đề thi môn luật so sánh

Đề thi môn luật so sánh

Đề thi môn luật so sánh
... thống pháp luật? Số hệ thống pháp luật số quốc gia? Luật so sánh ngành luật thực định? Luật so sánh ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia? Luật so sánh việc so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm ... biệt? Trong luật so sánh, để đánh giá mức giải pháp pháp lý hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần lựa chọn quy phạm pháp luật điều chỉnh quy phạm? Ở giai đoạn cuối trình so sánh cần ... thống pháp luật? 10 Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật, người nghiên cứu không coi khái niệm tồn hệ thống pháp luật có hệ thống pháp luật khác? 11 Một chế định pháp luật áp dụng...
 • 3
 • 8,065
 • 57

Đề thi môn luật

Đề thi môn luật
... quan c /môn cấp X - Bãi bỏ Nghị Quyết HĐND huyện X Đề số 7: Câu 1: Tại phải quản lý nhà nớc pháp luật theo pháp luật? Trả lời: Pháp luật hệ thống quy phạm pháp luật đợc ghi nhận văn pháp luật điều ... thủ kho, ký hợp đồng quan Đề thi số 57: Câu 1: Văn quy phạm pháp luật bao gồm yếu tố gì? Trả lời: Luật ban hành văn quy phạm pháp luật quy định: - Văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nớc có thẩm ... X - Soạn thảo dự án luật, PL Chơng II X -Lập dự kiến CT QG XD luật : C III xX - Điều khoán thi hành: chơng IV X Đề thi số 58: Câu 1: Bộ hồ sơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, Nghị...
 • 40
 • 1,568
 • 5

Đề thi mônsở điều khiển tự động

Đề thi môn Cơ sở điều khiển tự động
... thống điều khiển tự động gồm thành phần nào? a Đối tượng điều khiển, thi t bị điều khiển thi t bị đo lường b Thi t bị điều khiển, thi t bị đo lường c Đối tượng điều khiển, thi t bị điều khiển ... Vì giá trị điều khiển x đạt giá trị xác lập (quá trình điều khiển kết thúc) e = c Vì giá trị điều khiển x đạt giá trị xác lập (quá trình điều khiển kết thúc) e = ∞ d Vì giá trị điều khiển x thay ... Đại học từ xa Chỉ sử dụng cho mục đích học tập d Đối tượng điều khiển, thi t bị đo lường 18/ Tín hiệu điều khiển hệ thống điều khiển tự động có phản hồi âm là: a Giá trị mong muốn b Giá trị đo...
 • 53
 • 1,742
 • 9

Đề thi : Môn Luật Thương mại quốc tế tổng hợp qua từng năm.

Đề thi : Môn Luật Thương mại quốc tế tổng hợp qua từng năm.
... Marakesh ghi nhận : " cần phải có nỗ lực tích cực để bảo đảm quốc gia phát triển trì tỷ phần tăng trưởng thương mại quốc tế " Anh chị phân tích số qui định ưu đãi dànhcho quốc gia phát triển ... lợi theo quiđịnh GATT (có viện dẫn qui định liên quan) Đề 4: I- Lý thuyết (6 đ) 1- Nhận định: a) Trong giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế nay, KT quốc gia có xu hướng chuyển từ đa dạng hóa SP sang ... WTO thành viên hiệp định biện pháp khắc phục thương mại Điều XX hiệp định GATT tạo nên ngoại lệ nguyên tắc đối xử tối huệ quốc Thao GATT, chế độ thương mại áp dụng khu vực mậu dịch tự ưu tiên so...
 • 3
 • 13,021
 • 278

ĐỀ THI MÔN HÓA SỐ 1

ĐỀ THI MÔN HÓA SỐ 1
... C C B D Câu số 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Đáp án B C A A B B C B C D A B A Đáp án đề số Câu số 10 11 12 13 Đáp án C A D A B A A B B D B C a Câu số 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... kết đôi 33 Đáp án đề số Câu số 10 11 12 13 Đáp án B C A B B D B B A D C C a Câu số 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Đáp án A B D C C D D D B D A B C Câu số 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Cl2O7, MnCl2, HClO Số oxi hóa clo lần lợt là: A -1, 0, +7, +1 -1 Phản ứng: B -1, 0, +7, -1 +1 C +1, 0, +7, +1 -1 2KOH + Cl2 KCl + KClO + H2O A phản ứng oxi hóa - khử D -1, 0, +2, +1 -1 Thuộc loại:...
 • 34
 • 276
 • 0

đề thi mônsố 8

đề thi môn lý số 8
... axit hữu thu đợc số mol CO2 số mol H2O Axit là: A Axit hữu no, hai chức B Axit vòng no C Axit đơn chức không no D Axit no đơn chức đề số Đề số Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e 13 Số hạt proton ... vừa đủ tạo 0,2 mol khí Số mol HCl tiêu tốn là: A 0,2 B 0,3 C 0,4 D 0,5 So sánh số phân tử có lít CO2 lít SO2 đo điều kiện: A Số phân tử CO2 nhiều B Số phân tử SO2 nhiều C Số phân tử D Không so ... HNO d thu đợc hỗn hợp khí A gồm NO NO2 có tỷ lệ số mol tơng ứng 2:1 Thể tích hỗn hợp khí A (ở đktc) là: A 86 ,4lít B 8, 64 lít C 19,28lít D 192,8lít Axit fomic không phản ứng với chất chất sau:...
 • 8
 • 220
 • 0

ĐỀ THI MÔN HÓA SỐ 7

ĐỀ THI MÔN HÓA SỐ 7
... giống B phụ thuộc vào số C phân tử C không giống D tất A, B, C sai Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng ankan ta thu đợc số mol CO2 số mol nớc: A B số mol CO2 số mol nớc C số mol CO2 số mol nớc D cha xác ... CH3OH , C2H5OH B C2H5OH, C3H7OH C C3H7OH , C4H9OH D C2H3OH, C3H5OH Số lợng sản phẩm ankan Cl2 điều kiện ánh sáng khuyếch tán tỉ lệ mol 1: phụ thuộc vào: A cấu tạo Cl2 B số nguyên tử C ankan C dạng ... trị là: A 2,24 lít B 3,36 lít C 5,6 lít D 6 ,72 lít 29 Chia hỗn hợp kim loại A, B có hóa trị không đổi thành phần nhau: Phần tan hết dung dịch HCl, tạo 1 ,79 2 lít H 2(đktc), phần nung oxi thu đợc...
 • 6
 • 161
 • 0

ĐỀ THI MÔN HÓA SỐ 6

ĐỀ THI MÔN HÓA SỐ 6
... đợc 69 gam chất rắn Thành phần % Na2CO3 là: A 44 % B 16% C 32% D 64 % 29 Ngâm kẽm 100 ml AgNO3 0,1M Khi kết thúc phản ứng khối lợng Ag thu đợc là: A 1,08g B 2,16g C 10,8g D 5,4g 30 Từ dãy điện hóa ... oxi hóa B K khó bị oxi hóa + C K dễ bị khử D K dễ bị oxi hóa 31 Cao su Buna sản phẩm trùng hợp của: A CH2=CH CH=CH2 B CH2=CH - CH3 CH3 C CH2=C = CH CH3 D CH2=CH C6H5 32 Cho ankan sau: C2H6, ... đợc 1,76g CO2 Vậy đốt cháy hoàn toàn Y tổng khối lợng nớc CO2 tạo là: A 2,94g B 2,48g C 1,76g D 2,76g 46 Cho 2,84g hỗn hợp rợu đơn chức đồng đẳng tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo 4,6g chất...
 • 5
 • 209
 • 0

Một số đề thi mônsở dữ liệu

Một số đề thi môn cơ sở dữ liệu
... trường dự thi hội đồng thi Mỗi môn thi có mã môn thi (MAMT), mã môn thi xác định tên môn thi( TENMT), buổi thi (BUOI), ngày thi (NGAY) Giả sử toàn thí sinh hội đồng thi thi chung số môn sở giáo ... ĐIEMTHI(ĐIEMTHISO,ĐIACHIDIEMTHI) Một hội đồng coi thi tuyển sinh có nhiều điểm thi, điểm thi đặt trường Các điểm thi (ĐIEMTHISO) đánh số điểm thi số 1, điểm thi số 2, điểm thi số 3,…Mỗi điểm thi xác định địa ... Sở Dữ Liệu TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬTCAO THẮNG KHOA ĐT-TH Trang 107 ĐỀ THI MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU thời gian làm 90 phút CÂU I:(5đ) Sau số lược đồ quan hệ trích từ toán quản lý tuyển sinh: ĐIEMTHI(ĐIEMTHISO,ĐIACHIDIEMTHI)...
 • 23
 • 936
 • 6

đề thi môn luật cán bộ công chức năm 2009 đối với cấp quận

đề thi môn luật cán bộ công chức năm 2009 đối với cấp quận
... CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 61 Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Luật bao gồm cán cấp công chức cấp Cán cấp xã có chức vụ ... thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 84 Áp dụng quy định Luật cán bộ, công chức đối tượng ... 81 Tạm đình công tác cán bộ, công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức định tạm đình công tác thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức tiếp tục...
 • 30
 • 1,530
 • 0

đề thi mônsở văn hoá việt nam

đề thi môn cơ sở văn hoá việt nam
... trang: 3/12 ĐỀ MÔN THI: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM MÃ MÔN HỌC: THỜI GIAN: 60 phút ĐƯỢC sử dụng tài liệu Câu 1: Trình bày đặc điểm văn hóa giao tiếp Việt Nam (6 điểm) Câu 2: Phân tích tính cách văn hóa ... ĐỀ THI CUỐI KỲ V VI Hiệu lực từ ngày: /2007 Trang/ tổng số trang: 2/12 ĐỀ MÔN THI: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM MÃ MÔN HỌC: THỜI GIAN: 60 phút ĐƯỢC sử dụng tài liệu Câu 1: Nêu đặc trưng loại hình văn ... hành: 01 ĐỀ THI CUỐI KỲ V VI Hiệu lực từ ngày: /2007 Trang/ tổng số trang: 8/12 ĐỀ MÔN THI: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM MÃ MÔN HỌC: THỜI GIAN: 60 phút ĐƯỢC sử dụng tài liệu Câu 1: Hãy giới thi u biểu...
 • 12
 • 6,163
 • 12

Đề thi môn Luật kinh tế

Đề thi môn Luật kinh tế
... Khiếu kiện do: a Công ty tự giải b Do trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại Công việc Việt Nam giải c Do tòa án kinh tế thuộc tòa án nhân dân tỉnh nơi Công ty BM có trụ sở giải Bạn...
 • 2
 • 1,544
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: de thi mon luat so sanhmột số đề thi môn luật so sánhđề thi môn luật so sánh đại học luật tp hcmngân hàng đề thi môn luật so sánhđề cương ôn thi môn luật so sánhtài liệu ôn thi môn luật so sánhôn thi môn luật so sánhđề cương môn luật so sánhcác đề thi môn luật sở hữu trí tuệđề thi môn luật sở hữu trí tuệngân hàng đề thi môn luật sở hữu trí tuệdownload đề cương môn luật so sánhđề thi môn luật học so sánhđề thi và đáp án môn luật so sánhđề thi trắc nghiệm môn luật so sánhdown loaddown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 365MAU DE XUAT DU ANdown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Nganh CTXH tinh den 18 8 201525 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh