tổng hợp liệu thi viên chức thcs

Tổng hợp đề thi viên chức giáo viên

Tổng hợp đề thi viên chức giáo viên
... sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) giải thích "viên chức" "viên chức quản lý" quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 ... loại giáo viên theo Chuẩn giáo viên trung học quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung ... tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm...
 • 60
 • 173
 • 1

Tài liệu tổng hợp ôn thi công chức 2014 môn Tin Anh

Tài liệu tổng hợp ôn thi công chức 2014 môn Tin Anh
... hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu ... 155000 c d báo lỗi công thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở ô B4 ta có công thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua ô D6 công thức trở nh a ... thuộc tốc độ đường truyền 24 Theo bạn, công nghệ 3G nghĩa gì? - Là công nghệ cho phép truyền liệu thoại thoại - Là công nghệ cho phép liên lạc máy tính lúc - Là công nghệ sử dụng đường truyền chiều...
 • 135
 • 1,382
 • 5

Tổng hợp De thi Vat li THCS có Đ ÁN.doc

Tổng hợp De thi Vat li THCS có Đ ÁN.doc
... Tự luận: bóng đ n Đ1 (6V - 4,5W) Đ2 ghi 3V - 1,5W Tính điện trở hai đ n cờng đ dòng điện đ nh mức đ n ? thể mắc nối tiếp hai đ n vào hiệu điện U = 9V đ chúng sáng bình thờng đ c không ... kim loại đ ng, Sắt, Chì bạc, kim loại dẫn điện tốt ? A Bạc B Sắt C Chì D Đ ng 3)Cho hai điện trở R1 = 20 chịu đ c dòng điện cờng đ tối đa 2A R = 40 chịu đ c dòng điện cờng đ tối đa 1,5A ... đ u đoạn mạch U = 6V a Tính điện trở tơng đ ng đoạn mạch b Tính hiệu điện U3 đ u điện trở R3 Bài tập3: Một bếp điện ghi 220V - 1000W đ c sử dụng với hiệu điện 220V đ đ un 2,5l nớc từ nhiệt đ ...
 • 19
 • 256
 • 1

tổng hợp đề thi công chức thuế 2012

tổng hợp đề thi công chức thuế 2012
... nội dung ntn vị trí công việc cụ thể ( vd công chức phận kiểm tra thuế công chức phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ) Câu 4: Một nhiệm vụ quan thuế cấp tổ chức thực công tác tuyên truyền, ... việc thực công xã hội giải vấn đề xã hội Câu 3: Trình bày phân tích nội dung văn hóa giao tiếp cán công chức với nhân dân theo quy định luật cán công chức hành Nếu trở thành công chức thuế, a/c ... Luật cán công chức năm 2008 quy định "Cán công chức phải thực cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ", Anh/chị phân tích quy định Nếu tuyển dụng vào làm công chức thuế, anh...
 • 17
 • 1,760
 • 0

Bộ câu hỏi tổng hợp thi viên chức bệnh viện từ dũ Hồ chí Minh

Bộ câu hỏi tổng hợp thi viên chức bệnh viện từ dũ Hồ chí Minh
... tiêu chuẩn Tổ chức thường trực bệnh viện gồm có cấp? Hãy kể tên cấp thường trực bệnh viện? Hiện nay, bệnh viện Từ có Phòng chức năng? Hãy kể tên Phòng chức năng? PHẦN B: Câu hỏi chuyên môn ... Dưỡng; Kỹ thuật viên y: PHẦN A: Câu hỏi Luật, Thông tư, Quy chế bệnh viện Căn thông tư 07/2011/ TT-BYT ban hành ngày 26/01/2011 “Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện : a Hãy ... nguyên tắc chăm sóc người bệnh bệnh viện b Quy định người điều dưỡng có nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh? Bạn kể tên nhiệm vụ c Tài liệu chăm sóc người bệnh hồ bệnh án phải đảm bảo yêu...
 • 9
 • 1,765
 • 5

Tổng hợp đề thi có đáp án lý thuyết và thực hành cho viên chức thi tuyển vào bệnh viện Từ Dũ Hồ CHí Minh

Tổng hợp đề thi có đáp án lý thuyết và thực hành cho viên chức thi tuyển vào bệnh viện Từ Dũ Hồ CHí Minh
... chung viên chức? Đáp án: Nghĩa vụ chung viên chức Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí ... phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao; d) Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh ... chữa bệnh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho sở khám bệnh, chữa bệnh Được tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp Điều 32 Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh...
 • 10
 • 508
 • 0

Tổng hợp đề thi Giáo viên giỏi môn hóa thcs

Tổng hợp đề thi Giáo viên giỏi môn hóa thcs
... BÁ THƯỚC PHỊNG GD&ðT Phong GD ðề thức ðỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC: 2011 - 2012 Mơn: Hóa học Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề) ðề thi số Câu 1: (4,0đ) Hồn thành PTPƯ sau: ... UBND HUYỆN BÁ THƯỚC PHỊNG GD&ðT ðề thức ðỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC: 2011 - 2012 Mơn: Hóa học Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề) ðề thi số (02 trang) Phong GD Câu 1: (4,0 điểm) ... HUYỆN BÁ THƯỚC PHỊNG GD&ðT Phong GD ðề thức ðỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC: 2011 - 2012 Mơn: Hóa học Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề) ðề thi số (02 trang) Câu1: (4,0 đ) 1.Khi nung...
 • 20
 • 281
 • 2

Tổng hợp đề thi và đáp án HSG các môn THCS

Tổng hợp đề thi và đáp án HSG các môn THCS
... tâm O b) Tìm tập hợp tất điểm D C di chuyển đường tròn tâm O Hết./ UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI SỐ BÁO DANH BẬC THCS NĂM HỌC 2006 -2007 MÔN THI: Vật lí LỚP: ... NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI SỐ BÁO DANH BẬC THCS NĂM HỌC 2006 -2007 MÔN THI: Ngữ Văn LỚP: Thời gian làm bài: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề ) I/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:( ... NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI SỐ BÁO DANH BẬC THCS NĂM HỌC 2006 -2007 MÔN THI: Lịch sử LỚP: Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) I./PHẦN TRẮC NHGIỆM...
 • 18
 • 519
 • 1

tong hop de thi ly thcs

tong hop de thi ly thcs
... nối nguồn điện với thi t bị điện tạo thành đoạn mạch kín electron tự di chuyển: A Từ cực âm sang qua dây dẫn qua thi t bị điện cực dương B Từ cực dương sang qua dây dẫn qua thi t bị điện cực âm ... nhựa thừa êlectrơn nên tích điên âm, tóc thi u êlectrơn nên tích điện dương B Êlectrơn dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc C Lược nhựa thừa êlectrơn, tóc thi u êlectrơn D Chúng hút lẫn Nguồn điện ... Một ống giấy D Một ống nhựa Câu : Vật nhiểm điện vật: A Thừa êlectrơn B Thi u êlectrơn C Bình thường êlectrơn D Có thể thi u thừa êlectrơn Câu : Ổ điều kiện bình thường vât sau khơng cho dòng...
 • 52
 • 294
 • 0

Tong hop de thi giao dich vien vao MB

Tong hop de thi giao dich vien vao MB
... bạn chuẩn bị tốt cho vòng thi viết vào MB! Đề thi chia sẻ UB’s member Đề thi vị trí Giao dịch viên Tổng hợp chia sẻ cocghe266 Đề thi chia sẻ UB’s member Đề thi vị trí Giao dịch viên ... ngân hàng Một người giao tiếp giỏi người nào: a) Mỉm cười với người thích b) Mỉm cười với người ghét c) Mỉm cười với người thích d Đề thi chia sẻ UB’s member Đề thi vị trí Giao dịch viên Tổng ... TS sau đây: a TS biếu, tặng b TS nhận giữ hộ Đề thi chia sẻ UB’s member Đề thi vị trí Giao dịch viên Tổng hợp chia sẻ cocghe266 c Tất ST4: T vừa thi GDV về, ngồi check lại đến khoảng câu 40 ,...
 • 8
 • 1,922
 • 55

Tong hop de thi vi tri chuyen vien QHKH ca nhan & doanh nghiep vao MB

Tong hop de thi vi tri chuyen vien QHKH ca nhan & doanh nghiep vao MB
... a bóng đá b bóng rổ c Cầu lông T3 Đề thi CV QHKH Doanh nghiệp MB Hải Phòng 20/05/2011 Mình thi MB vị trí CVQHKH Doanh nghiệp, chi nhánh thi lần giống đợt thi tháng t c hôm , nh n ch ng đề Phần ... Đề thi chia sẻ UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân /Doanh nghiệp Tổng hợp chia sẻ cocghe266 Bổ sung (BS): - BS1: Chi nhánh thi giấy, kiến th c qu n trị, thi n k hội nhiều - BS2: Mình m i v a thi ... o Đề thi chia sẻ UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân /Doanh nghiệp Tổng hợp chia sẻ cocghe266 No matter how angry he was, he would never to violence exert recourse resort resolve I remember him...
 • 15
 • 888
 • 7

Xem thêm