Đồ án cơ sở 2 mạch cảm biến nhiệt độ

Đồ án sở -2 pdf

Đồ án cơ sở -2 pdf
... liên thông G đồ thị H gồm thành phần liên thông H1,H2,H3 Định nghĩa Ta gọi đồ thị đồ thị G=(V,E) đồ thị H=(W,F), W  V F  E Trong trường hợp đồ thị không liên thông , rã thành số đồ thị liên ... tiện ta bỏ qua hướng cung đồ thị Đồ thị vô hướng thu cách bỏ qua hướng cung gọi đồ thị vô hướng tương ứng với đồ thị có hướng cho I.1.3 Định nghĩa đường đi, chu trình , đồ thị liên thông SVTH : ... dụng đồ thị để biểu diễn mạng máy tính (trong đỉnh đồ thị tương ứng với máy tính , cạnh tương ứng với kênh nối) câu hỏi phát biểu ngôn ngữ đồ thị sau: Tồn hay đường cặp đỉnh đồ thị ? Địng nghĩa Đồ...
 • 8
 • 309
 • 1

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY " TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI " - Phần 1,2 pptx

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ -2 - ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI - -ggggggggggggggggggggggggggggggdđ Trang2 N đt = M đt ntg 9550.1000 = 4,82 KW -Công suất cần thiết động cơ: N = ct Với: η ... inón.itrụ -Mà: inón=(0,2 2- 0,28).ihộp...
 • 7
 • 817
 • 6

đồ án sở 1 mạch chống trộm bằng từ trường

đồ án cơ sở 1 mạch chống trộm bằng từ trường
... LỚP 13 DCT 01 Trang 11 ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1: MẠCH CHỐNG TRỘM BẰNG TỪ TRƯỜNG GVHD : TRẦN DUY CƯỜNG Ký hiệu điện trở sơ đồ nguyên lý Đơn vị điện trở Đơn vị điện trở Ω (Ohm) , KΩ , MΩ 1KΩ = 10 00 Ω 1MΩ = 10 00 ... TÍNH TOÁN 3 .1. đồ nguyên khối Khối cảm biến từ Khối khuyếch đại Khối nguồn Thiết Bị Phát 3.2.Sơ đồ nguyên lý SVTH: NGUYỄN VĂN LÝ LỚP 13 DCT 01 Trang 13 ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1: MẠCH CHỐNG TRỘM BẰNG TỪ TRƯỜNG ... chưa bật công tắc nguồn cho mạch, đồng nghĩa với việc SVTH: NGUYỄN VĂN LÝ LỚP 13 DCT 01 Trang 14 ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1: MẠCH CHỐNG TRỘM BẰNG TỪ TRƯỜNG GVHD : TRẦN DUY CƯỜNG mạch không hoạt động Khi người...
 • 18
 • 527
 • 9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nguy cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế doc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế doc
... toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cấp Trường hợp không đủ điều kiện cấp Gi y chứng nhận sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sở nhận văn đề nghị cải thiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ... đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm nguy n liệu thực phẩm sản phẩm thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu) Bản hợp pháp Gi y chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản thuyết minh sở vật chất, trang thiết ... cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Bản công chứng Gi y chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” chủ sở người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Bản công chứng Gi y chứng nhận tập huấn...
 • 6
 • 222
 • 0

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY " TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI " - Phần 3 pot

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI = σ uon1 y1/ y2=52 ,37 N/mm2 < [σ ] u2 10 Các thông số hình học chủ yếu truyền -Modun mặt mút lớn : mS= 3mm -Số Z1= 32 ; ... L= 141.0 .3= 42 ,3 mm Trang10 CBHD: Nguyễn Tấn Đạt Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI 6.Tính vận tốc vòng v chọn cấp xác để chế tạo bánh Ta ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Trang9 [σ ] tx1= [σ ] Notx k’N1=2,6.210=546 N/mm2 Lấy ứng suất bé [σ ] tx2=442 N/mm2 để tính toán b)Ứng suất uốn cho phép...
 • 4
 • 333
 • 1

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY " TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI " - Phần 4 pot

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... NHÓM 47 điện tử ,K 34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI +bánh nhỏ y1= 0 ,42 9 +bánh lớn :y2=0,517 - ng suất uốn chân bánh nhỏ: σ =19,1.106.K.N/(y1 m2.Z1.n1.b1) = 34, 83 ... Trang 14 CBHD: NGUYỄN TẤN ĐẠT NHÓM 47 điện tử ,K 34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI + [σ ] u2=1,5.0 ,4. 500.1/(1,5.1,8)=111,11 N/mm2 3.Chọn sơ hệ số tải trọng K -Ta ... ;b2=90 - ường kính vòng chia (vòng lăn): + d1=m.Z1 =4. 24= 96 mm +d2=m.Z2 =4. 100 =40 0 mm -Góc ăn khớp: α =20o - ường kính vòng đỉnh: +De1=96+2 .4= 1 04 mm + De2 =40 0+2 .4= 408 mm -Khoảng cách trục A=(96 +40 0)/2= 248 ...
 • 4
 • 256
 • 1

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY " TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI " - Phần 7 potx

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... Nguyễn Tấn Đạt Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Q =(Kv.P+m.At).KnKt=(1.3124,4+1,8.816,5)1.1,1=505,35 daN Tải trọng tác động lên lên ổ với ... Q(1)=(Kv.P1+m.At).Kn.Kt=( 676 5,94+0).1,1 =74 42,5N =74 4,25 daN Tải trọng tác động lên lên ổ với tưng thời gian tương ứng: Trang39 CBHD: Nguyễn Tấn Đạt Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ Q(1) Qi = ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Trang 37 =>Qtđ= 3,33 α1β1Q13,33 + α β 2Q23,33 + α β3Q33,33 =383 daN =>C=Q(nh)0,3=383. (79 9.24000)0,3=586 17 Tra cứu bảng 18P ứng...
 • 4
 • 248
 • 0

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY " TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI " - Phần 5 pdf

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Theo bảng 6-3 (tkctm) chọn số đĩa dẩn Z1=26 Trang17 =>Số đĩa bị dẩn : Z2=2,29.26 =56 ,94 Lấy Z2 =57 3)Tìm bước xích t Ta ... khoảng ∆A =0,003A ≈ 0,5mm mm CBHD: Nguyễn Tấn Đạt Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Cuối lấy A= 159 ,5mm Trang18 5) Tính đường kính vòng ... KW.Với loại xích theo 6-1 (tkctm) ta tìm đươc kích thước chủ yếu xích, tải trọng phá hỏng Q=100000(N), khối lượng mét xích q =5, 5 Kg Tra bảng 6 -5 (tkctm) ta : ngh= 55 0 ÷ 57 0 (vg/ph) ≥ n1=69,7 vg/ph...
 • 3
 • 306
 • 1

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY " TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI " - Phần 6 docx

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... CBHD: Nguyễn Tấn Đạt ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Trang24 **Tính toán trục II: ta có ... 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ CBHD: Nguyễn Tấn Đạt ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI ... THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Chọn đường kính lắp ổ lăn cho trục III dlăn3=55mm CBHD: Nguyễn Tấn Đạt Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM...
 • 17
 • 367
 • 1

ĐỒ ÁN SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI ppt

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI ppt
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Trang41 +Đường kính bánh đai :Dn=D+2h0=507mm + Đường kính bánh đai :Dt=Dn-2e=482mm +Chiều rộng bánh đai:B=52mm +Chiêu dài ... S=10mm e=0,8 δ =8 H1=0,8H=48mm CBHD: Nguyễn Tấn Đạt Nhóm 47 Điện Tử 1,K34 ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY: TRẠM DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Trang42 Bôi trơn hộp giảm tốc Để giảm mát công suất ma ... (3 ~ 4)m = 11mm C=(0,1~0,17)L=20mm D1 d1 lấy theo cấu tạo + Bánh trụ dẫn: De B=96mm Chọn lm=B=96mm δ = 2,5m =10mm n=0,5m=2mm...
 • 3
 • 386
 • 2

Nghiên cứu thử nghiệm một hệ điều khiển tự cân bằng trên sở sử dụng cảm biến gia tốc và cảm biến vận tốc góc

Nghiên cứu thử nghiệm một hệ điều khiển tự cân bằng trên cơ sở sử dụng cảm biến gia tốc và cảm biến vận tốc góc
... ghiên cứu phương pháp xử lý tín hiệu góc nghiêng kết hợp hai loại cảm biến gia tốc vận tốc góc C h n g 4: Thực mô thử nghiệm xây dựng hệ điều khiển tự cân hai bánh xe V ới kết đạt việc thừ nghiệm ... hợp lối cùa cảm biến gia tổc cảm biến vận tốc góc để thu ước lượng góc tốt định hướng, bù trôi điểm cám biến vận tốc góc đáp ứng chậm cùa cảm biến gia tốc [10J (hình 27) Cim biên gii tốc Mc lọ ... sau đời cảm biến quán tính vi điện tử ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực cà quân lẫn dân Chương đề cập đến loại cảm biến quán tính sử dụng phổ biến cảm biến gia tốc cám biển vận tốc góc Một số đặc...
 • 85
 • 218
 • 0

