Đánh giá chất lượng môi trường nước của một số hồ ở khu vực TP.Huế

Đánh giá chất lượng môi trường nước của một số hồ khu vực TP.Huế

Đánh giá chất lượng môi trường nước của một số hồ ở khu vực TP.Huế
... ao hồ thông với qua hệ thống cống ngầm, cống nối mạch ngầm để nhận nước thải từ khu dân cư Nước mưa, nước thải theo hệ thống cống dẫn đổ dồn ao hồ làm cho ao hồ trở thành rốn nước khu vực ao hồ ... chất lượng nước số ao hồ nằm TP Huế rút số kết luận sau: Môi trường nước ao hồ nằm TP Huế có dấu hiệu ngày xấu đi, kết quan trắc cho thây nước ao hồ có dấu hiệu bị ô nhiễm chất hữu chất dinh dưỡng ... gia chất lượng nước mặt Hàm lượng oxy hòa tan nước giảm ảnh hưởng đến khả tự làm hệ sinh thái ao hồ 3.3 Chất hữu (BODs COD) Kết quan trắc từ giai đoạn 1995 đến 2012 cho thấy, giá trị BOD5 ao hồ...
 • 6
 • 269
 • 0

Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng môi trường nước của một số chủng vi khuẩn PROBIOTICS

Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng môi trường nước của một số chủng vi khuẩn PROBIOTICS
... nghiệm Đánh giá khả cải thiện chất lượng môi trường nước số chủng vi khuẩn 1.4 Giới hạn đề tài Chỉ tiến hành khảo sát tiêu: nhiệt độ, pH, NH3-N, NO2-N, COD Chỉ tiến hành thực khảo sát khả cải thiện ... Mục tiêu đề tài Nghiên cứu, đánh giá khả cải thiện chất lượng môi trường nước ương nuôi số chủng vi sinh vật probiotics thông qua bổ sung vi khuẩn trực tiếp vào môi trường nuôi 1.3 Nội dung đề ... ương môi trường) - Đánh giá khả cải thiện chất lượng môi trường nước số chủng vi khuẩn 3.3 Vật liệu Thí nghiệm gồm hệ thống bố trí song song nhau: hệ thống bể ương ấu trùng cá chẽm hệ thống môi trường...
 • 69
 • 318
 • 0

KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA SÔNG CU ĐÊ ppt

KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA SÔNG CU ĐÊ ppt
... kết đợt khảo sát, nhận thấy hầu hết tiêu chất lượng môi trường nước mặt sông Cu Đê nằm giới hạn cho phép, riêng tiêu NH4+ có vượt tiêu chuẩn cho phép vượt không nhiều Vì vậy, nước sông Cu Đê khu ... bị cấp nước Đà Nẵng, Trung Tâm Nghiên Cứu Bảo Vệ Môi Trường Đại Học Đà Nẵng, tháng 2/2010 [2] Báo cáo tổng hợp : Đánh giá môi trường nguồn tài nguyên nước thuộc đề án Nghiên cứu đánh giá tài ... Kết thu cho thấy nguồn nước chưa bị ô nhiễm nhiều, có tiêu amoni vượt giới hạn cho phép không đáng kể Điều cho thấy chất lượng nguồn nước sông Cu Đê đạt tiêu chuẩn chất lượng mặt hóa lí sử dụng...
 • 5
 • 691
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt Bà Rịa Vũng Tàu

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu
... tỉnh Rịa Vũng Tàu chọn thực hiện, nhằm góp thêm hướng ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý chất lượng môi trường nước Mục tiêu đề tài: Xây dựng công cụ đánh giá chất lượng môi trường nước ... THỐNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 1.2.1 Hệ thống quan trắc chất lượng nước lưu vực sông: 1.2.2 Đánh giá diễn biến môi trường nước sông, kênh tỉnh Rịa Vũng Tàu 12 CHƯƠNG ... quan trắc chất lượng nước sông, rạch khu vực tỉnh Rịa Vũng Tàu, đề tài ứng dụng GIS mô hình WQI đánh giá chất lượng môi trường nước − Thể kết tính toán đồ GIS phần mềm chuyên dụng Mapinfo...
 • 81
 • 864
 • 6

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT potx

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT potx
... để đánh giá chất lượng nước mặt thủy vực vùng Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua số sinh học EPT cho thấy chất lượng nước điểm nghiên cứu mức tốt đến tốt Các thông số môi trường nước (DO, ... toán học Chu Văn Mẫn, 2001 [4] Bước đầu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt 200 2.2.3 Phương pháp sử dụng số sinh học EPT Chỉ số EPT sử dụng dựa vào hệ thống tính điểm quan trắc tổng điểm số ... tăng hiệu dự báo cho EPT, ta sử dụng thông số DO COD Chỉ số EPT có mối tương quan tuyến tính chặt với thông số DO COD Thông qua số sinh học EPT, dự báo giá trị thông số môi trường (DO, COD) ngược...
 • 11
 • 449
 • 0

Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai 2011

Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai 2011
... – PH M VI KH O SÁT M c tiêu C H ánh giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c sông g g ng Nai o n g ch y qua TP Biên Hòa mùa khô mùa m a 2011 H U TE Kh o sát nhóm hó VK XSCL áy v i quan tr t c n ... wastewater, 2005, pp 10_63 – 10_117 KH O SÁT NHÓM L NG N NG V T KHÔNG X C SÔNG NG S NG C L N ÁY ÁNH GIÁ CH T NG NAI O N CH Y QUA TP BIÊN HÒA - NG NAI, 2011 SURVEY THE APPLICATION OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES ... ánh giá ch t l ng n c d a nhóm VKXS c l n áy u, nh h c c i m c a t ng ch s sinh Ph m vi kh o sát C H V trí c kh o sát: o n sông qua TP Biên Hòa TP Hòa ng Nai ch y it áy y H U TE Th i gian kh o sát: ...
 • 165
 • 590
 • 1

điều tra mức độ đa dạng sinh học các loài động vật đáy không xương sống cỡ lớn làm cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường nước hồ trị an

điều tra mức độ đa dạng sinh học các loài động vật đáy không xương sống cỡ lớn làm cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường nước hồ trị an
... với hai nhóm thực vật phiêu sinh động vật phiêu sinh quan trắc chất lượng nước định kỳ năm địa bàn tỉnh Đồng Nai - ộng vật không xương sống cỡ lớn :“ đáy đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai ... kết khảo sát có đưa nhận định đánh giá chất lượng môi trường nước vị trí dựa kết tính toán số H’ – vi sinh : động vật không xương sống cỡ lớn đáy đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chảy ... phương 12 - Động vật phù du sống trôi tầng nước Chúng quan trọng vai trò thức ăn cho loài cá thị cho chất lượng nước - ĐVKXS ven bờ cỡ lớn động vật không xương sống nhìn thấy mắt thường vùng nước nông...
 • 74
 • 787
 • 0

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải đoạn từ xã long thọ đến hợp lưu thị vải gò gia những năm gần đây

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải đoạn từ xã long thọ đến hợp lưu thị vải  gò gia những năm gần đây
... thư ng lưu Long Th ñ n khu v c h p lưu Th V i – Gia SVTH: VŨ TH KIM PHƯ NG MSSV: 09B1080155 -3- GVHD: Th.S VÕ H NG THI ðánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c sông Th V i ño n t Long Th ... MSSV: 09B1080155 -8- GVHD: Th.S VÕ H NG THI ðánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c sông Th V i ño n t Long Th ñ n h p lưu Th V i – Gia nh ng năm g n ñây Sông Th V i không gi ng b t kỳ sông ... ngu n SVTH: VŨ TH KIM PHƯ NG MSSV: 09B1080155 -9- GVHD: Th.S VÕ H NG THI ðánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c sông Th V i ño n t Long Th ñ n h p lưu Th V i – Gia nh ng năm g n ñây - Sông Th...
 • 119
 • 509
 • 1

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải trong những năm gần đây đạon chảy qua huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải trong những năm gần đây đạon chảy qua huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu
... Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần (đoạn chảy qua huyện Tân Thành) Hình 3.2 Giá trị pH nước sông Thị Vải qua đợt quan trắc năm 2010 32 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông ... Công nghệ Môi trường 25 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần (đoạn chảy qua huyện Tân Thành) Chương ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI Vị trí điểm quan trắc ... tài “ Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần - đoạn chảy qua huyện Tân Thành ” thực nhằm mục tiêu “ Khảo sát nhằm đánh giá chất lượng nước sông Thị Vải năm gần đây, đánh giá tác...
 • 90
 • 655
 • 7

LUẬN VĂN MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước SÔNG THỊ vải TRONG NHỮNG năm gần đây

