Phần mềm Emptest với kiểm tra HS trong dạy học Sinh hoc 10

KHAI THÁC PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHAI THÁC PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
... Trong khuôn khổ viết này, xin đề xuất số phương hướng khai thác phần mềm Geometer’s SketchPad (GSP) vào dạy học Hình học trường trung học sở (THCS) để giáo viên Toán sử dụng trình giảng dạy học ... trình dạy học Học sinh sử dụng Geometer’s SketchPad để giải tập lớn thách thức • Sử dụng Geometer’s SketchPad đồng thời với chương trình khác với vật thể thao tác • Sử dụng Geometer’s SketchPad ... dùng phần mềm Geometer’s SketchPad dạy học có tác dụng tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học có hiệu sau: • Dùng Geometer’s SketchPad để thể khái niệm ý tưởng toán học • Dùng Geometer’s...
 • 12
 • 942
 • 10

Đề tài khai thác phần mềm geometer’s sketchpad sử dụng trong dạy học hình học ở THCS

Đề tài khai thác phần mềm geometer’s sketchpad sử dụng trong dạy học hình học ở THCS
... trung học sở (THCS) để giáo viên Toán sử dụng trình giảng dạy học sinh thông qua số thiết kế dạy học Từ nâng cao hiệu dạy học Hình học, góp phần đổi phương pháp dạy học trường THCS Thiết kế tình dạy ... • Sử dụng Geometer’s SketchPad để kiểm tra giả thiết đặt kiểm chứng kết Trong khuôn khổ viết này, xin đề xuất số phương hướng khai thác phần mềm Geometer’s SketchPad (GSP) vào dạy học Hình học ... mẫm với tin học sử dụng thành thạo tin học ứng dụng dạy học, phần mềm Geometer’s SketchPad có Việt hóa nhằm giúp cho giáo viên sử dụng thuận lợi hơn, phổ biến Với đề tài nhỏ mong góp phần nhỏ vào...
 • 20
 • 1,032
 • 10

SKKN KHAI THÁC PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN KHAI THÁC PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
... phương hướng khai thác phần mềm Geometer’s SketchPad (GSP) vào dạy học Hình học trường trung học sở (THCS) để giáo viên Toán sử dụng trình giảng dạy học sinh thông qua số thiết kế dạy học Từ nâng ... mẫm với tin học sử dụng thành thạo tin học ứng dụng dạy học, phần mềm Geometer’s SketchPad có Việt hóa nhằm giúp cho giáo viên sử dụng thuận lợi hơn, phổ biến Với đề tài nhỏ mong góp phần nhỏ vào ... thác phần mềm GSP (cùng phần mềm khác) để hướng dẫn cho giáo viên sử dụng vào dạy học hình học trường THCS địa phương tiến hành triển khai năm gần thông qua tổ chức chuyên đề, giảng dạy lớp học...
 • 15
 • 573
 • 3

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS VÀO KIỂM TRA BỀN KHUNG XE TỰ CHẾ.

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS VÀO KIỂM TRA BỀN KHUNG XE TỰ CHẾ.
... kết ứng suất, biến dạng chuyển vị, tác động nhiệt Phân tích ứng suất tác dụng lên khung · Mô khung xe sử dụng phần mềm Solidwork Sử dụng phần mềm ANSYS việc kiểm tra bền kết cấu khung xe tự chế ... Trọng tâm xe xác định hình Sử dụng phần mềm ANSYS việc kiểm tra bền kết cấu khung xe tự chế Đề tài nghiên cứu khoa học 15 CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG PHẦN MỀM PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN, KIỂM TRA ĐỘ BỀN KHUNG Các ... = 810 N Sử dụng phần mềm ANSYS việc kiểm tra bền kết cấu khung xe tự chế Đề tài nghiên cứu khoa học 22 · Chạy mô hình xem kết Ø Phân tích ứng suất khung xe Hình 15 Ứng suất khung xe vào khúc cua...
 • 26
 • 710
 • 3

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE PHYSICS KẾT HỢP VỚI MICROSOFT OFFICE POWERPOINT TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ (THỂ HIỆN QUA CHƯƠNG “DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” - SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 11) pdf

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE PHYSICS KẾT HỢP VỚI MICROSOFT OFFICE POWERPOINT TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ (THỂ HIỆN QUA CHƯƠNG “DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” - SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 11) pdf
... cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Vì vậy, chọn đề tài nghiên cứu khoa học là: Sử dụng phần mềm Crocodile Physics kết hợp với Microsoft Office PowerPoint dạy học Vật (thể qua chương ... Giới thiệu phần mềm Crocodile Physics Crocodile Physics phần mềm thiết kế TNVL ảo máy tính, ứng dụng vào tiết học trường phổ thông Phần mềm sử dụng rộng rãi nước Mỹ, Việt Nam phần mềm sử dụng nhiều, ... dung lượng không lớn chạy máy tính có cấu hình thông thường, phần mềm Microsoft Office PowerPoint phần phần mềm Microsoft Office sử dụng rộng rãi nên việc sử dụng phổ biến phần mềm trường học tiện...
 • 5
 • 477
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ KIỂM TRA BỀN TRỤC CÁN SAU CÁC LẦN SỬA CHỮA" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... số lần sử dụng trục cán sau sửa chữa báo trình bày việc ứng dụng phần mềm ANSYS để kiểm tra bền trục cán sau lần sửa chữa Ứng dụng phần mềm ANSYS để kiểm tra bền trục cán theo kinh nghiệm nhà máy ... dụng trục cán Trong thời gian qua, việc tiếp tục sử dụng trục cán dựa vào kinh nghiệm nên chưa đánh giá hết khả tận dụng trục cán sau sửa chữa Để có sở cho việc tăng số lần sử dụng trục cán sau ... đặt lực kiểm tra bền trục cán thể hình 2: o B2 B1 a l H2 Ptb H1 P Rk Dk H ình Sơ đồ đặt lực, tính toán lực momen tác dụng lên trục cán Tổng hợp lực phân bố trục cán tính theo công thức trang 84...
 • 6
 • 291
 • 2

BÁO CÁO MÔN KIỂM CHỨNG PHẦN MỀM CHỦ ĐỀ : KIỂM TRA AN NINH WEB

BÁO CÁO MÔN KIỂM CHỨNG PHẦN MỀM CHỦ ĐỀ : KIỂM TRA AN NINH WEB
... gồm: ∗ Nhà hoạch định sách ∗ Quản trị mạng ∗ Nhà thiết kế phần mềm Kiểm tra phần mềm ∗ Chuyên gia an ninh va tư vấn MỤC ĐÍCH KIỂM TRA VÀ TRÁCH NHIỆM Trách Nhiệm Kiểm Tra: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Kiểm tra ... khai KIỂM TRA BẢO MẬT ∗ Kiểm tra yêu cầu thiết kế ∗ Kiểm tra mã ứng dụng ∗ Kiểm tra rò rỉ thông tin ∗ Kiểm tra việc sử dụng GET POST ∗ Kiểm tra lỗi tràn nhớ đệm ∗ Kiểm tra liệu xấu ∗ Kiểm tra ... lệ thông báo Kiểm tra ID Password KIỂM TRA BẢO MẬT Kiểm tra rò rỉ thông tin KIỂM TRA BẢO MẬT ∗ Kiểm tra sử dụng GET POST ∗ Tấn công sử dụng tham số giả mạo KIỂM TRA BẢO MẬT ∗ Kiểm tra lỗi tràn...
 • 29
 • 643
 • 0

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và thiết kế phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá môn toán 10

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và thiết kế phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá môn toán 10
... ngăphápăki m tra đánh giá môn Toán 10 ngănƠyăg măγăn iădung:ă - Gi iăthi u môn h c Toán 10 - Th cătr ngăcôngătácăki m tra đánh giá môn Toán 10 - Nhu c uăc aăgiáoăviên, h căsinh v ăngơn hàng câu h iătr ... m tra đánh giá đ iăv i môn Toán 10 Ch ng 3: Xây d ngăngơn hàng câu h iătr cănghi m thi tăk ăph năm mă h ătr ăki m tra đánh giá môn Toán 10. ăCh ngănƠyăg mă4ăn iădung:ă - Phân tích n iădung môn h ... KTĐGă môn Toán 10 d aă ph nă m mă Trnghiem5Pr + Nh pă d ă li uă từă ngân hàng CHTN vào ph nă m mă h ă tr ă KTĐGă môn Toán 10 + Thửănghi m tri năkhaiăph năm măh ătr ăKTĐG môn Toán 10 GI I...
 • 276
 • 273
 • 0

Những phần mềm cần thiết cho teen 12 trong năm học ppsx

Những phần mềm cần thiết cho teen 12 trong năm học ppsx
... tiện xác cần dùng tách rời Thế với môn tự nhiên Toán học, Vật Lí, Hóa học kiến thức mở rộng đến vô hạn, tập làm nhiều nắm vững kiến thức Do vậy, Kênh 14 gửi đến teen công cụ phục vụ môn học hấp ... không dễ với công thức phải nằm lòng Để nắm vững kiến thức phần mềm Trắc Nghiệm Lượng Giác Trường THPT Chuyên Tiền Giang giúp ích cho teen Teen tải Sau kích hoạt sử dụng Trắc nghiệm Vật Lí: Sản phẩm ... không cần cài đặt, gồm phần xem thí nghiệm trực quan làm tập trắc nghiệm Tuy nhiên, để mở teen cần tải công cụ mang Flash Player 9.0 về, sau vào File > Open > chọn mở tập tin tải Trắc nghiệm Hóa học: ...
 • 4
 • 188
 • 0

Luận văn " Rèn luyện năng lực độc lập, sáng tạo cho HS trong dạy học hóa học phần phi kim ở trường THPT" docx

Luận văn
... Nguyễn Văn Quang Luận văn thạc sĩ khoa học nú giỳp cho ngi tr nờn c ỏo, sỏng to v cỏch tõn gii quyt cỏc Vỡ vy nhim v ca ngi GV l phi rốn luyn cho HS t cú hiu qu, ú cn c bit chỳ ý rốn luyn cho HS ... Trang 20 Nguyễn Văn Quang Luận văn thạc sĩ khoa học Tõm lớ hc v Lớ lun dy hc hin i khng nh: Con ng cú hiu qu nht lm cho HS nm vng kin thc v phỏt trin c nng lc sỏng to l phi a HS vo v trớ ca ch ... tỏc gia GV vi HS, gia HS vi HS Bng s trao i, tranh lun, th hin quan im ca tng cỏ nhõn, Trang 22 Nguyễn Văn Quang Luận văn thạc sĩ khoa học s ỏnh giỏ nhn xột nhng quan im ca bn m HS nm c kin thc,...
 • 165
 • 250
 • 0

Hệ thống phần mềm quản lý các hoạt động trong trường học

Hệ thống phần mềm quản lý các hoạt động trong trường học
... phân hệ Quản học sinh 185 7.2.1 Khởi động hệ thống 185 7.2.2 Khởi động phân hệ Quản học sinh 186 7.2.2.1 Các bước thao tác 186 7.2.2.2 Menu Quản học sinh” 186 7.2.2.3 Menu Quản ... gia Hệ thống V.EMIS hỗ trợ trường quản hoạt động trường học Từ sở liệu trường, thông tin truyền tải tới quan quản cấp trên, phục vụ nhu cầu quản Hệ thống V.EMIS có chức sau: (i) Quản ... dựng Hệ thống phần mềm quản hoạt động trường học (được gọi V.EMIS) để phát hành miễn phí tới tất trường học, phòng GDĐT, sở GDĐT nhằm thực tin học hóa công tác quản giáo dục xây dựng Hệ sở...
 • 231
 • 177
 • 0

Rèn luyện năng lực độc lập, sáng tạo cho HS trong dạy học hóa học phần phi kim ở trường THPT

Rèn luyện năng lực độc lập, sáng tạo cho HS trong dạy học hóa học phần phi kim ở trường THPT
... khoa học HS, gia HS vi HS Bng s trao i, tranh lun, th hin quan im ca tng cỏ nhõn, s ỏnh giỏ nhn xột nhng quan im ca bn m HS nm c kin thc, cỏch t duy, s phi hp hot ng mt th d Nhng PPDH cú s phi ... văn thạc sĩ khoa học v nú giỳp cho ngi tr nờn c ỏo, sỏng to v cỏch tõn gii quyt cỏc Vỡ vy nhim v ca ngi GV l phi rốn luyn cho HS t cú hiu qu, ú cn c bit chỳ ý rốn luyn cho HS mt s thao tỏc t ... khụng nhng phi nm vng ni dung mụn hc, m cũn phi am hiu sõu sc HS; GV khụng trỡnh by nhng iu mỡnh ó bit, ó chun b m l t chc hng dn cho HS hot ng sỏng to h t c nhng iu m GV nh em li cho h hoc l...
 • 161
 • 206
 • 0

tổ chức hoạt ñộng nhận thức tích cực, tự lực cho hs trong dạy học một số kiến thức cơ học, ðiện học vật lý lớp 10, 11 (nc) với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

tổ chức hoạt ñộng nhận thức tích cực, tự lực cho hs trong dạy học một số kiến thức cơ học, ðiện học vật lý lớp 10, 11 (nc) với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... c tích c c, t l c cho HS d y h c m t s ki n th c h c, ði n h c V t l p 10, 11 (NC) v i s h tr c a công ngh thông tin M c ñích nghiên c u Nâng cao ch t lư ng d y h c v t trư ng THPT thông ... a HS d y h c v t lý; Ph m vi nghiên c u: - N i dung PPDH ph n h c, ði n h c V t 10, 11- THPT (NC); - CNTT h tr d y h c v t 3 - D y h c m t s ki n th c h c, ñi n h c V t l p 10,1 1 (NC) ... cư ng tính tích c c, t l c cho HS Gi thuy t khoa h c N u ng d ng CNTT làm phương ti n h tr d y h c ph n h c, ði n h c V t l p 10, 11 (NC) m t cách h p s ñưa h c sinh tham gia tích c c,...
 • 24
 • 176
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết toán học 10 phần 4 (kèm hướng dẫn)

Đề kiểm tra 1 tiết toán học 10 phần 4 (kèm hướng dẫn)
...  x1k  x2 (k  N ) Có S1  x1  x2  4; S2  ( x1  x2 )2  x1 x2  16   14 Từ S3  S2  S1  52; S4  S3  S2  19 4; S5  7 24; S6  2702 0,25 Vì 0<   nên 0< (2  3)6  hay 0,25 27 01 < ...  1, 00 Đặt x1   3; x2   x1 ; x2 nghiệm phương trình x2  x   Suy x12  x1    x1n 2  x n 11  xn1  0(n  N ) 0,25 Tương tự có x1n2  xn 11  x n1  0(n  N ) k Do Sn 2  Sn 1 ... Hướng dẫn-Đáp số: Câu II: 1) mx  y  2 (1)  x  my  1( 2) (2) => x = – my, vào (1) tính y = m2 2m  => x = 2 m 1 m 1 2m  m2 + = -1  m2 + 3m =  m = m = -3 2 m 1 m 1 1 x 2 y  y 1 ...
 • 23
 • 277
 • 0

Sử dụng phương pháp điều tra kết hợp với thảo luận nhóm trong dạy học môn khoa học ở tiểu học

Sử dụng phương pháp điều tra kết hợp với thảo luận nhóm trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
... Phương pháp dạy học môn Khoa học tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quy trình sử dụng phương pháp điều tra kết hợp với thảo luận nhóm dạy học môn Khoa học tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng ... học môn Khoa học tiểu học Chương 2: Thực trạng việc sử dụng phương pháp điều tra kết hợp với thảo luận nhóm dạy học môn Khoa học tiểu học Chương 3: Cách thức sử dụng phương pháp điều tra kết hợp ... sử dụng PPĐT kết hợp với TLN dạy học môn Khoa học tiểu học 5.2.Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng PPĐT kết hợp với TLN dạy học môn Khoa học tiểu học 5.3.Xây dựng qui trình sử dụng phương pháp điều...
 • 109
 • 102
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm vẽ bản đồ tư duy trong dạy họcphần mềm vẽ sơ đồ tư duy trong dạy họcphần mềm quản lý phòng máy tính trong trường họcky thuat viet phan tra loi trong day hocđề kiểm tra trắc nghiệm tin học 10 hk2đề kiểm tra trắc nghiệm tin học 10đề kiểm tra trắc nghiệm tin học 10 hk2 có đáp ánkiểm tra 1 tiết tin học 10đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 10đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 10 chương halogenđề kiểm tra 1 tiết tin học 10 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết tin học 10 lần 2kiểm tra 1 tiết tin học 10 chương 2đề kiểm tra 1 tiết tin học 10 hk2kiểm tra 1 tiết hóa học 10 chương 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 48. QuảBài 43. Rễ cây