Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương)

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương)
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ tên viên chức: Nhiệm vụ đảm trách: Phẩm ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ tên viên chức: Nhiệm vụ đảm trách: Phẩm ... Kết luận Xét mặt toàn diện, thấy Anh/ Chị ……………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ viên chức …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt (Điều kiện xét lên lương theo Thông...
 • 3
 • 653
 • 5

MẪU QĐ BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG , XÊP HẠNG TRƯỜNG ,NHẬN XÉT CÁN BỘ HỢP ĐỒNG 2010

MẪU QĐ BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG , XÊP HẠNG TRƯỜNG ,NHẬN XÉT CÁN BỘ HỢP ĐỒNG 2010
... vàng, kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trơng Đảng, sách pháp luật Nhà nớc Luôn tu dỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trung thực, đoàn kết, sống giản d , lành mạnh (Quan hệ với đồng nghiệp, ... Ninh hợp đồng làm Từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 trờng Trong trình làm việc, thực nghiêm túc điều khoản Hợp đồng lao động, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm ... đợc giao Đến thời gian hợp đồng hết, làm đơn đề nghị Quý ban xem xét cho đợc ký hợp đồng tiếp tục làm việc trờng Tôi xin hứa thực nghiêm túc thỏa thuận hợp đồng làm việc mới, chấp hành nghiêm chỉnh...
 • 5
 • 456
 • 1

BẢN NHẬN XÉT Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp cơ sở pdf

BẢN NHẬN XÉT Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp cơ sở pdf
... kiến nhận xét: Tổ chức quản lý đề tài chi tiêu tài (tối đa 02 điểm) Y kiến nhận xét: 10 Đánh giá kết đào tạo đóng góp khác đề tài (tối đa 02 điểm) Đánh giá, nhận xét chung kết nghiên cứu đề tài: ... 2 Phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ (điểm tối đa 08): Về tính sáng tạo, tính kết nghiên cứu đề tài (điểm tối đa 04) • Về phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều ... nước triển khai nghiên cứu; Ý kiến nhận xét: Chất lượng kết nghiên cứu so với kết khác tương tự (có địa trích dẫn cụ thể) - điểm tối đa 04; Ý kiến nhận xét: Quy mô áp dụng kết nghiên cứu chứng minh...
 • 5
 • 709
 • 1

TU DANH GIA NHAN XET VIEN CHUC

TU DANH GIA NHAN XET VIEN CHUC
... ĐHTC) Kết quả đánh gia , xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc Tự đánh gia , xếp loại chung: Xuất sắc Đồng Phú, ngày 18 tháng 05 năm 2011 Người tự đánh gia nhận xét, ... 05 năm 2011 Người tự đánh gia nhận xét, xếp loại (Ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến đánh gia , nhận xét, xếp loại Của Tổ, khối chuyên môn (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ý kiến đánh gia , nhận xét và xếp loại Của Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 120
 • 0

Nhận xét và các giải pháp đề xuất về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Nhận xét và các giải pháp đề xuất về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
... GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 3.1 Những ưu điểm tổ chức hoạt động Công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt ... CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam - Tên Công ty: Công ty TNHH vấn Kế toán, Kiểm toán Việt ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 21 3.1 Những ưu điểm tổ chức hoạt động Công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam ...
 • 27
 • 272
 • 0

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec
... trở lên Có tinh thần học hỏi tiếp thu ý kiến đồng nghiệp chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc có nhiều cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng nghiệp ban giám hiệu tin tưởng nghiệp vụ...
 • 4
 • 3,004
 • 7

ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ pot

ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ pot
... ý gia nhp CISG 49 Nhng vic Vit Nam cn lm gia nhp CISG 52 Kt lun 54 Phn IV - L TRèNH VIT NAM GIA NHP CễNG C VIấN 1980 Th tc gia nhp theo quy nh ca Cụng c Viờn 1980 56 Quy nh ca phỏp lut Vit Nam ... KHO 71 XUT VIT NAM GIA NHP CễNG C VIấN V HP NG MUA BN HNG HểA QUC T DANH MC CC HP Khú khn m doanh nghip Vit Nam gp phi Vit Nam cha phi l thnh viờn ca CISG 37 Dự Vit Nam cha gia nhp CISG nhng ... nhiu quc gia khỏc XUT VIT NAM GIA NHP CễNG C VIấN V HP NG MUA BN HNG HểA QUC T 19 Giai on (1994-2000): Trong giai on ny rt nhiu nc ang phỏt trin chõu Phi v chõu M, cng nh nhng quc gia cui cựng...
 • 74
 • 231
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 - CISG)

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 - CISG)
... trade not ratified by Vietnam- A cost/benefit analysis, March 2007, tr.3 Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn 1980 31 y ban T v Chớnh sỏch Thng mi Quc t - VCCI Nam gia nhp CISG, Vit Nam cng s c hng nhng li ... ASEAN 59 Din ti Viờn-chn (Lo), ngy 1 1-1 3/9/2006 Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn 1980 32 y ban T v Chớnh sỏch Thng mi Quc t - VCCI - Th ba, vic gia nhp CISG giỳp hon thin phỏp lut v mua bỏn hng húa quc ... chuyờn gia d bỏo vic Nht Bn- nn kinh t hựng mnh nht Chõu gia nhp Cụng c Viờn 1980 s kộo theo nhiu h s gia nhp hay phờ chun t cỏc quc gia khỏc, c bit l cỏc quc gia Chõu 15 Theo cỏc chuyờn gia...
 • 77
 • 248
 • 2

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức (không dạy lớp)

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức (không dạy lớp)
... hoạch Hội đồng đội huyện đảm bảo kế hoạch Liên đội Xếp loại Tự xếp Tổ dự loại kiến Tốt (3) Hồ sơ sổ sách đầy đủ, quy đònh Hội đồng đội huyện đánh giá cao Trình độ khả vận dụng yêu cầu công việc ... tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp Tiêu chuẩn xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ: Tự nhận xét đánh giá: Thực tốt công tác tham mưu, đề xuất công việc cho lãnh đạo Công ... Tốt - Hổ trợ cho Hội đồng đội huyện thực số phong trào huyện Tự xếp loại chung cho tiêu chuẩn này: Ngày 18 tháng năm 2010 Người tự nhận xét Các hồ sơ sổ sách cá nhân: (2) Các nhiệm vụ khác giao:...
 • 2
 • 937
 • 1

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức (TPT dạy lớp)

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức (TPT dạy lớp)
... ngành, trường Tốt Kết giảng dạy thông qua kết học tập học sinh: (7) Tiêu chuẩn xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ: Tự nhận xét đánh giá: - Luôn có ý thức làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết học ... chiếu hổ trợ giảng dạy Kết đánh giá tiết dạy giáo viên lớp: - Có lối sốâng giản dò, tác phong mẫu mực, gương mẫu công tác, có quan hệ tốt với quần chúng, nơi cư trú Tự xếp loại chung cho tiêu ... hưởng tốt nhà trường xã hội Công tác thực hành thí nghiệm, chuẩn bò đồ dùng dạy học: (5) Tốt (6) Tốt Xếp loại Tự xếp Tổ dự loại kiến (8) Trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo; trình...
 • 2
 • 494
 • 1

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức
... chuẩn xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ: Tự nhận xét đánh giá: - Luôn có ý thức làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết học tốt hơn, sử dụng máy chiếu hổ trợ giảng dạy Kết đánh giá tiết dạy giáo viên ... Công tác phụ trách Đội: - Liên đội đạt Liên đội xuất sắc, xếp hạng huyện - Bản thân đạt Giáo viên phụ trách Đội giỏi cấp huyện, tỉnh Tốt - Bản thân phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ... trường xã hội Công tác thực hành thí nghiệm, chuẩn bò đồ dùng dạy học: (5) Tốt (6) Tốt Xếp loại Tự xếp Tổ dự loại kiến (8) Trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo; trình độ vân dụng...
 • 2
 • 1,247
 • 6

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức A4

Bản nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức A4
... tốt với quần chúng, nơi cư trú Tự xếp loại chung cho tiêu chuẩn này: Tiêu chuẩn xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ: Tự nhận xét đánh giá: Xếp loại Tự xếp Tổ dự loại kiến Trình độ chuẩn đào tạo chuyên ... …………………………………………………………… Ngày 24 tháng năm 2011 Tổ trưởng II PHẦN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC: (Phần Thủ trưởng trực tiếp ghi) Ý kiến nhận xét đánh giá Hiệu trưởng: ………………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………… Dự kiến xếp loại tập thể: (Tổ chun mơn hay tương đương) Tiêu chuẩn xếp loại về: Dự kiến xếp loại tổ Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: Chun mơn, nghiệp vụ: Dự kiến phân loại giáo viên: ……………………………………………………………...
 • 4
 • 676
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ban tu nhan xet vien chucbản nhận xét công chức dự bịtự nhận xét viên chức tập sựbản nhận xét đánh giá công chức viên chức năm 2011bản nhận xét đánh giá công chức viên chức năm 2013bản nhận xét đánh giá công chức viên chứcmẫu bản nhận xét đánh giá viên chứcmẫu bản nhận xét đánh giá viên chức năm 2013bản nhận xét hợp đồng thử việcbản nhận xét đánh giá phân loại của cansbooj công chức viên chức năm 2014câu 477 trong microsoft word khi lựa chọn chức năng đánh số trang tự động cho văn bản nhận xét nào sau đây về số của trang đầu tiên là đúngmẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sungbản nhận xét giáo viênbản nhận xét giáo viên hết tập sựbản nhận xét đánh giá giáo viênĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm