Tổng ôn tập toán THCS thi vào lớp 10 mai công mãn

ôn tập toán 9 thi vào lớp 10

ôn tập toán 9 thi vào lớp 10
... ; b/ Bi 9: Cho A 11 96 v B 2 Khụng dựng bng s, mỏy tớnh, hóy so sỏnh A v B c/ 14 13 v 11 Bi 10: Chng minh cỏc ng thc sau: a/ 20 33 ; c/ b/ 10 10 10 1 2 99 100 Bi 11: ... 36, 72 = 49, Vớ d 1: M = 20 - 10 + 45 N = 12 - 48 + 27 - 108 P = 343 - 112 - 63 Gii: Phng phỏp khai phng: M 20 10 45 4.5 2 9. 5 2 5 2 5 2 N 12 48 27 108 4.3 16.3 9. 3 36.3 ... 3x y 2y ti x 52 94 Gii: Ta cú: A x 3x y 2y x x y 2x y 2y x x y y x y x y x2 y 10 ễn toỏn lp Ta cú: x y 52 52 52 52 52 54 94 5 5.2 81 16.5 94 94 94 NTVKN 52 52...
 • 113
 • 142
 • 0

ÔN TẬP TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10

ÔN TẬP TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10
... Tính số HS lớp Bài Hai trường A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS trúng tuyển Tính riêng tỉ lệ đỗ trường A đạt 80%, trường B đạt 90% Hỏi trường có HS lớp dự thi vào lớp 10 GV: TRẦN ... trường có HS lớp dự thi vào lớp 10 GV: TRẦN CẢNH TRÍ TRANG 20 ƠN TẬP TỐN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2013 Bài 10 Hai vòi nước chảy vào bể khơng có nước sau 55 phút đầy bể Nếu chảy riêng vòi thứ ... 2m + 10 = (m lµ tham sè) T×m m cho nghiƯm x1; x2 cđa ph¬ng tr×nh tho¶ m·n 10x1x2 + x12 + x 22 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt T×m gi¸ trÞ ®ã GV: TRẦN CẢNH TRÍ TRANG 33 ƠN TẬP TỐN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NĂM...
 • 39
 • 289
 • 1

ôn tập hóa 9 thi vào lớp 10

ôn tập hóa 9 thi vào lớp 10
... ƠN TẬP HĨA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011  x  0,1 =   y = 0, 05 Giải hệ phương trình ta có: Vậy thành phần % kim loại hỗn hợp ban đầu: % Al = 0,1× 27 × 100 = 49, 09% 5,5 ; % Fe = 100 % − 49, 09% = ... 3 ƠN TẬP HĨA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Đáp số: m NaHSO = 42 gam m Na CO = 106 gam Bài tập 5: Nung 22,16 gam muối sunfit kim loại, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 90 ml ... thức Bài tập 1: Sục 8 ,96 lít SO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH) 18,5% (D = 1,54 g/ml) Tính khối lượng kết tủa thu Đáp số: m CaSO = 44,4 gam Bài tập 2: Sục 0,15 mol khí CO2 vào 100 ml dung...
 • 22
 • 833
 • 5

Đề cương tham khảo ôn tập ngữ văn thi vào lớp 10 trung học phổ thông

Đề cương tham khảo ôn tập ngữ văn thi vào lớp 10 trung học phổ thông
... ông tham gia đội, hoạt động chiến trờng Nam Bộ Từ sau năm 1954, tập kết Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết văn Những năm chống Mĩ, ông trở Năm Bộ tham gia kháng chiến tiếp tục sáng tác văn học ... Mua cấp + Xin, chạy cho vào trờng chuyên, lớp chọn + Đuờng dây chạy điểm vào THPT, Đại học + Thi hộ, thi thuê + Chạy chức chạy quyền - Bệnh thành tích giáo dục : +Báo cáo không thực tế + Bao che ... Công cha đạo Uốngnớc nhớ nguồn" - Nghĩa bóng: - Nghĩa câu: b KĐ: đúng, sai - Khảng Định: Đi ngày đàng học sàng khôn 10 Gần mực đen Gần đèn rạng - Quan niệm sai trái: 11 .Học thầy không tày học...
 • 43
 • 4,102
 • 8

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT
... other + danh từ đếm số nhiều = lại (của bộ), người lại (của nhóm) Dùng với danh từ không đếm  another + danh từ không đếm = chút  The other + danh từ không đếm = chỗ sót lại I don't want this book ... FEW  Little + danh từ không đếm được: ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) I have little money, not enough to buy groceries  A little + danh từ không đếm được: có chút, đủ để I have a ... (pretty) 10 This picture is ………………………………….than that one (beautiful) SO SÁNH DANH TỪ @ So sánh danh từ: Ngoài so sánh tính từ, trạng từ ta so sánh danh tư trước hết phải xem danh từ đếm hay không đếm...
 • 101
 • 4,134
 • 44

