XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN NHANH TRONG SIÊU THỊ DỰA TRÊN MẠNG ZIGBEE

Xây dựng giải pháp tính tiền nhanh trong siêu thị dựa trên mạng ZIGBEE

Xây dựng giải pháp tính tiền nhanh trong siêu thị dựa trên mạng ZIGBEE
... Zigbee Queue_Busting GVHD : Vũ Tuấn Thanh 1.1 ĐỀ TÀI iới thiệu đề tài Đề tài : Xây dựng giải pháp tính tiền nhanh siêu thị Queue Busting dựa mạng Zigbee  Sự cần thiết đề ... hình Queue Busting thử nghiệm dựa mạng Zigbee  Phân tích đề tài: Đề tài xây dựng giải pháp Queue Busting mạng không dây Zigbee nên việc tìm hiểu mạng không dây Zigbee ưu tiên hàng đầu Tuy nhiên, ... Các siêu thị mọc lên ngày nhiều không đủ để phục vụ Bằng chứng số lượng người chờ tính tiền siêu thị luôn đông đúc, số tăng lên nhanh vào ngày lễ, ngày cuối tuần Bên cạnh đó, hệ thống tính tiền...
 • 22
 • 371
 • 0

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN NHANH TRONG SIÊU THỊ DỰA TRÊN MẠNG ZIGBEE

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN NHANH TRONG SIÊU THỊ DỰA TRÊN MẠNG ZIGBEE
... sử dụng mạng ZigBee gọi tắt “Queue – Busting” đưa nhằm xây dựng hệ thống tính tiền siêu thị để giảm thiểu thời gian chờ khách hàng quầy tính tiền Để giải pháp trở nên động hơn, đưa mạng không ... LỜI CAM ĐOAN  Chúng xin cam đoan luận văn Xây dựng giải pháp tính tiền nhanh siêu thị Queue Busting dựa mạng Zigbee phần nghiên cứu thể riêng chúng tôi, không chép từ luận ... tham gia mạng ZigBee Trước node ZigBee giao tiếp mạng, phải thiết lập mạng hay kết nối vào mạng tồn Chỉ ZigBee Coordinator thiết lập mạng Chỉ ZigBee Routers ZigBee End-Devices kết nối vào mạng Nhiều...
 • 71
 • 329
 • 0

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN NHANH TRONG SIÊU THỊ DỰA TRÊN MẠNG ZIGBEE

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN NHANH TRONG SIÊU THỊ DỰA TRÊN MẠNG ZIGBEE
... Tuấn Thanh GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu đề tài Đề tài : Xây dựng giải pháp tính tiền nhanh siêu thị Queue Busting dựa mạng Zigbee Sự cần thiết đề tài : Ngày nay, kinh tế phát triển, đời ... mô hình Queue Busting thử nghiệm dựa mạng Zigbee Phân tích đề tài: Đề tài xây dựng giải pháp Queue Busting mạng không dây Zigbee nên việc tìm hiểu mạng không dây Zigbee ưu tiên hàng đầu Tuy nhiên, ... nối lại mạng ZigBee Trước node ZigBee giao tiếp mạng, phải thiết lập mạng hay kết nối vào mạng tồn Chỉ ZigBee Coordinator thiết lập mạng Chỉ ZigBee Routers ZigBee End-Devices kết nối vào mạng Nhiều...
 • 57
 • 179
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx
... tục tin cậy hệ thống, bảo vệ liệu chơng trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố chính: tính bí mật, ... thông tin cần thiết cho an ninh quốc gia thông tin không thiết yếu thông tin đợc biết, dựa vào kiểm soát quyền thích hợp Cơ sở liệu có kiểu thông tin đợc gọi sở liệu đợc phân loại Trong đó, liệu ... Thiết kế sở liệu an ton Giới thiệu An toàn sở liệu lôgíc giải vấn đề an toàn (tính bí mật toàn vẹn) thông qua quy tắc nhằm thiết lập truy nhập hợp pháp vào thông tin tài nguyên sở liệu Các quy...
 • 140
 • 335
 • 0

skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông

skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông
... kt trung bỡnh II.2.1 Gii phỏp Xột phõn t hp cht hu c X cú CTTQ CxHyOzNt + Tớnh BBH Kphõn t =KGc + K Chc n Br n H + kphõn t = k = = nX nX + Kt hp vi tớnh trung bỡnh s nguyờn t C, H , lng mol trung ... nhúm chc phõn t - Hp cht hu c a chc: Hp cht cha t loi nhúm chc ging trong phõn t - Hp cht hu c chc: Hp cht cha t loi nhúm chc khỏc trong phõn t * Mt s loi nhúm chc ph bin hoỏ hc THPT Ancol, Phenol( ... phỏp s liờn kt trung bỡnh + Phng phỏp phõn tớch h s phn ng chỏy hp cht hu c III Mt s - bbh: - p: - lk: - CTCT - THPT t vit tt ti: bt bóo ho ng phõn Liờn kt Cụng thc cu to Trung hc ph thụng...
 • 21
 • 808
 • 3

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng giải pháp khắc phục trở ngại về tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng giải pháp khắc phục trở ngại về tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
... - Nghiên cứu trở ngại tâm học tập HS tiểu học DTTS tỉnh Kon Tum giải pháp khắc phục TNVTL học tập HS tiểu học DTTS - Các trường tiểu học có HS người DTTS địa bàn tỉnh Kon Tum Phương pháp nghiên ... nghiên cứu: - Nhóm phương pháp nghiên cứu luận - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp chuyên gia - Các phương pháp toán học III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: HS tiểu học DTTS trình học tập ... tập HS KIẾN NGHỊ - Bồi dưỡng chuyên đề: Giải pháp khắc phục TNVTL học tập HS tiểu học DTTS; Đặc điểm tâm HS tiểu học DTTS; Tổ chức cho HS tiểu học DTTS học tập thông qua “Trải nghiệm, tương...
 • 4
 • 251
 • 1

Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO.pdf

Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO.pdf
... t vấn cung cấp thông tin thị trờng cho doanh nghiệp Hiệp hội - Thông tin từ doanh nghiệp sử dụng thông tin thị trờng Thông tin đợc cung cấp từ doanh nghiệp sử dụng thông tin thị trờng thông tin ... xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động điều kiện hội nhập Tổ chức Thơng mại giới (WTO) Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động t vấn cung cấp thông tin thị ... tâm thông tin công nghiệp & Thơng mại Đề tài nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ Mã số: 36.08.RD Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoat động t vấn cung cấp thông tin thị trờng cho doanh nghiệp...
 • 128
 • 402
 • 1

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử.pdf

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử.pdf
... ngữ bảo vệ thờng sử dụng nói hệ điều hành, thuật ngữ an toàn đợc sử dụng chung Bảo mật ngăn chặn, phát xác định tiếp cận thông tin trái phép Nói chung, bảo mật bảo vệ liệu môi trờng cần bảo mật ... cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố chính: tính bí mật, toàn vẹn sẵn sàng Trong tài liệu này, thuật ngữ nh gán quyền, bảo vệ an toàn ... trị biết Bảo vệ chống suy diễn Suy diễn khả có đợc thông tin mật từ thông tin không bí mật Đặc biệt, suy diễn ảnh hởng tới sở liệu thống kê, ngời dùng không đợc phép dò xét thông tin cá thể...
 • 140
 • 776
 • 6

Hoàn thiện phương pháp xây dựng & quản lý quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thiện phương pháp xây dựng & quản lý quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước
... tổng quỹ tiền lơng) II/ Sự cần thiết phải hoàn thiện xây dựng quản quỹ tiền lơng doanh nghiệp nhà nớc Hoàn phơng pháp xây dựng phơng pháp xây dựng quản quỹ tiền lơng doanh nghiệp nhà nớc ... hỏi chế quản kinh tế mới, phủ ban hành nghị định 26 CP 28 CP đổi quản tiền lơng, thu nhập doanh nghiệp nhà nớc Trong nhà nớc không trực tiếp quản quỹ tiền lơng doanh nghiệp Doanh nghiệp ... II Thực trạng công tác xây dựng quản quỹ tiền lơng doanh nghiệp nhà nớc I/ Những đặc điểm ảnh hởng tới việc xây dựng quản quỹ tiền lơng 1/ Đặc điểm doanh nghiệp nhà nớc Sự phân biệt hai...
 • 85
 • 448
 • 1

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử
... ngữ bảo vệ thờng sử dụng nói hệ điều hành, thuật ngữ an toàn đợc sử dụng chung Bảo mật ngăn chặn, phát xác định tiếp cận thông tin trái phép Nói chung, bảo mật bảo vệ liệu môi trờng cần bảo mật ... cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố chính: tính bí mật, toàn vẹn sẵn sàng Trong tài liệu này, thuật ngữ nh gán quyền, bảo vệ an toàn ... trị biết Bảo vệ chống suy diễn Suy diễn khả có đợc thông tin mật từ thông tin không bí mật Đặc biệt, suy diễn ảnh hởng tới sở liệu thống kê, ngời dùng không đợc phép dò xét thông tin cá thể...
 • 140
 • 387
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx

Tài liệu BÁO CÁO:
... nhận để ghi lại thông tin nhập Thay đổi thông tin ngời dùng Những thông tin liên quan đến ngời dùng nh tên, mật đăng nhập đợc thay đổi cách vào menu Cấu hình chọn mục Thay đổi thông tin ngời dùng ... sử dụng dịch vụ th tín điện tử Có khả trao đổi thông tin dạng nh thông tin mật đối tác thơng mại với Có khả xác thực ngời gửi, ngời nhận, xác thực nội dung th Đảm bảo ngời nhận biết chắn ... 12 Thay đổi thông tin ngời dùng 13 Hệ th điện tử an ton Mục đích: Đáp ứng cho giao dịch thơng mại điện tử đòi hỏi an toàn thông qua dịch vụ th điện tử Các đặc tính bản:...
 • 20
 • 386
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệucach xay dung phuong phap tinh gia thanh san pham trong doanh nghiepgiáo sư vlaxôp đưa ra bài toán xây dựng phương pháp tính tay đòn ổn định tĩnh về bài toán xấp xỉ trong đó cánh tay đòn hình dáng lhd có dạng quen thuộcxác định các cơ hội thực hiện sxsh và xây dựng giải pháp sxsh trọng tâmcơ sở tiền đề cho việc xây dựng giải phápxây dựng giải pháp erp vào công ty cổ phần tinh học minh thốngmục đích xây dựng giải phápxây dựng giải pháp thương mại điện tửxây dựng giải pháp bảo mậtxây dựng giải pháp bảo mật cho hệ thống mạngxây dựng giải pháp mạngquy trình xây dựng giải pháp thương mại điện tửxây dựng phương pháp định lượng cefixim trong chế phẩm và trong huyết tương bằng điện di mao quảnxây dựng phương pháp phòng chống mối trong công trình xây dựngnghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tươngbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học