THAM LUẬN TỔNG kết THỰC TIỄN THI HÀNH và góp ý HOÀN THIỆN bộ LUẬT dân sự 2005

Tài liệu BÁO CÁO SỐ 115/BC-BTP NGÀY 11/7/2008 CỦA BỘ TƯ PHÁP TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN docx

Tài liệu BÁO CÁO SỐ 115/BC-BTP NGÀY 11/7/2008 CỦA BỘ TƯ PHÁP TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN docx
... lý đăng bất động sản 1.1 Hoàn thi n pháp luật đăng bất động sản, tập trung xây dựng ban hành Luật Đăng bất động sản Trên sở đánh giá cách đồng thực trạng hệ thống pháp luật đăng bất ... ban hành Luật Đăng bất động sản, nhằm mục tiêu sau đây: - Hoàn thi n pháp luật đăng bất động sản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi quy định lĩnh vực khắc phục hạn chế pháp luật đăng ... bất động sản nước ta thực thi Nghị Đảng chủ trương, sách Nhà nước cải cách hành phù hợp với lĩnh vực đăng bất động sản, việc xây dựng hoàn thi n pháp luật đăng bất động sản giải pháp quan...
 • 35
 • 337
 • 0

Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng - thực tiễn áp dụng kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng - thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
... hội quyền lợi ích hợp pháp bên Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài Pháp luật chấp quyền sử dụng đất Tổ chức tín dụng Thực tiễn áp dụng kiến nghị hoàn thiện pháp luật cần thiết, mang tính ... NỘI KHOA LUẬT PHAN HỒNG ĐIỆP Pháp luật Thế chấp quyền sử dụng đất Tổ chức tín dụng Thực tiễn áp dụng kiến nghị hoàn thiện pháp luật Chuyên ngành: Dân Mã số: 603830 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ... pháp luật chấp QSDĐ phải đặt tổng thể việc hoàn thiện pháp luật giao dịch bảo đảm 95 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật chấp QSDĐ phải áp ứng yêu cầu xu hội nhập 96 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật...
 • 125
 • 1,347
 • 11

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... quy n định tòa án cấp phúc thẩm Như thẩm quy n tòa án cấp phúc thẩm gồm thẩm quy n xét xử phúc thẩm, phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quy n định tòa án cấp phúc thẩm Quy định pháp luật thẩm quy n tòa ... pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị Trong đó, thẩm quy n hình thức tòa án cấp phúc thẩm thể thẩm quy n xét xử phúc thẩm phạm vi xét xử phúc thẩm Còn thẩm quy n nội dung tòa án cấp phúc thẩm thể quy n ... quy n định tòa án cấp phúc thẩm Thẩm quy n định tòa án cấp phúc thẩm dường phần xương sống toàn thẩm quy n tòa án cấp phúc thẩm Nếu người nghiên cứu pháp luật, nhắc đến thẩm quy n tòa án ta quan...
 • 16
 • 854
 • 3

quyền nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của BLTTHS, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của BLTTHS, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... đề quy n nghĩa vụ người bào chữa theo quy định BLTTHS, thực tiễn thi hành hướng hoàn thi n” Nội dung I Quy n nghĩa vụ người bào chữa theo quy định BLTTHS Khái niệm người bào chữa TTHS Bào chữa ... niệm người bào chữa TTHS 2 Vai trò người bào chữa 3 Quy n tố tụng người bào chữa 4 Nghĩa vụ người bào chữa II Thực tiễn thi hành phương hướng hoàn thi n quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa theo ... thi hành phương hướng hoàn thi n quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa theo BLTTHS năm 2003 Một số điểm tích cực bất cập thực tiễn thực quy n nghĩa vụ người bào chữa theo BLTTHS năm 2003 Khi tham...
 • 17
 • 495
 • 2

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... thể sách nhân đạo nhà nước IV THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC HOÀN THI N NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẮT NGƯỜI Việc bắt người pháp luật góp phần nâng cao hiệu đấu ... công tác pháp lý vấn đề bắt người tố tụng hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; Bộ luật tố tụng hình năm 2003; TS Mai ... giam chưa quy định bắt cho trường hợp trường hợp không bắt tạm giam Đối chiếu với quy định trường hợp bắt khác quy định chưa thống Theo em cần bổ sung quy định vào Điều 80 BLTTHS như: “ Bắt tạm...
 • 10
 • 863
 • 20

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... vệ quy n lợi ích Đồng thời, thể dân chủ tố tụng hình so với nước giới III Thực tiễn thi hành quy định Bộ luật TTHS quy n nghĩa vụ người bào chữa giải pháp nhằm nâng cao địa vị pháp lý người bào ... pháp lí Về mặt pháp lý việc quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa có ý nghĩa quan trọng, với biểu cụ thể sau: Thứ nhất, Sự tham gia tố tụng người bào chữa có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quy n ... mười, Người bào chữa có quy n kháng cáo án, định Tòa án bị cáo người chưa thành niên người có nhược điểm tâm thần thể chất quy định điểm b khoản Điều 57 Bộ luật Đây quy n độc lập người bào chữa, người...
 • 9
 • 831
 • 10

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... pháp bắt người Tố tụng hình vấn đề cấp thi t công cải cách tư pháp Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy cần sửa đổi hoàn thi n số quy định bắt người Bộ luật tố tụng hình hành để đảm bảo tính ... Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, 2008; Bộ luật tố tụng hình năm 2003; Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt ... việc bắt người tố tụng hình có ý nghĩa tầm quan trọng lớn II Qui định pháp luật tố tụng hình Việt Nam bắt người Bắt người biện pháp trừng phạt pháp luật người phạm tội mà biện pháp ngăn chặn tố tụng...
 • 17
 • 400
 • 1

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam thực tiễn pháp lý phương hướng hoàn thiện luận văn ths luật 60 38 50 pdf

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện  luận văn ths luật 60 38 50 pdf
... LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ PHÁP LUẬT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1.1 Niêm yết chứng khoán ... LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ PHÁP LUẬT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1.1 Niêm yết chứng khoán ... động công bố thông tin công ty niêm yết 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2: THỰC TIỄN PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ 58 THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN...
 • 29
 • 86
 • 0

Quy định của bộ luật tố tụng hình sự về quyền nghĩa vụ của người bị hại, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị hại, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... THTT II Quy định pháp luật hành KT VAHS theo yêu cầu người bị hại Yêu cầu KT VAHS người bị hại 1.1 Chủ thể có quy n yêu cầu khởi tố a Người bị hại: Trong vụ án hình người bị hại người quy n ... pháp luật, tội xâm phạm đến quy n người quy n tự thân thể, quy n bất khả xâm phạm chỗ ở, quy n lao động Đối tượng bị xâm hại trực tiếp quy n người bị hại, vậy, nên người bị hại tự lựa chọn hình ... vệ quy n lợi ích hợp pháp người bị hại tạo thuận lợi cho việc giải vụ án KT VAHS quy n đặc thù người bị hại chủ thể tham gia tố tụng người bị hại có quy n b Người đại diện hợp pháp người bị...
 • 17
 • 516
 • 0

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người trong trường hợp khẩn cấp, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người trong trường hợp khẩn cấp, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... Các trường hợp bắt người trường hợp khẩn cấp Trên sở kế thừa quy định bắt người Bộ luật tố tụng hình năm 1988, Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Điều 81 quy định trường hợp bắt người trường hợp khẩn ... trọng quy n công dân, quy n người nhà nước ta thông qua quy định cụ thể pháp luật II Quy định pháp luật hành bắt người trường hợp khẩn cấp Bắt người trường hợp khẩn cấp bắt người người chuẩn bị thực ... động tố tụng dễ dàng thuận tiện, việc bắt người không thực quy định pháp luật, chí oan sai ảnh hưởng lớn tới quy n lợi người bị bắt Vì vậy, em chọn đề tài Quy định Bộ luật tố tụng hình bắt người...
 • 17
 • 157
 • 0

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực tiễn pháp lý phương hướng hoàn thiện

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện
... 2: THỰC TIỄN PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ 58 THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 2.1 THỰC TIỄN PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 58 CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM ... đề luận công bố thông tin pháp luật công bố thông tin công ty niêm yết Chương 2: Thực tiễn pháp công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam phương hướng hoàn thiện ... NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ PHÁP LUẬT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1.1 Niêm yết chứng khoán tình...
 • 135
 • 141
 • 2

nghiên cứu về luật thuế bảo vệ môi trường ở việt nam – thực tiễn áp dụng giải pháp hoàn thiện

nghiên cứu về luật thuế bảo vệ môi trường ở việt nam – thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện
... Cẩm Giang Nghiên cứu pháp luật thuế bảo vệ môi trường Việt Nam Thực tiễn áp dụng giải pháp hoàn thiện CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM ... Giang Nghiên cứu pháp luật thuế bảo vệ môi trường Việt Nam Thực tiễn áp dụng giải pháp hoàn thiện CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 1.3 Giới thiệu Luật thuế ... Giang Nghiên cứu pháp luật thuế bảo vệ môi trường Việt Nam Thực tiễn áp dụng giải pháp hoàn thiện tiễn áp dụng giải pháp hoàn thiện để nghiên cứu tìm hiểu làm luận văn tốt nghiệp cử nhân Luật...
 • 112
 • 866
 • 7

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN HÀNG THỪA KẾ

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ
... đoàn kết gia đình(1) 1.2 Thừa kế theo pháp luật Điều 674 BLDS năm 2005 quy định: thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật quy định Theo quy định thừa ... hưởng di sản II THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ Thực trạng tranh chấp nguyên nhân tranh chấp thừa kế Các tranh chấp ... pháp luật nói chung thừa kế theo diện hàng thừa kế nói riêng bên cạnh quy định rõ ràng pháp luật thực ý thức pháp luật người dân yếu tố định nhằm nâng cao hoàn thiện quy định pháp luật thừa kế...
 • 22
 • 226
 • 0

các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự 2005, nhận xét kiến nghị.

các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự 2005, nhận xét và kiến nghị.
... qun lý ca Nh nc theo nh hng XHCN 10 Trong cụng cuc i mi ú cn kt hp mt cỏch ti a cỏc li ớch cỏ nhõn, li ớch th v li ớch Nh nc Sự đa dạng hoá hình thức sở hữu v việc phát triển kinh tế hàng hoá ... 2 a lý luận chung hình thức sở hữu Hin phỏp 1992 quy nh nc ta cú hỡnh thc s hu l s hu nh nc, s hu th v s hu t nhõn Theo ... chim hu, s dng, nh ot ti sn thuc s hu ca mỡnh theo quy nh ca phỏp lut v phự hp vi iu l 9 B nhận xét kiến nghị I C cu s hu nn kinh t th trng nh hng XHCN nc ta hin Trc i mi, ng v Nh nc luụn ch...
 • 15
 • 619
 • 0

Báo cáo " Kinh tế thị trường yêu cầu hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội " potx

Báo cáo
... dõm, tr em lang thang ki m s ng, n xin õy l s c ộp cú tớnh th i s i v i tỡnh hỡnh kinh t xó h i núi chung v ngy cng v t ngoi kh nng b o v hi n t i c a h th ng an sinh xó h i N n kinh t th tr ... c a c u tr Tớnh xó h i hoỏ phỏp lu t an sinh xó h i cha cao nờn cha huy ng c h t kh nng n i l c cho s nghi p phỏt tri n an sinh xó h i V b n ch t, an sinh xó h i chớnh l cỏc hỡnh th c tng tr ... c ti n th c hi n cỏc n i dung an sinh xó h i Phỏp lu t an sinh xó h i Vi t Nam thi u m t h th ng quy chu n th ng nh t, ng b M c dự s l ng cỏc b n phỏp lu t c ban hnh r t l n song cỏc b n cú...
 • 8
 • 278
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phạm vi phòng vệ chính đáng thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luậtnghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễnphương pháp nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễntình hình nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễntiểu luận quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiệntrò của trí thức trong nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn xây dựng hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhântổng kết thi hành bộ luật dân sự 2005báo cáo thi hành bộ luật dân sự 2005kế hoạch tổng kết bộ luật dân sự 2005hiệu lực thi hành bộ luật dân sự 2005hiệu lực thi hành của bộ luật dân sự 2005tiểu luận đánh giá về năng lực hành vi dân sự của cá nhân dược quy định trong bộ luật dân sự 2005văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật dân sự 2005thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố hồ chí minh và những kiến nghị hoàn thiện bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụđánh giá thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạmBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsIZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA