuất hình sản xuất nông nghiệp hợp cho huyện Quản Bạ .70 KẾT LUẬN VÀ...
 • 83
 • 485
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nội dung phương pháp của nghiên cứu thực nghiệm mô hình thủy lựccơ sở lý luận nghiên cứu thực nghiệm mô hình thủy lực cho tràn xả lũ sông raytrình chuyển kết quả của mô hình efdc sang gis và xây dựng bản đồ ngập lụtbước đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt áp dụng điển hình tại tỉnh quảng namtình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông vu gia thu bồnphần v nghiên cứu phương pháp kéo dài thời gian bảo quản một số loài cá khô có hàm lượng chất béo caomột số mô hình thủy lực thông dụngtổng quan về lưu vực sông vu gia thu bồn và tình hình khai thác sử dụng quản lý tài nguyên nướctong quan ve phuong phap mo hinh t×nh hinh ap dung mo hinh trong nghien cuu dia chat thuy van danh gia tai nuoc o tren the gioi va viet namphương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu khoa họcứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứutài liệu luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương pháp bảo quản tài liệu nghe nhìnvận dụng phương pháp mô hình trong dạy học chương từ trường vật lý 11 nâng cao luận văn thạc sĩ giáo dục họcnghiên cứu đề xuất mô hình giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên địa chất đới duyên hải lấy ví dụ vùng phan thiết vũng tàunghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc kýVăn bản - Tài liệu | Trang chủTT 46 BNNPTNT.signedVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủ(d) Kỹ năng tiếp khách hàngVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 2277 QÐ BNN VPÐPSEVERE CONGENITAL NEUTROPENIAUpdate on mangement of patent ductus arteriosus in preterm infants | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủ QD1549 QD BNN TCCBTai lieu on trac nghiem mon GDCDEFFECTS OF REGIONAL CITATE ANTICOAGULATIONVăn bản - Tài liệu | Trang chủ CV 6083 UBND KTNVăn bản - Tài liệu | Trang chủSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUVăn bản - Tài liệu | Trang chủ QD UBND tinh 2381