BÀI BÁO CÁO NHẬP MÔN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐHBK

BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGÀNH KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BÁO CÁO ĐỒ ÁN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
... ISO 9001:2008 NỘI DUNG BÁO CÁO I Giới thiệu đề tài II sở lý thuyết III Ứng dụng ISO 9001:2008 I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI  TCVN ISO 9001 : ... lượng - sở từ vựng  2.ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu  3.ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu  ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá ... NGUYÊN TẮC TIẾP CẬN ISO 9001:2008 3.4 THỦ TỤC CƠ BẢN - Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu - Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ - Thủ tục (quy trình) đánh giá nội - Thủ tục (quy trình) kiểm soát...
 • 23
 • 545
 • 0

báo cáo thưc tập ngành khí chế tạo máy tại công ty cổ phần nghị thắng

báo cáo thưc tập ngành cơ khí chế tạo máy tại công ty cổ phần nghị thắng
... nhm m bo tớnh thm m ca sn phm PhầnIII: Tìm hiểu tính số máy Trong phân xởng khí công ty bao gồm nhiều loại máy nhiều chủng loại Một số máy điển hình số máy I Máy tiện Máy tiện VT ngang A B B A ========================================================== ... cấu sản phẩm Tìm hiểu công dụng đặc tính kỹ thuật máy Phần II Tìm hiểu quy trình công nghệ gia công chi tiết Tìm hiểu phơng pháp chế tạo phôi Tìm hiểu quy trình công nghệ gia công chi tiết Tìm hiểu ... án công nghệ chế tạo máy ] Kết luận : Dạng sản xuất hàng loạt lớn Chọn phơng pháp chế tạo phôi Với chi tiết điều tốc ta chế tạo phôi dập Phôi dập thích hợp với dạng đơn giản, tiến hành dập máy...
 • 50
 • 587
 • 4

BÁO CÁO THIẾT KẾ XƯỞNG KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BÁO CÁO THIẾT KẾ XƯỞNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
... phòng Thiết kế nhà máy khí lĩnh vực chun mơn quan trọng ngành khí, mang tính tổng hợp cao thể mối quan hệ chặt chẽ khâu :thiết kế cấu sản phẩm ,thiết kế cơng nghệ chế tạo ,thiết kế trang thiết bị ,thiết ... KHOA CƠ KHÍ MÁY – BỘ MƠN CHẾ TẠO MÁY NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI MƠN HỌC THIẾT KẾ XƯỞNG Họ tên: KHỔNG NGUYỄN QUỐC ANH MSSV : 09203076 Ngành : Khí Chế Tạo Máy Niên khố : 2009 – 2013 Tên đề tài: Tính tốn, thiết ... BƯỚC THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ: Thiết kế kiểm nghiệm q trình cơng nghệ gia cơng loại chi tiết sản phẩm, định mức thời gian gia cơng cho loại chi tiết Xác định tổng số lượng lao động (tổng số máy, ...
 • 28
 • 526
 • 9

Đồ án môn học khí ché tạo máy

Đồ án môn học cơ khí ché tạo máy
... thiết đồ án công nghệ ctm ngô bình -cơ tin 2-k44 Ngợc lại , phơng pháp tính toán phân tích dựa sở phân tích yếu tố tạo lớp kim loại cần phải cắt gọt để tạo chi tiết hoàn chỉnh Trong đồ án tính ... hoàn thành đồ án công nghệ chế tạo máy em hiểu thêm đợc nhiều vấn đề công nghệ gia công chi tiết nói chung gia công chi đồ án công nghệ ctm ngô bình -cơ tin 2-k44 tiết em nói riêng, em đợc học thêm ... tiết máy, đồng thời với loại máy em dùng công nghệ chế tạo chi tiết em đợc hiểu sâu sắc em xin trân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo môn công nghệ chế tạo máy có bảo tận tình em gặp khó khăn làm đồ...
 • 48
 • 1,126
 • 5

Đồ án môn học khí chế tạo máy

Đồ án môn học cơ khí chế tạo máy
... 30 Cäng bäüi ϕ = z−1 Rn = 18−1 50= 1,26 Tỉì cäng bäüi ϕ = 1,26, v chøi säú vng quay phán bäú theo cáúp säú nhán ta xạc âënh âỉåüc chøi säú vng quay ca mạy cáưn thiãút kãú : n1 ÷ n18 n1 = nmin ... thãø l häüp täúc âäü vä cáúp hay l häüp täúc âäü phán cáúp Dỉûa vo chøi säú vng quay trãn v phảm vi sỉí dủng , åí âáy ta thiãút kãú häüp täúc âäü phán cáúp dng bạnh ràng di trỉåüt SVTH : Lã Mảnh ... lỉåüng dao l cáúp säú nhán Theo u cáưu thç loải häüp chảy dao ny thỉåìng dng våïi mäüt säú ly håüp váúu, ly håüp ma sạt âãø thỉûc hiãûn chùi lỉåüng chảy dao theo cáúp säú nhán Thiãút kãú âäüng hc...
 • 104
 • 530
 • 1

Thuyết minh và tính toán đồ án môn học khí chế tạo máy

Thuyết minh và tính toán đồ án môn học cơ khí chế tạo máy
... Nguyễn Văn Tuân CTM5 - K45 Đồ án CN CTM Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy I Phân tích chức làm việc chi tiết: Dựa vào đặc điểm kết cấu chi tiết ta thấy ... ,tính toán kích thớc định dung sai cho trình chế tạo phôi Chọn phôi toán không dễ dàng Phơng án cuối đợc định sau tính toán giá thành phôi giá thành sản phẩm sau gia công Trong khuôn khổ đồ án ... tham khảo sở công nghệ chế tạo máy tập - NXB KHKT 2003 Bộ môn Công nghệ CTM- Trờng đại học Bách Khoa - HN Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy PGS-TS Trần Văn Địch Hớng dẫn thiết kế đồ án CN CTM-NXB...
 • 38
 • 868
 • 0

Ôn thi tốt nghiệp ngành khí chế tạo máy pot

Ôn thi tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy pot
... gia công - Sơ đồ gá đặt nguyên công thi t kế - Sản lượng - bước gia công, máy, dao, chế độ cắt - Các loại tài liệu tra cứu: sổ tay công nghệ chế tạo máy, sổ tay thi t kế khí * Trình tự thi t ... lối công nghệ CTMBK1- ĐH SPKT VINH - 43 - Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp – Lê Văn Quang 41 Gia công chi tiết điển hình,Nguyên tắc ứng dụng * Gia công chi tiết điển hình Trong ngành khí chế tạo máy, ... dung thi t kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết khí? * Nôi dung thi t kế QTCN chế tạo chi tiết khí bao gồm: + Xác địmk đường lối công nghệ + Chọn phương pháp gia công + Lập tiến trình công...
 • 71
 • 667
 • 2

THỰC tập xí NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KHÍ CHẾ TẠO MÁY

THỰC tập xí NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
... nghề caonhiều kinh nghiệm,được đào tạo Bên cạnhđó nghiệp thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên tham gia lớp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nghiệp mở rộng nhiều lĩnh vực thi công, ... điểm hoạt động sản xuất-kinh doanh nghiệp xây lắp 79 2.1 Chức năng, nhiệm vụ nghiệp xây lắp 79 nghiệp xây lắp 79- Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96l nghiệp kinh doanh độc lập, có tư ... chức hệ thống kế toán nghiệp xây lắp 79 2.3.1 Các sách kế toán chung Các chứng từ ban đầu lập từ phận có liên quan toàn nghiệp nghiệp nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp phát sinh Các chứng...
 • 35
 • 496
 • 0

chương tình giáo dục đại học ngành khí chế tạo máy

chương tình giáo dục đại học ngành cơ khí chế tạo máy
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP HCM  CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ... thuật sở thiết kế máy nâng chuyển máy xây dựng Thiết kế khí CAD/CAM-CNC Tính toán học máy Tổng Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín ngành Công nghệ Chế tạo máy - STT Hướng CƠ KHÍ NĂNG ... luật đại cương PHED110513 Giáo dục thể chất Tổng Mã HP tiên (nếu có) 3 3 (2+1) (2+1) 21 Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín ngành Công nghệ Chế tạo máy 12 Học kỳ 2: STT Mã học phần Tên học...
 • 27
 • 220
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC-NGÀNH KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC-NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
... Hướng dẫn thực chương trình Chương trình thiết kế dựa chương trình khung ngành khí chế tạo máy Chương trình thực theo quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy Bộ Giáo dục đào tạo Các học phần ... Chi tiết máy Công nghệ chế tạo máy Trang bị điện Truyền động thủy lực khí nén công nghiệp Máy cắt kim loại Công nghệ kim loại Công nghệ chế tạo máy Đồ án công nghệ chế tạo máy Kỹ thuật máy nâng ... Quỳnh, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Giáo dục 2002 [2] Tô Văn Nam, Giáo trình Nhập môn tin học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, NXB Giáo dục 2004 - Sách tham khảo [1] Quách Tuấn Ngọc, Giáo trình...
 • 192
 • 165
 • 0

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành khí chế tạo máy

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo máy
... trang thiết bị điều kiện sẵn có nhà máy khí Lớp Công nghệ chế tạo khí K52 14 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ chế tạo khí CHƯƠNG : VẬT LIỆU ,PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 3.1 Chọn dạng sản xuất ... (Quý, Tháng, Năm) • Sản lượng khí hàng năm xác định theo công thức (Sách Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy, trang 12, CT 2) : Lớp Công nghệ chế tạo khí K52 15 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công ... song vuông góc tạo với góc Nhờ truyền động khí Lớp Công nghệ chế tạo khí K52 10 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ chế tạo khí cặp bánh răng, bánh vít, trục vít ăn khớp hay nhờ truyền động...
 • 63
 • 206
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap nganh co khi che tao maybáo cáo thực tập ngành cơ khí chế tạobao cao thuc tap khoa co khi che tao maybáo cáo thực tập nhận thức ngành cơ khí chế tạo máybao cao thuc tap khoa co khi che taocác môn học ngành cơ khí chế tạo máymôn học ngành cơ khí chế tạo máybao cao thuc tap nhanh co khi che taođiểm chuẩn ngành cơ khí chế tạo máyđồ án tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máyngành cơ khí chế tạo máy tiếng anh là gìngành cơ khí chế tạo máy là gìbao cao thuc tap nganh cong nghe che tao mayngành cơ khí chế tạo máytìm hiểu ngành cơ khí chế tạo máyNganh BH tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 201525 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Luyện tập chung Trang 47Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏeBài 15. Phòng bệnh viêm gan Acông vănPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017Don xin cham phuc khao CH 2016