Đề kiểm tra trắc nghiệm tự luận hóa học 12 võ tường huy

Đề kiểm tra trắc nghiệm+ tự luận công nghệ 12

Đề kiểm tra trắc nghiệm+ tự luận công nghệ 12
... tục C Dòng điện phẳng Câu 15: Mạch ổn áp có nhiệm vụ: A Tự động trì dòng điện ổn định C Tự động trì hiệu điện ổn định Câu 16: Cấu tạo tranzito gồm: A lớp chất bán dẫn P-N-P C lớp chất bán dẫn ... điện D Gồm b c B Dùng máy tính điện tử D Gồm ý a b hình qui ước của: C Tụ điện D Gồm a b Trang 2/3 - Mã đề thi 485 A Khuếch đại tín hiệu điện B Phát biến đổi tín hiệu điện C Dùng máy tính điện ... D Biến dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều HEÁT Trang 3/3 - Mã đề thi 485 ...
 • 3
 • 1,294
 • 18

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9
... giao cho HS nhà, nhằm giảm nhẹ lao động GV tăng cường khả tự học HS Những lý thúc đẩy chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng số phần mềm để dạy học tạo đề kiểm tra trắc ... dạy học, số tập chưa phù hợp với đa số HS lớp Với phát triển công nghệ thông tin, GV sử dụng phần mềm để soạn, lưu trữ tập theo chủ đề, đưa tập TN vào giảng, tạo đề kiểm tra máy để sử dụng lớp ... trắc nghiệm cho phần hóa học lớp 9 2 Mục đích nghiên cứu Sử dụng phần mềm Emptest (EMP), Violet biên soạn câu TN tạo ngân hàng câu TN, mẫu đề kiểm tra TN khách quan phần hóa học lớp 9, ...
 • 120
 • 1,958
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 41

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 41
... 0, 41 xám, cụt: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, dài; 0,09 đen, dài B 0, 41 xám, cụt;0 ,41 đen, dài ; 0,09 xám, dài ; 0,09 đen, cụt C 0, 41 xám, dài: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, dài D 0, 41 ... axit amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 C thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 D ... hợp trao đổi chéo nhiễm sắc thể bị rối loạn Câu 15: Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prôtêin gen huy tổng hợp A Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối B thêm cặp nuclêôtit ba mã...
 • 4
 • 77
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 42

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 42
... gen huy tổng hợp A thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối B cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 C Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối D thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 Câu 18: Trong dạng đột biến ... amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B thay đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá axit amin thứ 350 C đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ ... tế bào sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể đa bội B thể đa nhiễm C thể tam bội D thể tam nhiễm Câu 23: Bộ ba mở đầu với chức qui định khởi đầu dịch qui định hóa...
 • 4
 • 67
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 43

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 43
... gen huy tổng hợp A thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 B cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 C Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối D thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối Câu 29: Trong bệnh sau người, ... biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A khả sinh sản sinh vật B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm cường độ biểu tính trạng D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 24: Ở người, bệnh mù màu (đỏ, ... thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng là: B XMXm × XM Y C XMXm × Xm Y D XMXM...
 • 4
 • 190
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 44

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 44
... nuclêôtit ba hoá thứ 10 B Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối C cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 D thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối Câu 22: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm ... amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B thay đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá axit amin thứ 350 C nuclêôtit ba hóa axit amin thứ ... hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C khả sinh sản sinh vật D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 37: Đặc điểm di truyền tính trạng qui định gen lặn nằm nhiễm...
 • 4
 • 81
 • 0

Đề kiểm tra trắc nghiệm THPT môn hóa

Đề kiểm tra trắc nghiệm THPT môn hóa
... rượu X phản ứng hết với Na dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Số nhóm chức -OH rượu X A B C D Trang 2/3 - Mã đề thi 201 Câu 27: Cho 3,0 gam axit no đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH Cô ... B CH3CHO C C2H5OH D CH3OH - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 201 ... tách riêng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2 B dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2...
 • 3
 • 176
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ
... 0002: Milơ tiến hành thí nghiệm vào năm 1953 nhằm chứng minh trình sau ? A tiến hoá hoá học B tiến hoá tiền sinh học C trình tạo thể sống D tiến hoá sinh học 0003: Trong phòng thí nghiệm người ... Câu 25: Milơ tiến hành thí nghiệm vào năm 1953 nhằm chứng minh trình sau ? A trình tạo thể sống B tiến hoá hoá học C tiến hoá sinh học D tiến hoá tiền sinh học Câu 26: Giai đoạn tiến hóa hóa ... Tiêu chuẩn sinh lý - hoá sinh Câu 24: Milơ tiến hành thí nghiệm vào năm 1953 nhằm chứng minh trình sau ? A tiến hoá tiền sinh học B trình tạo thể sống C tiến hoá hoá học D tiến hoá sinh học Câu 25:...
 • 24
 • 244
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 - Đề lần hai pps

