CHƯƠNG TRÌNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
... 3 NỘI DUNG CHI TIẾT MƠN HỌC SỐ TIẾT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC / TIÊU MỤC GHI CHÚ Giới thiệu mơn học Writing product Write an essay to explain your opinion ... KẾT QUẢ HỌC TẬP Điểm q trình: Giáo viên chọn kết hợp hình thức sau: Điểm hoạt động học tập lớp điểm trung bình 05 bi viết cho thể loại xun suốt khóa học Tuy nhiên, tùy trình độ tình hình học tập ... paper Review Review all kinds of paragraphs Correction and midterm mark announcement Tự học HỌC LIỆU 4.1 Giáo trình Blass, L , Pike-Baky, M (2007) Mosaic McGraw- Hill 4.2 Tài liệu tham khảo Smalley,...
 • 6
 • 394
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG
... Học phần cung cấp cho học sinh vấn đề thiết kế thời trang, làm tảng cho việc xây dựng đồ án thiết kế sau Trang bị cho học sinh kiến thức cốt lõi: kiến thức tổng quan thời trang, nguyên lý thiết ... Đầm Thời trang Khái niệm Thời trang cao cấp Thời trang ứng dụng Mốt Bài tập Phân bổ thời gian LT TL 10 Chương Các nhà thiết kế thời trang 2.1 2.2 2.3 2.4 Nhà tạo mẫu giới Các nhà tạo mẫu thời kỳ ... mỹ trang phục cho người tiêu dùng - Góp phần tạo nên mặt xã hội thêm đa dạng, văn minh lịch 2.4 Nhiệm vụ nhà thiết kế thời trang: Để tạo trào lưu thời trang, nhà thiết kế thời trang phải liên kết...
 • 62
 • 684
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
... lớp Cụ thể: - Tổng số tiết: 45 tiết (2 TC) - Số tiết giảng : 20 tiết - Hướng dẫn làm tập: 25 tiết IV NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Đối tượng nghiên ... Thống số lượng lao động Thống suất lao động Thống thu nhập lao động Bài tập: Thống lao động thu nhập lao động doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: Xem mục theo yêu cầu giảng viên CHƯƠNG ... IV: THỐNG KÊ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP Thống tài sản cố định Thống tài sản lưu động Bài tập: Thống tài sản doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: Xem mục theo yêu cầu giảng viên CHƯƠNG V: THỐNG...
 • 4
 • 230
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: THỐNG KÊ NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: THỐNG KÊ NGOẠI THƯƠNG
... môn Thống Ngoại thương Đối tương nghiên cứu môn Thống Ngoại thương Phạm vi nghiên cứu môn Thống Ngoại thương II Hệ thống tiêu Thống Ngoại thương III.Nhiệm vụ phương pháp Thống Ngoại ... tiết: 45 tiết (2 TC) - Số tiết giảng : 20 tiết - Hướng dẫn làm tập: 25 tiết IV NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ NGOẠI THƯƠNG I Đối tượng phạm vi nghiên cứu môn ... CHƯƠNG VI: THỐNG KÊ CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG - 4/4 - I Khái niệm phân loại Chi phí lưu thông (CPLT) II Hệ thống tiêu thống chi phí lưu thông III Thống biến động...
 • 6
 • 235
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KỲ THI THÁNG 5/2012 ppt

ĐỀ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KỲ THI THÁNG 5/2012 ppt
... hợp Đối với lượng xăng thi u hụt lại, đề xuất biện pháp xử lý nguyên nhân cụ thể định khoản kế toán nghiệp vụ trường hợp này? Câu 4: Tại doanh nghiệp sản xuất năm N phát sinh nghiệp vụ sau: tính ... thường xuyên nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Yêu cầu: Trình bày nội dung nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định giá trị vật liệu nhập kho mua ngoài? Công thức xác định giá thực tế ... kinhdoanh năm N doanh nghiệp? Biết rằng: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm./ ...
 • 2
 • 185
 • 0

Đề thi tuyển sinh hệ liên thông đại học môn kế toán tài chính, nguyên lý kế toán pot

Đề thi tuyển sinh hệ liên thông đại học môn kế toán tài chính, nguyên lý kế toán pot
... hạch toán sai đến tiêu Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinhdoanh năm N doanh nghiệp? Biết rằng: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỀ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN ... LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KỲ THI THÁNG 5/2012 Môn thi: Nguyên Kế toán ( Thời gian làm 180 phút) Câu 1: Trình bày khái niệm, cách lập tác dụng Bảng cân đối Kế toán? Câu 2: Trình bày nội dung nguyên ... dụng nguyên tắc kế toán để giải thích cho việc xác định giá thực tế vật liệu mua vào trường hợp Đối với lượng xăng thi u hụt lại, đề xuất biện pháp xử nguyên nhân cụ thể định khoản kế toán...
 • 4
 • 514
 • 4

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
... môn học Quản trị sản xuất môn Quản trị sản xuất trường Đại Học Kinh Tế TPHCM - Bài tập môn Quản trị sản xuất Tiến sĩ Hồ Tiến Dũng - Bài tập môn Quản trị sản xuất Thạc sĩ Nguyễn Quốc Thịnh - Quản ... triển quản trị sản xuất 1.3 Hướng nghiên cứu quản trị sản xuất 1.4 Vai trò người quản quản trị sản xuất Câu hỏi: Tại lớp: 2/12 Thế sản xuất quản trị sản xuất? Tại nói quản trị sản xuất chức quản ... quản trị doanh nghiệp? Nghiên cứu yếu tố đầu vào đầu hệ thống sản xuất gì? Trình bày đặc điểm hệ thống sản xuất đại? Tại nhà: Hãy nêu định quản trị sản xuất? Kỹ người quản quản trị sản xuất...
 • 12
 • 258
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
... Cộng 45 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC: 30 15 hình hồi quy hai biến Ước lượng kiểm định giả thiết mô hình hai biến Mô hình hồi quy bội Hồi quy với biến độc lập CHƯƠNG I: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 2/16 BÀI ... QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT (4T) 2.1 Lịch sử - học kinh nghiệm quản lý chất lượng - QLCL 2.1.11 Lịch sử hình thành trình quản lý chất lượng 2.1.2 Quá trình ... thức: Môn học cung cấp hệ thống kiến thức để ước lượng cách đắn quan hệ kinh tế, kiểm định giả thiết mối quan hệ kinh tế Trên sở đưa mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh chất quan hệ kinh tế Mô...
 • 16
 • 251
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỌC
... Giảng Tự học 12 25 45 16 30 15 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC: CHƯƠNG I: Những vấn đề chung quản trị (6 tiết LT tiết TH) 1.1 Nhà quản trị công việc quản trị 1.1.2 Đặc điểm quản trị kinh doanh 1.1.3 ... đề CỤ THỂ Tổng số tiết: 45 tiết Số tiết giảng: 30 tiết Hướng dẫn tự học: 15 tiết Chương Nội dung I Những vấn đề chung quản trị Những yếu tố ảnh hưởng đến II quản trị III Các chức Cộng IV TS tiết ... khảo chương II * Môi trường kinh doanh (Nguyễn Thị Liên Diệp - (ĐH Kinh tế Tp.HCM) * Quyết định quản trị (Nguyễn Thanh Hội - ĐH Kinh tế Tp.HCM) CHƯƠNG III: Các chức quản trị (16 tiết Lý thuyết, tiết...
 • 5
 • 237
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN
... IV NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 Phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị 1.2 Vai trò kế toán quản trị 1.3 Các phương pháp kế toán quản trị Câu hỏi/ ... 1: Nêu phương pháp kế toán quản trị? Câu 2: Phân biệt khác kế toán quản trị kế toán tài chính? Tài liệu tham khảo: TT Tên tài liệu Họ tên tác giả TS Phan Đức Dũng Kế toán quản trị Nơi, năm, nhà ... kinh tế năm 2008 Tuấn Minh Chương 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ 2.1 Phân loại chi phí 2.1.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu 2.1.2 Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế (chi...
 • 8
 • 180
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
... DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm, vai trò Quản trị Nguồn nhân lực Mục tiêu Quản trị Nguồn nhân lực Các chức Quản trị nguồn nhân lực Nhiệm vụ Quản trị ... nhân lực Nhiệm vụ Quản trị Nguồn nhân lực Quá trình phát triển Quản trị nguồn nhân lực Những thách thức Quản trị nguồn nhân lực Những nguyên tắc việc Quản trị nguồn nhân lực Tài liệu tham khảo: ... theo yêu cầu giảng viên CHƯƠNG II: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm Quy trình hoạch định Nguồn nhân lực Phương pháp hoạch định Nguồn nhân lực Hoạch định Nguồn nhân lực kế tục Bài tập: Câu...
 • 8
 • 270
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: MARKETING XUẤT KHẨU

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: MARKETING XUẤT KHẨU
... số tiết: 45 tiết (2 TC) - Số tiết giảng : 20 tiết - Hướng dẫn làm tập: 25 tiết IV NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MARKETING QUỐC TẾ (5 TIẾT) Marketing gì? Quy trình nghiên cứu Marketing ... LƯỢC MARKETING - MIX Chi n lược Marketing Mix: Chi n lược sản phẩm thị trường quốc tế (5 tiết) : Chi n lược định giá sản phẩm xuất (5 tiết) : Chi n lược phân phối sản phẩm xuất (5 tiết) : Hoạt động ... Qúa trình kế hoạch hoá Marketing xuất Nghiên cứu, lựa chọn thị trường xuất Chi n lược Marketing hỗn hợp thị trường xuất Tiến hành hoạt động Marketing xuất Câu hỏi: lớp Hãy xây dựng kế hoạch marketing...
 • 12
 • 229
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG
... TẢI & NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG I - VẬN TẢI & NGOẠI THƯƠNG I Khái niệm chung vận tải II Khái niệm chung ngoại thương III Vận tải & Ngoại thương Câu hỏi thảo luận lớp: 1) Các đặc điểm vận tải ngoại thương? ... THỨC VẬN TẢI KHÁC I Vận tải đường sắt II Vận tải ôtô III Vận tải đường sông Câu hỏi thảo luận lớp: Hãy nêu đặc điểm ngành vận tải đường sắt kinh tế quốc dân? Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành vận tải ... Vận tải quốc tế- Bảo hiểm vận tải quốc tế , NXB Văn Hoá Sài Gòn 2006 CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN I Vận tải biển & Ngoại thương II Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải...
 • 20
 • 261
 • 0

De cuong chi tiet mon hoc HE THONG DO LUONG DIEN

De cuong chi tiet mon hoc HE THONG DO LUONG DIEN
... loại hệ thống thông tin đo lờng theo tín hiệu vào 02 02 00 6.2 Phân loại hệ thống thông tin đo lờng theo tín hiệu 02 02 00 6.3 Phân loại hệ thống thông tin đo lờng theo sơ đồ cấu trúc 02 02 00 6.4 ... Phân loại chuyển đổi sơ cấp Thời gian: 01h 116 1.3.1 Phân loại theo phơng pháp đo 1.3.2 Phân loại theo nguồn điện 1.3.3 Phân loại theo nguyên lý chuyển đổi Chơng 2: Chuyển đổi điện trở Mục tiêu: ... thống thông tin đo lờng theo tín hiệu vào, ra, theo sơ đồ cấu trúc Nội dung: Thời gian thực hiện: 08h (LT: 08h; TH, BT: 0h) 6.1 Phân loại hệ thống thông tin đo lờng theo tín hiệu vào Thời gian:...
 • 13
 • 284
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngữ chuyên ngành tiếng Nga Trong trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga trường đại học chuyên ngữ khoa tiếng Nga, việc áp dụng hệ thống đánh giá vừa trình bầy với tư cách chuẩn đánh ... tiếng Nga Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo, nhiều trường đào tạo hệ cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học ... kiểm tra, đánh giá chuẩn trình độ tiếng Nga Như trình bày, mục đích viết phân tích khả áp dụng hệ thống đánh giá đo chuẩn trình độ tiếng Nga sinh viên trường Đại học chuyên ngữ, cụ thể khoa tiếng...
 • 7
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ liên thông đại học tiếng anh là gìđề cương chi tiết môn xã hội học đại cươngđề cương chi tiết môn hóa học đại cươngđề cương chi tiết môn học luật đất đaiđề cương chi tiết môn học kỹ thuật lập trìnhđề cương chi tiết môn tin học đại cươngđề cương chi tiết môn kinh tế học đại cươngđề cương chi tiết môn học pháp luật đại cươngđề cương chi tiết môn tâm lý học đại cươngđề cương chi tiết môn họcđề cương chi tiết môn học kinh tế vĩ môđề cương chi tiết môn triết học mác lêninđề cương chi tiết môn triết họcđề cương chi tiết môn học luật kinh tếđề cương chi tiết môn hóa đại cươngTìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiQuy trình nuôi ếch thương phẩmphương pháp phân tích báo cáo tài chínhTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetthấu kính mỏng VATư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhứng dụng của giberelin đối với cây trồngVấn đề mô hình hoá phần cứngthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộicải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeđồ án nền móng 1báo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuthiết kế môn học xây dựng mặt đườngKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu