Nhìn chung về văn học tỉnh Bắc Cạn từ 1945 đến nay

NHÌN CHUNG VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM pot

NHÌN CHUNG VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM pot
... cha… Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam (Chủ yếu văn học viết) a Từ kỷ X đến kỉ XIX Là thời kì văn học trung đại, điều kiện XHPK suốt 10 kỉ giữ độc lập tự chủ - Văn học yêu nước chống xâm lược ... nước ngoài) - Sau 1930: Xu hướng đại văn học với văn học lãng mạn (Nhớ rừng), văn học thực (Tắt đèn), văn học cách mạng (Khi tu hú…) c Từ 1945 - 1975 - Văn học viết kháng chiến chống Pháp (Đồng ... hào hùng Là lĩnh người Việt, tâm hồn Việt Nam d Tính thẩm mĩ cao: Tiếp thu truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn học nước (Trung Quốc, Pháp, Anh…) văn học Việt Nam tác phẩm đồ sộ,...
 • 4
 • 441
 • 2

Luận văn tiến sỹ kinh tế: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh bắc ninh từ 1986 đến nay pdf

Luận văn tiến sỹ kinh tế: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh bắc ninh từ 1986 đến nay pdf
... trình y nhanh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn, nghiên c u sinh ch n tài lu n án ti n sĩ: Quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn t nh B c Ninh t năm 1986 ... ngu n l c cho công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn Ch tiêu v i s ng kinh t , văn hoá-xã h i nông thôn (thu nh p bình quân u ngư i, t l h giàu, nghèo) T l ô th hoá nông thôn. Ch s phát ... thi t n i dung c a công nghi p hoá nói chung công nghi p hoá nông nghi p, nông thôn nói riêng M t s công trình c p nh hư ng chi n lư c phát tri n công nghi p nông thôn; công trình khoa h c i...
 • 194
 • 113
 • 0

văn hóa bản của người tày - nùng ở huyện sơn động tỉnh bắc giang (từ 1945 đến 2010)

văn hóa bản của người tày - nùng ở huyện sơn động tỉnh bắc giang (từ 1945 đến 2010)
... gốc người TàyNùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Tìm hiểu văn hoá người Tày - Nùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang từ năm 1945 đến 1986 Qua thấy giá trị tốt đẹp cần bảo tồn văn hóa làng người Tày ... Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Chương 2: Văn hoá người Tày - Nùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang từ năm 1945 đến 1986 Chương 3: Những biến đổi văn hoá người Tày Nùng huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang ... dân huyện Sơn Động 17 1.3.2 Nguồn gốc người Tày - Nùng huyện Sơn Động 18 Tiểu kết: 22 Chƣơng Văn hoá ngƣời Tày - Nùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang từ năm 1945 đến...
 • 152
 • 584
 • 1

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay
... thực tiễn tiến luận Hơn nữa, thực đề tài quán triệt tinh thần nguyên tính hệ thống luận văn học Việt Nam từ 1975 đến phận luận văn học Việt Nam, luận văn học Việt Nam phận luận ... Chương 2: Vấn đề chủ nghĩa thực giáo trình luận văn học Việt Nam từ 1975 đến Chương 3: Vấn đề chủ nghĩa thực tiểu luận, chuyên khảo luận văn học Việt Nam từ 1975 đến Phần kết luận 10 Chương ... soạn giáo trình luận văn học vấn đề chủ nghĩa thực: 78 Chương VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CÁC TIỂU LUẬN, CHUYÊN KHẢO VỀ LÝ LUẬN VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY 95...
 • 166
 • 616
 • 3

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay NCS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay NCS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
... cận chủ nghĩa thực nghiên cứu văn học Việt Nam 3.2 Đổi quan điểm phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa thực 3.2.1 Đổi quan điểm nghiên cứu chủ nghĩa thực Việc đổi quan điểm nghiên cứu chủ nghĩa thực ... chủ nghĩa thực xã hội chủ nghĩa, đồng thời nghiên cứu sâu sắc 24 3.2.2 Đổi phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa thực Từ quan điểm cởi mở, nhà nghiên cứu đổi phương pháp nghiên cứu văn học thực Từ ... điểm chủ nghĩa thực văn học Việt Nam Bên cạnh đặc điểm chung chủ nghĩa thực, chủ nghĩa thực văn học Việt Nam có nét đặc trưng riêng Do quy định điều kiện lịch sử, xã hội nên văn học thực Việt Nam...
 • 31
 • 255
 • 0

VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG KHOA NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY

VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG KHOA NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY
... cận chủ nghĩa thực nghiên cứu văn học Việt Nam 3.2 Đổi quan điểm phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa thực 3.2.1 Đổi quan điểm nghiên cứu chủ nghĩa thực Việc đổi quan điểm nghiên cứu chủ nghĩa thực ... chủ nghĩa thực xã hội chủ nghĩa, đồng thời nghiên cứu sâu sắc 24 3.2.2 Đổi phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa thực Từ quan điểm cởi mở, nhà nghiên cứu đổi phương pháp nghiên cứu văn học thực Từ ... điểm chủ nghĩa thực văn học Việt Nam Bên cạnh đặc điểm chung chủ nghĩa thực, chủ nghĩa thực văn học Việt Nam có nét đặc trưng riêng Do quy định điều kiện lịch sử, xã hội nên văn học thực Việt Nam...
 • 31
 • 170
 • 0

đánh giá công tác quản lý đất đai tại địa bàn thành phố bắc ninh – tỉnh bắc ninh từ 2003 đến nay

đánh giá công tác quản lý đất đai tại địa bàn thành phố bắc ninh – tỉnh bắc ninh từ 2003 đến nay
... tài Đánh giá thực trạng công tác quản đất đai địa bàn thành phố Bắc Ninh theo nội dung quản Nhà nước đất đai từ 2003 đến Thông qua việc đánh giá tình hình quản Nhà nước đất đai, từ tìm ... công tác quản nhà nước đất đai thành phố Bắc Ninh theo nội dung quản quy định Luật đất đai 2003: 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh - Đánh giá ... chẽ, công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ tồn đọng nhiều hồ sơ chưa giải quyết… Trước thực tế đó, đề tài Đánh giá công tác quản đất đai địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh từ 2003 đến nay ...
 • 106
 • 203
 • 0

nhà của người nùng ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên từ 1945 đến nay

nhà của người nùng ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên từ 1945 đến nay
... ngƣời Nùng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trƣớc năm 1945 2.2.1 Cấu trúc nhà sàn người Nùng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trước năm 1945 Trƣớc năm 1945 ngƣời Nùng huyện Đông Hỷ chủ yếu nhà sàn, ... người Nùng huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên từ năm 1945 đến nay Chúng mong muốn góp phần tìm hiểu thêm tính đa dạng kiến trúc nhà đồng bào Nùng huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên khác biệt so với đồng ... Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng NHÀ CỦA NGƢỜI NÙNG HUYỆN ĐỒNG HỶ-TỈNH THÁI NGUYÊN TRƢỚC NĂM 1945 2.1 Các loại hình nhà ngƣời Nùng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Nhà tổ hợp...
 • 86
 • 140
 • 0

Lịch sử pháp luật về giáo dục ở Việt Nam từ 1945 đến nay

Lịch sử pháp luật về giáo dục ở Việt Nam từ 1945 đến nay
... sĩ Luật học, 2004) Chƣa có công trình nghiên cứu chuyên sâu lịch sử phát triển pháp luật giáo dục từ năm 1945 đến nay, sở phân tích, đánh giá lịch sử phát triển pháp luật giáo dục từ 1945 đến nay, ... 31 2.3 Pháp luật giáo dục từ đất nƣớc thống đến trƣớc thời kỳ đổi (1975 - 1986) 35 2.4 Pháp luật giáo dục từ đổi đến (1986 đến nay) 37 2.4.1 Pháp luật giáo dục từ 1986 đến 1998 ... thực tiễn giáo dục nay, quy định pháp luật giáo dục thực tiễn thi hành pháp luật giáo dục - Bƣớc Nhận định phƣơng hƣớng xây dựng pháp luật giáo dục từ đến năm 2020 sở phân tích lịch sử hình thành...
 • 133
 • 395
 • 1

Giới thiệu sơ lược về văn học Anh giai đoạn từ thời kỳ trung đại đến thế kỷ 19 giúp sinh viên chuyên ngữ trường ĐHDLHP trong viêc học môn văn học Anh

Giới thiệu sơ lược về văn học Anh giai đoạn từ thời kỳ trung đại đến thế kỷ 19 giúp sinh viên chuyên ngữ trường ĐHDLHP trong viêc học môn văn học Anh
... (Tài liệu bổ trợ: Giới thiệu lược văn học Anh giai đoạn từ thời kỳ trung đại đến kỷ 19 giúp sinh viên chuyên ngữ trường ĐHDLHP viêc học môn văn học Anh) CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG ANH Chủ nhiệm đề ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNG ISO 9001 : 2008 Supplementary material: “A brief introduction to English literature from the Middle Ages to the 19th century” ... 64 Chapter IV Literature of the beginning of the 19th century 71 ROMANTICISM 71 GEORGE GORDON BYRON (1788—1824) 74 WALTER SCOTT (1771—1832) & Ivanhoe 79 Chapter V Literature from the 1830s to...
 • 182
 • 388
 • 0

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT về CON NGƯỜI TRONG văn học VIỆT NAM từ 1945 đến NAY

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT về CON NGƯỜI TRONG văn học VIỆT NAM từ 1945 đến NAY
... quan niệm nghệ thuật có khác quan trọng Những biểu quan niệm nghệ thuật người văn học Quan niệm nghệ thuật người biểu toàn cấu trúc tác phẩm văn học, tập trung trước hết nhân vật “Nhân vật văn học ... Chủ nghĩa thực quan niệm nghệ thuật mà chủ nghĩa lãng mạn quan niệm nghệ thuật, không việc sáng tạo”4 Cơ sở xã hội, lịch sử, văn hóa quan niệm nghệ thuật người Quan niệm nghệ thuật người có sở sâu ... Cùng với kiện ấy, văn học đời Nền văn học phát triển qua hai giai đoạn: 1945- 1975 từ năm 1975 đến Quan niệm nghệ thuật người giai đoạn văn học 1945- 1975: a Cơ sở lịch sử, xã hội, văn hóa : Cuộc...
 • 38
 • 289
 • 0

luận văn Công nghiệp Bắc Ninh từ 1997 đến 2010

luận văn Công nghiệp Bắc Ninh từ 1997 đến 2010
... khắc phục khó khăn cho ngành công nghiệp tỉnh Thông qua việc nghiên cứu công nghiệp Bắc Ninh (1997- 2010) luận văn nêu lên gắn bó tác động công nghiệp nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ thương mại….Những ... Hà Bắc năm trước năm 1997, sản xuất công nghiệp 1.3.1 Công nghiệp Bắc Ninh trước năm 1986 Từ thành lập tỉnh đến năm đầu thập niên 80 kỷ XX, Công nghiệp Bắc nói chung (và phần lãnh thổ Bắc Ninh ... phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến 2020 -Bùi Vĩnh Kiên: “Phỏt triển khu công nghiệp – bước đột phá nghiệp công nghiệp hóa tỉnh Bắc Ninh , Tạp chí Thông tin khu công nghiệp Việt...
 • 131
 • 260
 • 0

Vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ tỉnh vĩnh phúc từ 2008 đến nay

Vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ tỉnh vĩnh phúc từ 2008 đến nay
... luận vấn đề bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ - Làm rõ thực trạng vấn đề bạo lực phụ nữ gia đình địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Đƣa giải pháp chủ yếu nhằm xóa bỏ tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình tỉnh ... NHẰM XÓA BỎ TÌNH TRẠNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY Căn nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình phụ nữ, vấn đề tồn công tác phòng chống bạo lực Ở khóa luận trình bày ... Chƣơng THỰC TRẠNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH Ở VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 17 2.1 Khái quát tình hình tỉnh Vĩnh Phúc 17 2.2 Thực trạng bạo lực phụ nữ gia đình 20 2.3...
 • 58
 • 242
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của kitô giáo đối với sinh hoạt văn hóa của nhật bản từ 1945 đến nayv sáu vấn đề lý luận về văn học dân gian cần thảo luậnquan niệm về thơ trong văn học việt nam giai đoạn 1945 đến 1954đồ án lập kế hoạch truyền thông đại chúng về văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nayvăn học việt nam giai đoạn 1945 đến 1975mặt hàng máy tính và các thiết bị tin học của công ty từ 2003 đến naykhái quát về quá trình tăng trưởng kinh tế ở bắc giang từ 1997 đến nayvăn hóa việt nam từ 1945 đến naytình hình dân số việt nam từ 1945 đến naycác nước á phi mĩ la tinh từ 1945 đến naythành tựu văn hóa việt nam từ 1945 đến naythành tựu khoa học kỹ thuật từ 1945 đến naycuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ 1945 đến naycách mạng khoa học từ 1945 đến naychung minh rang nhan dan viet nam tu xua den nay luon luon song theo dao ly an qua nho ke trong cayMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown loaddown load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Tuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc