Định hướng phát triển của các thư viện Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa

Định hướng phát triển của các thư viện Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa

Định hướng phát triển của các thư viện Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa
... viện Mặc dù việc đánh giá dịch vụ thư viện chủ yếu trao đổi thư viện đại học lĩnh vực quan trọng loại hình thư viện khác, thư viện công cộng II Định hướng phát triển thư viện Đông Nam Á bối cảnh ... trình, chuyển từ cách tiếp cận theo mục tiêu sang cách tiếp cận phát triển Theo cách tiếp cận chương trình giáo dục xem trình giáo dục phát triển Giáo dục phát triển với nghĩa phát triển người, tiềm ... đánh giá dịch vụ thư viện lĩnh vực quan trọng phát triển loại hình thư viện, đặc biệt thư viện đại học Thư viện đại học đề nghị cách mà họ đóng góp vào kết học tập sinh viên phần việc đánh giá...
 • 15
 • 180
 • 0

những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển ở khu vực đông nam á trong bối cảnh toàn cầu hóa giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2006

những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển ở khu vực đông nam á trong bối cảnh toàn cầu hóa giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2006
... phát triển khu vực Đông Nam Á bối cảnh toàn cầu hóa từ năm 1990 đến năm 2006 3.1 Những hội cho nước phát triển khu vực Đông Nam Á bối cảnh toàn cầu hóa 3.2 Những thách thức nước phát triển khu vực ... cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế từ năm 1990 đến năm 2006 44 CHƯƠNG 2: CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2006 ... vực Đông Nam Á - Những thách thức nước phát triển khu vực Đông Nam Á phải đối mặt trình toàn cầu hóa - Những giải pháp đặt học kinh nghiệm cho nước phát triển khu vực Đông Nam Á bối cảnh toàn...
 • 105
 • 206
 • 0

Những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển ở khu vực đông nam á trong bối cảnh toàn cầu hóa giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2006

Những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển ở khu vực đông nam á trong bối cảnh toàn cầu hóa giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2006
... phát triển khu vực Đông Nam Á bối cảnh toàn cầu hóa từ năm 1990 đến năm 2006 3.1 Những hội cho nước phát triển khu vực Đông Nam Á bối cảnh toàn cầu hóa 3.2 Những thách thức nước phát triển khu vực ... cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế từ năm 1990 đến năm 2006 44 CHƯƠNG 2: CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2006 ... vực Đông Nam Á - Những thách thức nước phát triển khu vực Đông Nam Á phải đối mặt trình toàn cầu hóa - Những giải pháp đặt học kinh nghiệm cho nước phát triển khu vực Đông Nam Á bối cảnh toàn...
 • 20
 • 67
 • 0

Bài 8: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á

Bài 8: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á
... hình thành: Chăm Pa, Phù Nam ,các quốc gia hạ lưu sông Mê Nam đảo Inđônê xia SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QuỐC GIA ĐÔNG NAM Á PHONG KiẾN A Sự -TK hình thành VII-X Đông Nam Á hình thành số quốc gia ... XVIII thời kỳ phát triển nhấtcủa quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Indonexia thống phát triển hùng mạnhdưới vương triều Môgiôphahit Trên bán đảo Đông Dương quốc gia Đại việt,Chămpa, vương quốc Campuchia ... bước vào thời kỳ Ăng Co huy hoàng -TK XIV vương quốc thái vương quốc Lanxang thành lập Câu hỏi thảo luận nhóm: Những biểu phát triển kinh tế,chính trị văn hoá quốc gia Đông Nam Á? +Biểu phát triển: ...
 • 18
 • 797
 • 5

Đề tài: " MỘT SỐ “RÀO CẢN” CẦN VƯỢT QUA ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC CHÂU Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ " pps

Đề tài:
... MỘT SỐ “RÀO CẢN” CẦN VƯỢT QUA ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC CHÂU Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ ĐỖ LAN HIỀN (*) Về phương diện đó, nói, ảnh hưởng văn hoá Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo, ... dàng tiếp nhận toàn cầu hoá Do vậy, để vượt qua “rào cản” hội nhập với giới, dân tộc châu Á không cần phải tự tin, vững bước phát triển mạnh dạn đại hoá, cần phải biết điều chỉnh thái độ lẫn đường ... giáo, Ấn Độ giáo,… với điều kiện xã hội, tự nhiên (sinh thái) khác biệt tạo “rào cản” mặt văn hoá - xã hội dân tộc châu Á, có Việt Nam, hội nhập với giới Với “rào cản” này, dân tộc châu Á không dễ...
 • 11
 • 170
 • 0

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của viện máy và dụng cụ công nghiệp đến năm 2015 trong bối cảnh toàn cầu hóa

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của viện máy và dụng cụ công nghiệp đến năm 2015 trong bối cảnh toàn cầu hóa
... PHÁP CƠ BẢN HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015 TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN ĐẾN NĂM 2015 TRONG BỐI CẢNH TOÀN CÀU ... (Nguồn: Viện máy dụng cụ công nghiệp) 2.2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP 2.2.1 Tổng quát chiến lƣợc kinh doanh Viện Viện xây dựng cho chiến lược kinh doanh ... Phân tích thực trạng chiến lƣợc kinh doanh Viện máy dụng cụ công nghiệp Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh Viện máy dụng cụ công nghiệp đến năm 2015 bối cảnh toàn cầu hoá CHƢƠNG 1: MỘT...
 • 18
 • 229
 • 0

hoàn thiện chiến lược kinh doanh của viện máy và dụng cụ công nghiệp đến năm 2015 trong bối cảnh toàn cầu hóa

hoàn thiện chiến lược kinh doanh của viện máy và dụng cụ công nghiệp đến năm 2015 trong bối cảnh toàn cầu hóa
... th ca cụng ty? - Sn phm, dch v chớnh ca cụng ty l gỡ? - Th trng cụng ty ti õu? - Cụng ngh l s quan tõm hng u ca cụng ty hay khụng? - Mc tiờu kinh doanh ca cụng ty? - Trit lý kinh doanh ca cụng ... dung ca chin lc kinh doanh Ni dung ca chin lc kinh doanh ca doanh nghip, theo quan nim ca cỏc chuyờn gia, gm nhng ni dung sau: - Cỏc cn c ca chin lc kinh doanh: Chin lc kinh doanh ca doanh nghip ... nguyên tắc thiết lập chiến l-ợc kinh doanh 1.3.5.1 Các điều kiện thiết lập chiến l-ợc kinh doanh a) Chiến l-ợc có liệt kê hội hấp dẫn không? Chiến l-ợc có đề cập đến nguy không? b) Chiến l-ợc có rõ...
 • 109
 • 146
 • 1

Xu hướng phát triển của OPAC thư viện pdf

Xu hướng phát triển của OPAC thư viện pdf
... tuyến đồng thời lợi dụng thông tin thư mục (Byrum, Jr., 2006) Xu hướng phát triển OPAC Kết cải thiện OPAC gần cho phép người sử dụng tin nhà cung cấp OPAC thư viện thay đổi quan điểm truyền thống ... tiêu họ làm cho việc sử dụng OPAC thư viện dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện hiệu việc sử dụng máy tìm tin web Hơn đảm bảo chất lượng kết đầu (Sahed, 2007) Hiện OPAC thư viện đạt đặc trưng kể mà thành ... kế OPAC thư viện thói quen tra cứu tin người dùng tin Ya Young (2004) nhận phổ biến web ảnh hưởng tới mô hình tư thói quen người sử dụng họ sử dụng giao diện OPAC chạy môi trường web Họ thư viện...
 • 10
 • 190
 • 0

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH VẬN TẢI TÀU BIỂN PHỤC VỤ CHO VIỆC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHHTM ĐÔNG PHONG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH VẬN TẢI TÀU BIỂN PHỤC VỤ CHO VIỆC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHHTM ĐÔNG PHONG
... lược kinh doanh công ty Công ty TNHHTM Đông Phong, công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh vận tải tàu biển, nên việc nghiên cứu môi trường ngành vận tải tàu biển tạo thuân lợi cho trình xây dựng ... doanh công ty Mục đích nghiên cứu: Việc phân tích môi trường kinh doanh ngành vận ải tàu biển, cho ban lãnh đạo công ty TNHHTM Đông Phong nhìn tổng quát ngành kinh doanh mình, giúp cho công ty hiểu ... lý tàu biển: Thực nhiệm vụ chuyên môn mà ký kết với công ty vận tải tàu biển Tham mưu cho công ty vận tải tàu biển nghiệp vụ chuyên môn Làm đàu mối liên lạc công ty với cảng -Nhiệm vụ đại lý tàu...
 • 70
 • 343
 • 0

Phương hướng, định hướng phát triển của phòng giao dịch hai bà trưng trong năm tới

Phương hướng, định hướng phát triển của phòng giao dịch hai bà trưng trong năm tới
... IV: Phương hướng, định hướng phát triển phòng giao dịch Hai Trưng năm tới Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tự hoá tài diễn mạnh mẽ, VPBank nói chung, phòng giao dịch HBT nói riêng hướng ... Cũng năm 2005, NHNN chấp thuận cho VPBank nâng cấp số phòng giao dịch thành chi nhánh Phòng Giao dịch Cát Linh, Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, Phòng giao dịch Giảng Vừ, Phũng giao dịch Hai Trưng, ... Tổng quan phòng giao dịch Hai Trưng NHCP VPBank II.1 Địa điểm: Phòng giao dịch VPBank Hai Trưng đóng 222A, Đụng Mỏc, Lò Đúc,quận Hai Trưng, Hà Nội bắt đầu vào hoạt động từ năm 2003 II.2...
 • 22
 • 289
 • 0

Định hướng phát triển của Công ty FedEx đến năm 2015.

Định hướng phát triển của Công ty FedEx đến năm 2015.
... trường đến hoạt động FedEx Việt Nam 2.4.1 Môi trường vó mô 2.4.2 Môi trường vi mô 39 39 43 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 50 FedEx TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 3.1 Phương hướng, mục tiêu công ... “Đònh hướng phát triển c a công ty FedEx Việt Nam đến 2015” nhằm nghiên cứu đưa chiến lược phát triển ổn đònh bền vững cho dòch vụ chuyển phát nhanh FedEx Việt nam, qua làm sở tham khảo cho công ty ... xu hướng phát triển doanh nghiệp đến năm 2015, kết hợp với kết đánh giá có xây dựng chiến lược cho công ty nhằm đưa đònh hướng phát triển c a công ty n n m 2015 -4- CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA...
 • 91
 • 261
 • 1

khái quát tình hình hoạt độngđịnh hướng phát triển của công ty tnhh việt nam suzuki

khái quát tình hình hoạt động và định hướng phát triển của công ty tnhh việt nam suzuki
... I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY A Sơ lược công ty: Công ty TNHH Việt Nam Suzuki công ty chuyên lắp ráp sản xuất loại xe tải xe chở khách loại nhỏ, xe máy nhãn hiệu Suzuki sản ... tiềm đế phát triển mạnh mẽ Do sớm nhận định Việt Nam thị trường đầy tiềm nên Công ty TNHH Việt Nam Suzuki thâm nhập vào thị trường sớm nhà sản xuất xe máy lớn Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam giai ... thành tốt công việc D Những kiện quan trọng: Sự trưởng thành thành phát triển công ty kể từ vào hoạt động đánh giá trưởng thành công ty qua giai đoạn: 1995: Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki thành...
 • 21
 • 479
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: định hướng phát triển của các trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nayđịnh hướng phát triển của các công ty xây dựngđịnh hướng phát triển của các doanh nghiệpđịnh hướng phát triển của các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến của công ty cp tmđt vietnamnayđịnh hướng phát triển của các ngân hàng thương mạiđịnh hướng phát triển của các doanh nghiệp dệt may việt namđịnh hướng phát triển của các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trong thời gian tớiđịnh hướng phát triển của ngành thủy sản việt namđịnh hướng phát triển của công ty unilever việt namđịnh hướng phát triển của công ty triumph đến năm 2010dự báo thị trường dệt may thế giới và định hướng phát triển của ngành dệt may việt nam trong thời gian tớiđịnh hướng phát triển của công ty tnhh xnk cường thịnh trong giai đoạn 2006 2010định hướng phát triển của ngành ngân hàng việt namsản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng phát triển của các doanh nghiệp việt namđịnh hướng phát triển của bidv hà nội đến năm 2015chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018