Bài thuyết trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí

tìm hiểu quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu họ carbamate bằng phương pháp sắc

tìm hiểu quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamate bằng phương pháp sắc ký
... Hóa học CHƢƠNG SƠ LƢỢC LÝ THUYẾT VỀ PHƢƠNG PHÁP SẮC K 2.1 Giới thiệu phƣơng pháp sắc 2.1.1 Khái niệm Phương pháp sắc phương pháp phân tích ứng dụng rộng rãi phương pháp có độ nhạy khả định lượng ... Hóa học CHƢƠNG QUI TRÌNH ÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ CARBAMATE 3.1 ác định đồng thời carbofuran, carbosulfan chè, cà phê 3.1.1.Nguyên tắc lượng thuốc trừ sâu mẫu chiết dung môi axeton xác ... tác dụng trừ số thuộc nhóm mà không trừ nhóm sâu khác Một số thuốc nhóm có tác dụng trừ tuyến trùng Về chế tác động thuốc trừ sâu carbamate tương tự thuốc trừ sâu lân hữu Các thuốc carbamate...
 • 54
 • 421
 • 6

xác định lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc khí

xác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khí
... DUNG Định nghĩa sắc Tổng quan sắc khí Một số chất họ clo họ phốt Chỉ tiêu xác định lượng thuốc trừ sâu họ clo họ phốt phương pháp sắc khí Tài liệu tham khảo Định nghĩa sắc Sắc ... quan sắc khí  Nguyên tắc sắc khí  Pha động sử dụng sắc khí  Pha tĩnh sử dụng sắc khí  Nguyên tắc hoạt động máy  Cột sắc khí  Detector máy sắc khí Nguyên tắc sắc khí Sắc ... động máy sắc khí Các phận máy sắc khí Bộ ghi nhận tín hiệu Bộ tiêm mẫu tự động Bình khí Cột mao quản Bộ phận hóa Máy sắc GC ECD Cột sắc khí Cột sắc khí Cột mao quản Cột mao quản Phim...
 • 32
 • 4,684
 • 14

Báo cáo khoa học: Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật diazinon bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ với điện cực thủy ngân giọt rơi doc

Báo cáo khoa học: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật diazinon bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ với điện cực thủy ngân giọt rơi doc
... không gây ảnh hưởng lên cường độ dòng hình dạng sóng Diazinon KẾT LUẬN Diazinon xác định kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ quét nhanh cực giọt rơi Dung dịch sử dụng amoni acetat 0,4 N pH 4,3; ... dụng kỹ thuật AdSWSV để xác định lượng Diazinon artichoke tươi Kỹ thuật AdSWSV ứng dụng để xác định lượng DI artichoke tươi Lá artichoke trồng theo tiêu chuẩn GAP công ty Cổ phần Y c ... đời sống giọt (Tdrop) sóng phổ DI khảo sát Kết cho thấy Vpulse 40 mV, Vstep 10 mV Tdrop giây cho sóng phổ cao nhọn Sự hấp phụ DI điện cực DME khảo sát kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ quét...
 • 8
 • 288
 • 0

Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong nho ninh thuận

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong nho ninh thuận
... chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trở thành vấn nạn cần quan tâm Tuy nhiên, thông tin lượng OPs nho Ninh Thuận chưa tìm thấy Chính lí em xin trình bày đề tài XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ... xác định LOD) 3.4 Xác đ ịnh OPs m ột s ố m ẫu nho Ninh Thu ận Quy trình phân tích áp dụng để định tính (dựa vào thời gian lưu) định lượng OPs số mẫu nho Ninh Thuận Kết cho thấy lượng OPs nho ... ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM LÂN HỮU CƠ TRONG NHO NINH THUẬN 2.1 Giới thiệu phương pháp phân tích GC phương pháp hữu hiệu để xác định HCBVTV nông sản thực phẩm Đặc biệt, với trường hợp...
 • 32
 • 315
 • 1

Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate còn trong rau quả

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate còn dư trong rau quả
... QUẢ” Page B NỘI DUNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE VÀ TÌNH HÌNH TỒN DƯ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG RAU QUẢ 1.1 Thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate Để gia tăng xuất, người thực nhiều biện pháp ... rau để góp phần làm giảm trường hợp ngộ độc lượng thuốc thừa tích tụ thể người Và đề tài ma nhóm chúng em thực “XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE CÒN DƯ TRONG RAU QUẢ” ... Số mẫu rau, tươi có lượng hóa chất bảo vệ thực vật chiếm từ 30-60%, số mẫu rau, lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép chiếm từ 4-16%, số hóa chất bảo vệ thực vật bị cấm...
 • 35
 • 754
 • 1

Xác định hàm lượng sundan 1 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu suất cao luận văn tốt nghiệp đại học

Xác định hàm lượng sundan 1 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu suất cao luận văn tốt nghiệp đại học
... QU 3 .1 Xỏc nh khong tuyn tớnh Kt qu o ph ca chun Sudan cỏc nng khỏc Hỡnh 8: Sc chun Sudan1 nng 1ppm Hỡnh 9: Sc chun Sudan1 nng 10 ppm 43 Hỡnh 10 : Sc chun Sudan1 nng 10 0 ppm Hỡnh 11 : Sc ... mc 10 0, 10 00ml - Pipet nh mc 1, 2, 5, 10 ml - Pipet - ng ly tõm - Giy lc thng - Mng lc dung mụi 0,45 m 2.4 Húa cht, dung dch chun 2.4 .1 Cht chun 2.4 .1. 1 Chun gc Chun gc dng rn : Sudan1 2.4 .1. 2 ... lai ca c xó hi chớnh vỡ vy tụi ó la chn ti Xỏc nh sudan1 mt s loi gia v bng k thut sc lng hiu nng cao CHNG 1: TNG QUAN 1. 1 PH GIA 1. 1 .1 nh ngha Theo FAO: Ph gia l cht khụng dinh dng c thờm...
 • 44
 • 1,000
 • 2

Báo cáo tốt nghiệp xác định hàm lượng vitamin c trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu quả cao

Báo cáo tốt nghiệp xác định hàm lượng vitamin c trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu quả cao
... Vitamin C 23 mg III C c phương pháp x c định vitamin C Phương pháp chuẩn độ iốt Phương pháp chuẩn độ 2,6 Diclorophenolindophenol (DPIP)  Phương pháp s c lỏng hiệu cao (HPLC)  PHƯƠNG PHÁP ... phát phương pháp là: LOD = 0.14 ppm - Đã x c định giới hạn x c định phương pháp LOQ = 0.047 ppm - Kết phân tích cho thấy hàm lượng vitamin C có loại c , tươi cao Kiến nghị  Vitamin C có vai ... vitamin C nồng độ 50 ppm S c đồ chuẩn vitamin C nồng độ 100 ppm S c đồ mẫu vitamin C S c đồ mẫu c rốt S c đồ mẫu khoai lang tím S c đồ mẫu táo tàu S c đồ mẫu long S c đồ mẫu long thêm chuẩn KẾT...
 • 37
 • 3,477
 • 19

Tài liệu Kiểm định lượng thuốc bảo vệ thực vật ppt

Tài liệu Kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ppt
... - Kiểm tra lượng thuốc BVTV - Trả kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Phiếu yêu cầu thử nghiệm Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Biên lấy mẫu kiểm định lượng thuốc ... Văn qui định nhóm thuốc/ mẫu Kết việc thực TTHC:Thông báo kết kiểm định lượng thuốc BVTV Các bước Mô tả bước Tên bước - Nhận mẫu khách hàng mang đến (Khách hàng điền vào phiếu yêu cầu, kiểm tra ... khai Văn qui định Biên lấy mẫu kiểm định lượng thuốc Quyết định số 50/2003/QĐ- bảo vệ thực vật BNN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 462
 • 4

Xác định lượng hóa chất bảo vệ thực vật bằng thiết bị sắc khí khối phổ (GC-MS 6890) trong chè trồng tại Thái Nguyên pot

Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật bằng thiết bị sắc ký khí khối phổ (GC-MS 6890) trong chè trồng tại Thái Nguyên pot
... tài nguyên - môi trường Hệ thống sắc khí khối phổ Hệ thống cất quay chân không Sắc đồ xác định HCBVTV mẫu chè Kết phân tích HCBVTV mẫu chè vùng sản xuất chè xung quanh thành phố Thái Nguyên ... Nông Lâm Thái Nguyên Tel: (0280) 753 032 E-mail: phongtntt@gmail.com 56 khí, điện tử, tự động hóa, công nghệ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN NHÓM B TRONG NÔNG SẢN THỰC PHẨM BẰNG THIẾT BỊ CỰC PHỔ - METROHM ... điện tử, tự động hóa, công nghệ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ, CACBON, LƯU HUỲNH TRONG THỰC PHẨM, THỨC ĂN GIA SÚC, THỰC VẬT VÀ PHÂN BÓN BẰNG THIẾT BỊ TRUSPECR CNS GIỚI THIỆU CHUNG -Thiết bị TruspecR CNS...
 • 12
 • 1,011
 • 21

Bài tiểu luận phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật chất kháng sinh chất diệt khuẩn độc tố vi nấm

Bài tiểu luận phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chất kháng sinh chất diệt khuẩn độc tố vi nấm
... I: PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Các phương pháp tiến hành a Phương pháp hóa sinh Phương pháp Enzym: Nguyên tắc: người ta xây dựng phương pháp xác định lượng thuốc BVTV thực phẩm ... tích pic tương ứng mẫu chuẩn có chất “i” m: khối lượng mẫu lấy phân tích, g II: PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG CHẤT KHÁNG SINH Các phương pháp tiến hành 1.1 Phương pháp vi sinh • Các phương pháptrong môi ... (HPLC) phương pháp dùng phổ biến để định tính định lượng chất kháng sinh 2 Thực hành: phân tích lượng kháng sinh streptomycin 2.1 Nguyên tắc: Thuỷ phân streptomycin kiềm cho maltol Methyl-3hydroxy-...
 • 33
 • 778
 • 5

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học
... (Riboflavin) - Vitamin B6 (Piridoxin) - Vitamin B3 (Acid pantoneic) - Vitamin B12 (Xiancobalamin) - Vitamin B13 ( Acid orotic) - Vitamin B15 (Acid pangamic) - Vitamin Bc (Acid folid) - Vitamin ... dng axit l axit retinoic Hai dng quan trng ca nhúm vitamin A l vitamin A1 v vitamin A2 : 16 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A1 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A2 Tt c cỏc dng ca vitamin A u ... trng nang túc) bnh da g (Keratosis pilaris) v Squamous metaplasia ca biu mụ b mt ca li vo ph a trờn ca h hụ hp v bng quang, vi lp biu mụ b keratin h a b Tha vitamin A - Do vitamin A h a tan cht...
 • 49
 • 3,624
 • 26

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ xử lý nước THẢI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA VỚI TÁC NHÂN FENTON KẾT HỢP VỚI LỒNG QUAY SINH HỌC HIẾU KHÍ

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ xử lý nước THẢI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA VỚI TÁC NHÂN FENTON KẾT HỢP VỚI LỒNG QUAY SINH HỌC HIẾU KHÍ
... tài: Nghiên cứu hiệu xử nước thải thuốc bảo vệ thực vật phương pháp keo tụ điện hóa với tác nhân Fenton kết hợp với lồng quay sinh học hiếu khí tiến hành nhằm xử nước thải, bảo vệ môi trường ... trên, đề tài: Nghiên cứu hiệu xử nước thải thuốc bảo vệ thực vật phương pháp keo tụ điện hóa với tác nhân Fenton kết hợp với lồng quay sinh học hiếu khí tiến hành nhằm đánh giá hiệu xử ... bùn cặn sinh học loại bùn cặn sinh học khỏi nước thải (Nguyễn Văn Phước, 2007) Xử nước thải phương pháp sinh học hiếu khí: Quá trình xử nước thải dựa ô-xy hóa chất hữu có nước thải nhờ...
 • 70
 • 295
 • 0

THỰC TRẠNG LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
... nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật, Phòng hóa Viện Môi trường đất, Viện Bảo vệ thực vật giúp đỡ trình lấy mẫu phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật rau Đề ... dùng số loại rau 30 4.2 Kết xác định lượng thuốc BVTV số loại rau sản xuất nông dân Nội rau bán thị trường Nội 30 4.2.1 lượng thuốc BVTV rau nông dân Nội sản xuất.30 4.2.2 ... đến lượng thuốc BVTV rau 47 4.4 Đánh giá tình hình sử dụng thuốc BVTV số loại rau địa bàn Nội 50 4.5 Đánh giá tình hình kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật địa bàn Nội...
 • 101
 • 1,311
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc kí khícác phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc phosphatxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíiii xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cypermethrin trong rau quảkiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtquy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtxác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật bằng thiết bị sắc ký khí khối phổ gcms 6890 trong chè trồng tại thái nguyên potdư lượng thuốc bảo vệ thực vật dư lượng hóa chất bảo quản có thể tích lũy ở rau củ trong quá trình nuôi trồng bảo quảndư lượng thuốc bảo vệ thực vậtthực phẩm nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtkiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên thị trườngdư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nướcdư lượng thuốc bảo vệ thực vật là gìdư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quảdư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rauchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây