Đánh giá hiệu năng mạng ngô quỳnh thu pdf

Đánh giá Hiệu năng Mạng.doc

Đánh giá Hiệu năng Mạng.doc
... suất lỗi… Có nhiều phương pháp đánh giá hiệu hệ thống Mạng máy tính phương pháp mô phương pháp tốt để đánh giá Với mục đích làm rõ kiến thức học môn Đánh giá hiệu Mạng” tiếp cận với phần mềm ... Giới thiệu Đánh giá hiệu Mạng vấn đề quan trọng cho việc thiết kế triển khai hệ thống Mạng máy tính Và việc đánh giá thể thông qua số bản: thời gian truyền ... tiếp cận với phần mềm mô NS2, phần mềm đồ họa TraceGraph; nhóm 12 thực đánh giá hiệu hệ thống mạng bản, đưa nhận xét đánh giá hệ thống Mạng 1 Mô hình Hình 1: Mô hình 1.1 Trường hợp 1: • Mô hình...
 • 20
 • 2,532
 • 27

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG.doc

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG.doc
... đến chậm hàng đợi thu ngắn lại Nhưng nhớ hữu hạn, hàng đợi dài giới hạn cho phép II.Xây dựng đánh giá hiệu mạng phần mềm NS-2 1.Mô hình 1.1.Mô tả hệ thống Mạng bao gồm node (n0, n1, n2, n3) Duplex ... DropTail, Red 2.1.Cơ chế hủy bỏ sớm ngẫu nhiên(RED: Random Early Detection)  Sử dụng giá trị chặn chặn để đánh dấu vị trí hàng đợi :maxth minth  Nếu hàng đợi chứa khoảng minth maxth gói tin ... sổ tắc nghẽn tăng lên số ACK mà TCP sender nhận trước nhận ACK mới.Một ACK tức ACK với giá trị cao so với giá trị cao trước đó.Thêm vào đó, Reno TCP agent không quay slow-start trình truyền lại...
 • 16
 • 1,537
 • 14

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG
... Ring Mục tiêu Bài lab thiết kế để giải thích việc cài đặt mạng token ring Việc mô lab giúp kiểm tra hiệu mạng token ring Tổng quan Một mạng token ring bao gồm tập hợp node kết nối vòng tròn (ring) ... tới việc sử dụng công mạng, việc sử dụng đo băng thông sử dụng so với băng thông sẵn có ring Trong lab này: tiến hành cài đặt mạng token ring với 14 node kết nối mô hình mạng sao-star Các liên ... hình lại node riêng Bước 3: click giá trị: tr_station chọn Edit từ menu sổ xuống Bây lựa chọn tr_station_adv từ menu sổ xuống 14 Bước 4: để kiểm tra mạng theo cáo giá trị THT khác nhau, cần “promote”...
 • 49
 • 362
 • 0

Xây dưng công cụ đánh giá hiệu năng mạng máy tính qua các tham số chất lượng dịch vụ pdf

Xây dưng công cụ đánh giá hiệu năng mạng máy tính qua các tham số chất lượng dịch vụ pdf
... a ket qua Di giarn sai so, ngtro'i ta thiro'ng hign thi ket qua v&i ba loai: trunq binh, va max M c6 th~ t~· danh gia ho~c dung cac chirong trinh 19Cket qua nharn c6 thg 10...
 • 10
 • 446
 • 5

Báo cáo đánh giá hiệu năng mạng

Báo cáo đánh giá hiệu năng mạng
... vụ cung cấp ảnh hưởng đến giá trị DiffServ 22 III Kết luận Như vậy, qua báo cáo em hiểu th m vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS ), khái niệm vai trò việc đánh giá hiệu mạng Hiện hai mô hình hay sử ... quan trọng IntServ  IntServ thực báo hiệu yêu cầu cho m i lu ng riêng rẽ, hệ thống mạng, sau cung cấp bảo đảm cho lưu lượng cá biệt  IntServ báo cho thiết bị mạng biết tham số lưu lượng địa IP ... thông cho phần báo hiệu không thực báo hiệu cho lu ng riêng biệt IntServ  Các nhà cung cấp dịch vụ phân phối số mức dịch vụ khác cho khách hàng có nhu cầu  H trợ tốt dịch vụ mạng riêng ảo VPN...
 • 24
 • 318
 • 2

TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG

TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG
... 2.940/2.992/3.133/0.060 ms 1.3.3 Khả sử dụng mạng (Network utilization) Khi hệ thống mạng hoạt động, việc đánh giá khả sử dụng mạng yếu tố quan trọng cần đánh giá hiệu mạng Hệ thống mạng hoạt động trạng thái bình ... số đánh giá hiệu Để lượng hóa vấn đề hiệu mạng, cần thiết phải có tham số tiêu biểu đặc trưng cho vấn đề Trong đó, tham số sau sử dụng khái niệm điển hình mà nhìn vào chúng cho thấy kết đánh giá ... đo thực tế sử dụng để giám sát hoạt động mạng Để đo giá trị hiệu năng, quan trọng lấy thông tin xác hệ thống Hiện phổ biến có phương pháp lấy thông tin sau: • Truy vấn nút mạng để lấy trực tiếp...
 • 75
 • 349
 • 4

BÀI TẬP LỚN MÔN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH potx

BÀI TẬP LỚN MÔN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH potx
... Đề thi (Bài tập lớn) môn Đánh giá hiệu mạng máy tính, cho lớp K13T, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 2/2 04/2008 (Tiếp Đề xx) Giá trị ... chương trình mô mạng (simulation script) mạng mô tả trên, chương trình cần tạo file vết dạng ‘*.tr” ‘*.nam’ để sử dụng cho việc phân tích quan sát hoạt động mạng Câu (2 điểm): Phân tích tập vết (trace ... Câu (2 điểm): Phân tích tập vết (trace file) để tính tham số hiệu suất sau: - Thông lượng trung bình kết nối tcp (3 kết nối) udp (1 kết nối), tính thời gian kết nối hoạt động (có truyền số liệu...
 • 2
 • 496
 • 1

Đánh giá hiệu năng mạng

Đánh giá hiệu năng mạng
... • ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG LÀ GÌ? ĐỘ ĐO HiỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH CÁC MÔ HÌNH & ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG KiẾN TRÚC HỆ SONG SONG KiẾN TRÚC HỆ PHÂN TÁN KiẾN TRÚC & GIAO THỨC MẠNG ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG LÀ GÌ? • Đánh ... Y CÁC MÔ HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG • Mô hình biểu diễn trừu tượng / lý thuyết hệ thống Một hệ thống mô hình hóa vài mô hình khác • Ba phương pháp áp dụng vào đánh giá hiệu mạng – Đo (measurement): ... - Các kỹ thuật đánh giá hiệu phát triển để đo lường xác tính hiệu việc quản trị tài nguyên hệ thống máy tính cố gắng cung cấp dịch vụ tốt cho tất lớp khách hàng ĐỘ ĐO HiỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH •...
 • 173
 • 527
 • 1

Đánh giá hiệu năng mạng MPLS TE sử dụng phần mềm mô phỏng opnet

Đánh giá hiệu năng mạng MPLS TE sử dụng phần mềm mô phỏng opnet
... tích hiệu suất, tính toán đường đi, khởi tạo lưu lượng, so sánh đồ thị … Từ tạo lập mạng mà giúp đánh giá hiệu hệ thống mạng Chính sử dụng phần mềm mạng OPNET để sử dụng cho việc đánh giá hiệu ... dụng MPLS- TE Do thời gian có hạn nên 02 kịch sau: - Kịch 01: Chỉ sử dụng định tuyến IGP - Kịch 02: Sử dụng dụng MPLS- TE Topology cho kịch MPLS- TE OPNET sau: Hình.1: Topology cho kịch Topology ... qua mạng họ điều khiển lưu lượng đường Kỹ thuật lưu lượng thực thi cân tải có chi phí không cân dựa CEF đường hầm Topology Trong tiểu luận sử dụng phần mềm OPNET để đánh giá hiệu mạng sử dụng...
 • 21
 • 426
 • 3

cải tiến và đánh giá hiệu năng mạng định tuyến đi vòng dựa trên phân loại nút theo góc phân tử

cải tiến và đánh giá hiệu năng mạng định tuyến đi vòng dựa trên phân loại nút theo góc phân tử
... NGHỆ NGUYỄN QUỐC DŨNG CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ĐI VÒNG DỰA TRÊN PHÂN LOẠI NÚT THEO GÓC PHẦN TƯ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số: ... thức định tuyến địa lý khác giúp cho việc đánh giá, so sánh khách quan toàn diện với giao thức định tuyến địa lý vòng dựa theo phân loại nút theo góc phần tư Nghiên cứu đánh giá sâu giải pháp cải ... trợ cách hiệu mở rộng giải pháp cho định tuyến mạng không dây di động Để xác định nút trình định tuyến, Có nhiều chiến lược định tuyến chiến lược định tuyến có ưu nhược đi m khác Các nút mạng bị...
 • 72
 • 182
 • 0

Đánh giá hiệu năng mạng không dây theo chuẩn

Đánh giá hiệu năng mạng không dây theo chuẩn
... quan mạng Internet mạng không dây Chương 2: Các chuẩn mạng LAN Chương 3: Mạng theo Chuẩn 802.15.3 Chương 4: Đánh giá hiệu suất mạng 802.15.3 mô 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNET VÀ MẠNG KHÔNG ... Gbps qua cáp UTP), 2.2 Chuẩn mạng LAN không dây 802.11 Sau mạng dây phát triển mạnh mẽ nhu cầu sử dụng mạng LAN không dây bùng nổ Bởi vậy, chuẩn cho mạng LAN không dây xây dựng, giao thức ... trường không dây Chuẩn mạng không dây 802.15.3 đời mong mỏi đại đa số người sử dụng – cá nhân, gia đình giá thành thấp, thiết bị sử dụng công nghệ không dây chuẩn hoá mang tính cộng đồng Mạng cá...
 • 107
 • 282
 • 2

Bài Báo Cáo : ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG

Bài Báo Cáo : ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG
... đến l : • Khả kiểm tra tính ổn định giao thức mạng tồn • Khả đánh giá giao thức mạng trước đưa vào sử dụng • Khả thực thi mô h.nh mạng lớn mà gần ta thực thi thực tế • Khả mô nhiều loại mạng khác ... Hình 1: 10 Hình 11 Hình Hình 4: Băng thông 12 Hình 5: tỉ lệ gói 4.Phân công công việc 1.Trần Ngọc Thi: Nghiên cứu OpenSuSe NS2,tìm hiểu sử dụng NS2,mô NS2, tổng hợp viết báo cáo Nguyễn Hồng Phúc: ... tính toán xác định hiệu quả, lực thực hệ thống mạng điều kiện khác Bài tập sau demo xây dựng hệ thống mạng nhỏ sử dụng nội 1.2 Mục đích đề tài Tìm hiểu chế hỗ trợ cho hệ thống mạng từ đưa ưu nhược...
 • 13
 • 209
 • 0

Bài tập Đánh giá hiệu năng mạng

Bài tập Đánh giá hiệu năng mạng
... tương đối tốt Để hệ thống đạt hiệu cao mở rộng độ dài hàng đợi BÀI TẬP Mô hình mạng gia đình BÀI TẬP Truyền liệu máy sử dụng mạng LAN Trường hợp : Giữa máy sử dụng mạng Wifi Truyền liệu máy 10.238.52.108 ... BÀI TẬP RED – Tin gửi 26 Nodes RED – Tin rớt REM – Tin gửi REM – Tin rớt Thời gian Số gói tn BÀI TẬP RED – Tin gửi 50 Nodes RED – Tin rớt REM – Tin gửi REM – Tin rớt Thời gian Số gói tn BÀI TẬP ... để đo) BÀI TẬP Truyền liệu máy sử dụng mạng LAN Trường hợp : Giữa máy sử dụng mạng Wifi Dữ liệu file Test.rar (7.02 Mb) Upload Download Upload Download Trường hợp : Giữa máy sử dụng wifi mạng dây...
 • 24
 • 491
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu năng mạng máy tínhđánh giá hiệu năng mạngbài giảng đánh giá hiệu năng mạng máy tínhtiểu luận đánh giá hiệu năng mạngcác phương pháp đánh giá hiệu năng mạngbáo cáo đánh giá hiệu năng mạngphần mềm đánh giá hiệu năng mạngtài liệu môn đánh giá hiệu năng mạngtài liệu đánh giá hiệu năng mạngbài tập đánh giá hiệu năng mạngđánh giá hiệu năng mạng bằng phương pháp giải tíchcải tiến và đánh giá hiệu năng mạng định tuyến đi vòng dựa trên phân loại nút theo góc phân tửđánh giá hiệu năng của mạngđánh giá hiệu năngđánh giáo hiệu năng mạngX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 28. Con muỗiC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh u360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Danh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015phu luc 1. bang tong hop va so sanhphu luc 2. thu tuc cap giay phepphu luc 4. dieu kien hanh ngheNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHchuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.doc3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docx