Bồi dưỡng đại số 10 phạm quco16 phong

Tài liệu bồi dưỡng đại số 8

Tài liệu bồi dưỡng đại số 8
... trình bồi d ỡng học sinh giỏi THCS - ĐạI số Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 05322 184 21 - Di động : 01 689 188 7 28 Email: Tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 18 ... trình bồi d ỡng học sinh giỏi THCS - ĐạI số Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 05322 184 21 - Di động : 01 689 188 7 28 Email: Tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 28 ... trình bồi d ỡng học sinh giỏi THCS - ĐạI số Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 05322 184 21 - Di động : 01 689 188 7 28 Email: Tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 38...
 • 238
 • 227
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng đại số giải chi tiết

chuyên đề bồi dưỡng đại số giải chi tiết
... 7 .Giải pt : 3log3 + x + x = log x tgx − tgy = y − x  8 .Giải hệ  5π 2 x + y =  9 .Giải bất pt log7 x > log3 + x ( ) ) 28m − 0, 25 x x  1+ a2   1− a2  10 .Giải pt :  ÷ − ÷ = với tham số ... −1 n2 x − Trong n tham số ngun dương a)Cmr với mối số ngun dương n ,pt nêu có nghiệm lớn Kí hiệu nghiệm xn b)Cmr dãy số { xn} có giới hạn n → +∞ (QG-A-2002) 10.Cho hàm số f ( x ) f , ( x ) đồng ... − tgy = y − x  11 Giải hệ:   y +1 −1 = x − y +  (1) (2)  π π 12 Giải pt: etg x + cosx=2 với x ∈  − ; ÷  2 13 Giải pt: x(2 + x + 3) + (4 x + 2)( + x + x + 1) = x 14 .Giải pt: = + x + log3...
 • 17
 • 222
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng đại số 8

Tài liệu bồi dưỡng đại số 8
... ) − x(1 − x ) 2, ( x − ) + 36 3, x + 4, x + 64 5, 64x + 6, 81 x + 7, 4x + 81 8, 64x + y 9, x + y 10, x + x + 4 Tài liệu bồi dưỡng Đại số 2) D¹ng 2: Thªm bít cïng mét h¹ng tư lµm xt hiƯn thõa sè ... Tài liệu bồi dưỡng Đại số b Chứng minh rằng: Nếu số nguyên x, y thỏa mãn 5x + 2y chia hết cho 17 9x + 7y chia hết cho 17 Bài 12: Chứng minh rằng: a 81 7 − 279 − 913 chia hết ... y3 ; b) x4 + y4 ; c) x5 + y5 ; d) x6 + y6 ; e) x7 + y7 ; f) x8 + y8 ; g) x20 08 + y20 08 Tài liệu bồi dưỡng Đại số Chuyªn ®Ị: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư I- Ph¬ng ph¸p t¸ch mét h¹ng tư thµnh...
 • 16
 • 424
 • 6

Giáo án bồi dưỡng Đại số 9

Giáo án bồi dưỡng Đại số 9
... thị hàm số y = 3x - y = 2x + Bài 4: Xác định hệ số góc hàm số y = ax + b biết dồ thị hàm số y = ax + b song song với hàm số y = 2x Bài 5: Cho hàm số y = ax + 2, tìm a biết đồ thị hàm số qua điểm ... II Hm số bậc ẩn I Lý thuyết 1, Định nghĩa: Hàm số có dạng y = ax + b, a, b số cho trớc, a đợc gọi hàm số bậc ẩn 2, Tính chất: - Hàm đồng biến a > 0, nghịch biến a < - a gọi hệ số góc hàm số - ... hàm số y = x + b, tìm b biết đồ thị hàm số qua điểm M(4; 1) Bài 8: Cho hàm số y = ax + b, tìm a, b biết đồ thị hàm số qua điểm A( -2; 1) song song với đờng thẳng y = - x +3 Bài 9: Cho hàm số y...
 • 58
 • 105
 • 1

Bồi dưỡng Đại số 8

Bồi dưỡng Đại số 8
... x − 18 7, x − x − x + 8, − x − x + x + 9, x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x − x + 12, x − x + x + 13, x + x + 17 x + 10 14, x + x + x + 15, x − x − 16, x − 12 x + 17 x − 17, x + x + 18, x ... v ) b2: -4x+12=0 (rút g n v d ng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các t p tương t : a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... c¸c ®a thøc sau th nh nh©n tư: 1, (1 + x2 )2 − 4x(1 − x2 ) 2, ( x2 − 8) + 36 3, x4 + 4, x4 + 64 5, 64x4 + 6, 81 x4 + 7, 4x4 + 81 8, 64x4 + y 9, x4 + y 10, x4 + x2 +1 2) D¹ng 2: Thªm bít cïng mét...
 • 16
 • 166
 • 0

Bồi dưỡng đại số 8

Bồi dưỡng đại số 8
... x3-4x2-8x +8 Làm phép chia (x4-x3-3x2+x+2): (x2-1) Giáo viên: Đỗ Xuân Thuỷ Trờng THCS Đông Phơng Yên Bồi dỡng toán 5.* Chứng minh hiệu bình phơng hai số lẻ chia hết cho Chơng II Phân thức đại số Bài ... số tự do, q ớc hệ số bậc cao * Đa thức f(x) có nghiệm nguyên x=p p ớc hệ số tự * Nếu tổng hệ số đa thức f(x) đa thức có nghiệm x=1 * Nếu tổng hệ số hạng tử bậc chẵn tổng hệ số hạng tử bậc lẻ ... trình a( a x) b(b + x ) = x( ab 0) b a Bài 7: Phép nhân phân thức đại số Bồi dỡng toán Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức đại số, ta nhân tử thức với nhau, mẫu thức với Kết phân thức với tử thức...
 • 15
 • 322
 • 0

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Đại số 10

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Đại số 10
... PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ 1 (BT_364 _10/ 07) Giải phương trình + x + − x =1 2 1 HD: Đặt u = + x , v = − x Chuyển hệ phương trình 2 15 Tìm số hữu tỷ dương x, y cho x + y (BT_364 _10/ 07) Giải phương trình HD: ...  x( x + y ) = 10 y  HD: Xét x = 0, y = Chia hai phương trình đặt t = x y  x + y − xy =  27 (BT_364 _10/ 07) Giải hệ phương trình   x +1 + y +1 =   x y + =  x 28 (BT_364 _10/ 07) Giải hệ ... xyz ≥ Cần c/m x + y + z ≥ TH1: x,y, z > 0, TH2: x,y < 0, z > c/m < xy ≤ (BT_364 _10/ 07) Tìm số thực m lớn cho ∃ số thực k ∈ [ 1; ] để bất đẳng thức 2k a b c  1 1  + + ÷ ≥ (k + 1)(a + b +...
 • 14
 • 253
 • 6

Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa vào tổ chức ôn tập một số chủ đề trong chương trình đại số 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh yếu kém

Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa vào tổ chức ôn tập một số chủ đề trong chương trình đại số 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh yếu kém
... giáo dục đào tạo trờng đại học vinh Hà thị Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa vào tổ chức ôn tập số chủ đề chơng trình Đại số 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu bồi dỡng học sinh yếu Chuyên ngành: ... luận phơng pháp dạy học môn Toán luận văn thạc sĩ giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học: TS Bựi Gia Quang Nghệ An - 2012 LI CM N Lun c hon thnh di s hng dn khoa hc ca TS Bựi Gia Quang Tỏc gi xin ... cú ba nhúm i tng hc sinh: i tng hc sinh yu kộm, i tng hc sinh trung bỡnh v i tng hc sinh khỏ gii Phõn húa vic giỳp , kim tra v ỏnh giỏ hc sinh: i tng hc sinh yu kộm cn cú s quan tõm giỳp nhiu...
 • 104
 • 510
 • 2

Tài liệu Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học pptx

Tài liệu Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học pptx
... ký nhận nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm, cần nêu vắn tắt lý cần thiết bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở giáo dục đại học lực đào tạo sở; Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ phạm đại học bao gồm nội ... thiệu khái quát sở giáo dục đại học, nhiệm vụ giao, số kết bật công tác đào tạo; - Lý cần thiết bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở giáo dục đại học Nhu cầu người học, trường đại học, trường cao đẳng, ... bước dục Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ phạm theo Điều Quy định Trường hợp sở giáo dục đại học đáp ứng đủ điều kiện Bộ Giáo dục Đào tạo định giao nhiệm vụ bồi dưỡng...
 • 3
 • 386
 • 2

Nâng cao hiệu quả dạy học xác suất thống kê ở trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng bồi dưỡng một số thành tố năng lực kiến tạo kiến thức cho sinh viên

Nâng cao hiệu quả dạy học xác suất thống kê ở trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng bồi dưỡng một số thành tố năng lực kiến tạo kiến thức cho sinh viên
... kỹ thuật theo hướng bồi dưỡng số thành tố lực kiến tạo kiến thức cho sinh viên MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu luận án bồi dưỡng cho sinh viên số lực kiến tạo kiến thức dạy học Xác suất ... BỒI DƯỠNG MỘT SỐ THÀNH TỐ NĂNG LỰC KIẾN TẠO KIẾN THỨC CHO SINH VIÊN 2.1 NĂNG LỰC VÀ NĂNG LỰC TOÁN HỌC 2.1.1 Năng lực NL một thuộc tính quan trọng nhân cách người Đã từ lâu, khái niệm NL trở thành ... Chương 2: Dạy học Xác suất - Thống trường Đại học phạm kỹ thuật theo hướng bồi dưỡng số thành tố lực kiến tạo kiến thức cho sinh viên Chương 3: Thực nghiệm phạm Phần kết luận: Trình bày kết...
 • 186
 • 678
 • 5

Tài liệu Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học doc

Tài liệu Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học doc
... trình bồi dưỡng xây dựng sở chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ phạm Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Có đủ tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy học tập - Có sở vật ... phí - Không i Kết thủ tục hành - Quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm k Yêu cầu điều kiện để thực thủ tục hành Các sở giáo dục đại học quy định khoản Điều 10 Quyết định số 22/2006/QĐ-BGDĐT ... ngày 12 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt chuẩn giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm có đủ điều kiện sau đây: - Có đủ...
 • 2
 • 256
 • 0

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN
... dưỡng lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình Đại số 10 - Đề xuất số biện pháp bồi dưỡng lực huy động kiến thức học sinh thông qua dạy học ... thực đề tài: Bồi dưỡng lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình Đại số 10 bản Tổng quan đề tài: Nghiên cứu lực huy động kiến thức cho học sinh ... i TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN KHÓA LUẬN...
 • 92
 • 358
 • 2

Một số biện pháp sư phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy học đại số 10 thpt

Một số biện pháp sư phạm khắc phục tình trạng yếu kém toán cho học sinh trong dạy học đại số 10 thpt
... dạy học Đại số 10, đặc biệt tình trạng yếu Toán học sinh + Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu Toán học sinh + Đề xuất số biện pháp phạm nhằm khắc phục tình trạng yếu Toán Đại số 10 ... xét số nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu Toán học sinh, từ thực trạng dạy học Đại số 10, vận dụng biện pháp phạm để khắc phục tình trạng yếu Toán thông qua tình dạy học cụ thể Đại số 10 Số ... Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG - XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG YẾU KÉM TOÁN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THPT 2.1 TÌNH HÌNH DẠY VÀ HỌC ĐẠI...
 • 145
 • 1,019
 • 7

Các biện pháp tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học khối kinh tế

Các biện pháp tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học khối kinh tế
... động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đội ngũ giảng viên trường Đại học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên trường đại học khối kinh tế Giả thuyết khoa học ... chức bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đội ngũ giảng viên trường đại học 5.2 Nghiên cứu thực trạng vấn đề tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phạm đội ngũ giảng viên trường đại học khối kinh tế ... tác tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đội ngũ giảng viên trường đại học thấy rằng: - Vấn đề cấp thiết việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đội ngũ giảng viên trường đại học...
 • 87
 • 761
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng đại số 8bồi dưỡng đại số 11bồi dưỡng đại số và giải tích lớp 11boi duong dai so giai tichsách bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số 10bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số 10vận dụng quan điểm dạy học phân hóa vào tổ chức ôn tập một số chủ đề trong chương trình đại số 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh yếu kémsách bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số 10 tập 2các biện pháp bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình hệ phương trình trong đại số 10 cơ bảntoán bồi dưỡng và nâng cao đại số 10 bồi dưỡng học sinh khá giỏibồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học sài gònbồi dưỡng một số thành tố của tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học giải bài tập đại sốvăn phòng đăng ký đất đai số 10 đặng dungquản lý công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trẻ ở đại học thái nguyênbài soạn phương trình đường thẳng tiết thứ 3 đại số 10 cơ bảnBài giảng CCPPKDKDTGiao an bai 3 sinh 10Báo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabskkn “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayKH bai day hinh 6 truong hoc moiTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhBài 7. Áp suấtBÁO cáo dân vận QUÝ IIIBài 8. Gương cầu lõmskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Unit 03. Music. Lesson 6. WritingSuper minds 1 students bookTiny talk 2a workbookTiny talk 1 teachers bookpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ielts