Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 9 thi vào lớp 10 bắc trung nam cù thanh toàn

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9
... tÊn TÝnh hiƯu st ph¶n øng §¸p sè: 89 , 28% Bµi 6:Cã thĨ ®iỊu chÕ bao nhiªu kg nh«m tõ 1tÊn qng boxit cã chøa 95 % nh«m oxit, biÕt hiƯu st ph¶n øng lµ 98 % §¸p sè: 493 kg Bµi 7:Khi cho khÝ SO3 t¸c dơng ... H2SO4 → x mol x mol mH SO t¹o thµnh lµ 98 x; mSO cho thªm vµo lµ 80 x C% dung dÞch míi: Gi¶i ta cã x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thªm vµo 9, 756 gam Còng cã thĨ gi¶i theo ph¬ng ... tư C mC= 19, 9206.10-27kg 1®vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg 6/Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa1 nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ C II Bµi TËp Bµi 1: Tỉng sè h¹t p ,e ,n nguyªn tư lµ 28 ,trong...
 • 140
 • 1,063
 • 5

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TỈNH lớp 10 THPT CHUYÊN năm học 2013 1014, môn THI TIẾNG ANH

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TỈNH lớp 10 THPT CHUYÊN năm học 2013 1014, môn THI TIẾNG ANH
... GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 05 trang) THE END -KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013- 2014 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho học sinh THPT chuyên) Thời gian thi: 180 phút, ... 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013- 2014 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho học sinh THPT chuyên) Thời gian thi: 180 phút, không kể thời gian giao đề Total: 100 pts PART A: LISTENING ... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………….……… …….…….….….; Số báo danh…………………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CH ẤM (Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN...
 • 12
 • 192
 • 0

Ôn tập hóa học, bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8 và 9

Ôn tập hóa học, bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8 và 9
... ghi rõ điều kiện b Tính lượng axit 98 % điều chế từ quặng chứa 60% FeS Biết hiệu xuất q trình 80 % Người ta điều chế C2H2 từ than đá vơi theo sơ đồ sau: 95 % 80 % 90 % CaCO3  CaO  CaC2  C2H2 ... 21.Cho 3 ,87 gam hỗn hợp A gồm Mg Al vào 0,25mol HCl 0,125 mol H2SO4 ta thu dung dịch B 4,3 68 lit H2 a Chứng minh dung dịch dư axit b Tính % kim loại A 22 Hồ tan 7 ,8 gam hỗn hợp gồm Mg Zn vào dung ... o thu từ 100 kg gạo chứa 81 % tinh bột Cho biết rượu ngun chất có khối lượng riêng 0,8g/ml Để thuỷ phân hồn tồn 8, 58 kg loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu 0,3 68 kg glixerol m kg hỗn hợp...
 • 46
 • 680
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 10

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 10
... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước ... q.m = q.D.V = 4,6 .107 .700.2 .10- 3 = 6,44 .107 ( J ) Cơng có ich: A = H.Q = 30%.6,44 .107 = 1,932 .107 ( J ) Mà: A.v 1,932 .107 .10 s = = 1,2 .105 (m) = 120(km) A = P.t = P ⇒ s = v P 1,6 .10 Bài 84: : Một ... lượng vật: P = d.V = 10D.V 12cm P Lực đẩy Acsimét lên phần chìm dầu: F1 = 10D1.V1 4cm Lực đẩy Acsimét lên phần chìm nước: F2 = 10D2.V2 F2 Do vật cân bằng: P = F1 + F2 ⇔ 10DV = 10D1V1 + 10D2V2...
 • 32
 • 1,809
 • 14

Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10

Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10
... đạn bao nhiêu? m r v B A Đề ôn tập bồi dỡng hsg (lần 2) vật 10 Bài số 1: Một lắc gồm trọng vật khối lợng m = 100 g, đợc treo vào lò xo có độ cứng k = 20N/m Vật m đợc đặt giá đỡ nằm ngang ( hình ... = Đề ôn tập bồi dỡng hsg (lần 1) vật 10 Bài số 01 : Một vật nhỏ khối lợng m bay theo phơng nằm ngang đến va chạm hoàn toàn đàn hồi vào nêm có khối lợng M đứng yên Sau va chạm vật bị bật thẳng ... yên lấy g = 10m/s2 Nếu ngời u u r nhảy phía trớc với vận tốc v xiên góc so với mặt nớc với sin = 0, rơi vào thuyền Tính v0? Đề ôn tập bồi dỡng hsg (lần 3) vật 10 Bài 1: Hai vật A B nối với...
 • 33
 • 2,750
 • 10

bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 10

bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 10
... dạy học, phối hợp hình thức tổ chức dạy học khác tiến hành dạy học lớp dạy học toàn lớp, dạy học theo nhóm, theo cặp, cá nhân, nhằm phát huy cao độ tính tích cực học sinh học tập; kết hợp dạy học ... thái độ học sinh học tập môn Địa lí GV cần dựa vào mức độ cần đạt kiến thức, kĩ quy định chương trình nâng cao THPT môn Địa lí chương trình chuyên sâu Địa 10 để đánh giá kết học tập học sinh ... tiện dạy học có tác dụng tốt việc nâng cao chất lượng dạy học Địa 10 mô hình, băng/ đĩa hình, phần mềm dạy học, 4.4 Về đánh giá kết học tập học sinh - Cần đảm bảo việc đánh giá kết học tập...
 • 13
 • 1,494
 • 6

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi lịch sử lớp 10

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi lịch sử lớp 10
... tộc - Bồi dưỡng hs giỏi môn lịch sử từ đầu cấp học, tạo hứng thú, say mê tìm hiểu lịch sử cho học sinh - Tạo nguồn cho học sinh vào số chuyên ngành lịch sử hay liên quan đến lịch sử bậc đại học ... dạy học, nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cho trường THPT, môn Lịch sử trường chuyên cần đạt: a) Kiến thức: - Trên sở nắm vững kiến thức lịch sử cung cấp chương trình nâng cao lớp 10 ... dạy học vấn đề chủ yếu chương trình, trang bị tài liệu sách, báo cần thiết cho việc học bao gồm tài liệu tham khảo khoa học, tài liệu công cụ (các loại từ điển phổ thông), văn truyện tài liệu lịch...
 • 25
 • 1,931
 • 15

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10
... lúc thả vật A khoảng cách chúng 1m Lấy g = 10m/s Bài 88 Một vật rơi tự từ độ cao 45m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Tìm: Quãng đờng vật rơi đợc sau 2s Quãng đờng vật rơi đợc 2s cuối Bài 89 Một vật rơi ... ngày Bài 105 Câu nói sau xác nhất: a Nếu có lực tác dụng lên vật vật chuyển động theo hớng lực tác dụng b Nếu không tác dụng lực vào vật vật dừng lại c Nếu có lực tác dụng lên vật vận tốc vật bị ... tốc Bài 86 Một vật rơi tự từ độ cao 45m xuống đất Tính thời gian rơi vận tốc vật vừa vừa chạm đất Lấy g = 10m/s Bài 87 ngời ta thả rơi tự hai vật A B độ cao Vật B đợc thả rơi sau vật A thời gian...
 • 40
 • 586
 • 2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Hóa học 10 trường chuyên Hải Dương

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Hóa học 10 trường chuyên Hải Dương
... THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ GIỚI THI U KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN – DUYÊN HẢI BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10 Người soạn: Bùi Hữu Hải Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: Biết lượng cần ... 2,6 .10 3,17 .10 3,66 .10 4,11 .10- 3 Chứng minh bậc tổng cộng phản ứng Từ suy bậc phản ứng riêng chất phản ứng Tính số tốc độ phản ứng 250C TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ GIỚI THI U KÌ THI CHỌN HỌC ... =0 ,10 M thay vào (4) để     tính h1 h1= 10 14 = 2,96 .10 −9 4,76 3,75 −1 + 10 10 + 10 10 0,5 Từ giá trị h1 tính lại CH 3COO − 1  HCOO- 1 theo biểu thức sau:     CH 3COO −  = 0, 010...
 • 13
 • 802
 • 12

Đề thi học sinh giói cấp tỉnh lớp 10 môn Hóa bảng A

Đề thi học sinh giói cấp tỉnh lớp 10 môn Hóa bảng A
... h a dung dịch B phải dùng hết 12,5 gam dung dịch NaOH 28,8% - HẾT - SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi: H A HỌC * Bảng: A * Lớp: ... 13x)H2O (0.5đ) 2/ (2 đ) a/ Chiều c a phản ứng oxi h a khử xét d a vào công thức sau: ΔG = -nEF Trong đó: n số electron trao đổi chất khử chất oxi h a phản ứng F số Faraday (F= 96500 C.mol-1) E ... FeCl3; O3; IO3− môi trường axit I2 oxi h a SO2; Na2S2O3; Na2S b Cl2 oxi h a I- thành I2, Cl2 dư dung dịch màu nâu I2 bị H a tan hoàn toàn 1,70 gam hổn hợp gồm Zn kim loại A dung dịch HCl thu 0,672...
 • 6
 • 196
 • 0

Đề thi học sinh giói cấp tỉnh lớp 10 môn Hóa học B

Đề thi học sinh giói cấp tỉnh lớp 10 môn Hóa học B
... độ 10%< /b> để trung hòa dung dịch B phải dùng hết 12,5 gam dung dịch NaOH 28,8% - HẾT - SỞ GDĐT B C LIÊU KỲ THI < /b> CHỌN HSG LỚP 10,< /b> 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn < /b> thi:< /b> HÓA HỌC ... trí nguyên tố X b ng hệ thống tuần hoàn: - Z= 22 ⇒ Số thứ tự 22 - Có 4lớp < /b> electron ⇒ Chu kỳ - Có 3d2 4s2 ⇒ phân nhóm IVB * Số oxi hóa < /b> cao X +4 b Bốn số lượng tử electron phân lớp < /b> 3d1 (0.25đ) ... CHÍNH THỨC * Môn < /b> thi:< /b> HÓA HỌC * B ng: B * Lớp:< /b> 10 < /b> * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)< /b> (Gồm 04 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) a Một ion X3+ có phân lớp < /b> electron 3d1 Cấu hình ion...
 • 6
 • 204
 • 0

De thi hoc sinh gioi Qung Binh lop 12 qua cac nam

De thi hoc sinh gioi Qung Binh lop 12 qua cac nam
... bình kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Năm học : 2007 - 2008 Môn : toán (vòng 2) Đề thức Thời gian làm : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài (2,5 điểm) : Tính tổng: S = 1+ 1 + + 12 2 1+ ... N di động theo quy luật Họ tên : Số BD: sở gd-đt quảng bình kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Năm học : 2003 - 2004 -2- Môn : toán (vòng 1) Đề dự bị Thời gian làm : 180 phút ... tỷ lệ với tích AN.BM Họ tên : Số BD : -3- sở gd-đt quảng bình kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Năm học : 2003 - 2004 Môn : toán (vòng 2) Đề dự bị Thời gian làm : 180 phút (không...
 • 17
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10 các định luật bảo toànbồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10 có lời giảibồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn lớp 10kiểm tra học sinh giỏi công dân lớp 10đề thi học sinh giỏi môn sử lớp 10đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 10đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10đề thi học sinh giỏi môn văn lớp 10đề thi học sinh giỏi môn lý lớp 10đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 10đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 10đề thi học sinh giỏi địa lí lớp 10ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 10đề thi học sinh giỏi môn anh lớp 10Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiTuần 24. Ôn tập về tả đồ vậtTuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)Tuần 6-11. Luyện tập làm đơnTuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từMẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GVGiáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 1Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNgiáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 2Bài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Bài 1. e