TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP KALI – MAGIÊ HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA KHÓA

Tổng hợp xác định cấu trúc của muối kép Natri Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA

Tổng hợp và xác định cấu trúc của muối kép Natri Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA
... tài: “TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI- KẼM HYDROXYCITRAT TỪ VỎ QUẢ BỨA TAI CHUA – GARCINIA COWA” Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình tổng hợp muối kép Natri- Magie hydroxycitrat ... 3.2 Dịch muối kép tẩy màu Hình 3.3 Muối kép Zn/Na hydroxycitrat tinh chế 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép Zn/Na ... thích hợp - Phƣơng pháp thực nghiệm: Sử dụng chiết chƣng ninh để chiết tách HCA; Chuyển hóa HCA thành muối kép Na/Zn hydroxycitrat; Phân tích công cụ để xác định hàm lƣợng cấu trúc muối kép tạo...
 • 48
 • 162
 • 0

Tổng hợp xác định cấu trúc của muối kép Kali Magiê hydroxycitrat từ vỏ quả bứa tai chua Garcinia cowa

Tổng hợp và xác định cấu trúc của muối kép Kali Magiê hydroxycitrat từ vỏ quả bứa tai chua – Garcinia cowa
... tài: Tổng hợp xác định cấu trúc muối kép Kali - Magiê hydroxycitrat từ vỏ bứa tai chua Garcinia cowa Mục tiêu nghiên cứu - Xác định điều kiện để chiết đƣợc tối đa lƣợng axit có vỏ bứa khô phƣơng ... tượng + Muối kép K/Mg hydroxycitrat 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Tổng hợp muối kép K/Mg hydroxycitrat từ axit hydroxycitric chiết tách từ vỏ bứa tai chua khô 4 + Xác định cấu trúc muối kép phổ hồng ... K/Mg hydroxycitrat Hình 3.3 Muối kép Kali Magie hydroxycitrat lọc sấy khô 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép...
 • 48
 • 311
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "▪ Tổng hợp xác định cấu trúc phức chất của Neodim (III) với các phối tử 1,10-phenantrolin Nitrat" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... t c a Nd(III) v i 1,10-phenantrolin nitrat, nghiên c u v t l s mol gi a ph i t phen v i Nd(III), k t qu thu ñư c cho th y hi u su t t ng h p ñ t giá tr cao nh t ng v i t l mol phen:Nd(III) = ... p nghiên c u m t s ph c ch t c a Eu(III) v i 1,10-phenantrolin dùng làm nguyên li u ch t o màng chuy n hóa ánh sáng, T p chí Hóa h c ng d ng, T.59 (11), (2006), 35-38 [2] Nguy n ð c Vư ng, Nghiên ... ng t l mol khác gi a ph i t phen Nd (III) là: phen:Nd = 1:1; 2:1; 3:1; 4:1, k t qu nghiên c u ñư c ch b ng B ng Hi u su t t ng h p ph c t l mol khác TN phen/Nd(III) Hi u su t (%) 1:1 45 2:1 72...
 • 10
 • 353
 • 1

Tổng hợp xác định cấu trúc một số Quinolin 4,5b,c 1,5 Benzoxazepin từ các dẫn xuất của Anilin

Tổng hợp và xác định cấu trúc một số Quinolin 4,5b,c 1,5 Benzoxazepin từ các dẫn xuất của Anilin
... ca Anilin nhm nghiờn cu tng hp mt s dn xut ca quinolin v c bit l h vũng ngng t quinolino 4,5b,c 1,5 benzoxazepin Mc ớch chớnh ca lun ltng hp c mt s dn xut N-axyl ca quinolino [4,5 b,c] [1,5] benzoxazepin ... 9,11-Di-tert-butyl-2,4,5-trimethyl-7H-quinolino- 37 [4,5-bc] [1,5] benzoxazepine 37 3.3.3 Tng hp 9-axyl-2,11,12-trimetyl-5,7-i(tert-butyl)quinolino [4,5b,c] benzo[f] -1,5- oxazepin 38 3.4 ... [16] 2.3 Tng hp cỏc quinolino[4,5-b,c]benzo[f] -1,5- oxazepin 2.3.1 s thc nghim Lun c thc hin t cỏc cht u l dn xut ca anilin nh metyl anilin, 2,3 imetyl anilin, 2,4- imetyl anilin ( R1, R2 l CH3...
 • 62
 • 212
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tổng hợp xác định cấu trúc phức tạo thành giữa Ni(II) với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phân mảnh phức platin với 4-phenylthiosemicacbazon isatin Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 14 (2002) - 14 Tóm tắt Phức niken với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim tổng hợp Cấu trúc xác định qua ... Từ kết phân tích trên, cấu trúc phức chất nghiên cứu đề nghị sau: NH2 C N S N CH3 N OH CH3 OH C C Ni C C CH3 N CH S N N C NH2 IV Kết luận Phức chất Ni với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim có dạng ... viên với KBr III Kết thảo luận Kết phân tích nguyên tố phương pháp hấp thụ nguyên tử cho thấy hàm lượng niken chiếm khoảng 15%, chứng tỏ phức tạo thành thiosemicacbazon diaxetylmonoxim có tỉ lệ Ni(II): ...
 • 8
 • 304
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây vối (cleistocalyx operculatus (ROXB ) merr et perry ) ở nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây vối (cleistocalyx operculatus (ROXB ) merr et perry ) ở nghệ an
... Chính vậy, chọn đề tài Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ vỏ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr Et Perry) Nghệ An nhằm góp phần xác định thành phần hóa học vối tìm nguồn nguyên liệu ... 2.2.1.2 Hoá chất *) Axit sunfuric *) Axeton *) Butanol *) Clorofom *) Các dung môi đo phổ *) Etylaxetat *) Metanol *) n-Hexan *) Nớc cất *) Iốt *) Silicagel 2.2.2 Tách xác định cấu trúc hợp chất 2.2.2.1 ... clorofom : metanol Hệ dung môi 90 : 10 Hợp chất TDVV11 Sơ đồ 2.1 Phân lập hợp chất từ vỏ vối 2.2.2.2 Xác định cấu trúc hợp chất Để xác định cấu trúc hợp chất, sử dụng kết hợp phơng pháp phổ: 37 *) Phổ...
 • 78
 • 1,633
 • 4

Tách xác định cấu trúc của một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (roxb) merr et perry) ở nghệ an

Tách và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (roxb) merr et perry) ở nghệ an
... môi 85 - 15 75 - 25 Hợp chất A Hợp chất B Hình Sơ đồ tách hợp chất từ rễ Vối 38 Dịch chiết butanol 2.2.2.2 Xác định cấu trúc hợp chất Để xác định cấu trúc hợp chất, sử dụng kết hợp phơng pháp phổ: ... 2.2.2.3 Các số liệu vật lý quang phổ hợp chất đợc .37 Chơng Kết thảo luận 38 3.1 Xác định cấu trúc hợp chất TDRV21 từ rễ vối 38 3.2 Xác định cấu trúc hợp chất TDRV31 từ rễ vối 49 Kết ... 2.2.2 Tách xác định cấu trúc hợp chất 34 2.2.2.1 Tách hợp chất 34 2.2.2.1.1 Thu hái mẫu 34 2.2.2.1.2 Chiết tách hợp chất từ rễ vối .34 2.2.2.2 Xác định cấu trúc hợp chất...
 • 66
 • 303
 • 0

Nghiên cứu tách xác định cáu trúc của một số hợp chất từ cây bưởi bung (glycosmis pentaphylla corr) ở nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cáu trúc của một số hợp chất từ cây bưởi bung (glycosmis pentaphylla corr) ở nghệ an
... có số công trình nớc giới nghiên cứu thành phần hoá học bung Tuy nhiên, cha có công trình nghiên cứu thành phần hoá học bung vùng Nghệ An Vì chọn đề tài Nghiên cứu tách xác định cấu trúc số chất ... ngâm, chiết, tách số hợp chất từ rễ bung Chơng Kết thảo luận 3.1 Xác định cấu trúc hợp chất A - Các đặc trng vật lý quang phổ Hợp chất A dạng tinh thể hình kim không màu, dễ tan metanol, axeton, ... thập rễ bung - Ngâm rễ bung dung môi chọn lọc, chng cất thu hồi dung môi, sau thu phần cao đặc bung - Tách hợp chất từ cao đặc bung (Glycosmis pentaphylla Corr.) xác định cấu trúc hợp chất thu...
 • 100
 • 463
 • 1

Nghiên cứu tách xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera octophylla (lour ) harms) ở nghệ an

Nghiên cứu tách và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera octophylla (lour ) harms) ở nghệ an
... định cấu trúc số hợp chất từ vỏ ngũ gia chân chim (Schefflera octophylla (Lour. ) Harms) Nghệ An" , nhằm góp phần đóng góp vào việc xác định thành phần hoá học ngũ gia chân chim nhiệm vụ nghiên ... thích hợp để đợc hỗn hợp chất dịch chiết tơng ứng - Tách hợp chất từ dịch chiết từ vỏ thân ngũ gia chân chim xác định cấu trúc hợp chất thu đợc phơng pháp phổ đại Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên ... tợng nghiên cứu vỏ ngũ gia chân chim 1.4.1 Về mặt thực vật học Cây ngũ gia chân chim, có tên gọi khác sâm non, chân chim, kotan (Lào) Tên khoa học Schefflera octophylla (Lour. ) Harms Cây...
 • 101
 • 1,225
 • 11

Tách xác định cấu trúc của hợp chất stimast 5, 22 dien 3b ol từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteropoda hemsl ) ở nghệ an

Tách và xác định cấu trúc của hợp chất stimast 5, 22 dien 3b ol từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteropoda hemsl ) ở nghệ an
... xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl ) Nghệ An nhằm góp phần bổ sung hiểu biết thành phần hoá học loại Nhiệm vụ là: - Thu thập rễ sài hồ nam - Ngâm rễ sài hồ nam ... sài hồ, thấy sài hồ vùng ven biển Nghệ An với sài hồ Nam Định mặt hoá thực vật giống khác hẳn sài hồ vùng đồng Nghệ An Từ cao toluen rễ sài hồ mẫu ( 2), tác giả phân lập đợc hai hợp chất, chất ... nghiệm sử dụng sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl) để ăn gỏi cá trị vết loét có giòi trâu bò 2.4 Cây sài hồ nam Cây sài hồ nam có nhiều tên gọi khác là: nam sài hồ, hải sài hồ, lức, lức lan Tên khoa...
 • 34
 • 249
 • 0

Tách xác định cấu trúc của hợp chất tritecpenoit từ hoa cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry) ở thanh hoá

Tách và xác định cấu trúc của hợp chất tritecpenoit từ hoa cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry) ở thanh hoá
... vậy, chọn đề tài Tách xác định cấu trúc hợp chất tecpenoit từ hoa Sắn thuyền ( Syzygium Resinosum (gagnep) Merr Et Perry) Thanh Hóa nhằm góp phần xác định thành phần hoá học Sắn thuyền tìm nguồn ... Nguyễn Trần An Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Sắn thuyền (syzygium resinosum gagnep) Luận văn thạc sĩ hóa học - 2008 19 Nguyễn Văn Thanh Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ Vối (Cleistocalyx ... chất A Hình 2: Sơ đồ tách hợp chất từ hoa Sắn thuyền Vũ Thị Tuyết 40 46B - Hóa Khóa luận tốt nghiệp 2.2.2 Xác định cấu trúc hợp chất Để xác định cấu trúc hợp chất, sử dụng kết hợp phơng pháp phổ:...
 • 51
 • 231
 • 0

Tách xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây vối (cleistocalys operculatus (roxb) merr et perry) ở nghệ an

Tách và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ vỏ cây vối (cleistocalys operculatus (roxb) merr et perry) ở nghệ an
... butanol Cao etylaxetat Dịch chiết butanol Nhồi cột Rửa giải dm clorofom-metanol Hê dung môi 85-15 Hợp chất C Hình Sơ đồ tách hợp chất từ vỏ Vối III.2 Xác định cấu trúc hợp chất Hợp chất D Để xác ... nhiều sống dân gian nhng thành phần hoá học vỏ vối cha đợc nghiên cứu nhiều Chính lựa chọn đề tài Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ vỏ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr Et Perry ) Nghệ ... 4' 5' 3.2 Xác định cấu trúc hợp chất D (TDVV16) từ vỏ vối Hợp chất TDVV16 có dạng tinh thể vàng nhạt Hình Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H- NMR hợp chất TDVV 16 Hình Phổ giãn 1H - NMR hợp chất TDVV...
 • 67
 • 276
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc của một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (roxb) merr et perry) ở nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (roxb) merr et perry) ở nghệ an
... Chính vậy, chọn đề tài Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr et Perry) Nghệ An Từ góp phần xác định thành phần hoá học vối tìm nguồn nguyên liệu ... Công nghệ Việt Nam) 2.3 Nghiên cứu hợp chất từ rễ vối 2.3.1 Phân lập hợp chất Mẫu rễ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merry et Perry) đợc lấy phờng Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào ... mẫu rễ vối - Ngâm với dung môi metanol chiết với dung môi khác - Phân lập hợp chất phơng pháp sắc ký cột sắc ký lớp mỏng - Làm chất phơng pháp rửa kết tinh phân đoạn - Xác định cấu trúc hợp chất...
 • 68
 • 793
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc của một số hợp chất triterpenoit từ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera myriocarpa) ở hà tĩnh

Phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất triterpenoit từ cây ngũ gia bì chân chim (schefflera myriocarpa) ở hà tĩnh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -0 NGUYỄN THỊ HƯỜNG PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT TRITERPENOIT TỪ CÂY NGŨ GIA BÌ CHÂN CHIM (SCHEFFLERA MYRIOCARPA) HÀ TĨNH ... (Schefflera myriocarpa) Tĩnh" , nhằm góp phần đóng góp vào việc xác định thành phần hoá học ngũ gia chân chim Mục đích nghiên cứu Xác định cấu trúc số hợp chất triterpenoit ngũ gia chân chim ... khoẻ Ngũ gia chân chim thuốc quý, rẻ tiền, chữa nhiều bệnh chưa thấy có tác dụng phụ Chính chọn đề tài " Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất triterpenoit từ ngũ gia chân chim (Schefflera...
 • 66
 • 181
 • 0

Tách xác định cấu trúc của flavonoit từ nụ hoa cây vối clei'stocalyx operculatus (roxb) merr et perry

Tách và xác định cấu trúc của flavonoit từ nụ và hoa cây vối clei'stocalyx operculatus (roxb) merr et perry
... chất rắn B Phân đoạn 23 thu chất rắn C Xác định kiện cấu trúc A Xác định kiện cấu trúc B Xác định kiện cấu trúc C II.2.4 Xác định cấu trúc: Xác định cấu trúc hợp chất A phơng pháp phổ: Phổ khối ... axeton thu đợc tinh thể hình rẽ quạt màu da cam (Hình 2) Hình 2: Chất A thu đợc từ thực nghiệm 16 Sơ đồ phân lập xác định kiện cấu trúc chất đợc tách từ nụ hoa vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) ... chất từ nụ hoa vối khô; tách phơng pháp sắc ký cột: Ngâm 600g nụ hoa vối khô (đã đợc nhiền nhỏ) vào 2500ml metanol bình cầu lít nhiệt độ phòng, thời gian tháng Sau lọc vào cốc cho bay tự nhiên metanol...
 • 26
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết hợp phổ ms 1h nmr 13c nmr dept hmbc hsqc và cosy và so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định cấu trúc của hợp chất a làtách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền syzygium resinosum gagnep merr et perry ở thanh hóatách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi fissitigma polyanthoides dc phamh ở quỳ châu nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus roxb merr et perry ở nghệ antách và xác định cấu trúc 1 số hợp chất triterpeniot từ nấm thượng hoàngnghiên cứu tách và xác định cẩu trúc một số hợp chất từ rễ cây ngũ gia bì chân chim schefflera octophylla lour harms thuộc họ nhân sâm araliaceae ở nghệ annghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlintách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim rhodomyrtus tomentosa ait hassk ở hà tĩnhnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câykết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bòxác định cấu trúc và tham số của bộ điều chỉnh dòng điệnxác định cấu trúc nền móng của thương hiệuvận dụng lý thuyết phát sinh nhận thức của j piaget vào xác định cấu trúc các loại bài lên lớp môn toánchương i ii xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp phổxác định cấu trúc và tham số bộ điều chỉnh tốc độĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả