670 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bài tập và lý thuyết vật lý 12 trần văn dũng

tăng cường câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bài tập có kênh hình

tăng cường câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bài tập có kênh hình
... trọng tâm Một số phương pháp giải bài tập nhanh đưa các bài tập điển hình là câu hỏi trắc nghiệm khach quan bao gồm bài tập lí thuyết và bài tập định lượng góp phần tạo điều kiện cho ... Ôn tập hoá học 11 - Đặng Xuân Thư, Đặng Lộc Thọ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoá học – Ngô Ngọc An Bài tập nâng cao hoá vô cơ, chuyên đề phi kim – Ngô Ngọc An 40 đề kiểm tra trắc nghiệm ... tập trắc nghiệm hoá học THPT - Nguyễn Mạnh Hà Phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học – Nguyễn Khoa Thị Phượng Nâng cao hoá học 11 – Lê Ngọc Sáng 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm...
 • 20
 • 97
 • 0

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông (THPT)

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông (THPT)
... thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông , góp phần giúp thầy cô giáo nắm bắt nguyên tắc, yêu cầu, mức độ nhận thức đề thi trắc nghiệm, ... nguyên tố kim loại lớp 12 - Khách thể: Quá trình dạy học Hóa học trường Trung học phổ thông Phạm vi nghiên cứu Kiến thức dạy học phần kim loại chương trình lớp 12 6 Giả thuyết khoa học Nếu biên ... TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN “CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI” 2.1 Phần Các nguyên tố kim loại chương trình Hóa học THPT 2.1.1 Vị trí, vai trò 2.1.1.1 Vị trí Phần kim loại xếp vào chương cuối học...
 • 140
 • 1,175
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: Bước đầu xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương I chương II phần “ Sinh học tế bào”, SH10 nâng cao - THPT pptx

Luận văn tốt nghiệp: Bước đầu xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương I và chương II phần “ Sinh học tế bào”, SH10 nâng cao - THPT pptx
... t i Chương II: Kết xây dựng câu h i TNKQ Chương III: Kết thực nghiệm Phần IV: Kết luận kiến nghị Phần phụ lục: Phụ lục I: Bộ câu h i TNKQ chương I chương II Phần Sinh học tế bào”, SH 10 nâng cao ... câu h i TNKQ kiến thức, b i, chương 5.3 Xây dựng câu h i TNKQ chương I chương II phần II Sinh học tế bào”, SH10 nâng cao- THPT 5.4 Thực nghiệm, xác định giá trị câu h i giá trị trắc nghiệm tổng ... dựng câu h i TNKQ chương I chương II phần II Sinh học tế bào”, SH10 nâng cao, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học kiến thức sinh học tế bào trường THPT Đ i tượng nghiên cứu: Bộ câu hỏi...
 • 52
 • 369
 • 0

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. phần sinh vật môi trường, sinh học lớp 9 -trung học cơ sở - để góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. phần sinh vật và môi trường, sinh học lớp 9 -trung học cơ sở - để góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
... quan phn Sinh vt v mụi trng H ni, ngy 15 thỏng nm 2006 Nhúm thc hin NHNG T VIT TT Bài tập nghiệp vụ s phạm TNKQ KT - G THCS GD - T S Trần Văn Hng - Trc nghim khỏch quan - Kim tra - ỏnh giỏ - ... hi trc nghim khỏch quan nhiu la chn Phn Sinh vt v mụi trng, Sinh hc lp -Trung hc c s - gúp phn nõng cao hiu qu kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh II Mc ớch nghiờn cu: - Xõy dng h thng cõu ... nghim khỏch quan (dng cõu hi nhiu la chn)phn Sinh vt v mụi trng sinh hc lp gúp phn nõng cao hiu qu kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh (Bi 47 n bi 50 chng II: H sinh thỏi Sinh hc lp 9) - Ra c cỏc...
 • 33
 • 576
 • 2

TUYỂN tập các câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn tập vật lí 10

TUYỂN tập các câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn tập vật lí 10
... 4,5 .101 0 Pa B 9 .109 Pa C 4,5 .109 Pa D 9 .101 0 Pa Cõu 60:Khớ b nung núng ó tng th tớch 0,02m3 v ni nng bin thiờn 1280J.Nhit lng ó truyn cho khớ l bao nhiờu? Bit quỏ trỡnh l ng ỏp ỏp sut 2 .105 Pa ... din 3mm2 Khi kộo bng mt lc 600N thỡ dõy dón mt on 2mm Sut Iõng ca thộp l A 2 .101 0 Pa B 2 .101 1 Pa C 4 .101 0 Pa D 4 .101 1 Pa Cõu 370: Kt lun no sau õy l sai núi v s chy thnh dũng ca cht lng? A Khi ... hai bc tng Cho h s n di ca thộp 1, 2 .105 K , sut Iõng E = 20 .101 0Pa Khi nhit tng thờm 50 0C , thỡ lc ca tỏc dng vo tng l: A 25 105 N B 15 105 N C 20 103 N D Mt kt qu khỏc Cõu 452 u th k...
 • 51
 • 397
 • 0

Bước đầu xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm khách quan chương I chương II phần “ Sinh học tế bào”, sinh học 10 nâng cao - THPT

Bước đầu xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm khách quan chương I và chương II phần “ Sinh học tế bào”, sinh học 10 nâng cao - THPT
... Chng III: Kt qu thc nghim Phn IV: Kt lun v kin ngh Phn ph lc: Ph lc I: B cõu hi TNKQ chng I v chng II Phn Sinh hc t bo, SH 10 nõng cao - THPT Ph lc II: ỏp ỏn ca b cõu hi TNKQ Ph lc III: Mu phiu ... chơng II Tổng chơng I Tổng VII L i n i chất VIII Bộ máy gôn gi li bô xôm Bộ máy gôngi Litôxôm IX Không bào II Ribô xôm Tổng = 21 câu X Màng sinh chất XI Các cấu trúc bên màng sinh chất Thành tế ... 25 - 30 15 - 18 30 -5 0 - 10 9 0-1 23 20 -2 5 70 - 85 18 - 30 t bo tit 108 -1 40 Tng 11 19 8-2 63 2.4.2 Xây dựng kế hoạch chi tiết cho n i dung cần xây dựng câu h i trắc nghiệm: - Căn vào bảng dựa vào...
 • 50
 • 258
 • 0

SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8

SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8
... hớng tới để xây dựng hệ thống câu hỏi toàn phần học vật lớp - Hệ thống câu hỏi hớng tớ đối tợng THCS II Phần lý luận Các u điểm phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm khách quan ... hỏi trắc nghiệm thờng gặp * Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn gồm phần - Phần dẫn (còn gọi phần gốc) trình bày vấn đề, câu hỏi câu cha hoàn chỉnh - Phần trả lời (còn gọi phần lựa ... nên chọn đáp án D Câu 54 Nhận xét sau A Trong trình học, động vật đợc bảo toàn B Trong trình học, vật đợc bảo toàn C Trong trình học, vật đợc bảo toàn D Trong trình học, động vật đợc bảo toàn...
 • 38
 • 401
 • 3

SKKN sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với bài học

SKKN sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với bài học
... CHƯƠNG II SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ CỦNG CỐ BÀI HỌC CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ LỚP I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Bài tập trắc nghiệm khách quan loại ... thấy việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố với học hiệu II- MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1- Mục đích nghiên cứu Xây dựng số tập trắc nghiệm nhằm củng cố học, giúp học sinh nắm ... pháp để học sinh dễ hiểu Để giúp học sinh học hoá học tốt hơn, dễ bên cạnh việc học sinh nghe thầy cô giảng việc củng cố kiến thức có vị trí quan trọng Theo em sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng...
 • 21
 • 248
 • 0

BÀI TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ANH 9

BÀI TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ANH 9
... evenings Correct answer: B PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Thời gian nhập: 25/10/2011 - 30/10/2011 Câu hỏi số: 001, Tuần: 2, Kỹ năng: Ngữ ... Tom? Correct answer: D PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Thời gian nhập: 25/10/2011 - 30/10/2011 Câu hỏi số: 001, Tuần: 3, Kỹ năng: Ngữ ... smoking Correct answer: B PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Thời gian nhập: 25/10/2011 - 30/10/2011 Câu hỏi số: 001, Tuần: 4, Kỹ năng: Nói,...
 • 19
 • 103
 • 0

BÀI TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ANH 9 (NGỮ PHÁP)

BÀI TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ANH 9 (NGỮ PHÁP)
... protect our environment? Correct answer: A PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Câu hỏi số: 001, Tuần 22 Kỹ năng: ngữ pháp Độ khó: TB Question: ... going to the swimming pool Correct answer: D PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Câu hỏi số: 001, Tuần 23 Kỹ năng: ngữ pháp Độ khó: TB Question: ... luxury C innovate D regular Đáp án đúng: A PHIẾU NHẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Tiếng Anh Câu hỏi số: 001, Tuần 24 Kỹ năng: ngữ pháp Độ khó: TB Question:...
 • 23
 • 196
 • 0

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn hóa học – bài ESTE

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn hóa học – bài ESTE
... đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no đa chức B Este thuộc loại không no đơn chức C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 19 X este axit hữu đơn chức rượu đơn ... xà phòng hóa xong phải dùng 0,36 mol HCl để trung hòa NaOH dư Khối lượng NaOH cần dùng xà phòng hóa chất béo nêu là: A 140 (kg) B 1000 (kg) C 360 (kg) D 46,67 (kg) 13 Đun nóng 0,1 mol este E với ... R(COO)3R' D Cả A,B,C 14 Đốt cháy hỗn hợp este no đơn chức mạch hở, cho kết sau đây: A n CO = n H2O B n CO2 < n H2O C n CO2 > n H2 O D Không đủ kiện để xác định 15 Một este có công thức phân tử C 4H8O2,...
 • 2
 • 127
 • 0

SKKN Tạo hứng thú học tập cho HS bằng cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong dạy học bài mới chương IV sinh sản, sinh học11

SKKN Tạo hứng thú học tập cho HS bằng cách xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong dạy học bài mới chương IV sinh sản, sinh học11
... Tạo hứng thú học tập cho học sinh cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm Tạo hứng thú học tập cho HS cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học chương IV Sinh ... ?) 31 Tạo hứng thú học tập cho HS cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học chương IV Sinh sản, Sinh học 11, THPT Phiếu học tập số Lựa chọn phương án cho câu sau? ... Tiến trình dạy học Tổ chức lớp: 26 Tạo hứng thú học tập cho HS cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học chương IV Sinh sản, Sinh học 11, THPT Dạy học mới: Hoạt...
 • 40
 • 214
 • 0

Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học
... hp dn nh i vi nhng thớ sinh cha nm rừ Vớ d: Hot ng ca mụ phõn sinh ngn lm cho cõy: a tng trng theo chiu ngang b c quan sinh dng di v to c phỏt sinh g v li be s cp d phỏt sinh g v li be th cp e ... chớnh v cỏc c im cu to ca cỏc c quan cõy cú hoa, hóy chn nhng mc tng ng gia chc nng v cu to ca mi c quan ri ghi vo s hỡnh 36.1 (trang 116) Chc nng chớnh ca mi c quan Bo v ht v gúp phn phỏt tỏn ... mi quan h ny, quỏ trỡnh dy hc, GV bit s dng kt hp cõu hi t lun v cõu hi TNKQ tớch cc hoỏ hot ng nhn thc cho HS 1.2 Mi quan h ca cỏc loi cõu hi TNKQ 1.2.1 Cỏc dng cõu hi TNKQ TN c gi l khỏch quan...
 • 12
 • 3,736
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: cau hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lí lớp 11 bài hiệp hội các nước đông nam áphần mêm trộn câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quancâu hỏi trắc nghiệm khách quan là gìcác loại câu hỏi trắc nghiệm khách quanphân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quanhệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quancách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanđánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quancác dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quansử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm phát huy tính tích cực tự lực của học sinh trong quá trình dạy học chươngsử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chươngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây