ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI LIỀU BỨC XẠ NGOÀI (Hn) DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN VEN BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI LIỀU BỨC XẠ NGOÀI (Hn) DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN VEN BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI LIỀU BỨC XẠ NGOÀI (Hn) DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN VEN BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
... khoáng vật đặc biệt khoáng vật phóng xạ sau khai thác biến đổi lớn nên liều xạ ngoài, Hn= 0,39-2,23mSv/năm Ngoài ra, biên độ dao động liều xạ cao trước khai thác so với liều suất xạ thấp sau ... Hn = 0,54-0,85mSv/năm Ngoài ra, biên độ dao động liều xạ cao trước khai thác so với liều xạ thấp sau khai thác khoảng lần Hình Biểu đồ thể biến đổi liều xạ trước sau khai thác khu vực Hưng Lạc ... = 0,39-0,57mSv/năm Ngoài ra, biên độ dao động liều xạ cao trước khai thác so với liều xạ thấp sau khai thác khoảng 12 lần Hình Biểu đồ thể biến đổi liều xạ trước sau khai thác khu vực Hòa Hội...
 • 7
 • 110
 • 0

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN CỦA MỎ THAN MẠO KHÊ 2.1 Hiện trạng môi trƣờng không khí mỏ than Mạo Khê 2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí khu ... - Chương II: Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường không khí hoạt động khai thác vận chuyển than mỏ Mạo Khê - Chương III: Giải pháp khắc phục biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Kết luận: - ... Phòng không khí hoạt động khai thác vận chuyển than mỏ Mạo Khê đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Nội dung khóa luận bao gồm: - Mở đầu: - Chương I: Tổng quan mỏ than Mạo Khê - Chương II: Đánh giá...
 • 50
 • 1,402
 • 7

TIỂU LUẬN " ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC " pdf

TIỂU LUẬN
... vic x nc thi, rỏc thi ca cỏc cụng ty, doanh nghip B sung, tng cng mng li ging quan trc Thu phớ khai thỏc, s dng ti nguy n nc di t i vi cỏc cụng ty 35 NHểM Kt lun Khu vc nc ngm b ụ nhim: khu ... nc di t Khu vc KCN SúngThn, KCN ng An Cỏc cụng ty, doanh nghip KCN thng khai thỏc ging sõu t 70-100m Khu dõn c gn cỏc KCN ny hu ht ó s dng nc mỏy, thng khai thỏc sõu 15-30m 13 Khu vc giỏp ... bin phỏp qun cht lng nc di t Hn ch khai thỏc nc di t sõu 25-40m khu vc b ụ nhim (1), (2) v (3) Lp k hoch lp cỏc ging b ụ nhim Tng cng h thng nc mỏy cp cho khu dõn c Kim tra, giỏm sỏt...
 • 38
 • 1,034
 • 5

Đánh giá ảnh hưởng của khai thác sa khoáng titan zircon tới môi trường tại Phước Dinh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận

Đánh giá ảnh hưởng của khai thác sa khoáng titan zircon tới môi trường tại xã Phước Dinh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận
... ng khu v c khai thác sa khoáng Titan Zircon t i Phư c Dinh, huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n • ð c ñi m d án khai thác sa khoáng titan t i Phư c Dinh huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n ... tr ng môi trư ng khu v c khai thác sa khoáng titan Zircon t i Phư c Dinh, huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n 4.2.1 ð c ñi m d án khai thác sa khoáng titan t i Phư c Dinh huy n Thu n Nam, ... môi trư ng khu v c m khai thác sa khoáng titan Zircon t i Phư c Dinh, huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n 3.2.3 Xác ñ nh nh ng tác ñ ng t i môi trư ng c a vi c khai thác sa khoáng Titan – Zircon...
 • 74
 • 397
 • 3

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khai thác hàng lẻ xuất khẩu của các công ty gom hàng lẻ Luận văn thạc

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khai thác hàng lẻ xuất khẩu của các công ty gom hàng lẻ Luận văn thạc sĩ
... v khai thác hàng hàng l b ng container c ti n: l Xem xét m hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v gom hàng i v i CLDV khai thác d ch v khai thác hàng l xu t kh u b ng container - công ty gom hàng ... khai thác hàng l xu t kh u b ng container Các chuyên gia chuyên viên th o lu n v y u t n CLDV khai thác hàng l xu t kh u c a công ty gom hàng l n s hài lòng c a khách hàng v CLDV khai thác hàng ... v khai thác y u nh ng nghiên c u ch ng khai thác hàng l t i m t công ty c th ch không nghiên c u v s hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v khai thác hàng l xu t kh u b ng container c a công ty...
 • 125
 • 91
 • 0

tiểu luận kinh tế môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than

tiểu luận kinh tế môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than
... hạn Định nghĩa Ô nhiễm môi trường Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực khai thác than – khoáng sản mà ngành phụ trách dùng khai thác than số vỉa than, cải tạo bãi thải, có nạo vét sông suối… rõ ràng, tình trạng ô nhiễm môi trường ... cảng hạn chế ô nhiễm môi trường vận chuyển than đến khu dân cư tập trung Tuy nhiên, theo kết quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2009, tình trạng ô nhiễm bụi hoạt động khai thác, chế biến,...
 • 11
 • 678
 • 1

Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang
... sát thực trạng đánh giá Quy chế dân chủ trƣờng THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang chƣơng 33 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƢỜNG THPT CHUYÊN ... giá kết thực Quy chế dân chủ hoạt động trƣờng THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang Giả thuyết khoa học Công tác đánh giá kết thực Quy chế dân chủ hoạt động trƣờng THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang đạt đƣợc kết ... đánh giá thực trạng kết thực Quy chế dân chủ hoạt động trƣờng THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang 5.3 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu đánh giá kết thực Quy chế dân chủ hoạt động trƣờng THPT Chuyên tỉnh...
 • 111
 • 157
 • 0

nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác hải sản vùng ven biển hải phòng

nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác hải sản vùng ven biển hải phòng
... tình hình qu n ho t ñ ng khai thác h i s n vùng ven bi n H i Phòng t ñó ñ xu t ñ nh hư ng m t s gi i pháp ch y u tăng cư ng qu n ho t ñ ng khai thác h i s n vùng ven bi n H i Phòng nh m ñ ... ven bi n H i Phòng - Các ngu n l c qu n ho t ñ ng khai thác h i s n vùng ven bi n H i Phòng - M t s v n ñ qu n ho t ñ ng khai thác h i s n vùng ven bi n H i Phòng 1.3.2 Ph m vi nghiên c u ... Nghiên c u lu n th c ti n v gi i pháp qu n ho t ñ ng khai thác h i s n - Nghiên c u th c tr ng ho t ñ ng khai thác h i s n vùng ven bi n H i Phòng - ðánh giá th c tr ng gi i pháp qu n lý...
 • 132
 • 152
 • 0

Đánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym của hỗn hợp Papain và Amylase dạng bột và dạng dung dịch trong điều kiện lão hóa cấp tốc

Đánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym của hỗn hợp Papain và Amylase dạng bột và dạng dung dịch trong điều kiện lão hóa cấp tốc
... giá biến đổi hoạt độ enzym hỗn hợp Papain Amylase dạng bột dạng dung dịch điều kiện lão hoá cấp tốc với mục tiêu: đánh giá đợc biến đổi hoạt tính enzym hỗn hợp điều kiện nhiệt độ cao, đồng thời ... đầu theo dõi biến đổi hoạt độ papain amylase dạng hỗn hợp (bột dung dịch) cho thấy hỗn hợp B2 D2 có tốc độ biến đổi hoạt độ enzym nhìn chung chậm so với hỗn hợp B1 D1 Điều thay đổi công thức ... độ amylase khoảng 35% Nh nhiệt độ có ảnh hởng lớn đến tốc độ biến đổi chế phẩm enzym Từ biến đổi hoạt độ enzym điều kiện LHCT sơ lợc đánh giá đợc độ bền hoạt tính enzym papain amylase hỗn hợp...
 • 48
 • 496
 • 0

Đánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym của hỗn hợp Papain và Amylase dạng bột và dạng dung dịch trong điều kiện lão hoá cấp tốc

Đánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym của hỗn hợp Papain và Amylase dạng bột và dạng dung dịch trong điều kiện lão hoá cấp tốc
... enzym hỗn hợp Papain Amylase dạng bột dạng dung dịch điều kiện lão hoá cấp tốc với mục tiêu: đánh giá biến đổi hoạt tính enzym hỗn hợp điều kiện nhiệt độ cao, đồng thời tìm quy luật thay đổi hoạt ... mẫu xác định hoạt độ enzym theo phương pháp xác định hoạt độ enzym đánh giá biến đổi hoạt độ enzym biểu đồ riêng biệt thông qua theo dõi phần trăm (%) hoạt độ enzym (HđE) lại tốc độ (v) giảm HđE ... đến hoạt tính enzym: -11-  Nhiệt độ: Papain enzym chịu nhiệt độ tương đối cao độ bền chịu nhiệt phụ thuộc vào dạng chế phẩm Ở dạng nhựa khô papain không bị biến tính 100oC Còn dạng dung dịch papain...
 • 26
 • 232
 • 0

Phân tích theo dõiđánh giá sự biến thiên nồng độ các chất độc hại giải phóng ra môi trường từ xỉ thải pyrit trong điều kiện yếm khí mô phỏng tự nhiên

Phân tích theo dõi và đánh giá sự biến thiên nồng độ các chất độc hại giải phóng ra môi trường từ xỉ thải pyrit trong điều kiện yếm khí mô phỏng tự nhiên
... liên quan thực đề tài: “PHÂN TÍCH THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI GIẢI PHÓNG RA MÔI TRƢỜNG TỪ XỈ THẢI PYRIT TRONG ĐIỀU KIỆN YẾM KHÍ MÔ PHỎNG TỰ NHIÊN” Qua đó, hy vọng ... khả giải phóng kim loại độc hại vào môi trƣờng nƣớc từ xỉ pyrit bị rửa trôi 3.3.1 Sự biến thiên nồng độ kim loại độc hại, pH trình rửa trôi 3.3.1.1 Sự biến thiên nồng độ As, pH trình rửa trôi Từ ... thuộc vào thể tích nước rửa pH môi trường 3.4 Nghiên cứu trình khử yếm khí 3.4.1 Sự biến thiên pH nồng độ kim loại độc hại trình khử yếm khí 3.4.1.1 Sự biến thiên pH nồng độ As trình khử yếm khí Biến...
 • 32
 • 366
 • 0

Tài liệu ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT MẶN VÀ ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU 30 NĂM SỬ DỤNG doc

Tài liệu ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT MẶN VÀ ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU 30 NĂM SỬ DỤNG doc
... trạng đất phèn đất mặn vùng đồng sông Cửu Long đồng sông Hồng sau 30 năm khai thác sử dụng Hà Nội Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Bản đồ đất tỉnh đồng sông Cửu Long, tỷ lệ 1/100.000 (Được xây dựng từ năm ... trao đổi (Ca2+, Mg2+) tăng nhẹ đất mặn sú vẹt đước đất mặn nhiều, nhiên lại giảm đất mặn trung bình loại đất phèn Nguyên nhân biến động đất mặn đất phèn biến động thất thường thời tiết chế ... (thau chua, rửa mặn) đất phèn làm rửa trôi hàm lượng cation đất Hàm lượng CEC giảm 10,27 me/100 g đất IV KÕT LUËN Vµ §Ò NGHÞ K t lu n Sau 30 năm sử dụng đất mặn, đất phèn ĐBSCL có biến động lớn: Tổng...
 • 8
 • 847
 • 6

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG ppt

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG ppt
... Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp dự đoán thay đổi hệ thống sử dụng đất đai tương lai huyện Vĩnh Châu 3.4.1 Dự đoán xu hướng thay đổi điều kiện tự nhiên trước biến đổi ... tự nhiên, tác động tiềm tàng biến đổi khí hậu đến ngành thủy sản tỉnh Sóc Trăng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng, 2009 Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu Xây dựng kế hoạch hành động ứng ... thống sử dụng đất đai đặc trưng xem xét tác động BĐKH huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đạt kết theo mục tiêu đề Nguyên nhân chuyển đổi hệ thống sử dụng đất điều kiện tự nhiên thay đổi thất thường...
 • 11
 • 354
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG CÔ ĐẶC CỦA THẬN NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUẾ BẰNG NGHIỆM PHÁP VOLHARD CÔ ĐẶC " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... giả đánh giá biến đổi chức đặc thận 360 người bình thường nghiệm pháp Volhard đặc, so sánh chức đặc thận độ tuổi niên với người cao tuổi Huế đến kết luận: Thời gian đặc tối đa thận ... thực nghiệm pháp đặc: Kết nghiên cứu cho thấy tỷ trọng đặc nước tiểu độ tuổi niên 1,0347 Nếu so sánh tỷ trọng đặc độ tuổi niên với người cao tuổi tỷ trọng đặc nước tiểu bắt đầu biến đổi ... niên nghiệm pháp đặc nước tiểu thực 12 đạt tỷ trọng đặc tối đa 1,0347, người già nghiệm pháp đặc nước tiểu phải thực 24 đạt tỷ trọng đặc tối đa 1,0280 Những biến đổi chức đặc thận...
 • 15
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động khai thác hải sản vùng ven biểnđánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym của hỗn hợp papain và amylase dạng bột và dạng dung dịch trong điều kiện lão hoá cấp tốcchỉ tiêu đánh giá sự thay đổi trong xã hộiđánh giá sự biến động nguồn lợi tôm giốngđề tài đánh giá sự thay đổi huyết áp tư thế ở người cao tuổi có tăng huyết ápđánh giá sự thay đổi khí máu động mạch sau mổ và các yếu tố nguy cơ của giảm oxy máu động mạch ở bệnh nhân đƣợc phẫu thuật bụngđánh giá sự biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống penaeus fabricius và metapenaeus wood mason et alcock vùng cửa sông bãi bồi tây ngọc hiển và vùng biển ven bờ cà maubảng câu hỏi đánh giá sự thay đổi sản phẩmbảng câu hỏi đánh giá sự thay đổi giao diện màn hìnhđánh giá sự biến động của giá cả thị trường năm qua cũng như những năm tới trên cơ sở sự biến động về tình hình tài chính khu vực và thế giới tình hình chính trị trong và ngoài nướcđánh giá sự biến động của quần thểđánh giá sự biến động của tổng tài sản vốnphạm minh quân 2009 quot đánh giá sự thay đổi điện giải trong lọc máu tĩnh mạch tĩnh mạch liên tục ở bệnh nhân ngộ độc cấp quot luận văn thạc sĩ y học đại học y hà nội hà nộiđánh giá sự hiểu biết người dân xã lâu thượng về hình thức góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đấtđánh giá sự thay đổi thảm phủ đến các đặc trưng lũContemporary business 15th edition boone test bankConsumer behavior buying having and being 11th edition solomon test bankContemporary business 16th edition boone test bankContemporary business law 8th edition cheeseman test bankContemporary corporate finance international edition 12th edition mcguigan test bankContemporary financial management 13th edition moyer test bankContemporary management 9th edition jones test bankContemporary marketing 15th edition boone test bankContemporary marketing 16th edition boone test bankContemporary marketing update 2015 16th edition boone test bankContemporary mathematics for business and consumers 7th edition brechner test bankContemporary nutrition a functional approach 4th edition wardlaw test bankCore concepts of accounting information systems 13th edition simkin test bankContemporary organizational behavior from ideas to action 1st edition elsbach test bankCornerstones of financial accounting 2nd edition rich test bankCorporate finance 1st edition booth test bankCorporate finance a focused approach 5th edition ehrhardt test bankCorrections 2nd edition stohr test bankCost management a strategic emphasis 6th edition blocher test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bank