Tìm hiểu di tích chùa ngọc than (thôn ngọc than, xã ngọc mỹ, huyện quốc oai, tp hà nội)

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Nội 2015

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2015
... sách Dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp với hiệu kinh tế sử dụng đất yếu tố mang lại hiệu sử dụng đất Vì việc đánh giá tác dộng sách Dồn điền đổi thửa đến hiệu kinh tế sử dụng đất nông ... dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi xây dựng nông thôn Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Nội Chương 1.TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 66 1.1 Cơ sở lý luận vấn 1.1.1 Đất nông nghiệp đề ... người dân khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng đất Để giải vấn đề việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp nhằm...
 • 56
 • 252
 • 1

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Nội”

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội”
... Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi xây dựng nông thôn Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Nội” PHẦN TỔNG QUAN VẤN ... trạng hiệu hệ thống sử dụng đất điểm nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau thực hiên sách dồn điền đổi điểm nghiên cứu 25 - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp ... loại hiệu sử dụng đất Khi đánh giá hiệu sử dụng đất người ta thường đánh giá khía cạnh: Hiệu mặt kinh tế sử dụng đất, hiệu mặt hội hiệu mặt môi trường Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế tiêu chí đánh giá...
 • 64
 • 397
 • 0

Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt(thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Nội)

Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt(thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội)
... mê tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa địa phương mong muốn tìm hiểu toàn di n đầy đủ chùa này, nên em định chọn đề tài Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, ... trị di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Nội) 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu: Nghiên cứu không gian văn hóa thôn Đồng Bụt, Ngọc ... cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu giá trị kiến trúc - nghệ thuật, di vật tiêu biểu lễ hội di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Nội) Trên sở giá tị đó, đề...
 • 12
 • 357
 • 1

Tìm hiểu di tích Đình Tri Chỉ (Thôn Tri Chỉ, Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Thành phố Nội)

Tìm hiểu di tích Đình Tri Chỉ (Thôn Tri Chỉ, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội)
... di sản văn hóa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội, nêntác giả khóa luận định chọn đề tài Tìm hiểu di tích ình Tri Chỉ (Thôn Tri Chỉ, Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Thành phố Nội” làm tốt nghiệp ... đình Tri Chỉ (thôn Tri Chỉ, Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, TP Nội) 9 3.2 Phạm vinghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu: Nghiên cứu không gian văn hóa làng Tri Chỉ, Tri Trung, huyện ... hội đình làng Tri Chỉ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu -Nghiên cứu giá trị kiến trúc,nghệ thuậtvà lễ hội di tích đình làng Tri Chỉ (Thôn Tri Chỉ, Tri Trung, huyện Phú Xuyên,...
 • 11
 • 228
 • 1

Tìm hiểu tình hình sản xuất rau hữu cơ tại đông xuân huyện sóc sơn TP nội

Tìm hiểu tình hình sản xuất rau hữu cơ tại xã đông xuân huyện sóc sơn TP hà nội
... nhiều mô hình đa dạng như: trồng rau hữu cơ, cam hữu cơ, nuôi cá hữu Năm 2008, Nội triển khai mô hình rau hữu Thanh Xuân, Đông Xuân Xuân Giang huyện Sóc Sơn Đến nay, riêng Thanh Xuân ... nghiên cứu - Người nông dân sản xuất rau hữu Đông Xuân huyện Sóc Sơn - Diện tích sử dụng sản xuất rau hữu Đông Xuân huyện Sóc Sơn - Chủng loại, số lượng rau sử dụng sản xuất - Quy trình kỹ thuật, ... 2011 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.2.1 Tiến hành điều tra thực địa công tác sản xuất rau hữu Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Nội vấn đề sau: 1 .Tìm hiểu nhận thức người sản xuất rau rau hữu Tìm hiểu diện...
 • 46
 • 458
 • 7

Nghiên cứu xây dựng mô hình quy hoạch sử dụng đất gắn với chương trình nông thôn mới tại Minh Khai - huyện Hoài Đức - TP. Nội

Nghiên cứu xây dựng mô hình quy hoạch sử dụng đất gắn với chương trình nông thôn mới tại xã Minh Khai - huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
... dụng đất gắn với chương trình xây dựng nông thôn + Xây dựng hình quy hoạch sử dụng đất gắn với chương trình nông thôn Minh Khai Huyện Hoài Đức, thành phố Nội III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ... thôn - Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đề xuất quy trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất gắn với nông thôn - Đề xuất phương án xây dựng quy hoạch sử dụng ... phố Nội Chương 3: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất gắn với chương trình nông thôn Minh Khai CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 1.1 Quy hoạch...
 • 77
 • 372
 • 0

Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại huyện Quốc Oai – Tp Nội giai đoạn 2008-2010

Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại huyện Quốc Oai – Tp Hà Nội giai đoạn 2008-2010
... hoạch thu 2.2.4.2 Phân cấp thu BHXH huyện Thạch Tại BHXH huyện Thạch Hà, các cán bộ thu phân công chuyên quản các đơn vị theo khu vực hành Bộ phận thu có nhiệm vụ thu BHXH ... tổ chức thu BHXH Để thực hiện việc quản lý tổ chức thu BHXH thì BHXH các cấp cần thực hiện một số công việc sau: 1.2.4.1 Phân cấp quản lý thu BHXH Phân cấp quản lý thu hợp lý ... về BHXH và công tác quản lý thu BHXH Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm...
 • 63
 • 388
 • 0

Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại huyện Quốc Oai – Tp Nội giai đoạn 2008-2010

Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại huyện Quốc Oai – Tp Hà Nội giai đoạn 2008-2010
... III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN QUỐC OAI .50 3.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXHBB BHXH huyện Quốc Oai- HN ... huyện Em lựa chọn đề tài: Phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc huyện Quốc Oai Tp Nội giai đoạn 2008-2010 cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp ... vấn đề lý luận chung BHXH công tác thu BHXH Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Quốc Oai Tp Nội giai đoạn 2008-2010 Chương III: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm thực...
 • 59
 • 325
 • 0

Tiểu luận xử lý đơn thư khiếu nại về ruộng đất trong quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa tại thôn tư can, châu can, huyện phú xuyên, TP nội

Tiểu luận xử lý đơn thư khiếu nại về ruộng đất trong quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa tại thôn tư can, xã châu can, huyện phú xuyên, TP hà nội
... nại ruộng đất trình thực dồn điền đổi thôn Can, Châu Can, huyện Phú Xuyên, Nội NỘI DUNG I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG Hoàn cảnh đời tình Phú Xuyên với diện tích đất tự nhiên 17.104,6ha; đó, đất ... trí, nhiều đơn thư khiếu nại ruộng đất Trong Châu Can điểm nóng dồn điền đổi thửa, nhiều đơn thư khiếu nại công dân ruộng đất làm ảnh hưởng tới công tác dồn điền đổi đời sống hội nhân ... khiếu nại không giải có quyền khởi kiện vụ án hành Tòa án theo quy định Luật tố tụng hành Điều Hình thức khiếu nại Việc khiếu nại thực đơn khiếu nại khiếu nại trực tiếp Trường hợp khiếu nại thực...
 • 22
 • 209
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn cự khê – huyện thanh oai – TP nội

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã cự khê – huyện thanh oai – TP hà nội
... cầu sử dụng đất, tiến hành thực đề tài: “ Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Cự Khê Huyện Thanh Oai TP. Nội Mục đích nghiên cứu - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế hội ... cứu - Quỹ đất nông nghiệp số yếu tố liên quan đến trình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Cự Khê 2.2 Phạm vi nghiên cứu: - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Cự Khê 2.3 Nội dung ... giải pháp làm tăng hiệu sử dụng đất Cự Khê huyện Thanh Oai TP Nội có sản xuất nông nghiệp chủ yếu, có đa dạng loại hình sử dụng đất Tuy nhiên ngành sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh...
 • 56
 • 111
 • 0

Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 3, Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 3, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)
... văn hóa Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Chương 2: Giá trị kiến trúc, nghệ thuật chùa Lương Cầu ngói Chương 3: Thực trạng giải pháp bảo tồn giá trị di tích chùa Lương Cầu ngói 113 ... đề tài: Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương Cầu ngói (xóm 3, Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề nghiên cứu Những chùa truyền ... kiến trúc nghệ thuật chùa Lương Cầu ngói - Đánh giá trạng bảo tồn công tác quản lý di tích chùa Lương Cầu ngói - Đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích chùa Lương Cầu ngói 5...
 • 9
 • 240
 • 3

Tìm hiểu di tích chùa Thành phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tìm hiểu di tích chùa Thành phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
... trị văn hóa di tích Vì nên em chọn đề tài : “ Tìm hiểu di tích chùa Thành phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn làm khóa luận tốt nghiệp đại học Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu đời ... sống Chùa Thành (tên chữ Di n Khánh tự) di tích nằm vùng đất giàu truyền thống văn hóa thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Qua khảo sát di tích nguồn tư liệu cho biết chùa ... Trịnh Công Sơn (2002), Văn hóa phong tục Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 22 Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn, Hồ sơ di tích chùa Thành 23 Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn (1996), Di tích danh...
 • 8
 • 195
 • 0

Chuyên đề Tìm hiểu di tích và lễ hội Đền Bảo Lộc Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Chuyên đề Tìm hiểu di tích và lễ hội Đền Bảo Lộc xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
... Với đề tài “ Tìm hiểu di tích lễ hội đền Bảo Lộc Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định , tác giả đáp ứng vài yêu cầu là: - Một số vấn đề lý luận liên quan đến di tích giá trị di tích - Tìm hiểu ... sánh Chương GIỚI THIỆU DI TÍCH VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA- LỊCH SỬ ĐỀN BẢO LỘC XÃ MỸ PHÚC, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ MỸ PHÚC, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH Vị trí: Mỹ Lộc nằm ... tác bảo tồn di tích đền Bảo Lộc Vì thực đề tài “ Tìm hiểu di tích lễ hội đền Bảo Lộc Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định để góp phần giới thiệu cách khái quát để người hiểu thêm giá trị văn...
 • 25
 • 342
 • 1

Tìm hiểu thực trạng mô hình nông thôn mới ở thanh tân huyên kiến xương tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu thực trạng mô hình nông thôn mới ở xã thanh tân  huyên kiến xương  tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -*** - TÌM HIỂU THỰC TRẠNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI THANH TÂN - HUYỆN KIẾN XƯƠNG - TỈNH THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHUYẾN NÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ... Tìm hiểu thực trạng hình nông thôn Thanh Tân - huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở nghiên cứu thực trạng việc thực xây dựng nông thôn ... ứng tốt yêu cầu phát triển nông thôn địa phương Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đóng góp liệu khoa học thực trạng xây dựng hình nông thôn Thanh Tân - Nghiên cứu đặc điểm địa bàn Thanh...
 • 142
 • 1,045
 • 7

Tìm hiểu quy trình chăn nuôi và công tác thú y tại trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc của ông Đào Vinh Quang Thôn Duyên Trang Hồng Thái H. Phú Xuyên Tp. Nội

Tìm hiểu quy trình chăn nuôi và công tác thú y tại trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc của ông Đào Vinh Quang Thôn Duyên Trang  Xã Hồng Thái H. Phú Xuyên Tp. Hà Nội
... Tìm hiểu quy trình chăn nuôi công tác thú y trang trại lợn siêu nạc ông Đào Vinh Quang thôn Duyên Trang Hồng Thái Phú Xuyên Nội 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu quy trình chăn ... 3.2.1 Tìm hiểu tình hình chăn nuôi công tác thú y trại lợn - Tìm hiểu lịch sử phát triển trang trại chăn nuôi - Tìm hiểu tình hình chăn nuôi trại - Tìm hiểu công tác thú y trại 3.2.2 Tìm hiểu ... HÀ NỘI – 2014 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA THÚ Y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y TẠI TRANG TRẠI LỢN SIÊU NẠC CỦA ÔNG ĐÀO VINH QUANG...
 • 62
 • 1,133
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính tại xã bình phú huyện thạch thất tp hà nội giai đoạn 2006 – 2011tìm hiểu di tích đình giang xátìm hiểu di tích huếtìm hiểu di tích lịch sử văn hóa đồng naibài thi tìm hiểu di tích lịch sử đồng naitìm hiểu di tích lịch sử đền trần thương xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà namtìm hiểu tình hình thu nhập của nông hộ tại xã hòa sơn huyện krông bông tỉnh đaklaktình hình bảo tồn tôn tạo các di tích có giá trị lịch sử văn hoá kiến trúc trong khu phố cổ hà nộithực trạng và một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đông anh – tp hà nộicâu hỏi hội thi tìm hiêu di chúc của chủ tịch hcm thcstìm hiểu phân tích hoạt động kinh doanhtìm hiểu di truyềntìm hiểu giải tích mạch điệntìm hiểu phân tích vi sinh vậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học