xoắn thuần túy thanh thẳng

Tài liệu Xoắn thuần túy thanh thẳng docx

Tài liệu Xoắn thuần túy thanh thẳng docx
... ngang 2.1 Thí nghiệm - Kẻ lới đờng thẳng song song với trục v lới vòng tròn vuông góc với trục - Khi biến dạng lới đờng thẳng song song với trục trở thnh đờng xoắn ốc trụ tròn 2.2 Tính ứng suất ... chống xoắn Mz Mz P max = R= mặt cắt ngang Jz Wz J z D Wz = = 0,2 D 16 R J z D Với tiết diện hình vnh khăn: W = = 0,2 D z R 16 Với tiết diện tròn: ( ) ( Biến dạng tròn chịu xoắn L góc xoắn ... toán xoắn 4.1 Điều kiện bền: max Mz = [ ] Wz Trong đó: [] l ứng suất cho phép vật liệu Từ ta có ba bi toán: - Kiểm tra bền - Thiết kế - Tính tải trọng cho phép 4.2 Điều kiện cứng Góc xoắn tơng...
 • 7
 • 2,015
 • 36

Tài liệu Ch-ơng 6 Xoắn thuần tuý thanh thẳng doc

Tài liệu Ch-ơng 6 Xoắn thuần tuý thanh thẳng doc
... bền, vật liệu dẻo sử dụng thuyết bền trên, vật liệu dòn sử dụng thuyết bền Mor 4-Dạng phá hỏng tròn chịu xoắn Theo hình vẽ trên, ta thấy: chịu xoắn tuý phân tố trạng thái -s tr-ợt tuý Tìm phân ... ngang cho (Phá hỏng vật liệu dẻo xoắn) (Phá hỏng vật liệu dòn xoắn) nên vật liệu dòn bị phá hỏng theo mặt cắt ngang Còn -s tiếp đạt giá trị lớn mặt cắt nghiêng 450 vật liệu dẻo bị phá hỏng mặt ... ta thấy: phân tố trạng thái -s tr-ợt tuý Trong ch-ơng trạng thái -s thuyết bền, ta chứng minh đ-ợc điều kiện bền cho phân tố tr-ợt tuý Ta áp dụng cho xoắn tuý: Ta có điều kiện bền: max M M ...
 • 8
 • 832
 • 5

Tài liệu Chương 5. xoắn thuần tuý thanh thẳng docx

Tài liệu Chương 5. xoắn thuần tuý thanh thẳng docx
... mômen xoắn tập trung M0 (hình 5.1 1a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn Bi giải Sử dụng phơng pháp mặt cắt, ta đợc: MZ-Pa=0 MZ=P.a Biểu đồ mômen xoắn đợc vẽ hình 5.1 1b 1 Hình 5.1 1 45 Chơng Xoắn tuý thẳng ... MA, MB vẽ đợc biểu đồ mômen xoắn Mz(z) nh hình 5.9 c VI Tính lò xo xoắn ốc hình trụ bớc ngắn 43 Chơng Xoắn tuý thẳng Xét lò xo xoắn ốc trụ tròn, chịu lực dọc P (hình 5.1 0) với: h l bớc dây lò xo, ... Chơng Xoắn tuý thẳng Khảo sát tròn chịu xoắn tuý (hình 5.3 a) Hình 5.3 Tách từ đoạn di dz (hình 5.4 ) Theo quan hệ nội lực v ứng suất ta có: M z =...
 • 10
 • 1,020
 • 13

CHƯƠNG 6: XOẮN THUẦN TÚY THANH THẲNG pdf

CHƯƠNG 6: XOẮN THUẦN TÚY THANH THẲNG pdf
... thấy mômen xoắn ngoại lực quay thuận chiều kim đồng hồ KHÁI NiỆM CHUNG Ngoại lực gây xoắn mômen xoắn phân bố, mômen xoắn tập trung tác dụng mặt phẳng thẳng góc với trục Biểu đồ mômen xoắn A B 10(kNm) ... KTCT Bài giảng Sức bền vật liệu GV Trần Hữu Huy XOẮN THANH TIẾT DIỆN TRÒN Thí nghiệm tròn chịu xoắn Xét tròn chịu xoắn túy hình vẽ Mz Mz Sau chịu xoắn ngoại lực Mz , bị biến dạng, người ta nhận ... CHUNG Thanh chịu xoắn túy mặt cắt ngang có thành phần nội lực mômen xoắn Mz Quy ước dấu: Mz mang dấu dương nhìn vào mặt cắt thấy quay thuận chiều kim đồng hồ ngược lại Trong trường hợp có mômen xoắn...
 • 14
 • 4,783
 • 28

Tài liệu Thanh chịu xoắn thuần túy ppt

Tài liệu Thanh chịu xoắn thuần túy ppt
... gọi độ cứng xoắn ; trị số đặt trưng cho độ cứng Khi độ cứngĠ tăng lên góc xoắn tỷ đối ( giảm xuống ngược lại) IV TÍNH THANH CHỊU XOẮN- MẶT CẮT NGANG HỢP LÝ CỦA THANH CHỊU XOẮN Một chịu xoắn phải ... dễ bị ổn định chịu xoắn: lúc toàn hình thành nếp nhăn c Mặc khác, việc chế tạo rỗng khó khăn giá đắt đặc Vì người ta dùng rỗng trường hợp cần giảm trọng lượng V XOẮN THUẦN TÚY THANH CÓ MẶT CẮT ... Ðiều chứng tỏ phần vật liệu nằm gần tâm mặt cắt làm việc phần vật liệu nằm gần chu vi mặt cắt Vậy muốn tiết kiệm vật liệu ta khoét bỏ phần vật liệu tâm Nhưng để momen chống xoắn W( giữ cũ, ta phải...
 • 17
 • 951
 • 10

Tài liệu bài tập Thanh chịu xoắn thuần túy pptx

Tài liệu bài tập Thanh chịu xoắn thuần túy pptx
... bảo điều kiện bền điều kiện cứng 5.2 Đề tập tự giải Bài 5.1: Cho trục tròn tiết diện thay đổi chịu xoắn mô men xoắn ngoại lực hình vẽ Vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực Kiểm tra điều kiện bền điều ... đường kính thay đổi, chịu tác dụng mô men xoắn ngoại lực hình vẽ Xác định mô men xoắn cho phép theo điền kiện bền trục Với mô men xoắn cho phép vừa xác định, vẽ biểu đồ góc xoắn Biết d=5cm; [τ]=6kN/cm2; ... A C 3d 3M M a D a Bài 5.5: Một ống đura trục thép lồng nhau, có liên kết chịu lực hình vẽ Xác định mô men xoắn lớn mà hệ chịu theo điều kiện bền Biết ứng suất cho phép vật liệu ống [τ]thép=9kN/cm2;...
 • 6
 • 3,691
 • 52

Bài tập sức bền vật liệu- chương 5 Thanh chịu xoắn thuần túy

Bài tập sức bền vật liệu- chương 5 Thanh chịu xoắn thuần túy
... 14mm D L 75 75 13 N BE B F 6m L 75 75  A 4m N BC Bài tập sức bền vật liệu 4m C 96kN trang 21 4m E 200kN 4m G 96kN H 06/2013 Thanh chòu xoắn tuý Khoa Xây Dựng & Cơ Học Ứng Dụng d  25 20 C 40 ... 8000.0,1 75  60   Bài tập sức bền vật liệu trang 14 06/2013 Thanh chòu xoắn tuý Khoa Xây Dựng & Cơ Học Ứng Dụng 2 05  M  Mt 269    t  269.0, 2.( 754  604 ). t  max t  Wt 0, 2( 754  ... 35mm , xác đònh đường kính lỗ lớn đột P P P P 25mm Hình B .5. 3 50 mm Hình B .5. 1 5. 3 5. 4 Hình B .5. 2 Xác đònh đường kính nhỏ bulông mối nối móc chữ U hình B .5. 3 móc chòu lực P  400kN Biết sức bền...
 • 22
 • 1,408
 • 0

Bài giảng sức bền vật liệu (đh xây dựng) chương 5 thanh chịu xoắn thuần túy

Bài giảng sức bền vật liệu (đh xây dựng)  chương 5 thanh chịu xoắn thuần túy
... Chương THANH CHỊU XOẮN THUẦN TÚY NỘI DUNG 5. 1 Khái niệm chung 5. 2 Ứng suất mặt cắt ngang 5. 3 Biến dạng tròn chịu xoắn 5. 4 Điều kiện bền 5. 5 Điều kiện cứng 5. 6 Thế biến dạng ... thường bị phá hủy cắt Vật liệu dòn chịu kéo chịu cắt • Khi chịu xoắn, mẫu vật liệu dẻo bi phá hủy mặt cắt có ứng suất tiếp lớn – mặt cắt ngang • Khi chịu xoắn, mẫu vật liệu dòn bị phá hủy theo ... với trục chịu trượt túy ứng suất pháp ứng suất tiếp đồng thời hai tồn mặt • Phân tố a chịu trượt túy • Xét phân tố nghiêng góc 450 so với trục, F = 2(τ max A0 )cos 45 = τ max A0 σ 45o = F τ max...
 • 34
 • 114
 • 0

Bài giảng sức bền vật liệu chương 7 thanh chịu xoắn thuần túy

Bài giảng sức bền vật liệu  chương 7 thanh chịu xoắn thuần túy
... Thanh chịu xoắn túy Chương 7: THANH CHỊU XOẮN THUẦN TÚY 02/08/2015 Ngô Văn Cường- Industrial University Of HCM City 2/61 Thanh chịu xoắn túy 7. 1 Khái niệm chung 7. 2 Ứng suất mặt cắt ngang 7. 3 ... ngang 7. 3 Biến dạng tròn chịu xoắn 7. 4 Điều kiện bền 7. 5 Điều kiện cứng 7. 6 Thế biến dạng đàn hồi 02/08/2015 Ngô Văn Cường- Industrial University Of HCM City 3/61 Ví dụ chịu xoắn 02/08/2015 Ngô Văn ... 4/61 Ví dụ chịu xoắn 02/08/2015 Ngô Văn Cường- Industrial University Of HCM City 5/61 7. 1 Khái niệm chung Định nghĩa Thanh chịu xoắn túy mà mặt cắt ngang có thành phần nội lực moment xoắn Mz nằm...
 • 61
 • 223
 • 0

XOẮN THUẦN TÚY

XOẮN THUẦN TÚY
... dạng chòu xoắn túy xoay tương đối mặt cắt ngang quanh trục ρz Mz z O H 9.1 Để xét biến dạng xoắn phân tố điểm bán kính thanh, ta tách phân tố ba cặp mặt cắt sau: Chương 9: XOẮN THUẦN TÚY http://www.ebook.edu.vn ... (η = d/D) Chương 9: XOẮN THUẦN TÚY http://www.ebook.edu.vn GV: Lê đức Thanh 4- Công thức tính biến dạng xoắn Góc xoắn tương đối hai mặt cắt cách dz dϕ = Mz dz GJ ρ (g) ⇒ Góc xoắn tương đối hai ... rằng, dϕ/dz góc xoắn đơn vò chiều dài ( gọi góc xoắn tỉ đối ) (rad/m) Đặt θ= Mz GJ ρ θ= dϕ dz , ta có: (9-3) thay (g) vào (c) ta công thức tính ứng suất tiếp: Chương 9: XOẮN THUẦN TÚY http://www.ebook.edu.vn...
 • 18
 • 1,943
 • 1

Xoăn thuần túy

Xoăn thuần túy
...
 • 15
 • 1,092
 • 6

Hô biến tóc xoăn bù xù thành thẳng suôn mượt ppt

Hô biến tóc xoăn bù xù thành thẳng suôn mượt ppt
... lần, để biến kiểu tóc xoăn mình, em bỏ nhiều tiền để tìm dầu gội phù hợp, song tất chẳng thay đổi bao Cứ kiên trì duỗi ép tóc tháng/lần thay đổi dầu gội đầu, tóc xoăn tự nhiên em không xoăn ... thường Thấy hiệu chị em sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên Mái tóc em nữ tính Giờ em vênh mặt lên sau nhiều năm khổ sở tự ti với tóc xoăn Chưa kể, chất lượng tóc em không bị xấu đâu ... dịch duỗi tóc tiếp Song kiên trì duỗi ép tóc tháng/lần thay đổi dầu gội đầu, tóc xoăn tự nhiên em không xoăn Ngoài tuần em thực ủ tóc mặt nạ tự chế cho mái tóc gồm: lòng đỏ trứng gà + thìa mật ong...
 • 5
 • 339
 • 0

cơ học vật liệu -chương 5 xoắn thuần túy

cơ học vật liệu -chương 5 xoắn thuần túy
... Chương 5: XOẮN THUẦN TÚY Chương 5: XOẮN THUẦN TÚY 5. 1 BIẾN DẠNG XOẮN LTA_ học vật liệu (2 150 04) 5. 2 MOMENT XOẮN LTA_ học vật liệu (2 150 04) 5. 2 MOMENT XOẮN LTA_ học vật liệu (2 150 04) 5. 2 ... học vật liệu (2 150 04) 17 18 5. 4 GÓC XOẮN LTA_ học vật liệu (2 150 04) 5. 4 GÓC XOẮN LTA_ học vật liệu (2 150 04) Chương 5: XOẮN THUẦN TÚY Chương 5: XOẮN THUẦN TÚY 19 20 5. 4 GÓC XOẮN LTA_ ... 5: XOẮN THUẦN TÚY Chương 5: XOẮN THUẦN TÚY 25 26 5. 4 GÓC XOẮN Ví dụ 02: LTA_ học vật liệu (2 150 04) 5. 4 GÓC XOẮN Ví dụ 02: LTA_ học vật liệu (2 150 04) Chương 5: XOẮN THUẦN TÚY Chương 5: XOẮN...
 • 15
 • 319
 • 1

Sức bền vật lý - XOẮN THUẦN TÚY pps

Sức bền vật lý - XOẮN THUẦN TÚY pps
... XON - Dùng mặt cắt qua trục lò xo, mặt cắt ngang coi tròn - Khảo sát nửa trên, mặt cắt tồn hai TP nội lực: Qy Mz Qy = P Mz = PR - Vẽ biểu đồ ứng suất mặt cắt Qy P Mz PR M Q Jz Jz F d - A ... W Trong ú []l ng sut cho phộp ca vt liu.T õy ta cú ba bi toỏn - Kim tra bn:kim tra ng sut tip ln nht - Thit k: xỏc nh ng kớnh - Tớnh ti trng cho phộp:nh Mz Điu kin cng: Gúc xon tng i trờn mt ... điểm nguy hiểm cắt A max PR P 8PD P 8PD d r 3 Jz d d d d D - Tỷ số d/2D bỏ qua, nên max 8PD d - Và điều kiện bền: max PD d ...
 • 16
 • 492
 • 1

xoan thuan tuy

xoan thuan tuy
... (b) (a) vào (b)   p  G d dz (c) Gọi dA diện tích vô bé bao quanh điểm xét, .dA lực tiếp tuy n tác dụng diện tích đo,ù .dA. mômen lực  dA tâm O Tổng mômen phải Mz, nên ta viết: M z...
 • 15
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xoắn thuần túy thanh thẳngbai tap xoan thuan tuy thanh thangchương 6 xoắn thuần túy thanh thẳng pdfchương 4 xoắn thuần túy thanh phẳng§ 6 2 uốn phẳng thuần túy thanh thẳngbài tập thanh chịu xoắn thuần túythanh chiệu xoắn thuần túybài tập thanh chịu xoắn thuần túy và chịu uốn phẳngbiến dạng thanh chịu uốn thuần túy phẳngđộc quyền bán thuần túyphê phán lý tính thuần túyđộc quyền thuần túyhoàng thành thăng long hà nộiổn định thanh thẳng chịu néntư tưởng thuần túyPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây