NGHIÊN CỨU BỆNH THỐI XÁM (Botrytis cinerea Pers) GÂY HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CẠN VỤ THU ĐÔNG NĂM 2009 VÀ VỤ XUÂN HÈ NĂM 2010 TẠI MỘC CHÂU – SƠN LA

Nghiên cứu bệnh thối xám (botrytis cinerea pers) gây hại trên một số cây trồng cạn vụ thu đông năm 2009 vụ xuân năm 2010 tại mộc châu sơn la

Nghiên cứu bệnh thối xám (botrytis cinerea pers) gây hại trên một số cây trồng cạn vụ thu đông năm 2009 và vụ xuân hè năm 2010 tại mộc châu  sơn la
... Dũng, ti n hành th c hi n ñ tài “ Nghiên c u b nh th i xám (Botrytis cinerea Pers) gây h i m t s tr ng c n v thu ñông năm 2009 v xuân năm 2010 t i M c Châu Sơn La 1.2 M c ñích, yêu c u c a ... tr ng b nh th i xám gây h i m t s tr ng c n v thu ñông năm 2009 xuân năm 2010 huy n M c Châu - Sơn La Xác ñ nh nguyên nhân gây b nh nghiên c u ph m vi ký ch c a n m Botrytis cinerea m t s tr ... hình b nh th i xám (Botrytis cinerea ) dâu tây nh hư ng c a bi n pháp k thu t tác ñ ng ñ n b nh th i xám gây h i dâu tây v thu ñông xuân 2009- 2010 t i huy n M c Châu Sơn La 42 4.1.1...
 • 144
 • 664
 • 0

NGHIÊN CỨU BỆNH THỐI XÁM (Botrytis cinerea Pers) GÂY HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CẠN VỤ THU ĐÔNG NĂM 2009 VỤ XUÂN NĂM 2010 TẠI MỘC CHÂU SƠN LA

NGHIÊN CỨU BỆNH THỐI XÁM (Botrytis cinerea Pers) GÂY HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CẠN VỤ THU ĐÔNG NĂM 2009 VÀ VỤ XUÂN HÈ NĂM 2010 TẠI MỘC CHÂU – SƠN LA
... đông năm 2009 vụ xuân năm 2010 Mộc Châu Sơn La 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng bệnh thối xám gây hại số trồng cạn vụ thu đông năm 2009 xuân năm 2010 huyện ... không gây vết thương đem lây 3.5.6 Khảo sát hiệu lực số thu c trừ bệnh thối xám hại số trồng vụ xuân năm 2010 Mộc Châu Sơn La 3.5.6.1 Khảo sát hiệu lực số loại thu c trừ bệnh thối xám hại ... độ thiệt hại bệnh thối xám gây hại số giống trồng đồng ruộng vụ thu đông, xuân năm 2009- 2010 tìm hiểu ảnh hưởng số biện pháp kỹ thu t đến phát triển bệnh thối xám đồng ruộng - Nghiên cứu đặc...
 • 144
 • 217
 • 0

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội phụ cận vụ thu 2007 vụ xuân 2008

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội và phụ cận vụ hè thu 2007 và vụ xuân hè 2008
... Lâm (H Nội) l 26,79 % v 39,29% Qua kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại c chua số vùng thu c H Nội v phụ cận vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 nhân thấy, bệnh héo xanh vi khuẩn ... pháo Thu Thu 7,25 Gia Lâm, H Nội Đâm tia, non 0,48 Tiên Lữ, Hng Yên Đâm tia, non 2,26 Từ kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại số trồng vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 vùng H Nội ... gây hại số trồng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 35 số vùng thu c H Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, H Tây vụ thu 2007, nhận thấy bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại trồng...
 • 99
 • 449
 • 6

nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (sclerotium rolfsii sacc ) gây hại trên một số cây trồng cạn tại hà nội vùng phụ cận năm 2014

nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (sclerotium rolfsii sacc ) gây hại trên một số cây trồng cạn tại hà nội và vùng phụ cận năm 2014
... Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điều tra tình hình bệnh héo gốc mốc trắng số trồng cạn vùng Nội phụ cận vụ thu đông 2014 Bệnh héo trắng gốc gọi bệnh héo gốc mốc trắng, bệnh thối trắng nấm ... Sclerotium rolfsii số trồng Nội phụ cận vụ thu đông 2014 3.2 27 Diễn biến bệnh héo gốc mốc trắng gây hại cà chua vụ thu đông 2014 3.3 28 Diễn biến bệnh héo gốc mốc trắng gây hại đậu trạch ... đất, gây ô nhiễm môi trường sinh thái Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nêu , tiến hành thực đề tài : Nghiên cứu bệnh héo gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii Sacc. ) gây hại số trồng cạn Nội vùng...
 • 86
 • 2,121
 • 2

nghiên cứu nấm rhizoctonia solani kuhn hại một số cây trồng cạn vụ xuân năm 2008 vùng hà nội biện pháp phòng trừ

nghiên cứu nấm rhizoctonia solani kuhn hại một số cây trồng cạn vụ xuân hè năm 2008 vùng hà nội và biện pháp phòng trừ
... lở cổ rễ hại số trồng cạn vụ xuân năm 2008 vùng Nội; nghiên cứu số đặc điểm sinh học phạm vi ký chủ nấm Rhizoctonia solani Kuhn; biện pháp phòng trừ nấm Rhizoctonia solani Kuhn nấm đối kháng ... Nông nghiệp - Nội dới hớng dẫn T.S Đỗ Tấn Dũng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nấm Rhizoctonia solani Kuhn hại số trồng cạn vụ xuân năm 2008 vùng Nội biện pháp phòng trừ Trng i ... rễ số trồng cạn thuộc vùng Nội vụ xuân 2008 - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nấm Rhizoctonia solani Kuhn Xác định phạm vi ký chủ nấm Rhizoctonia solani Kuhn - Khảo sát khả phòng trừ nấm...
 • 96
 • 196
 • 0

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

 Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... hại thu c hoá học bảo vệ thực vật gây ra, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm ... thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Báo cáo thực tập ... Nông học Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời...
 • 56
 • 1,232
 • 4

Nghiên cứu bệnh héo vàng hại một số cây trồng cạn vụ 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội

Nghiên cứu bệnh héo vàng hại một số cây trồng cạn vụ hè 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội
... tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội ... Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số xã thuộc huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /2007 30/12 /2007 11...
 • 56
 • 247
 • 0

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... – Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /2007 – 30/12 /2007 - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn cà chua, đậu đỗ… vụ thu năm 2007 vùng Gia ... héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội - Tìm hiểu ảnh hưởng số yếu tố liên quan tới phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) đồng ruộng - ... trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. ” Báo cáo thực tập tốt nghiệp BVTV 49A Đỗ Tiến hoàng - II MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Mục đích - Điều tra bệnh...
 • 59
 • 426
 • 0

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh ... 30/12 /2007 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng ... I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7/2007...
 • 56
 • 434
 • 2

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân xuân 2008 2009 tại hải phòng

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng
... Thu ủụng s m 2008 0,0 2,8 8,9 14,4 23,2 ụng xuõn 2008 - 2009 0,0 0,0 1,2 2,1 3,6 Xuõn hố 2009 0,0 1,1 4,1 7,2 13,5 16 Thu ủụng s m 2008 14 ụng xuõn 2008 - 2009 Xuõn hố 2009 12 Tỷ lệ bệnh (%) 10 ... nhõn gõy b nh B nh hộo xanh vi khu n h i m t s cõy tr ng ph bi n nh c chua, khoai tõy, thu c lỏ, l c B nh vi khu n Ralstonia solanacearum gõy Vi khu n R solanacearum l vi khu n ký sinh th c cú ... ủụng s m 2008 B nh hộo xanh vi khu n (HXVK) h i c chua vi khu n R solanacearum gõy B nh xu t hi n gõy h i t cõy ủ n thu ho ch B nh HXVK cú ph m vi ký ch r ng, phõn b r ng rói trờn th gi i Vi sinh...
 • 107
 • 809
 • 3

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc
... v hố thu nm 2007 ti vựng Gia Lõm - H Ni v th nghim ch phm sinh hc phũng tr bnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A II MC CH YấU CU Mc ớch - iu tra bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A DT 84 hoa tớm trng ti xó Phỳ Thu Gia Lõm H Ni Kt qu thu c trỡnh by bng Bng 3: nh hng ca a th t n s phỏt trin ca bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... chng: khụng cú thuc Cỏc thuc th nghim c pha theo phng phỏp dung dch m (pha 1g thuc vo 10ml nc ct vụ trựng) s cú dung dch m l 10% so vi 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A nng...
 • 115
 • 458
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf
... kết luận Qua thời gian thực đề tài Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Chúng rút số ... rút số nhận xét kết luận sau: Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây thiệt hại đáng kể sở trồng cà chua, đậu tương số trồng cạn khác thu c huyện Gia Lâm Nội Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... trồng cạn vùng Nội năm 2000, Tạp chí BVTV số1 81 tháng 1/2002 trang 14 17 Nguyễn Kim Vân (2002) Nghiên cứu số bệnh héo rũ thối gốc nấm hại trồng cạn vùng H Nội năm 2000 Tạp chí BVTV số 181...
 • 7
 • 369
 • 2

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps
... Bảng 9: Hiệu phòng trừ bệnh héo vàng cà chua nấm đối kháng Trichoderma viride điều kiện nhà lưới Số Số Ngày Ngày Thời kỳ lây nhiễm lây phát tiềm bệnh bệnh bệnh bệnh dục CT 0.00 24/9 0 - CT 88.89 ... gây bệnh héo vàng phòng thí nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng sợi nấm Fusarium oxysporum môi trường PGA Chúng tiến hành thí nghiệm ngưỡng nhiệt độ khác phòng thí nghiệm để nghiên cứu ... oxysporum, thu c Topsin M75WP nồng độ 0.2% 0.3% có khả ức chế hoàn toàn phát triển sợi nấm Fusarium oxysporum Hai loại thu c cần nghiên cứu đưa vào sản xuất để phòng trừ bệnh héo vàng nấm Fusarium...
 • 10
 • 235
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot
... Tiến hoàng - BVTV 49 A ảnh hưởng địa đất tới bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) giống đậu tương DT 84 hoa tím xã Phú Thu Gia Lâm Nội Do bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây nguồn bệnh tồn ... đất đến bệnh héo vàng lớn Chúng tiến hành theo dõi phát triển bệnh héo vàng hai chân đất khác giống đậu tương DT 84 hoa tím trồng xã Phú Thu Gia Lâm Nội Kết thu trình bày bảng Bảng 3: ảnh ... Xá - Gia Lâm Nội Kết thu dược trình bày bảng 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49 A Bảng 4: ảnh hưởng luân canh tới bệnh héo vàng Fusarium oxysporum cà chua xã Đặng Xá - Gia...
 • 10
 • 222
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot
... 1 .32 3. 32 1 .32 16/9/07 3. 32 4.66 3. 99 23/ 9/07 7 .32 8.66 9 .32 30 /9/07 12.67 13. 33 13. 00 7/10/07 17 .33 15 .33 16.66 14/10/07 20.65 18.66 20.65 21/10/07 26.00 24.00 28.00 28/10/07 32 .66 30 .33 37 .33 ... trắng, Mỹ VL2200 vụ thu năm 2007 Kết thu bảng Bảng 1: ảnh hưởng giống cà chua khác đến phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) thôn Hoàng Long Đặng xá - Gia Lâm Nội Giống Nhật HP5 ... tử phân sinh cành bào tử phân sinh nấm gây bệnh ảnh 1: Cây cà chua bị bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum f.sp lycopersici Diễn biến bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây vụ thu 2007 xã...
 • 10
 • 274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn bacillus đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn potnhững nghiên cứu trong phòng chống bệnh hxvk hại cây lạc cây khoai tây và trên một số cây trồngnghiên cứu hoạt tính ức chế gốc tự do no của một số cây thuốc ở việt namnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânthay giong va phong tru sau benh tren mot so cay tronglịch sử nghiên cứu bệnh thối ướt củ hành tâynghiên cứu bệnh thối nhũn hành tỏi vụ đông xuân năm 2009 2010 biện pháp phòng trừ tại huyện kinh môn kim thành tỉnh hải dươngnghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu ðông năm 2010 vùng gia lâm và phụ cậnnghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoálịch sử nghiên cứu mức độ phổ biến tác hại và sinh thái của bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây lạc cây khoai tây và một số cây trồng khácnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướctổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hèĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học