Toàn bộ bài giảng môn Nghề Tin Học Văn Phòng lớp 11

giáo án nghề tin học văn phòng lớp 11 ( 105 tiết)

giáo án nghề tin học văn phòng lớp 11 ( 105 tiết)
... trình nghề tin học văn phòng, ph- dung chơng trình ơng pháp học tập nghề vệ sinh an toàn lao đông, để học sinh có nhìn tổng thể nghề tin học văn phòng *Hoạt động 3: Giới thiệu chơng trình nghề tin ... công tác văn phòng? So sánh công cụ văn phòng trớc công cụ văn phòng ngày nay? GV: Tổng hợp, bổ sung ý kiến, hoàn thiện nội dung GV: Qua kiến thức tìm hiểu Em so sánh văn phòng trớc văn phòng ngày ... dòng cột Mỗi hàng ghi thông tin học sinh Sổ điểm có liệu dạng văn (Họ tên học sinh) liệu số tính toán đợc ( iểm kiểm tra, điểm thi,) Kết học tập học sinh thờng đợc đánh giá qua công thức tính...
 • 90
 • 948
 • 0

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11
... trung bình cộng dãy số: A =AVERAGE (số 1, số 2, …) B =MIN (số 1, số 2, …) C =MAX (số 1, số 2, …) D =SUM (số 1, số 2, …) 59 Hàm sau cho kết bậc số A =SQRT (Số) B =ABS (Số) C =LN (Số) 60 Trong Excel biểu ... tương đối công thức sẻ ? A Thay đổi B Không thay đổi C Thay đổi D Có thay đổi, có không thay đổi 21: Trong Excel, để gõ liệu dạng số điện thoại (Ví dụ: 0988338770) ta chọn kiểu liệu: A Kiểu số B Kiểu ... trị ô A1, A2, A3, A4 số 2,3,4,5 Tại ô B1 có công thức $A$1*A2 cho kết Khi chép công thức qua ô B2, B3 ta nhận kết hai số: A 6, B 8, C 8, 10 D 10, 20: Trong Excel, di chuyển công thức từ ô sang...
 • 3
 • 335
 • 1

tổng hợp toàn bộ bài giảng môn quản trị học

tổng hợp toàn bộ bài giảng môn quản trị học
... 1.2 Nhà quản trị 1.2.2 Nhà quản trị cấp Tỉ lệ % thời gian dành cho chức quản trị theo cấp bậc quản trị 1.2.3 Vai trò nhà quản trị 1.2.4 Kỹ nhà quản trị Mối quan hệ kỹ cấp bậc quản trị Quản trị viên ... Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC Th.S Ngô Thúy Lân Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu Khoa Kinh tế LOGO Nội dung chương 1 Khái niệm quản trị Nhà quản trị Quản trị khoa học, nghệ thuật 1.1 Khái niệm quản trị ... Sách tham khảo:  .Quản trị học, TS Nguyễn Thanh Hội, TS Phạm Thăng, NXB Thống kê, 1999  .Quản trị học, Phạm Xuân Lan (chủ biên), Đại học Kinh tế TP.HCM, 2000  .Quản trị học nhập môn, ThS Phạm Đình...
 • 144
 • 363
 • 0

Tổ chức dạy học theo dự án môn nghề tin học văn phòng tại trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp huyện gò công đông tỉnh tiền giang

Tổ chức dạy học theo dự án môn nghề tin học văn phòng tại trung tâm giáo dục thường xuyên  hướng nghiệp huyện gò công đông tỉnh tiền giang
... choă môn ngh Tin h că vĕnă phòng t i Trung tâm Giáo d c Th H ng nghi p huy n Công Đông t nh Ti n Giang 36 i ng xuyên - Ch ngă2 TH CăTR NGăD YăH CăMÔN NGH TIN H C VĔNăPHọNGăT I TRUNG TỂMăGIÁOăD ... yăh c theo d án 3.2 Kh oă sátăth că tr ngă d yă h c môn ngh ă Tin h că vĕnă phòng t i Trung tơmă Giáo d căTh ng xuyên - H ngănghi păhuy n Công Đông 3.3 L păk ăho chăbài d y theo d án môn ... huy nă Công Đông. ă Cóă 17ă phòng h căvà làm vi că(h tăniên h năs ăd ng) 37 Hình 2.1: Trung tâm GDTX - HN huyện Công Đông 38 2.1.2 Ch cănĕngăvà nhi măv ăc a Trung tơm * Giáo d căth ng xuyên: ...
 • 155
 • 297
 • 0

Bài giảng ppt về tin học văn phòng

Bài giảng ppt về tin học văn phòng
... chiếu – Bảng Soạn tài liệu hỗ trợ trình bày – Sử dụng tập tin hình chiếu làm tài liệu hỗ trợ – Soạn ghi chi tiết cần – Trách đọc nguyên văn từ tài liệu soạn sẵn hay từ hình chiếu 27 28 Ít nhiều: ... Bạn sinh viên, muốn trình bày báo cáo, tập lớn, báo cáo trước hội đồng luận văn? Bạn cán báo cáo trước đồng nghiệp? Bạn muốn trình bày ý tưởng? Microsoft Power Point giúp bạn ... dạng phù hợp với mục đích/nội dung/bối cảnh trình bày Chọn định dạng phù hợp với tình máy chiếu phòng trình bày Đảm bảo rõ ràng nội dung trình bày hình chiếu Có thể sử dụng hình ảnh làm để minh...
 • 34
 • 279
 • 1

Trung tâm VT - Bài giảng Word 2010 (Tin học văn phòng)

Trung tâm VT - Bài giảng Word 2010 (Tin học văn phòng)
... www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide / 103 1.2 Mở/đóng Word 2010 1.2.1 Khởi động MS Word 2010   www.daytinhoc.net C1: Start -> Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2010 ... Tin học Thực hành VT Slide / 103 Tổng quan Word 2010 o o o o o Giới thiệu Word 2010 Mở/đóng Word 2010 Cách sử dụng Tiếng Việt Các thao tác với File Các thao tác www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học ... Office Word 2010 C2: Click vào biểu tượng MS Word hình Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide / 103 1.2 Mở/đóng Word 2010 (tt) 1.2.2 Giao diện cửa sổ MS Word 2010 Thanh menu Tab công cụ Thước Vùng soạn...
 • 103
 • 1,585
 • 38

Trung tâm VT - Bài giảng Excel 2010 (Tin học Văn phòng)

Trung tâm VT - Bài giảng Excel 2010 (Tin học Văn phòng)
... Thanh menu Thanh trượt Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide / 95 1.1 Khởi tạo MS Excel (tt) o Các Tab www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide / 95 1.1 Khởi tạo MS Excel (tt) o Tạo bảng ... Excel 2010 Định dạng bảng tính Công thức hàm Các thao tác với liệu Đồ thị excel Định trang In ấn www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide / 95 Tổng quản MS Excel o Khởi tạo MS Excel ... Tin học Thực hành VT Slide 24 / 95 2.1 Font chữ o Định dạng font chữ www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 25 / 95 2.2 Căn lề o Định dạng lề www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học...
 • 95
 • 1,332
 • 18

slide bài giảng môn tin học 11 nghề tin học văn phòng - bài giảng về một số chức năng soan thảo nâng cao

slide bài giảng môn tin học 11 nghề tin học văn phòng - bài giảng về một số chức năng soan thảo nâng cao
... danh sách liệt kê, - Tạo chữ lớn đầu đoạn văn, - Định dạng nhiều cột - Sao chép định dạng Kỹ năng: - Thực thành thạo chức phần kiến thức BÀI 11 MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢO NÂNG CAO Tạo nhanh I Tạo ... BÀI 11 MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢO NÂNG CAO DANH MỤC BÀI HỌC Mục tiêu Danh sách liệt kê Chữ lớn Định dạng cột Sao chép định dạng Bài tập củng cố Kết A/ Mục tiêu học: Kiến thức: - Tạo danh ... DẠNG SỐ THỨ TỰ VÀ KÍ HIỆU II TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU ĐOẠN VĂN III ĐỊNH DẠNG CỘT IV SAO CHÉP ĐỊNH DẠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa nghề Tin học văn phòng lớp 11 Sách giáo viên nghề Tin học văn phòng...
 • 31
 • 2,749
 • 0

slide bài giảng môn tin học 11 nghề tin học văn phòng - bài giảng về chèn một số đối tượng đặc biệt

slide bài giảng môn tin học 11 nghề tin học văn phòng - bài giảng về chèn một số đối tượng đặc biệt
... BÀI 12 CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT MỤC TIÊU BÀI NGẮT TRANG ĐÁNH SỐ TRANG CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG CHÈN CÁC KÍ TỰ ĐẶC BiỆT CHÈN HÌNH ẢNH BÀI TẬP CỦNG CỐ KẾT BÀI MỤC TIÊU BÀI - Hiểu tác ... trang, số trang, tiêu đề trang - Biết thao tác cần thực để chèn số đối tượng đặc biệt TRANG CHỦ TRANG CHỦ Kiến thức - Thực thao tác chèn dấu ngắt trang, số trang, tiêu đề trang, kí tự đặc biệt ... TRANG CHỦ BÀI 12 CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT Các bước thực Khái niện CHÈN KÍ TỰ ĐẶC BIỆT Kiến thức mở rộng Bài tập thực hành Tiểu kết TRANG CHỦ TRANG CHỦ LỰA CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Em cho biết số kí...
 • 62
 • 3,613
 • 1

trọn bộ bài giảng môn quản trị học

trọn bộ bài giảng môn quản trị học
... PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Mô tả hướng tiếp cận quản trị quan điểm cổ điển: quản trị quan liêu, quản trị khoa học quản trị tổng quát Trình bày ... động quản trị tổng quát (các chức quản trị) Các chức quản trị (các hoạt động quản trị tổng quát): Hoạch định – Tổ chức – Phối hợp – Điều khiển – Kiểm tra Phẩm chất huấn luyện quản trị QUẢN TRỊ ... BẬC QUẢN TRỊ Thường phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp Nhỏ: có cấp Lớn: Có nhiều cấp Quản Quản trị cấp cao trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp tác nghiệp Nhân viên tác nghiệp CẤP BẬC QUẢN...
 • 221
 • 230
 • 0

Bài giảng môn Địa tin học Lượng Ảnh 1

Bài giảng môn Địa tin học Lượng Ảnh 1
... ảnh 17 2 .1 HÌNH HỌC 18 2 .1 HÌNH HỌC 19 2 .1 HÌNH HỌC 20 2 .1 HÌNH HỌC 21 2 .1 HÌNH HỌC 22 2 .1 HÌNH HỌC 23 2 .1 HÌNH HỌC 24 2 .1 HÌNH HỌC 25 2 .1 HÌNH HỌC 26 2 .1 HÌNH HỌC 27 2.2 QUANG HỌC Máy chụp học ... ĐO ảNH 11 1. 5 SảN PHẩM CủA ĐO Vẽ ảNH Bản đồ 12 1. 5 SảN PHẩM CủA ĐO Vẽ ảNH Mô hình số địa hình 13 1. 5 SảN PHẩM CủA ĐO Vẽ ảNH Bình đồ ảnh 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ ĐO ẢNH 15 2 .1 HÌNH HỌC 16 2 .1 HÌNH HỌC ... HỌC 29 2.2 QUANG HỌC 1 1 1 f + = + = x= D d f f +X f +x f X 30 2.2 QUANG HỌC Sai số méo hình 31 2.2 QUANG HỌC Sai số ảnh theo mặt cầu 32 2.2 QUANG HỌC Sai số trường ảnh bị cong 33 2.2 QUANG HỌC...
 • 136
 • 388
 • 0

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG
... NÔNG 30/10/2010 ĐỀ SỐ ĐỀ SỐ KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 KHÓA THI NGÀY: ===================== ĐÁP ÁN PHẦN LÝ THUYẾT MÔN: TIN HỌC VĂN PHÒNG KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẦN WINDOWS: (4 điểm) ... mục Đổi tên tệp thư mục Sao chép tập tin thư mục Dán tập tin thư mục vừa chép 0.25 0.25 0.25 ĐÁP ÁN Chèn hình ảnh có sẵn ClipArt Lưu nội dung văn mở Mở tệp văn Mở tệp có Dạng trang in Chèn kí ... đặc biệt Hiển thị thước Microsoft Word Chia cột văn Microsoft Word Đổi chữ hoa thành chữ thường ngược lại Đánh dấu toàn tài liệu Lưu nội dung văn mở Bỏ lệnh vừa thực ĐIỂM 0.25 PHẦN MICROSOFT...
 • 4
 • 277
 • 0

Nghề tin học văn phòng BÀI 3

Nghề tin học văn phòng BÀI 3
... I TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH: Hệ điều hành tổ chức tệp đóa thành thư mục Mỗi thư mục lại chứa tệp thư mục ... tổ chức tệp thư mục đóa: Có thể sử dụng My Computer Windows Explorer để xem tài nguyên máy tính 3 Xem nội dung thư mục: Nháy chuột biểu tượng bên ngăn trái Nháy chuột biểu tượng bên ngăn phải ... chuyển chuột bảng chọn đến lệnh cần thực Nháy chuột (trái) để chọn lệnh tương ứng đưa thêm thông tin cần thiết Open: Mở Copy: Sao chép Print: In Paste: Dán Send To: Gửi tới Delete: Xóa Cut: Cắt...
 • 11
 • 586
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi nghề tin học văn phòng lớp 11nghề tin học văn phòng lớp 11bài giảng điện tử tin học văn phong thptbài giảng thực hành tin học văn phòngkế hoạch giảng dạy nghề tin học văn phòng 11bài giảng word 2010 tin học văn phònggiáo án tin học văn phòng lớp 11sách tin học văn phòng lớp 11bài giảng điện tử nghề tin học văn phòng 11bài giảng môn thông tin họcbài giảng nghề tin học văn phòngbài giảng nghề tin học văn phòng 11bài giảng điện tử nghề tin học văn phòngbài tập thực hành nghề tin học văn phòngnghề tin học văn phòng bài 16Bai 33 dieu che khi hidro phan ung the (1)HIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNHĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 4 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 1 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)Giáo án tổng hợpTuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018TIỂU LUẬN NHÀ nước PHÁP QUYỀNgiao an chu cai m,nThể dục: Bật xa 40-50cm (5-6 tuổi)mtxq:lớp học của bé,lớp chồiđồ chơi của béBÀI BÁO CÁO THƯ VIỆNChủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I