Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016

Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009

Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009
... từ quy n, nhượng quy n thương mại Quy t toán thuế năm thực nào?(chỉ tính thu nhập tính t thuế cho khoản thu nhập tháng cuối năm hay tính toàn thu nhập 12 tháng chia & tháng đầu năm miễn thuế) Các ... vốn 2009 • Lợi tức cổ tức: chia năm 2009 theo quy định pháp luật • Lãi vay: thực nhận năm 2009 theo hợp đồng vay Thu nhập nhận nhiều năm: • miễn với phần tương ứng 2009 Phần tăng thêm giá trị vốn ... 1 Miễn toàn số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 01 /2009 đến hết tháng 06 /2009 giãn cho đối tượng Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07 /2009 đến hết năm 2009 thu nhập từ đầu...
 • 3
 • 255
 • 0

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt docx

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt docx
... Trường hợp giá bán sở sản xuất thấp 10% so với giá sở kinh doanh thương mại bán giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá quan thuế ấn định Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế không ... biệt, giá tính thuế không loại trừ giá trị vỏ bao bì, vỏ chai; hàng hóa gia công thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán hàng hóa sở giao gia công bán giá bán sản phẩm loại, tương đương ... sản xuất sở sử dụng sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hóa, công nghệ sản xuất giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán sở sử dụng sở hữu thương hiệu hàng hóa, công nghệ sản xuất ...
 • 2
 • 293
 • 0

Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị pdf

Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị pdf
... loại chi phí khấu trừ toàn Vì vậy, DN xem xét thực tiễn hoạt động kinh doanh để định việc bao hàm nhóm vào chi phí khống chế hay chi phí khấu trừ toàn Hiện nay, vấn đề gây tranh cãi nhiều chi phí ... cho nhà phân phối Chi phí giới thiệu sản phẩm Tương tự chi phí trưng bày, chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc hạch toán loại chi phí giới thiệu sản phẩm khấu trừ thuế hóm chi phí đa dạng, kể tên ... định việc nhà phân phối phải bán giá hưởng tỷ lệ chi t khấu định (có thể chi t khấu chung chi u khấu thương mại đạt mức doanh số quy định) Tuy nhiên, quy n sở hữu hàng hóa chuyển giao hoàn toàn cho...
 • 13
 • 184
 • 0

Ebook quy định mới về di sản văn hoá phần 1

Ebook quy định mới về di sản văn hoá phần 1
... tháng năm 2 010 TÁC GIẢ PHẦN I TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI VÈ DI SẢN VĂN HÓA CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Ngày 23 tháng 11 hàng năm "Ngày Di sàn văn hoá Việt Nam Phân biệt di sản văn hóa phì vật thể di sản văn lióa ... di sản văn hoá theo quy định pháp luật Ọuyền sở hữu, quy n tác giả di sán văn hoá xác định theo quy định Luật Di sản văn hóa, Bộ luật Dân fiự quy định khác pháp luật có liên quan Mọi di sản văn ... Theo quy định Điều 15 Luật Di sản văn hóa, tổ chức, cá nhân chủ sờ hữu di sàn văn hoá quy n nghĩa vụ: 13 - Thực quy định quy n nghĩa vụ tổ chức, cá nhân di sản văn hóa theo quy định PÊU Luật Di...
 • 74
 • 177
 • 0

Quy định mới về bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn Việt Nam.pdf

Quy định mới về bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn Việt Nam.pdf
... trlfc tiep ho~c gian tiep c6 quyen quyet d!nh Slf ton t~i cua to chuc nh~n tien gli'L Day la di~m moi so voi quy dinh t~i Ngh! d!nh so 89 Khoan Dieu Ngh! d!nh so 109 quy dinh khOng bao hi~m cho ... so 109 chi quy d!nh chUc nh~n tien glti dLt...
 • 4
 • 327
 • 4

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU
... hàng thủy sản xuất II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: A Thị trường EU: • Quy định EU số 1276/2011 sửa đổi Phụ lục 3, Quy định EC số 853/2004 ... ngày 9/7/2012 II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: B Thị trường Braxin: Quy định CQTQ Braxin mẫu chứng thư cho thủy sản • - xuất vào thị trường ... cảnh vào EU ngày 01/9/2012 (chi tiết văn đăng trang web NAFIQAD) II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: A Thị trường EU: • Quy định EU số 16/2012...
 • 17
 • 326
 • 1

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán
... hành nghề chứng khoán phải tham gia khoá tập huấn văn pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán tổ...
 • 2
 • 146
 • 0

Tài liệu Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán doc

Tài liệu Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán doc
... chức công ty chứng khoán Người hành nghề chứng khoán làm việc cho công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho (nếu có) công ty chứng khoán nơi làm việc Người hành nghề chứng khoán ... sở hữu với công ty chứng khoán nơi làm việc, đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) tổ chức chào bán chứng khoán công chúng ... theo quy định Luật Doanh nghiệp phù hợp với điều lệ công ty Báo cáo tài năm gần tính đến thời điểm cam kết góp vốn thành lập công ty chứng khoán phải kiểm toán công ty kiểm toán độc lập Quy chế quy...
 • 4
 • 199
 • 0

Tài liệu Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế pdf

Tài liệu Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế pdf
... đóng mức quy định; người thứ 2,3,4 đóng 90%, 80%, 70% mức đóng người thứ nhất, từ người thứ trở đóng 60% mức đóng người thứ Nghị định quy định rõ, từ ng y 1/7/2009, học sinh, sinh viên đóng 60.000đồng/người ... miền núi) Từ ng y 1/1/2010, mức đóng góp tháng đối tượng tự nguyện tham gia BHYT 4,5% mức lương tối thiểu đối tượng đóng Mức hưởng BHYT quy định minh bạch, công khai Người tham gia BHYT khám, chữa ... 50.000 đồng/người (khu vực nông thôn, miền núi) Mức đóng tháng đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động tháng; người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bị tai nạn lao động, bệnh nghề...
 • 3
 • 301
 • 0

Tài liệu Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs pptx

Tài liệu Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs pptx
... khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, lý hàng nhập khẩu, miễn thuế hàng nhập khẩu, FIEs trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế hàng nhập khẩu, lý hàng nhập ... tục xuất nhập Thông tư 04 quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu, gia công với nước ngoài, việc miễn thuế hàng nhập quan có thẩm quy n phụ trách cho việc cấp giấy phép Theo đó, xuất khẩu, ... hàng nhập khẩu, lý hàng nhập đươc miễn thuế nhập quan hải quan Để xin nhập hàng hóa để tiếp thị, khuyến mại, FIEs nộp cho Bộ Thương mại công văn đề nghị nhập kèm danh mục hàng hóa, báo cáo giải...
 • 2
 • 234
 • 0

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf
... nội dung trang thông tin điện tử tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Giấy phép bị thu hồi trường hợp: - Cung cấp nội dung thông tin vi phạm quy định pháp ... mô hoạt động - Cam kết tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Thứ ba, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng internet để cung cấp dịch ... theo quy định pháp luật chuyên ngành quy định liên quan Nghị định 97 Các doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử internet nhằm mục đích quảng bá cho doanh nghiệp, không cung cấp thông tin tổng...
 • 4
 • 207
 • 0

Tài liệu Quy định mới về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ppt

Tài liệu Quy định mới về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ppt
... cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh; Phí bảo lãnh; Thời hạn bảo lãnh; Đồng bảo lãnh; Quy định nội TCTD, chi nhánh ngân hàng nước bảo lãnh Về điều khoản chuyển tiếp, cam kết bảo lãnh ký trước ngày Thông ... không bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh thực giới hạn cấp tín dụng; Xác định số dư bảo lãnh thực quy định giới hạn cấp tín dụng; Bảo lãnh tổ chức người không cư trú; Thẩm quy n ký hợp đồng cấp bảo lãnh, ... lãnh giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp; Có khả thực đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên liên quan quan hệ bảo lãnh Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết nội dung...
 • 3
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định mới về cách viết hóa đơn gtgtquy định mới về thuế hàng hóa xuất nhập khẩuquy định mới về điều chỉnh hoá đơnquy định mới về sử dụng hóa đơn tự inquy định mới về sử dụng hóa đơn gtgtquy định mới về việc xuất hóa đơn gtgtquy định mới về việc viết hóa đơn gtgtquy định mới về kê khai hóa đơn đầu vàoquy định mới về thuế xuất nhập khẩuquy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2013quy định mới về thuế nhà thầu nước ngoàiquy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệtquy định mới về lệ phí trước bạquy định mới về thuế giá trị gia tăngquy định mới về thuế nhà đấtThe practice of macro social work 4th edition brueggemann test bankThe practice of social research 13th edition babbie test bankThe skilled helper a problem management and opportunity development approach to helping 10th edition gerard egan test bankThe legal environment of business 6th edition kubasek test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankThe living world 7th edition johnson test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bank