TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH (KÈM LỜI GIẢI)

TRẮC NGHIỆM câu hỏi LUẬT HÀNH CHÍNH

TRẮC NGHIỆM và câu hỏi LUẬT HÀNH CHÍNH
... nguồn luật hành hay không ? Tại ? Các nghị đảng văn quan nhà Nhà nướcban hành, không chứa quy định pháp luật hành Các văn nguồn văn luật hành sở, để nhà nước hoá thành quy phạm pháp luật hành ... Đảng nguồn luật hành Câu 23: quan hệ pháp luật có tham gia quan hành nhà nước quan hệ pháp luật hành Khẳng định sai: Câu 24: Tất văn quan nhà nước có thâm quyền ban hành văn quản lý hành nhà nước ... đồng Câu 35: Người nước Việt Nam hưởng quy chế pháp lý hành cách thống Đúng Câu 36: áp dụng quy phạm pháp luật hành thực không hành động Đúng Câu 37: Mọi nghị định phủ ban hành nguồn luật hành...
 • 16
 • 464
 • 1

Bài tập trắc nghiệm câu hỏi ôn tập Hóa Sinh 1 Ngành Y, Dược

Bài tập trắc nghiệm và câu hỏi ôn tập Hóa Sinh 1 Ngành Y, Dược
... tới gam? A 10 -13 B 10 -17 C 10 -19 D 10 - 21 E 10 -23 ĐIỀN VÀO CHỖ TRÓNG TRONG CÁC CÂU SAU CHO HOÀN THIÊN Câu 20: Dị hóa đồng hóa phạm trù mặt……?… ……? … trình chuyển hóa chất Câu 21: Dị hóa trình……?… ... cứu ……? a 11 a c 12 a 3.a 13 b b 14 a 5.a 15 a a 16 a b 17 e b 18 e b 19 b 10 b 11 Đáp án phần điền khuyết:: Câu 20: Mâu thuẩn – thống Câu 21: Phân giải – sản phẩm Câu 22: Năng lượng Câu 23: Nhiệt ... số bệnh mà trước ta không chữa E Mọi bệnh tật trị thuốc từ sinh phẩu sản xuất công nghệ sinh học c c b b d b c a e 10 b 11 d 12 c 13 b 14 c 15 d 16 b 17 d 18 d 19 b 20 e 21 a 22 c 23 e 24 e 25...
 • 82
 • 6,490
 • 21

313 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

313 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... triệu d tat ca Câu 13: Ngân hàng tạo tiền nào? a Cho vay mà mua chứng khoán b Đi vay bán chứng khoán c Cho vay bán chứng khoán Câu 14: VD thể trung gian tài a Vay tiền bố mẹ b Vay tiền bạn bè c ... hưởng đến việc tích luỹ tiền công chúng? a) Chi phí hội việc giữ tiền b) Thu nhập c) Chi phí chuyển đổi tài sản tài tiền d) Cả ba nhân tố 11 Khả chuyển đổi tài sản tài tiền nhanh tiết kiệm gọi ... tiêu dùng 15 29 Lãi suất thấp làm: a) Tăng tiền gửi, tăng tiền vay b) Giảm tiền gửi, tăng tiền vay c) Giảm tiền gửi, giảm tiền vay d) Tăng tiền gửi, giảm tiền vay 30 Ngân hàng thương mại có chức...
 • 72
 • 2,164
 • 23

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn tài chính doanh nghiệp

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn tài chính doanh nghiệp
... ty hợp danh c Công ty cổ phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài ... PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN Câu 154: Chi phí lý, nhượng bán tài sản cố định thuộc: a Chi phí tài b Chi phí bán hàng c Chi phí quản lý doanh nghiệp d Chi phí khác Câu 155: Khoản mục xếp vào doanh ... 5000 Câu 392: Điểm hòa vốn điểm mà đó: a Doanh thu bán hàng chi phí bỏ b Doanh thu bán hàng > chi phí bỏ c Doanh thu bán hàng < chi phí bỏ Câu 393: Hệ số toán tổng quát mối quan hệ giữa: a Tổng tài...
 • 44
 • 312
 • 2

500 Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức ngành Hành chính khối nhà nước

500 Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức ngành Hành chính khối nhà nước
... nội nhà nước Quyết định thông tin quản lý nhà nước / quan hành nhà nước / mối quan hệ quản lý hành nhà nước Cả ý điều sai Quyết định thông tin quản lý nhà nước thành văn / quan hành nhà nước ... tiến hành xử lý 275 Cơ quan nhà nước, Cơ quan nhà nước, Cơ quan nhà nước, Cơ quan nhà nước, tổ tổ chức trị, tổ tổ chức xã hội, tổ tổ chức trị, chức trị, tổ Thông tư 01/2011/TT – BNV hướng dẫn chức ... quản lý nhà Quyết định thông nước ban hành tin quản lý nhà theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình nước thành văn / thức định nhà nước đảm bảo quan hành 357 thi hành hình thức khác nhà nước /...
 • 76
 • 1,809
 • 54

Câu hỏi đáp án Luật hành chính

Câu hỏi và đáp án Luật hành chính
... phương ban hành văn pháp luật hành chính Bởi vì: Tổ chức Chính trị xã hội ban hành pháp luật hành dạng liên tịch Câu 8: Nhận định: “Quy phạm Luật hành quan Nhà nước trung ương ban hành, có hiệu ... lệ, quy phạm pháp luật hành có hiệu lực địa phương mà Câu 9: Nhận định: “Chủ thể Luật hành chủ thể quan hệ Luật hành chính sai Bởi vì: Mặc dù chủ thể Luật hành quy phạm luật hành xác định có ... Quốc hội Chính phủ theo pháp luật hành: Quốc hội thành lập Chính phủ Chính phủ quan chấp hành Quốc hội quy trình thành lập Chính phủ có đạo, phối hợp cách nhịp nhàng Quốc hội Chính phủ Điều Luật...
 • 31
 • 197
 • 1

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học câu hỏi TRẮC NGHIỆM bài tập KINH tế CHÍNH TRỊ mác LÊNIN

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học câu hỏi TRẮC NGHIỆM và bài tập KINH tế CHÍNH TRỊ mác LÊNIN
... môn Kinh tế trị Mác - Lênin Học viện Báo chí & Tuyên truyền, tiến hành nghiên cứu, biên soạn hệ thống hóa Bộ câu hỏi trắc nghiệm tập Kinh tế trị Bộ câu hỏi tập gồm phần nội dung: Phần I: Câu hỏi ... chân thành xin cám ơn! PHẦN I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A CÂU HỎI ĐÚNG – SAI? Các mệnh đề hay sai? I KINH TẾ CHÍNH TRỊ TBCN Kinh tế trị môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu phát sinh, phát triển xã ... Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A Câu hỏi Đúng – Sai I Kinh tế trị TBCN II Kinh tế trị thời kỳ độ lên CNXN Việt Nam B Câu hỏi lựa chọn 12 I Kinh tế trị TBCN...
 • 98
 • 226
 • 0

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM bài tập LUẬT đất ĐAI

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM và bài tập LUẬT đất ĐAI
... sử dụng đất người sử dụng đất quyền quản lý đất đai chủ thể Nhà nước giao đất để quản lý Theo điều 45 LĐĐ trưng dụng đất không dẫn đến hậu chấm dứt quyền sử dụng đất người sử dụng đất Câu 27: ... cho thuê đất UBND cấp Sai Theo điều 37 Luật đất đai UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích xã, phường, thị trấn) thẩm quyền giao đất Câu 25.Chủ ... hồi đất, tính tiền bồi thường người có hành vi vi phạm phạm pháp luật v ề đất đai gây thiệt hại cho nhà nước; giá đất tính giá trị quyền s dụng đất Câu 24.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, ...
 • 13
 • 184
 • 2

trắc nghiệm bài tập thực hành tin học 12

trắc nghiệm và bài tập thực hành tin học 12
... 1D 11C 2D 12D 3C 13D 4C 14D 5A 15D 6C 16A 7C 17D 8C 18B 9D 10C Sưu tầm P 48 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 II BÀI TẬP THỰC HÀNH BÀI 1: Cho ... Sưu tầm P 12 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 BÀI 4: CẤU TRÚC BẢNG Câu 1: Thành phần sở Access là: A Table B Field C Record D Field name ... lọc danh sách học sinh hai tổ lớp 12A1, ta chọn lọc theo mẫu, trường “Tổ” ta gõ vào: Sưu tầm P 22 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 A or B Không...
 • 53
 • 3,147
 • 16

Trắc nghiệm bài tập Luật Kinh tế

Trắc nghiệm và bài tập Luật Kinh tế
... nghiệp theo quy định Luật này; b) Là cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ công ty người thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế quản trị kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ... ký kinh doanh  Kê khai khống vốn đăng ký, không góp đủ hạn số vốn đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không giá trị thực tế  Hoạt động trái pháp luật, lừa đảo; kinh doanh ngành, nghề cấm kinh ... doanh  Kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật  Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông doanh nghiệp thực quyền theo quy định Luật...
 • 8
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi luật hành chính hayngân hàng câu hỏi luật hành chínhcâu hỏi luật hành chính có đáp áncau hoi luat hanh chinhcâu hỏi luật hành chính 2bai tap trac nghiem va cau hoi on tap hoa sinh 1 nghanh y duoccâu hỏi trắc nghiệm và đáp án luật dân sựcâu hỏi trắc nghiệm và đáp án luật kinh tếcâu hỏi và đáp án luật hành chínhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh công chức hành chính 2014 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học công chức hành chínhtổng hợp câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời môn lý luận về nhà nước và pháp luậtcâu hỏi môn hành chính côngcâu hỏi môn hành chính văn phòngcâu hỏi về hành chính văn phòngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học