Triết học thế kỷ hai mươi remo bodei; phan quang định dịch pdf

Báo cáo " Từ Sherlock đến Angel: thám tử thế kỷ hai mươi mốt " pptx

Báo cáo
... trinh thám, hướng tới thám tử để tìm lời giải Bởi thám tử hình ảnh thu nhỏ đặc điểm có chữ viết, thay đổi thể loại vận hành giống người thủy thủ chăm nhìn để đoán định gió thổi từ đâu đến Thám tử ... công việc thám tử sắt đá, dạng kỹ khác so với mà thám tử trọng suy luận sử dụng - bịp bợm Nếu công việc logic thám tử cổ điển tương đồng với phương pháp ảnh, phương pháp thiên cảm xúc thám tử sắt ... truyền thông văn hóa, dạng thám tử khác cần thiết Thám tử cổ điển làm việc với cảnh sát phủ, thám tử sắt đá không tin vào quyền, giống độc giả Nhưng đối ứng cổ điển mình, thám tử sắt đá củng cố lý...
 • 14
 • 148
 • 0

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC THẾ KỶ XVII_3 pdf

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC THẾ KỶ XVII_3 pdf
... biến mặt: triết học, văn học, nghệ thuật, khoa học Chính vậy, trào lưu tưởng tiến cách mạng vượt khỏi nước Pháp ảnh hưởng rộng đến châu Âu lúc Thời kỳ này, Pháp trung tâm phong trào Aïnh Sáng ... trở thành trung tâm phong trào Aïnh Sáng Lý thuyết tự nước Anh quyền nghị viện trở thành vấn đề tranh cãi nhà tưởng Aïnh Sáng Dưới ảnh hưởng tưởng Khai sáng, ý ng nhà nước hình thành ... người vào tiến khoa học đề cao lý tính Nhóm BKTT góp phần truyền bá tưởng vật chủ nghĩa (dù hạn chế định), làm cho CNDV giành thắng lợi trở thành khuynh hướng chiếm ưu triết học Pháp kỷ XVIII...
 • 7
 • 321
 • 0

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC THẾ KỶ XVII_2 pptx

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC THẾ KỶ XVII_2 pptx
... dụng lý luận vào hình thức quản lý trị thành lập Anh năm 1688 II TRIẾT HỌC THẾ KỶ ÁNH SÁNG Trào lưu tưởng Ánh Sáng Triết học Ánh Sáng kỷ XVIII kế thừa phát triển chất khuynh hướng tưởng trừ ... philosophes: triết gia triết gia theo nghĩa triết học Nói cách xác hơn, họ nhà văn, nhà tưởng, nhà truyền bá công khai hóa tưởng Ánh Sáng Những tác phẩm họ vũ khí lý luận giai cấp sản thời ... quí tộc áo dài, điều giải thích hạn chế tưởng ông Ông thiếu tâm hồn sục sôi cách mạng kỷ XVIII Ông nhà tuởng ôn hòa nhà triết học Ánh Sáng lúc tưởng trị Montesquieu thể rõ Tinh thần pháp...
 • 6
 • 237
 • 5

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC THẾ KỶ XVII_1 docx

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC THẾ KỶ XVII_1 docx
... với toán học vật lý học ông Ông đề cao vai trò triết học người Theo ông, trình độ phát triển triết học chuẩn mực quan trọng để đánh giá mức độ văn minh người Descartes xây dựng triết học lý ... advancement of learning, Bacon phát triển tưởng kiến thức (true knowledge) kiến thức hữu ích(useful knowledge) tưởng hữu ích kiến thức trở thành yếu tố triết học Bacon Một kiến thức đúng" vận dụng ... học trở thành hoạt động xã hội 2.3 Aính hưởng cách mạng khoa học ngưòi Những tiến lĩnh vực khoa học kỷ XVII ảnh hưởng đến người Trong người thời có thay đổi Những cảm giác lệ thuộc vào...
 • 6
 • 287
 • 1

Nghiên cứu so sánh cảm hứng an bần lạc đạo trong sáng tác văn học thế kỷ 16 và 19 (qua hai tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Công Trứ[143318]

Nghiên cứu so sánh cảm hứng an bần lạc đạo trong sáng tác văn học thế kỷ 16 và 19 (qua hai tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Công Trứ[143318]
... Nghiên cứu cảm hứng An bần lạc đạo qua sáng tác văn học kỉ 16 (qua tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm) Chương 3: Nghiên cứu cảm hứng An bần lạc đạo qua sáng tác văn học kỉ 19 (qua tác giả Nguyễn Công Trứ) ... nghiên cứu nghiên cứu so sánh cảm hứng An bần lạc đạo hai chặng đường này, hai nhà thơ tiếng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu văn học kỉ 16 19, đặc biệt hai tác giả nhà nho Nguyễn Bỉnh ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN TUẤN HẠNH NGHIÊN CỨU SO SÁNH CẢM HỨNG AN BẦN LẠC ĐẠO TRONG SÁNG TÁC VĂN HỌC THẾ KỈ 16 19 (QUA...
 • 93
 • 391
 • 0

Đóng góp của thể loại giai đoạn văn học thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ

Đóng góp của thể loại ký giai đoạn văn học thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XĨ
... trung đại Việt Nam kỷ XVIII đầu kỷ XIX văn học nước nhà Từ thực tế trên, với hướng dẫn gợi ý PGS.TS Lê Thu Yến, mạnh dạn thực đề tài: Đóng góp thể loại giai đoạn văn học kỷ XVIII đến kỷ ... phẩm giai đoạn văn học bạn đọc nhiều hệ yêu thích Cho đến nay, tác phẩm trung đại tái đến với bạn đọc rộng rãi Vì thế, có công trình nghiên cứu giai đoạn văn học tác phẩm giai đoạn kỷ XVIII ... Nam, Văn học Việt Nam từ kỷ X đến nửa đầu kỷ XVIII, Văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII đến nửa đầu kỷ XIX,… Đó chưa kể đến sách lịch sử văn học Việt Nam trường Đại học tổng hợp Hà Nội, Đại học...
 • 109
 • 314
 • 2

Bài 23 - Hình minh hoạ - Văn học thế kỷ XVI-XVII

Bài 23 - Hình minh hoạ - Văn học thế kỷ XVI-XVII
... Bài 23 Hình minh hoạ : Văn học kỷ XVI-XVIII Chữ Hán Chữ Nôm ...
 • 2
 • 291
 • 2

Lý thuyết nhân học thế kỷ 19

Lý thuyết nhân học thế kỷ 19
... LÝ THUYẾT NHÂN HỌC THẾ KỶ 19 STEPHEN P REYNA Đại học New Hampshire Người dịch: Nguyễn Quang, Đại học Ngoại Thương Hà Nội TÓM TẮT thuyết lĩnh vực nhân học văn hóa xã hội ... tâm bà nhân học thuyết Mối quan tâm nhân học không giỏi việc đưa thuyết Do mục tiêu báo nhằm đưa ngành nghiên cứu để tìm đường hướng tới thuyết vững Điều thực (1) việc làm rõ nhân học lại ... sử thuyết nhân học môn học Lịch sử nhân học bị đưa lề môn học Việc nghiên cứu bị coi “tầm phào” “nói lấy được”(Stocking, 196 8) Các nghiên cứu tầm phào tìm cách áp dụng thuyết qua để thuyết...
 • 30
 • 364
 • 3

Giao an so hoc 6 ky hai .doc

Giao an so hoc 6 ky hai .doc
... 1 ;6; (-1);( -6) ;2;(-2);3;(-3) s no ? ( -6) l bi ca nhng s no ? GV: Vy v ( -6) cựng l bi ca 1; -6 l bi ca: (-1) ;6; 1;( -6) ;(-2);3;(-2);(3) 2; 3; Chiu ?3 lờn mn hỡnh ? Tỡm hai bi v hai c ca v ( -6) ... chung 63 Tha s ph: 9; 7; b) => b) ; 2 11 36 56 30 ; ; 63 63 63 ; Mu chung: 233.11 = 2 11 264 c) => 27 ; ; 35 180 28 Lu ý: trc quy ng cn rỳt gn phõn s v ti gin v cú mu dng c) 110 21 ; 264 264 27 ... ca Tỡm hai bi N ca Hot ng 2: Bi v c ca s nguyờn Giỏo viờn yờu cu HS lm ?1 ?1 Vit cỏc s 6, -6 thnh tớch ca s HS lờn bng lm nguyờn = 1 .6 = (-1).( -6) = 2.3 = (-2).(-3) ( -6) = (-1) .6 = 1.( -6) = 2.(-3)...
 • 104
 • 184
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất qua một số tác phẩm thời kỳ đầu của Mac" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất qua một số tác phẩm thời kỳ đầu của Mac
... sản xuất hội quan hệ sản xuất hội hội hoá sản xuất biểu trình độ phát triển phân công hiệp tác lao động Phân công lao động phát triển với phát triển lực lượng sản xuất hội, phân công ... LỜI MỞ ĐẦU Phân công lao động hội chuyên môn hoá sản xuất phạm vi hội Trong hội cũ, phân công lao động hội diễn có tính tự phát, hội chủ nghĩa, phân công lao động hội tiến ... công lao động hội hoá sản xuất Chương IV: Đảng ta quán triệt vận dụng quan điểm Mac mối quan hệ phân công lao động hội hội hoá sản xuất Kết luận Tài liệu tham...
 • 13
 • 513
 • 0

Văn học thế kỷ XVI nửa đầu thế kỷ XVIII trong tiến trình văn học trung đại việt nam

Văn học thế kỷ XVI  nửa đầu thế kỷ XVIII trong tiến trình văn học trung đại việt nam
... phát triển cho văn học kỷ XVI - nửa đầu kỷ XVIII 1.4 Nhà nho ẩn dật với phát triển văn học kỷ XVI - nửa đầu kỷ XVIII Điểm đặc trng bật tác giả sáng tác văn học kỷ XVI - nửa đầu kỷ XVIII gia tăng ... giai đoạn văn học kỷ XVI - nửa đầu kỷ XVIII đối sánh với văn học kỷ trớc kỷ sau tất phơng diện để có nhìn hệ thống , toàn diện diện mạo văn học kỷ tiến trình văn học trung đại Việt nam Trong sách ... rỡ văn học giai đoạn nửa cuối kỷ XVIII - XIX hoàn thiện kỷ trớc, đặc biệt từ kỷ XVI - nửa đầu kỷ XVIII Nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân viết : " Trong lịch sử văn học , giai đoạn kỷ XVI , XVII đầu XVIII...
 • 106
 • 2,161
 • 1

Tài liệu LÝ THUYẾT NHÂN HỌC THẾ KỶ 19 docx

Tài liệu LÝ THUYẾT NHÂN HỌC THẾ KỶ 19 docx
... LÝ THUYẾT NHÂN HỌC THẾ KỶ 19 STEPHEN P REYNA Đại học New Hampshire Người dịch: Nguyễn Quang, Đại học Ngoại Thương Hà Nội TÓM TẮT thuyết lĩnh vực nhân học văn hóa xã hội ... tâm bà nhân học thuyết Mối quan tâm nhân học không giỏi việc đưa thuyết Do mục tiêu báo nhằm đưa ngành nghiên cứu để tìm đường hướng tới thuyết vững Điều thực (1) việc làm rõ nhân học lại ... sử thuyết nhân học môn học Lịch sử nhân học bị đưa lề môn học Việc nghiên cứu bị coi “tầm phào” “nói lấy được”(Stocking, 196 8) Các nghiên cứu tầm phào tìm cách áp dụng thuyết qua để thuyết...
 • 30
 • 249
 • 0

Tài liệu Loại hình học thế kỷ XIX pdf

Tài liệu Loại hình học thế kỷ XIX pdf
... biến hình Loại hình ngôn ngữ không biến hình A Schlegel xác lập sở tiếng Hán tiếng Đông Dương, với định nghĩa loại hình ngôn ngữ kết cấu ngữ pháp, loại hình ngôn ngữ tất quan hệ hình thái học ... dính Đây loại hình hoàn toàn khuất chiết Loại hình ngôn ngữ kiểu Hán ngữ, Thái ngữ v.v Ở loại hình từ dạng khác Căn tố ngôn ngữ thuộc loại hình thành tố từ, mà từ Vì Фортунатов gọi loại hình ngôn ... bắt buộc, biến tố tạo ra, mặt quan hệ thân từ phụ tố khác với loại hình Loại hình Фортунатов gọi loại hình khuất chiết-chắp dính Loại hình ngôn ngữ kiểu ngôn ngữ Ấn Âu Trong ngôn ngữ này, biến tố...
 • 6
 • 286
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Lý thuyết nhân học thế kỷ 19 " ppt

Tài liệu Báo cáo
... LÝ THUYẾT NHÂN HỌC THẾ KỶ 19 STEPHEN P REYNA Đại học New Hampshire Người dịch: Nguyễn Quang, Đại học Ngoại Thương Hà Nội TÓM TẮT thuyết lĩnh vực nhân học văn hóa xã hội ... tâm bà nhân học thuyết Mối quan tâm nhân học không giỏi việc đưa thuyết Do mục tiêu báo nhằm đưa ngành nghiên cứu để tìm đường hướng tới thuyết vững Điều thực (1) việc làm rõ nhân học lại ... sử thuyết nhân học môn học Lịch sử nhân học bị đưa lề môn học Việc nghiên cứu bị coi “tầm phào” “nói lấy được”(Stocking, 196 8) Các nghiên cứu tầm phào tìm cách áp dụng thuyết qua để thuyết...
 • 30
 • 211
 • 0

Xem thêm