Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... kết nghiên cứu đạt lựa chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu tính chất từ hợp kim Fe 50Co50 kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục tiêu luận văn: - Chế tạo thành công hệ hạt nano ... thể tích hạt nano 1.4 Tổng hợp vật liệu kích thước nano mét phương pháp hợp kim [5] 1.4.1 Sơ lược phương pháp hợp kim Hợp kim (Mechanical Alloying-MA) John Benjanin cộng phát triển từ năm 60 ... bột FeCo tổng hợp phương pháp polyol giảm khoảng 27% sau 60 ngày giữ mẫu không khí Như nói mẫu bột hợp kim FeCo tổng hợp phương pháp hợp kim ổn định tốt so với mẫu tổng hợp phương pháp polyol...
 • 68
 • 271
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... kết nghiên cứu đạt lựa chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu tính chất từ hợp kim Fe50Co50 có kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục tiêu luận văn: - Chế tạo thành công hệ hạt nano ... Trong đó, Keff số dị hướng từ hiệu dụng, V thể tích hạt nano 1.4 Tổng hợp vật liệu có kích thước nano mét phương pháp hợp kim [5] 1.4.1 Sơ lược phương pháp hợp kim Hợp kim (Mechanical Alloying-MA) ... bột FeCo tổng hợp phương pháp polyol giảm khoảng 27% sau 60 ngày giữ mẫu không khí Như nói mẫu bột hợp kim FeCo tổng hợp phương pháp hợp kim có ổn định tốt so với mẫu tổng hợp phương pháp polyol...
 • 56
 • 172
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim fe50co50 kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim fe50co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... nghiên cứu đạt lựa chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu tính chất từ hợp kim Fe50Co50 kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục tiêu luận văn: - Chế tạo thành công hệ hạt nano Fe50Co50 ... Trong đó, Keff số dị hướng từ hiệu dụng, V thể tích hạt nano 1.4 Tổng hợp vật liệu kích thước nano mét phương pháp hợp kim [5] 1.4.1 Sơ lược phương pháp hợp kim Hợp kim (Mechanical Alloying-MA) ... bột FeCo tổng hợp phương pháp polyol giảm khoảng 27% sau 60 ngày giữ mẫu không khí Như nói mẫu bột hợp kim FeCo tổng hợp phương pháp hợp kim ổn định tốt so với mẫu tổng hợp phương pháp polyol...
 • 56
 • 140
 • 0

Nghiên cứu màng mỏng La0.7 Sr0.3 MnO3 kích thước nanô mét chế tạo bằng phương pháp bốc bay xung laser

Nghiên cứu màng mỏng La0.7 Sr0.3 MnO3 kích thước nanô mét chế tạo bằng phương pháp bốc bay xung laser
... công màng mỏng La0.7Sr0. 3MnO3 phơng pháp bốc bay xung laser + Nghiên cứu ảnh hởng điều kiện chế tạo lên tính chất từ trở màng mỏng La0.7Sr0. 3MnO3 + Nghiên cứu hiệu ứng từ trở từ trờng thấp màng mỏng ... khí 2.1.2 Chế tạo màng mỏng La0.7Sr0. 3MnO3 phơng pháp bốc bay xung laser (Pulsed Laser Deposition - PLD) Phơng pháp bốc bay xung laser phơng pháp có nhiều u điểm cho việc chế tạo màng mỏng ôxit ... hớng nghiên cứu phòng thí nghiệm nên lựa chọn đề tài cho luận văn là: Nghiên cứu màng mỏng La0,7Sr0, 3MnO3 kích thớc nanô mét chế tạo phơng pháp bốc bay xung laser Mục tiêu luận văn: + Chế tạo...
 • 67
 • 288
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới
... dung: - N gh iên cứu n g nghệ c h ế tạo hợp chất đất - kim loại chuyển tiếp R -T -M (R: đất , T: kim loại ch u yển tiếp, M: Ti, A I, ) - N gh iên cứu dị hướng từ, tương tác từ, tính chất từ khác ... Thị K im Anh ctv khác BÁ O CÁO TĨM TẮ T a Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất từ số hợp chát đất - kim loại chuyển tiếp loại M ã số: Q T -9 -0 b Chủ trì đề tài: c Các cán tham gia: PGS.TSKH Nguyễn ... tiéu nội dung nghiên cứu: Mục tiêu: X ác định n g nghệ thích hợp để c h ế tạo m ột sơ' hợp chất đất - kim loại ch un tiếp c ó khả làm nam châm vĩnh cửu N gh iên cứu tính chất từ hợp chất tạo G óp...
 • 69
 • 199
 • 0

Tổng hợpnghiên cứu tính chất từ của hạt Nano Ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất từ của hạt Nano Ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học
... ôxít sắt Fe2O3, định chọn phương pháp sol gel để thực đề tài: Tổng hợp nghiên cứu tính chất từ hạt nano ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng sinh học Luận văn thạc sĩ vật lý Chương I TỔNG QUAN VỀ ÔXÍT ... · Ứng dụng cảm biến sinh học kĩ thuật sinh học Trong ứng dụng này, hạt nano ôxít sắt loại vật liệu có nhiều ứng dụng nhờ vào tính chất đặc biệt vật liệu 1.2 Giới thiệu loại ôxit sắt[ 5] Trong ... phản sắt từ (Chất phản sắt từ) Phản sắt từ có độ cảm từ c ~ 10-4 nhỏ Tương tự sắt từ, phản sắt từ chất cấu tạo từ đômen từ, có trật tự từ từ tính mạnh Ở chất phản sắt từ mômen từ nguyên tử có giá...
 • 64
 • 595
 • 2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp fe3o4 – GO

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp fe3o4 – GO
... văn nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính vật liệu nano tổ hợp Fe3O4 GO Mục đích nghiên cứu: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu Fe3O4 GO Ứng dụng vật liệu nano tổ hợp Fe3O4 GO chế tạo ... thái học vật liệu Fe3O4 GO 58 3.2.2 Khảo sát tính chất từ vật liệu Fe3O4 GO 63 3.3 So sánh mẫu Fe3O4 Fe3O4 GO 64 3.3.1 Hình dạng, cấu trúc tính chất từ Fe3O4, Fe3O4 - GO 64 ... - Kết thảo luận Chương - TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP Fe3O4 - GO 1.1 Tổng quan vật liệu nano từ tính Fe3O4 Oxit sắt từ có công thức Fe3O4 (magnetite) vật liệu từ tính mà người biết đến Thế...
 • 89
 • 608
 • 4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của gốm Perovskite nhiệt điện Ca1-xNdx MnO3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của gốm Perovskite nhiệt điện Ca1-xNdx MnO3
... PEROVSKITE NHIT IN C a^ N dx M n M s: QT - 03 - 07 Ch trỡ ti: PGS TS ng Lờ Minh Cỏc cỏn b tham gia : PGS.TS Bch Thnh Cụng TS Hong nam Nht NCS ThS Phựng Quc Thanh Muc tiốu ti : Hp cht gm perovskite ... m t s c s nghiờn cu khỏc Hp cht gm perovskite cũn th hin tớnh nhit in cao v chỳng tụi cng ó trin khai nghiờn cu t nm 2002 vi ti C h to v nghiờn cu gm perovskite nhit in C a M n 3_ vi M ó ... E THERM H OELECTRIC PEROVSKITE CERAMIC Ca1 Ndx x Mn03 Main responsible person : Dang Le Minh Co-implementation members : Bach Thanh Cong Hoang Nam Nhat Phung Quoc Thanh The perovskite ceramic...
 • 32
 • 257
 • 0

Thống kê lượng tử và áp dụng thống kê Fermin - Dirac biến dạng q nghiên cứu tính chất từ của khí điện tử tự do

Thống kê lượng tử và áp dụng thống kê Fermin - Dirac biến dạng q nghiên cứu tính chất từ của khí điện tử tự do
... 3.2.2 Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự kim loại 3.3 Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac biến dạng q nghiên cứu tính chất từ khí điện tử ... Bose-Einstein biến dạng q 2.2.4 Phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac biến dạng q Chương Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự 3.1 Tổng quan tính chất từ 3.1.1 ... tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự kim loại 3.2.1 Khảo sát khí điện tử tự kim loại 3.2.2 Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự...
 • 63
 • 150
 • 0

Báo cáo chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô fe3o4 ứng dụng trong y sinh học

Báo cáo  chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô fe3o4 ứng dụng trong y sinh học
... ứng dụng y sinh: làm tác nhân tăng ñộ tương phản m y cộng hưởng từ hạt nhân, phân tách chọn lọc tế bào, hiệu ứng ñốt nhiệt phân phát thuốc, vv Trong tất ứng dụng ñòi hỏi hạt nanô từ phải có từ ... chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 23 (2007) 231-237 xuyên hầm lượng tử ñộ từ hóa hạt ñược coi ñơn domain từ Dựa ñặc tính vật lý, hóa học, nhiệt học học, hạt nano siêu thuận từ mở ... bão hoà lớn, lực kháng từ nhỏ, kích thước khoảng 10 nm, hạt nano Fe3O4 hội tụ ñ y ñủ y u tố cần thiết ứng dụng y sinh học N.H Đức nnk / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 23...
 • 7
 • 136
 • 1

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx
... sát giản đồ XRD để xét ảnh hưởng nhiệt độ đế lắng đọng màng lên cấu trúc màng Trên hình giản đồ XRD mẫu bột SnO2 mẫu màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ đế khác với thơng số tạo màng cho bảng Kết phù ... 4.KẾT LUẬN Cơng trình chế tạo thành cơng màng dẫn điện suốt SnO2:Sb phương pháp phún xạ magnetron phản ứng kết hợp với q trình cấp nhiệt cho đế Màng có trạng thái kết tinh tốt Độ truyền qua cực đại ... qua màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác (1) Trang 17 Science & Technology Development, Vol 12, No.17 - 2009 Bảng Các thơng số quang học màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác Nhiệt độ đế (0C) Độ dày...
 • 6
 • 363
 • 0

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với l-tyrosin bằng phương pháp trắc quang và chuẩn độ đo ph

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với l-tyrosin bằng phương pháp trắc quang và chuẩn độ đo ph
... cấu tử ph c Có nhiều ph ơng ph p xác định thành ph n ph c như: ph ơng ph p dãy đồng ph n tử, ph ơng ph p bão hòa mật độ quang, ph ơng ph p chuẩn độ trắc quang, ph ơng ph p điểm đẳng điện quang ... nhiều ph ơng ph p hóa lý khác để nghiên cứu tạo ph c dung dịch như: Ph ơng ph p quang ph , chuẩn độ điện thế, cực ph , độ tan Trong đề tài nghiên cứu tạo ph c NTĐH nhẹ với L-tyrosin ph ơng ph p trắc ... Còn ph ơng ph p chuẩn độ đo pH thuận lợi cho tất ph c chất bị ảnh hưởng từ yếu tố môi trường 1.4.1 Ph ơng ph p chuẩn độ đo pH 1.4.1.1 Cơ sở ph ơng ph p Cơ sở ph ơng ph p tạo ph c ion kim loại với...
 • 67
 • 160
 • 0

ảnh hưởng của W(VI) đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của bột w tio2 kích thước nano được điều chế bằng phương pháp thủy phân

ảnh hưởng của W(VI) đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của bột w tio2 kích thước nano được điều chế bằng phương pháp thủy phân
... pic cho pha WO3 hodc pha Ig ndo khdc mdu Dilu ndy cd thi W( VI) da tham gia vdo cau true mgng ludi ciia Ti02 Haiyan Song vd cdc c^ng Ki hi$u mau TPWO TPW0,05 TPWO.IO TPWO, 15 TPW0,20 TPW0,25 Thong ... khii xuong W( V), cdc electron bj kich thlf^ quang viing ddn cCia Ti02 cd thi dupe nhan bdi W( VI) theo phuong trinh (1): W( VI) + e ( - ^ j ^ ^ W ( V ) (1) Trong trudng hpp ndy, biln tfnh W( VI) giiip ... dinh tir dudng Anatase Analase 1.TPW4 2.TPW6 3.TPW8 4.TPW10 5.TPW12 j! ,, , -.u w| Lwv/L«-.^2 -J JL-/UJ\.I 4D SO 2-Theta-Scale Hinh 1: Gian dd XRD ciia cac mdu W- Ti02 d ndng dp ure khac Bdng Anh...
 • 6
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu tính chất từ nhiệtnghiên cứu tính chất từnghiên cứu tính chất từ điện trở khổng lồ gmr trong các hệ từ dạng hạt bằng công nghệ nguội nhanh và bốc bay nổtổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc tính chất từ của chúngnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửtổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 r y gd tb dy ho kích thước nanometchế tạo bột sno2 sno2co và nghiên cứu cấu trúc kích thước hạt tính chất từ của chúngnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymetách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalaninnghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa khử của phức chất cuii với ligan và hỗn hợp liganBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Bài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lưới điện truyền tải và phân phốiBài giảng lý thuyết mạch (phần 2)Bài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơBài giảng thiết bị mayBài giảng kỹ thuật phối màuBài giảng nghệ thuật trang điểmBài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng)Đề cương bài giảng điện phân thoát kim loạiĐề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngBài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảmĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơĐề cương bài giảng công nghệ phân bónĐề cương bài giảng hóa học hữu cơPigments, inorganic