Mạch cảm biến nhiệt độ độ ẩm giành cho quạt điện, để giao tiếp với PC ( cổng COM ) hay laptop ( cổng USB) thông qua chuẩn giao tiếp UART

Mạch cảm biến nhiệt độ độ ẩm giành cho quạt điện, để giao tiếp với PC ( cổng COM ) hay laptop ( cổng USB) thông qua chuẩn giao tiếp UART
... giành cho quạt điện, để giao tiếp với PC ( cổng COM ) hay laptop ( cổng USB) thông qua chuẩn giao tiếp UART Đây đề tài có tính mở cao, tạo tiền đề để phát triển lên với chuẩn giao tiếp khác cao ... khối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm Sử dụng cảm biến DTH 11 Có nhiệm vụ cảm biến nhiệt độ độ ẩm xung quanh sau truyền AT89S52 có lệnh 2.2.6 Khối giao tiếp với laptop qua chuẩn UART Hình 2.2.6: Khối giao ... Trên máy tính, cổng dùng để giao tiếp RS-232 cổng DB9 (male), hay gọi cổng COM Tuy nhiên PC cổng COM, Laptop gần loại bỏ hoàn toàn cổng COM mà thay USB Nên muốn kết nối với laptop người dùng...
 • 32
 • 232
 • 0

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các sở sản xuất chế biến kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh
... thành phát triển sở 68 sản xuất chế biến hải sản Nguyên nhân (ai gây ra) dẫn đến ô nhiễm môi trường Các dạng môi trường ta nhận biết (dạng) thông qua nhận 69 71 diện xung đột môi trường phường ... quản lý xung đột môi trường Các công cụ quản lý môi trường CHƯƠNG NHẬN DẠNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA 24 26 27 27 27 28 28 29 30 NHẬN DIỆN XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (qua phường: ... nhân xung đột môi trường Mức độ xung đột môi trường Giải xung đột môi trường Quản lý xung đột môi trường khái niệm liên quan Khái niệm quản lý Khái niệm quản lý mội trường...
 • 3
 • 720
 • 18

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh
... xuất chế, sách quản lý XĐMT phù hợp CSSX CĐDC chọn đề tài: Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường sở Sản xuất Chế biến Kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân sống ... chọn “ Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường sở Sản xuất chế biến Kinh Doanh Hải sản với cộng đồng dân sống xung quanh .(Nghiên cứu trường hợp cụ thể phường: ... xung đột môi trường sở sản xuất với cộng đồng dân đạt hiệu cao Giả thuyết nghiên cứu: Nhận dạng môi trường vấn đề cốt tử hoạt động sống người mà đặc biệt quản lý môi trường Xung đột môi trường...
 • 10
 • 341
 • 0

Mạch cảm biến nhiệt hiển thị LCD dùng PIC 16F877A

Mạch cảm biến nhiệt hiển thị LCD dùng PIC 16F877A
... Trúc Anh MẠCH CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ Công dụng LCD sơ lược chức LCD mạch: Thiết bị hiển thị LCD sử dụng nhiều ứng dụng vi điều khiển LCD có nhiều ưu điểm so với dạng hiển thị khác Nó có khả hiển thị kí ... 1.1 Cấu trúc tổng quát PIC 16F877A 1.2 Ứng dụng vào mạch cảm biến nhiệt độ Công dụng LCD sơ lược chức LCD mạch 2.1 Cấu trúc sơ lược LCD1 6x2 2.2 Giao tiếp PIC LCD Cảm biến nhiệt DS18B20 IV Nguyên ... vào khả hiển thị đa dạng hình LCD, việc hiển thị nhiệt độ mạch giúp hiển thị cảnh báo hữu ích cho người Cảm biến nhiệt DS18B20 thiết bị cảm ứng độ nhạy cao, giá thành thấp giúp cảm ứng tốt nhiệt...
 • 14
 • 2,517
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lườngmã lỗi p0717 không có tín hiệu mạch cảm biến tốc độ tua binmạch cảm biến nhiệt độ sử dụng lm35mạch cảm biến nhiệt độ dùng lm35mạch cảm biến nhiệt độ lm35mạch cảm biến nhiệt độmạch cảm biến nhiệt độ và báo khóimạch cảm biến nhiệt độ pt100mạch cảm biến nhiệt độ dùng lm335mạch cảm biến nhiệt độ 8051mạch cảm biến nhiệt độ laptopcơ sở xây dựng cảm biến phát xạmạch cảm biến nhiệt độ cảm biến khói đơn giản báo cháy báo khói nhiệt trở âm ntc 555 lm358mạch cảm biến nhiệt dùng lm35mach cam bien nhiet lm35chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại