Lý thuyết và thực hành cơ sở dữ liệu

14 đề thi thực hành sở dữ liệu giải thuật

14 đề thi thực hành Cơ sở dữ liệu và giải thuật
...  ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU – Đề số 14 Cử nhân quy - Khoá Thời gian: 60 phút Sinh viên không phép sử dụng tài liệu Viết chương trình ngôn ngữ lập trình C thực yêu cầu sau: a Thành ...  ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU – Đề số 13 Cử nhân quy - Khoá Thời gian: 60 phút Sinh viên không phép sử dụng tài liệu Viết chương trình ngôn ngữ lập trình C thực yêu cầu sau: a Thành ... TÍNH  ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU – Đề số Cử nhân quy - Khoá Thời gian: 60 phút Sinh viên không phép sử dụng tài liệu Cài đặt hàm sau: Tạo danh sách liên kết đơn cách thêm vào sau...
 • 14
 • 1,471
 • 7

thuyết chuẩn hóa của sở dữ liệu mờ ngôn ngữ SQL mờ

Lý thuyết chuẩn hóa của cơ sở dữ liệu mờ và ngôn ngữ SQL mờ
... Pivert [6], ú, nguyờn c b n c a cỏc ngụn ng SQL m l a cỏc y u t m vo cỏc kh i SELECT-FROM-WHERE c a SQL Lu n s gi i thi u m t ngụn ng SQL m r ng (SQLEx) l m t m r ng c a SQL chu n cho phộp thi ... tỏc d li u (DML) SQL m r ng (SQLEx) 73 3.4 FSQL trờn mụ hỡnh c s d li u m 76 3.4.1 D li u m v cỏc thu c tớnh m 76 3.4.2 Ngụn ng thao tỏc d li u (DML) c a SQL m (FSQL) .79 3.4.3 ... chỳng ta c n ph i m r ng ngụn ng SQL chu n cho cú th thi t l p c cỏc cõu truy v n m m d o v i cỏc tiờu chu n m Ngụn ng SQL m (fuzzy SQL) l m t m r ng c a ngụn ng SQL v cho phộp thi t l p cỏc cõu...
 • 105
 • 390
 • 2

BỘ đề THI HSG cấp THÀNH PHỐ môn TIN học TIỂU học PHẦN THUYẾT THỰC HÀNH đáp án

BỘ đề THI HSG cấp THÀNH PHỐ môn TIN học TIỂU học PHẦN lý THUYẾT và THỰC HÀNH có đáp án
... Câu 19 Câu 20 Đáp án C C D B D D B C A C Đề thi chọn HSG cấp thành phố Năm học: 2014-2015 Môn: Tin học lớp - Phần thi thực hành Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Đề số Câu 1: (1 ... sau dùng để copy phần mềm đồ hoạ Paint? A C B D Không biểu tợng Phòng giáo dục Vịệt Trì Đề thức Đề thi chọn HSG cấp thành phố Năm học: 2014-2015 Môn: Tin học lớp - Phần thi thuyết Thời gian: ... thông qua thi t bị nào? A Chuột, bàn phím, hình B Máy in C Đĩa A D CPU Phòng giáo dục Vịệt Trì Đề thức Đề thi chọn HSG cấp thành phố Năm học: 2014-2015 Môn: Tin học lớp - Phần thi thuyết Thời...
 • 22
 • 131
 • 0

Phương pháp thực hành sở dữ liệu thiết kế sử dụng UML

Phương pháp thực hành cơ sở dữ liệu thiết kế và sử dụng UML
... phạm vi thực ranh giới thực Chu trình thiết kế sở liệu Quá trình thiết kế sở liệu Trong trình thiết kế sở liệu, điều cần tập trung vào phân tích tính chất liệu tạo nên sở liệu Khi thiết kế, ta ... Đây sở liệu có nhiều ưu điểm lưu trữ hầu hết loại liệu khác nên sở liệu bán cấu trúc hướng nghiên cứu ứng dụng II Phương pháp thiết kế sở liệu Thiết kế bước quan trọng trình xây dựng sở liệu ... Đề tài 7: Phương pháp thực hành sở liệu thiết kế sử dụng UML I.Tổng quan sở liệu Khái niệm sở liệu (database) hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật...
 • 21
 • 86
 • 0

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 2

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2
... liệu, thực Click phải tên bảng > Edit top 20 0 Rows, sau click chọn dòng cần xoá > click chuột phải chọn Delete (hoặc nhấn nút delete từ bàn phím): Tương tự, muốn sửa liệu, thực bước để thêm liệu, ... NHẬ P MÔN CƠ S Ở DƢ̃ LIỆ U Khai thác bản HQT CSDL SQL Server 20 05 Giảng viên Lương Vi ̃ Minh Hồ Thi ̣Hoàng Vy Tiết Gia Hồng 20 11 - Trường đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c tự nhiên 22 7 Nguyễn ... HANH NỘI BỘ ̀ ̀ – HÔ THI ̣ HOANG VY ̀ Quá trình nhập thông tin từ bên vào (import) SQL Server ngược lại với trình xuất Sinh viên tự tìm hiểu thực hành phần nhập thông tin Tiếp sau bước xuất cấu...
 • 22
 • 859
 • 10

Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 4

Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 4
... điều kiện để lọc liệu Danh sách thuộc tính_2: liệu gom nhóm theo cột này, ưu tiên từ trái sang Điều kiện_2: điều kiện lọc lại liệu sau thực tính tóan liệu Điều kiện áp dụng liệu thỏa mãn điều ... STUFF('Notebook',1 ,4, 'Hand') = 'Handbook' SubString( str, p, n)  lấy chuỗi str vị trí p, lấy n kí tự o Các hàm chuyển đổi kiểu liệu  Str(số)  đổi số thành chuỗi  Cast (dữ liệu as kiểu)  chuyển ... thỏa mãn điều kiện_1 Danh sách thuộc tính_3:sắp xếp liệu theo cột nào, thứ tự tăng (ASC) giảm (DESC) Mặc định liệu theo thứ tự tăng dần Việc xếp thực theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải Truy vấn...
 • 13
 • 384
 • 6

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 5

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 5
... khả thực yêu cầu truy vấn liệu thông thường (chiếu, chọn, nối,…) đề cập phần trước, câu lệnh SELECT cho phép thực thao tác truy vấn tính toán thống kê liệu như: cho biết tổng số tiết dạy giáo ... học sinh viên,… Mệnh đề GROUP BY sử dụng câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch dòng liệu bảng thành nhóm liệu, nhóm liệu thực tính toán giá trị thống kê tính tổng, tính giá trị trung bình TÀI LIỆU ... nộp: moodle - Thời gian nô ̣p (Deadline): 23 :55 ngày 30/2/2011 Quy đinh đă ̣t tên ̣ - Đặt tên file nộp theo CSDL_Topic 05_ MSSV.sql : - Ví dụ: CSDL_Topic 05_ 9912043.sql Nô ̣i dung& yêu cầ u bài tâ...
 • 7
 • 405
 • 5

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 5,1

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 5,1
... khả thực yêu cầu truy vấn liệu thông thường (chiếu, chọn, nối,…) đề cập phần trước, câu lệnh SELECT cho phép thực thao tác truy vấn tính toán thống kê liệu như: cho biết tổng số tiết dạy giáo ... học sinh viên,… Mệnh đề GROUP BY sử dụng câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch dòng liệu bảng thành nhóm liệu, nhóm liệu thực tính toán giá trị thống kê tính tổng, tính giá trị trung bình TÀI LIỆU ... Ca 2: Xuất thông tin chi tiết đơn hàng, số lượng, đơn giá thành tiền đơn hàng Xuất thông tin họ tên khách hàng, tổng số lượng tổng thành tiền khách Cho biết số lượng sách tồn thể loại sách Liệt...
 • 7
 • 440
 • 5

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 7

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 7
... ̉ NHẬ P MÔN CƠ SƠ DƢ̃ LIỆ U Script truy vấlồ ng n Giảng viên Lương Vi ̃ Minh Hồ Thi ̣Hoàng Vy Tiết Gia Hồng 2011 -Trườ ng đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c tự nhiên 2 27 Nguyễn Văn Cừ Tp.Hồ ... WHERE truy vấn không tham chiếu đến thuộc tính quan hệ mệnh đề FROM truy vấn cha Khi thực hiện, câu truy vấn thực trước Ví dụ:  Cho biết nhân viên phòng với nhân viên “Nguyễn Văn A” Quan hệ NHANVIEN ... Mệnh đề WHERE truy vấn tham chiếu thuộc tính quan hệ mệnh đề FROM truy vấn cha Khi thực hiện, câu truy vấn thực nhiều lần, lần tương ứng với truy vấn cha Ví dụ:  Tìm nhân viên thân nhân nào:...
 • 8
 • 406
 • 6

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Sở Dữ Liệu Phần 8

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 8
... ̣c Khoa ho ̣c tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ Tp.Hồ Chí Minh – Viê ̣t Nam Phone ( 08) 38. 354.266 • Fax ( 08) 38. 324.467 Mục Lu ̣c A B C Mụ c tiêu Phầ n hƣớng dẫn thƣ̣c hành ... - Hướng dẫn t hực hành tru y vấn với phép chia TÀI LIỆU THỰC HAN THS LƯƠNG VĨ MINH H CSDL ̀ – HÔ THI ̣ LƯU HANH NỘI BỘ ̀ HOÀNG VY B Phầ n hƣớng dẫn thƣ ̣c hành Phép chia Có cách thực ... ̉ NHẬ P MÔN CƠ SƠ DƢ̃ LIỆ U Script truy vấphép chia n Giảng viên Lương Vi ̃ Minh Hồ Thi ̣Hoàng Vy Tiết...
 • 8
 • 350
 • 4

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỞ DỮ LIỆU pot

BÀI TẬP THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU pot
... Right_Click vào Database/New Database Bài tập thực hành sở liệu: Nhập tên CSDL vào Tên CSDL Click Sử dụng CSDL trên: USE QLSV Tạo bảng đơn giản CSDL QLSV Bài tập thực hành sở liệu: CREATE TABLE LOP ( Malop ... sinh QUANHE Chuỗi (10) Mối quan hệ thân nhân với nhân viên 13 Bài tập thực hành sở liệu: C Sơ đồ quan hệ lược đồ 14 Bài tập thực hành sở liệu: D Thể lược đồ quan hệ NHANVIEN HONV TENLOT TENNV MANV ... INT constraint NV_phg_Fk foreign key (phg) references PB(Maphg) ); go 17 Bài tập thực hành sở liệu: 18 Bài tập thực hành sở liệu: Create table DA ( Mada int constraint DA_MaNV_PK primary key, Tenda...
 • 44
 • 1,343
 • 5

Bài tập thực hành cở sở dữ liệu

Bài tập thực hành cở sở dữ liệu
... hàng hãng cung ứng cho dự án thành phố Trang 12 Bài tập thực hành Sở Dữ Liệu 13 Tìm mã mặt hàng hãng TP HCM cung ứng cho dự án TP HCM 14 Tìm mã dự án cung ứng hãng thành phố khác 15 Tìm mã dự ... tựa thơ đăng báo/ tạp chí tuần lễ từ 23/4/95 đến 30/4/95 Trang Bài tập thực hành Sở Dữ Liệu Cho biết số báo/ tạp chí ngày phát hành tương ứng năm 1994 tờ báo Lao động Tờ Tuổi trẻ chủ nhật số ... tất công trình 10 Cho biết tên chủ thầu có công trình xây dựng thành phố chủ thầu Lê Văn Sơn Trang Bài tập thực hành Sở Dữ Liệu CSDL 3: QUẢN LÝ BÁO CHÍ BAIBAO.DBF: Dùng để ghi nhận thông tin...
 • 13
 • 285
 • 1

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH SỞ DỮ LIỆU

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
... thiết giảng, phần thứ tập thực hành sinh viên cần thực hướng dẫn trực tiếp giáo viên tự thực tập để củng cố nội dung giảng Các yêu cầu suốt thực hành thao tác sở liệu mẫu Các câu lệnh, ví dụ thực ... truy vấn, khai thác liệu minh họa phần lý thuyết môn học mà không nhằm tới việc sử dụng hay khai thác toàn Hệ quản trị sở liệu MySQL Bài giảng Thực hành sở liệu gồm 10 thực hành; có phần, phần ... Tạo, xóa sở liệu (CSDL) 11 Bài thực hành số .15 Các kiểu liệu Tạo sửa đổi cấu trúc bảng 15 Các kiểu liệu 15 Tạo bảng sở liệu ...
 • 124
 • 779
 • 0

THUYẾT HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU

LÝ THUYẾT HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... HUC 12 Dữ liệu tác nghiệp liệu hoạt động xí nghiệp lưu lại Dữ liệu tác nghiệp xí nghiệp bao gồm: + Dữ liệu sinh viên + Dữ liệu kế hoạch đào tạo + Dữ liệu sản phẩm + Dữ liệu tài khoản + Dữ liệu ... không trùng lặp liệu, QUANG VINH - HUC cầu khai thác đồng thời  Hệ quản trị sở liệu DBMS  Định nghĩa sở liệu •  Định nghĩa: sở liệu CSDL sưu tập liệu tác nghiệp lưu trữ lại hệ ứng dụng “xí ... dụng CƠ SỞ DỮ LIỆU HỢP NHẤT Chương trình ứng dụng Chương trình ứng dụng n Các hệ thống chương trình ứng dụng khai thác sở liệu Người sử dụng NSD khai thác sở liệu Hình 1- Sơ đồ tổng quát hệ sở liệu...
 • 52
 • 589
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hành cơ sở dữ liệulý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệuđề thi thực hành cơ sở dữ liệubài tập thực hành cơ sở dữ liệubài tập hướng dẫn thực hành cơ sở dữ liệuthực hành cơ sở dữ liệu accessbài tập thực hành cơ sở dữ liệu sqlhướng dẫn thực hành cơ sở dữ liệuthuc hanh co so du lieutinh hinh nghien cuu du bao dong chay han vua co so ly thuyet mike 11 va xay dung co so du lieu kttvung thư tế bào gốc lý thuyết và thực hànhmối liên hệ giữa lý thuyết và thực hànhlý thuyết và thực hành hóa phân tíchmật mã lý thuyết và thực hànhlý thuyết và thực hành bơm quạt máy nénChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngxử lý kim loại nặng bằng mùn cưaKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014KH DDDH 2017 2018 (1)Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hayDapan Tài liệu sưu tầmDe thi olympic so cap 2015(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒAGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGD(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003