567 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 huỳnh quốc thành

Áp dụng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9

Áp dụng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9
... nghị áp dụng hệ thống tập trắc nghiệm dạy học kiểm tra sinh học chọn lọc su tầm tự đề kiểm tra trắc nghiệm dới hình thức câu hỏi tập mà vận dụng vào suốt trình dạy học sinh học giáo viên học sinh ... phơng pháp hình thức trắc nghiệm Dựa vào cách thực trắc nghiệm việc phân chia phơng pháp trắc nghiệm nh sau: Các phơng pháp trắc nghiệm Quan sát Viết Vấn áp Trắc nghiệm khách quan Trắc nghiệm ... dạy học với việc sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm II.2.2 Điều kiện thực tế thuận lợi cho việc sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm vào sinh học Có thể thấy nay, hệ thống tập trắc nghiệm sinh học...
 • 14
 • 243
 • 1

308 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Có đáp án

308 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Có đáp án
... 2) A Nhóm sinh vật nhiệt B Nhóm sinh vật biến nhiệt C Nhóm sinh vật nước 308 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học Đáp Án Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org 22 D Nhóm sinh vật cạn Đáp án: A Câu 158: ... Chương 1/ 44/ mức 1) 308 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học Đáp Án Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org 23 B Cạnh tranh D Cộng sinh A Ký sinh C Hội sinh Đáp án: C Câu 167: Các sinh vật khác loài tranh ... Loài tỉ lệ đực/ ổn định Đáp án: C Câu 217: Trong quần xã sinh vật, loài đặc trưng là:( Chương II/ 49/ Mức ) A Loài quần xã nhiều hẳn loài khác 308 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học Đáp Án...
 • 41
 • 1,932
 • 1

308 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9

308 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9
... phần vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Câu 220: Thành phần vô sinh hệ sinh thái ... Chương 1/ 44/ mức1) A Sinh vật ăn sinh vật khác B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Câu 1 69: Các sinh vật loài có quan hệ với nào? ( Chương 1/ 44/ mức 1) A Cộng sinh cạnh tranh B Hội sinh cạnh tranh ... II/ 49/ Mức 3) A Khống chế sinh học B Cạnh tranh loài C Hỗ trợ loài D Hội sinh loài Câu 213 : Hiện tượng khống chế sinh học quần xã dẫn đến hệ sau đây?( Chương II/ 49/ Mức 3) A Đảm bảo cân sinh...
 • 34
 • 1,156
 • 9

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 học kì 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 học kì 1
... vµo líp 10 m«n Sinh häc n¨m häc 2 015 - 2 016 - Bé 67 Gen nhân đơi đợt, gen mã lần, gen dài 510 0 ăngstron tổng số liên kết hố trị có tất phân tử mARN tạo là: A 2 099 3 B 2 399 2 C 299 90 D 3 598 8 68 Có ... hợp bắt chéo vào : Gi¸o viªn biªn so¹n: Ngun V¨n C«ng - THCS §µo S TÝch - Trùc Ninh - Nam §Þnh ¤n thi vµo líp 10 m«n Sinh häc n¨m häc 2 015 - 2 016 - Bé a đầu b c đầu d 50 Tác nhân ... c 11 d 16 14 1 Một lồi sinh vật có 2n = 20 Bộ nhiễm sắc thể thể tam bội chứa số nhiễm sắc thể : 10 Gi¸o viªn biªn so¹n: Ngun V¨n C«ng - THCS §µo S TÝch - Trùc Ninh - Nam §Þnh ¤n thi vµo líp 10 ...
 • 11
 • 137
 • 0

151 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9 học kỳ 1

151 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9 học kỳ 1
... kt hoỏ tr cú tt c cỏc phõn t mARN c to l: A 2 099 3 B 2 399 2 C 299 90 D 3 598 8 68 Cú th cú ti a bao nhiờu th nhim khỏc loi 2n = 20? A 40 B 30 C 20 D 10 69 Mt t bo ca ngi cú 22 nhim sc th thng v mt ... 13 8 Mt loi sinh vt b nhim sc th lng bi 2n, kớ hiu no sau õy l ca th a bi: a 3n b 2n -1 c 2n + d 2n + 14 0 Mt loi sinh vt cú 2n = B nhim sc th ca th tam nhim cha s nhim sc th l : a b 10 c 11 ... phõn t ng cacbon v baz nitric 12 1 Trong di truyn phõn li c lp (tri hon ton), nu F1 cú n cp gen d hp thỡ t l kiu hỡnh F2 l: a : : : b (3 : 1) n c (1 : : 1) n d : 12 2 c im no di õy khụng phi l...
 • 15
 • 1,445
 • 32

360 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9 học kỳ 2

360 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9 học kỳ 2
... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án:D Câu 22 0: Thành phần vô sinh hệ sinh ... 44/ mức1) A Sinh vật ăn sinh vật khác B Hội sinh 22 C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: D Câu 1 69: Các sinh vật loài có quan hệ với nào? ( Chương 1/ 44/ mức 1) A Cộng sinh cạnh tranh B Hội sinh cạnh ... nhiên Đáp án: A Câu 29 2 :Các hệ sinh thái chủ yếu trái đất: (Chương IV /Bài 60/ Mức 2) A Hệ sinh thái cạn, hệ sinh thái vùng ven bờ B Hệ sinh thái cạn, hệ sinh thái vùng biển khơi C Hệ sinh thái nước...
 • 38
 • 702
 • 4

308 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9 học kì 2 có đáp án

308 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9 học kì 2 có đáp án
... hạn Đáp án: C Câu 134: Cây ưa bóng thường sống nơi nào?( chương I / 42 / mức 1) A Nơi ánh sáng tán xạ B Nơi độ ẩm cao C Nơi ánh sáng ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu D Nơi ánh sáng tán xạ tán ... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án: D Câu 22 0: Thành phần vô sinh hệ sinh ... 44/ mức1) A Sinh vật ăn sinh vật khác B Hội sinh 22 C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: D Câu 1 69: Các sinh vật loài quan hệ với nào? ( Chương 1/ 44/ mức 1) A Cộng sinh cạnh tranh B Hội sinh cạnh...
 • 38
 • 287
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10 cơ bản

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10 cơ bản
... A, B C Câu 49 Trong thể sinh vật, trình thờng xuyên cần lợng là: A Các phản ứng sinh tổng hợp chất C Sự thực công học công điện học B Sự tái sinh tổ chức( phân bào, sinh sản ) D Cả A, B C Câu 50 ... bột D Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ Câu 19 Cácbonhiđrat có chức là: A Chất dự trữ sinh lợng C Chất tạo hình chất xúc tác B Chất cấu tạo sinh lợng D Cả A, B C Câu 20 Các bậc phân loại đợc xếp từ ... C Câu 47 Các dạng lợng chủ yếu tế bào sinh vật là: A Điện năng, hóa năng, nhiệt C Các dạng lợng đợc tạo tổng hợp chất hữu B Các dạng lợng đợc tạo mối quan hệ sinh vật với môi trờng D Cả A B Câu...
 • 4
 • 3,524
 • 85

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 Ban CB, cả năm theo từng bài trong SGK

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 Ban CB, cả năm theo từng bài trong SGK
... thú ăn thực vật tiêu hoá cách nào? A Cơ học sinh học B Cơ học hoá học C Hoá học sinh học D Cơ học, hoá học sinh học [] Ruột non có hình thức cử động học nào: I Cử động co thắt phần II Cử động ... xinap thể? Chọn câu trả lời A Xinap điện, xinap sinh học B Xinap hoá học, xinap lí học C Xinap sinh học - xinap lí học D Xinap hoá học, xinap điện [] Chọn câu nói xinap? Chọn câu trả lời A ... bẩm sinh tập tính học được? Chọn câu trả lời A Tập tính bẩm sinh sinh có, tập tính học hình thành trình sống B Cơ sở thần kinh tập tính bẩm sinh phản xạ không điều kiện sở thần kinh tập tính học...
 • 52
 • 15,876
 • 410

Hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 (part1).doc

Hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 (part1).doc
... 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 61 08 35 62 09 36 63 10 37 64 11 38 65 12 39 66 13 40 67 14 41 68 15 42 69 16 43 70 17 44 71 18 45 72 19 46 73 20 47 74 21 48 75 22 49...
 • 5
 • 4,695
 • 261

câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10

câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10
... c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c 10 d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu ... c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu ... N/(2.3)-2 Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d 21 Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d Câu a d c d 22 Câu a d c d Câu a d c d Câu...
 • 24
 • 1,599
 • 20

40 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9_Học kì 1

40 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9_Học kì 1
... G ĐÁP ÁN Câu Trả lời B D B C C A A A B 10 A Câu Trả lời 11 B 12 A 13 B 14 B 15 C 16 A 17 B 18 A 19 D 20 D Câu Trả lời 21 D 22 C 23 D 24 B 25 D 26 A 27 B 28 A 29 D 30 C Câu Trả lời 31 A 32 B 33 ... không hoàn toàn so với hoa đỏ Câu 14 : Cấu trúc điển hình NST biểu rõ nguyên phân A đầu B C sau D cuối Câu 15 : Ở ruồi giấm có ?n = Một tế bào ruồi giấm sau giảm phân II Tế bào có ... hợp lí? A 25 → 34 B 24 → 40 C 35 → 40 D 18 → 25 Câu 27: Vì phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35? A Dễ mắc bệnh lao B Dễ mắc bệnh đao C Khó sinh D Trẻ sinh khó nuôi Câu 28: Những người có quan hệ huyết...
 • 5
 • 4,215
 • 68

40 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9_Học kì

40 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9_Học kì
... ví dụ quan hệ: A Kí sinh B Cộng sinh C Hội sinh D Cạnh tranh Câu 17: Giun đũa sống ruột người ví dụ mối quan hệ A Cộng sinh B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Câu 18: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh ... thành phần chủ yếu: A Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ B Các chất vô cơ, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân huỷ C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phan giải D ... điểm là: A Quần xã sinh vật B Quần thể sinh vật C Hệ sinh thái D Tổ sinh thái Câu 13: Dấu hiệu sau dấu hiệu đặc trưng quần thể? A Mật độ B Cấu trúc tuổi C Độ đa dạng D Tỉ lệ đực Câu 14: Đặc điểm...
 • 5
 • 953
 • 11

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóa

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần tiến hóa
... là: A Hình thành nòi mới, thứ B Hình thành loài C Động lực tiến hóa vật nuôi thứ trồng D Động lực tiến hóa sinh giới C©u10: Cơ chế tiến hóa theo Lamac là: A Sự di truyền đặc tính thu đời cá thể ... nòi mới, thứ b Hình thành loài c Động lực tiến hóa vật nuôi thứ trồng d Động lực tiến hóa sinh giới C©u13: Qua sơ đồ phân li tính trạng, ta kết luận toàn sinh giới đa dạng ngày a Không có chung ... biến đổi thành phần kiểu gen quần thể bao gồm: Phát sinh đột biến, phát sinh đột biến qua giao phối, chọn lọc đột biến có lợi cách li sinh sản quần thể biến đổi quần thể gốc C Sự tiến hóa diễn củng...
 • 6
 • 905
 • 20

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12
... tử là: A đột biến phát sinh nguyên phân, tế bào sinh dưỡng B đột biến phát sinh giảm phân, tế bào sinh dục C đột biến phát sinh giảm phân, tế bào xôma D đột biến phát sinh lần nguyên phân dầu ... Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập C 2, D 2, 123 Đột biến giao tử đột biến xảy ở: A tế bào sinh tinh sinh trứng B lần nguyên phân hợp tử C giao tử D tế bào xôma 124 Đột biến xảy trong………… (1: ... 2, 3, D 2, 4, 125 Đột biến xôma đột biến xảy ở: A hợp tử B tế bào sinh dục C tTế bào sinh dưỡng D tế bào sinh tinh sinh trứng 126 Nếu đột biến làm xuất gen lặn thời kỳ đầu trạng thái… (1: đồng...
 • 220
 • 1,412
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 học kì 2cau hoi trac nghiem sinh hoc 9 co dap ancau hoi trac nghiem sinh hoc 9 ki 2câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm sinh họccâu hỏi trắc nghiệm sinh học 10 thế giới sốngcâu hỏi trắc nghiệm sinh học về cơ thể ngườicác dạng câu hỏi trắc nghiệm sinh họccâu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 7câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 6tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9Tiểu luận môn mạng NGN IPv6Vấn đề mô hình hoá phần cứngtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTbáo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuQuản lý siêu thị điện thoạiThiết kế mẫu cho các cuộc điều tracông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpsố học và logic học đồng dưSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1Nguyên lý và sửa chữa radio casseteKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngquy trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộpbáo cáo thực tập công ty cổ phần xây lắp 1 nam địnhtính và thiết kế đồ gátâm lý hành vi người tiêu dùngThiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biênđồ án thi công xây dựng trường học 6 tầngPhân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học onlineChất chống oxi hóa trong thực phẩm