Ôn Tập Lý 9 Thi vao lop 10

Ôn Tập Lý 9 Thi vao lop 10
... A P 99 ,79W B P = 9, 979W C P = 99 7,9W D P = 0 ,99 79W c) Bếp sử dụng hiệu điện 220V Nhiệt lượng toả bếp 15 phút gần với giá trị giá trị sau: A Q = 898 011J B Q = 898 110J C Q = 898 101 J D Q = 890 801J ... ρ.l U2 - Sử dụng công thức R = , = U.I = , A = t S R - Lời giải: ρ.l a Áp dụng công thức: R = = 1,1 .10- 6 = 48,5(Ω) 0,068 .10 −6 S 220 U2 b Công suất bếp là: = U.I = = = 99 7 ,9( W) 48,5 R P P P ... A2 = P t = 100 0.2,5.3600 = 90 00000(J) Điện mà máy giặt tủ lạnh tiêu thụ: A = A1 + A2 = 7200000 +90 00000 = 16200000J = 162 .105 (J) Số công tơ điện là: A 162 .10 = = 4,5 n= 3,6 .10 3,6 .10 Bài 3: Một...
 • 11
 • 1,524
 • 15

ÔN TẬP VẬT LÝ THI VÀO LỚP 10

ÔN TẬP VẬT LÝ THI VÀO LỚP 10
... trờn - Tớnh thi gian un sụi nc Bi 11 Mt bp in cú ghi (220V -100 0W) c dựng hiu in th 220V un sụi lớt nc cú nhit ban u l 25oC Hiu sut ca bp l 95% ( Cho bit C = 4200J/kg.K) a)Tớnh thi gian un ... Bi 14 Cun s cp ca mt mỏy bin th cú 100 0 vũng, cun th cp cú 5000 vũng t mt u ng dõy ti in truyn i mt cụng sut in l 10 000kW Bit hiu in th hai u cun th cp l 100 kV a Tớnh hiu in th t vo hai u ... dõy dn AB Bi 13 Mt mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp l 100 0 vũng, cun th cp l 2500 vũng Cun s cp ni vo ngun in xoay chiu cú hiu in th 110V a) Tớnh hiu in th hiu dng hai u cun th cp mch h? b)...
 • 6
 • 101
 • 0

On tap kien thuc thi vao lop 10

On tap kien thuc thi vao lop 10
... nghim ca phong trỡnh cn gii * Phng trỡnh tớch: A.B = A=0 hoc B=0 CềN NA NHEN !!!??? THI TUYN SINH VO LP 10 NM HC 2 010 2011 1:TNH KIấN GIANG Thi gian: 120 phỳt ; Ngy thi: 15/07/2 010 Cõu 1: (2 ... l x (km/h) vi x > thỡ tc ca ụ tụ l x + 20 (km/h) Thi gian xe mỏy i ht quóng ng AB: ụ tụ i ht quóng ng AB: Ta cú PT: 240 240 =2 x x + 20 240 (h) Thi gian x 240 (h) x + 20 x + 20 x 2400 = Gii ... MA2 = MC.MD c) Gi s bỏn kớnh ng trũn tõm O l 6cm, OM = 10 cm, CD = 3,6 cm Tớnh MD Xột MAO ( àA = 900 ) theo Py-Ta-Go ta cú: MA2 = MO2 OA2 = 102 62 = 64 t MD = x, vi x > T CD).x = MA2 MA2 = MC.MD...
 • 4
 • 87
 • 0

tuyển tập các đề thi vào lớp 10 chuyên toán đại học tổng hợp hà nội

tuyển tập các đề thi vào lớp 10 chuyên toán đại học tổng hợp hà nội
... thi khụng gii thớch gỡ thờm đại học quốc gia h nội đề thi tuyển sinh lớp 10 Trờng đại học khoa học tự nhiên Hệ thpt chuyên năm 2008 Môn : Toán (Vòng 1) s Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi ... b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm vi mi s nguyờn khụng õm n n n a n= [ ] đại học quốc gia h nội đề thi tuyển sinh lớp 10 Trờng đại học khoa học tự nhiên Hệ thpt chuyên năm 2008 Môn : Toán (Vòng ... Cỏn b coi thi khụng gii thich gỡ thờm I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN THI TUYN SINH LP 10 H THPT CHUYấN NM 2 010 MễN THI: TON (Vũng 2) Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian phỏt...
 • 41
 • 3,803
 • 10

nội dung ôn tập môn toán 9 thi vào lớp 10

nội dung ôn tập môn toán 9 thi vào lớp 10
... trình Bài 2(2,5 điểm): Giải toán Tháng thứ hai tổ sản xuất 90 0 chi tiết máy.Tháng thứ hai tổ I vợt mức 15%, tổ II vượt mức 10% so với thảng thứ Vì hai tổ sản xuất 101 0 chi tiết máy Hỏi tháng thứ ... Bài 2(2,5 điểm): : Giải toán Tháng thứ hai tổ sản xuất đợc 90 0 chi tiết máy Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% tổII vượt mức 10% so với tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất đợc 101 0 chi tiết máy Hỏi tháng ... mãn P Bài 2: Giải toán cách lập phương trình Để hoàn thành công việc , hai tổ phải làm chung 6h Sau 2h làm chung tổ hai bị điều làm việc khác , tổ hoàn thành nốt công việc lại 10h Hỏi tổ làm riêng...
 • 29
 • 294
 • 0

On tap Toan 9 thi vao 10

On tap Toan 9 thi vao 10
... ngày xong việc Nhng thực tế hai máy làm việc với ngày đầu Sau máy I cày nơi khác, máy II cày nốt ngày xong Hỏi máy làm cày xong cánh đồng ? -Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao C ờng - 090 4.15.16.50 ... giá trị x để P có giá trị nguyên x +1 x Hớng dẫn: a P = x + x +1 x x b x < 9; x x +1 c x=1;16;25; 49 x x Bài 10 Cho biểu thức P = x x +1 : x +1 x + x b Tìm giá trị P x = a Rút ... riêng sau hoàn thành công việc ? Bài 19 Hai ngời thợ làm công việc 16 xong Nếu ngời thứ làm 3h ngời hai làm 6h họ làm đợc 25% công việc Hỏi ngời làm công việc xong? Bài 20 Nếu hai vòi nớc chảy vào...
 • 7
 • 615
 • 14

ÔN TẬP TOÁN 9 THI VÀO 10 (HOT)

ÔN TẬP TOÁN 9 THI VÀO 10 (HOT)
... x = ⇔ x = 2 VD6:.So sánh hai số sau a = 199 7 + 199 9 b = 199 8 Giải Có a = 199 8 − + 199 8 + = ( 199 8 − + 199 8 + ) = 2. 199 8 + 199 82 − < 2. 199 8 + 199 82 = 199 8 Vậy a < b VD7: Cho biĨu thøc: M =( a 3a ... 5( x − 9) = d) x − + x − = 10 (*) a) ( x − 3) + = ( x + 1) − ⇔ 2x − = 2x − ⇔ −5 = −7 (Vơ lý) Vậy phương trình vơ nghệm 7x 20x + 1,5 − 5( x − 9) = ⇔ 21x − 120x + 108 0 = 80x + ⇔ −179x = 107 4 ⇔ ... − x ) = 10 ⇔ 24 − 4x = 10 ⇔ −4x = −14 ⇔ x = + + (loại) -Xét ≤ x < : (*) ⇔ x − + ( − x ) = 10 ⇔ −2x + 18 = 10 ⇔ −2x = −8 ⇔ x = (t/mãn) -Xét x ≥ : 17 (*) ⇔ x − + ( x − ) = 10 ⇔ 4x − 24 = 10 ⇔ 4x...
 • 55
 • 978
 • 35

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TỔNG HỢP TOÁN 9 THI VÀO LỚP 10

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TỔNG HỢP TOÁN 9 THI VÀO LỚP 10
... 33) = 198 + ( 99 +99 9 +99 99+ +99 9 99 ) 198 + ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 99 số B = 10 27 10 +165 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) 7(x+2) = (x+2)(x -9) (1đ) ... gọn biểu thức đáp án Câu : 1 1 1) A = + + + + + + .+ 97 + 99 = ( + + + .+ 99 97 ) = ( 99 2 ) 2) B = 35 + 335 + 3335 + + 3333 35 = =33 +2 +333+2 +3333+2+ .+ 333 33+2 = 2 .99 + ( 33+333+3333+ ... {1;4;16;25; 49} x x {1;16;25; 49} Bài a 3x2 + 10xy + 8y2 = 96 < > 3x2 + 4xy + 6xy + 8y2 = 96 < > (3x2 + 6xy) + (4xy + 8y2) = 96 < > 3x(x + 2y) + 4y(x +2y) = 96 < > (x + 2y)(3x + 4y) = 96 Do x,...
 • 55
 • 512
 • 0

Xem thêm