LUẬN VĂN MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước SÔNG THỊ vải TRONG NHỮNG năm gần đây
... môi trường nước sông Thị Vải năm gần (đoạn chảy qua huyện Tân Thành) Hình 3.2 Giá trị pH nước sông Thị Vải qua đợt quan trắc năm 2010 32 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần ... tài “ Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần - đoạn chảy qua huyện Tân Thành ” thực nhằm mục tiêu “ Khảo sát nhằm đánh giá chất lượng nước sông Thị Vải năm gần đây, đánh giá tác ... Khoa học Công nghệ Môi trường 25 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần (đoạn chảy qua huyện Tân Thành) Chương ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI 3.1 Vị trí điểm...
 • 90
 • 704
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MỘT SỐ ĐIỂM TRÊN SÔNG BỒ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... việc đánh giá chất lượng nước vùng nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng Đối tượng nghiên cứu thành phần loài ĐVKXS cỡ lớn sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế Quá trình nghiên cứu ... đồ điểm thu mẫu sông Bồ 2.2 Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thành phần số lượng ĐVKXS cỡ lớn Phân tích tiêu môi trường nước mặt Đánh giá mối tương quan tiêu môi trường nước mặt ĐVKXS cỡ lớn Đánh ... Yên, Giám sát sinh học môi trường nước động vật không xương sống cỡ lớn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên, Định loại động vật không xương sống nước...
 • 11
 • 412
 • 0

Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường nước sông cầu, đoạn chảy qua tỉnh thái nguyên

Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường nước sông cầu, đoạn chảy qua tỉnh thái nguyên
... tài Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật thị đánh giá chất lượng môi trường nước sông Cầu, đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên để có dẫn liệu chất lượng môi trường nước sông Cầu, ... KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN LÀM SINH VẬT CHỈ THỊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA ... thường sử dụng thực vật lớn, thực vật nổi, động vật nguyên sinh, đông vật không xương sống, cá, vi sinh vật, Động vật không xương sống cỡ lớn sử dụng giám sát sinh học chất lượng nước chúng có nhiều...
 • 47
 • 771
 • 1

đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh vĩnh phúc nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vững

đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh vĩnh phúc nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vững
... đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Vĩnh Phúc……….26 3.1.1 Chất lượng nước sông Phan…………………………………………………26 3.1.2 Chất lượng nước sông Cà Lồ……………………………………………… 28 3.1.3 Chất lượng nước Sông ... lượng nước mặt để có các biện pháp quản lý cho phù hợp, kịp thời xử lý các nguồn gây ô nhiễm hết sức cần thiết Trên sở đề tài: Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc ... đối mặt với nguy suy thoái môi trường, đặc biệt môi trường nước mặt bị suy thoái nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng Do đó việc đánh giá chất lượng nước mặt, nắm bắt tình hình chất lượng...
 • 71
 • 369
 • 0

nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổng hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông thu bồn, tỉnh quảng nam

nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổng hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông thu bồn, tỉnh quảng nam
... hiện, sử dụng số IBI phù hợp, phản ánh chất lượng môi trường nước khu vực nghiên cứu Có thể sử dụng số tổ học để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam nói riêng sông ... Nghiên cứu khả sử dụng số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Mục tiêu nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu thành phần loài cá đánh giá ... quan số tổ hợp sinh học IBI thông số lý hóa từ đánh giá hiệu phương pháp sử dụng số tổ hợp sinh học IBI thị chất lượng nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng:...
 • 26
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thông số đánh giá chất lượng môi trường nướcthông số đánh giá chất lượng môi trường nướcđánh giá chất lượng môi trường nướcchỉ số ambi đánh giá chất lượng môi trường nướccác chỉ số sinh học đánh giá chất lượng môi trường nướcphương pháp xác định đánh giá chất lượng môi trường nướcđánh giá chất lượng môi trường nước dưới đấttổng quan vê các phương pháp đánh giá chất lượng môi trường nướcphương pháp đánh giá chất lượng môi trường nước mặt theo tcmtkhảo sát đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy dương ổ phong khê bắc ninhmột số phương pháp đánh giá chất lượng môi trường tổng hợp đối với không khí nước và đấtđánh giá chất lượng môi trường không khíchỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khíphương pháp đánh giá chất lượng môi trường không khíthông số đánh giá chất lượng môi trường không khíĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học