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 - Đề lần hai pps
... study courses c their parents make them d they have to study their own language 49 In America or Australia many schoolchildren study a English as a foreign language b English and Mathematics only...
 • 4
 • 533
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Môn: Tiếng Anh lớp 12 - Đề 1 pps

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Môn: Tiếng Anh lớp 12 - Đề 1 pps
... V.Choose the underlined parts of the sentences that are incorrect : 31/ In my bedroom there are a bed, a colour T.V, and an alarm-clock A B C D 32/ She is surprising when she has heard that news ... for each blank : Shopping in Mappstone is a must if you are visiting the area There (36) many shops and services all within walking distance (37) the central square The city is particularly ... streets of the central square – Cedar Avenue – is the most popular shopping area for not (40) visitors but residents too Stores line both sides of the avenue and often .( 41) open late into...
 • 3
 • 397
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 pdf
... study courses c their parents make them d they have to study their own language 49 In America or Australia many schoolchildren study a English as a foreign language b English and Mathematics only...
 • 4
 • 293
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: Tiếng Anh - Khối:12 - Trường THPT Lấp 3 pptx

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: Tiếng Anh - Khối:12 - Trường THPT Lấp Vò 3 pptx
... b c d 30 The docter has repeatedly advised him to stop to smoke if he hopes to stay in good a b c d health Phần B: Trong nhóm mệnh đề cụm từ (31 đến 35 ), chọn mệnh đề cụm từ thích hợp: 31 She ... resources c consume d fuels d consign Tr THPT Lap Vo 38 a kind 39 a constitutes 40 a goods 41 a plant 42 a value 43 a mechanism 44 a argued 45 a melting De thi trac nghiem b way b carries b refuse ... energy-rich They have a higher caloric (42)……… than coal and one ( 43) ………… of “recovery” strongly (44)………… by plastic manufactures is the (45)………… of waste plastic into a fuel 36 a processes 37 a...
 • 4
 • 315
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: Tiếng Anh - Khối:12 - Trường THPT Giồng thị pot

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: Tiếng Anh - Khối:12 - Trường THPT Giồng thị pot
... studied at …………………………………………………… A Ho Chi Minh City Tech College B HCM City Teacher Training College C City HCM Teacher Training College D Ho Chi Minh City Teching College B Identify the one underlined ... that must be changed in order to make the correct sentence 26/ When he arrived at the station, the train has already lelf ? A B C D 27./ Had I heard the news last night, I would tell you about it ... subjects They study their own language, and mathematics… and English.( In England, or America, or Australia Many boys and girls study their own language, which is English and Mathematics,… and other...
 • 3
 • 197
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: Tiếng Anh - Khối:12 - THPT Cao Lãnh 2 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN: Tiếng Anh - Khối:12 - THPT Cao Lãnh 2 ppsx
... DỤC – ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CAO LÃNH … *****… 26 BỘ ĐỀ ÔN TẬP KHỐI 12 (TỪ TUẦN – 10)  Dạy tốt  Học tốt  Giáo viên: ĐỖ THỊ NGUYỆT THU Năm học: 20 05 - 20 06 ... phoned her A B C D 28 ) What gases occur in the air natural? A B C D 29 ) Many people think that learning English is not easily A B C D 30) I told them to obey the traffic law when travelled on the ... A are B were C would be D will be 23 / I …………………for this company since I left school in 20 00 A was working B worked C have worked D am working 24 / The manager wanted Mary to type the reports...
 • 5
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết tin học 11de kiem tra 1 tiet lan 1 hoa hoc 12de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa hoc 12đề kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quanđề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa 12đề kiểm tra trắc nghiệm học kì 1 môn hóa lớp 12đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 8đề kiểm tra trắc nghiệm hóa lớp 10đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 10đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 10 chương halogenđề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 11de kiêm tra trac nghiem hoa 12 chuong 1de kiêm tra trăc nghiêm hoa hoc 12 hoc ki 1 co dáp anđề kiểm tra trắc nghiệm hóa 11 học kì 2Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 13. Di truyền liên kếtBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 3. People''''s backgroundỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIBAI 10 SINH SAN o SINH VATPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG