Luận văn một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty may 2 hải dương

Luận văn một số ý kiến nhằm hoàn thiện hình thức trả lương tại công ty sông đà 2

Luận văn một số ý kiến nhằm hoàn thiện hình thức trả lương tại công ty sông đà 2
... trường Đại học Công đoàn thời gian thực tập Công ty Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà em chọn đề tài: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương Công ty Sông Đà 2 làm đề tài ... LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG I/ ... TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ A/ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY SÔNG ĐÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG I) Quá trình hình thành phát triển Công...
 • 68
 • 266
 • 0

Luận văn: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hình thức trả lương tại công ty Sông Đà 2

Luận văn: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hình thức trả lương tại công ty Sông Đà 2
... trường Đại học Công đoàn thời gian thực tập Công ty Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà em chọn đề tài: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương Công ty Sông Đà 2 làm đề tài ... LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG I/ ... TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ A/ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY SÔNG ĐÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG I) Quá trình hình thành phát triển Công...
 • 68
 • 262
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀNLƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÙ YÊN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀNLƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÙ YÊN
... UBND, HĐND Sở Tài Về công tác hạch toán kế toán phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phù Yên áp dụng hình thức nhật ký chung, hình thức coi phù hợp với hình thức kế toán phòng Tài chính -Kế hoạch thuận ... trả lương theo thời gian có trách nhiệm trả đúng, trả đủ toán khoản công nhân viên hưởng 3.2.1- Những ưu điểm kế toán tiền lương khoản trích theo lương phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Phù Yên Phòng ... Thị Thanh Loan cô phòng Tài chính -Kế hoạch tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương "tại phòng với luận văn...
 • 10
 • 310
 • 2

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Cty May 2Hải Dương

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Cty May 2 – Hải Dương
... máy kế toán Công ty May II Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Ngân hàng Kế toán TSCĐ Thủ quỹ Hệ thống tài khoản Kế toán áp dụng Công ty May II- Hải Dơng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ... ánh số tiền trả số phải trả tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác cho CNV III.3 - Phơng pháp hạch toán kế toán * Tính tiền công, tiền lơng khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho CNV .Kế toán ... Số phải nộp 21 Thanh toán với ngời lao động : + Số tiền trả + Số tiền phải trả Để theo dõi khoản trích theo lơng, kế toán sử dụng TK 338 " Các khoản phải trả khác " + TK 33 82 : KPCĐ + TK 3383...
 • 69
 • 299
 • 1

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May 2 - HảI Dương

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May 2 - HảI Dương
... quản dấu Công ty Sơ đồ 5: Sơ đồ máy kế toán Công ty May II Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Ngân hàng Kế toán TSCĐ Thủ quỹ Hệ thống tài khoản Kế toán áp dụng Công ty May II- Hải Dơng ... trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty May II - Hải Dơng I- Quá trình hình thành Công ty May II Công ty May II có trụ sở đặt số Phạm S Mệnh - Thành phố Hải Dơng Công ty có tên ... định : + Số phải nộp + Số nộp + Số phải nộp 21 Thanh toán với ngời lao động : + Số tiền trả + Số tiền phải trả Để theo dõi khoản trích theo lơng, kế toán sử dụng TK 338 " Các khoản phải trả khác...
 • 69
 • 274
 • 0

113 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May 2 - HảI Dương

113 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May 2 - HảI Dương
... quản dấu Công ty Sơ đồ 5: Sơ đồ máy kế toán Công ty May II Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Ngân hàng Kế toán TSCĐ Thủ quỹ Hệ thống tài khoản Kế toán áp dụng Công ty May II- Hải Dơng ... trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty May II - Hải Dơng I- Quá trình hình thành Công ty May II Công ty May II có trụ sở đặt số Phạm S Mệnh - Thành phố Hải Dơng Công ty có tên ... định : + Số phải nộp + Số nộp + Số phải nộp 21 Thanh toán với ngời lao động : + Số tiền trả + Số tiền phải trả Để theo dõi khoản trích theo lơng, kế toán sử dụng TK 338 " Các khoản phải trả khác...
 • 69
 • 211
 • 0

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May II Hải Dương

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May II  Hải Dương
... quản dấu Công ty Sơ đồ 5: Sơ đồ máy kế toán Công ty May II Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Ngân hàng Kế toán TSCĐ Thủ quỹ Hệ thống tài khoản Kế toán áp dụng Công ty May II- Hải Dơng ... trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty May II - Hải Dơng I- Quá trình hình thành Công ty May II Công ty May II có trụ sở đặt số Phạm S Mệnh - Thành phố Hải Dơng Công ty có tên ... ánh số tiền trả số phải trả tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác cho CNV III.3 - Phơng pháp hạch toán kế toán * Tính tiền công, tiền lơng khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho CNV .Kế toán...
 • 69
 • 195
 • 0

một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty dịch vụ nuôI trồng thuỷ sản TW

một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty dịch vụ nuôI trồng thuỷ sản TW
... bày cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Việc hạch toán kế toán phải đầy đủ kịp thời xác biện pháp ... viết em đạt chất lượng cao Em xin chân thành cảm ơn cô cán nhân viên phòng kế toán Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ư5ơng tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài Hà Nội ngày 22 tháng năm ... khách hàng ký kết hợp đồng có giá trị lớn với công ty công ty áp dụng giảm giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm Việc quy định tỷ lệ phần trăm việc xác định giá trị hợp đồng lớn cần phải hợp lý rõ ràng...
 • 3
 • 175
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TW

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TW
... khách hàng ký kết hợp đồng có giá trị lớn với công ty công ty áp dụng giảm giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm Việc quy định tỷ lệ phần trăm việc xác định giá trị hợp đồng lớn cần phải hợp lý rõ ràng ... cần phải hợp lý rõ ràng Ngoài với khách hàng thường xuyên công ty nên áp dụng hình thức ưu đãi cho họ tỷ lệ thưởng Hay với khách hàng toán nhanh , sòng phẳng cần phải có biện pháp khuyến khích...
 • 2
 • 151
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT
... cho công nhân hăng say với công việc II.2 Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Phát huy vai trò tích cực công cụ hạch toán tiền lương nói chung, nhằm phát huy sức mạnh đòn bẩy tiền lương ... đòi hỏi cần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương cho phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường Thứ : Với khoản tiền lương công nhân nghỉ phép công ty thường không trích trước mà hạch toán thẳng ... cô khoa kế toán toàn bạn đọc lưu tâm chuyên đề hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn thầy giáo : Trần Long cán phòng tài kế toán Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát tận tình giúp đỡ hoàn thành...
 • 11
 • 1,097
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CHÂU Á

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CHÂU Á
... THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY Công tác kế toán nói chung kế toán tiền lương nói riêng muốn hoàn thiện tốt cần nắm vững chức nhiệm vụ công tác kế toán Hơn kế toán phải xuất phát từ đặc ... công tác hạch toán cần phải hoàn thiện sổ sách kế toán để kết hợp hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết Sổ sách kế toán phương tiện để thực thi nghiệp vụ kế toán , kế toán vận dụng phương pháp ... cho công tác hạch toán , đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho thao tác nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TBĐ CHÂU Á...
 • 10
 • 145
 • 0

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May II Hải Dương

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May II Hải Dương
... phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng Phát huy vai trò tích cực công cụ hạch toán kinh tế nói chung, nh nhằm phát huy sức mạnh đòn bẩy tiền lơng Vấn đề đòi hỏi cần hoàn thiện công tác kế toán ... động tiền lơng, BHXH Công ty + Tính toán xác, hạch toán chế độ sách, khoản tiền lơng, phụ cấp, trợ cấp phải trả cho CNV, khoản BHXH, BHYT KPCĐ phải nộp cho quan chuyên môn quản lý + Tính toán ... việc quản lý tiết kiệm đợc chi phí, góp phần hạ giá thành đem lại lợi ích cao cho Công ty Song công tác quản lý kinh tế nói chung nh công tác quản lý lao động tiền lơng tổ chức kế toán tiền lơng...
 • 8
 • 185
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXDV

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXDV
... VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXDV- XNK TỪ LIÊM Về công tác kế toán nói chung công ty - Công tác kế toán công ty cổ phần SXDV – XNK Từ Liêm tổ chức cách hợp lý khoa học Công ... chung công tác tiền lương Công ty cổ phần SXDV – XNK Từ Liêm Chúng ta nghiên cứu chuyên đề Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần SXDV – XNK Từ Liêm ” II KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ ... độ kế toán chi phí tiền lương khoản trích theo lương cho công nhân sản xuất trực tiếp, chi phí tiền lương khoản trích theo lương cán công nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất chung, tiền lương...
 • 8
 • 113
 • 0

Luận văn - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp trả lương của Công ty máy tính CMS ppsx

Luận văn - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp trả lương của Công ty máy tính CMS ppsx
... I: Khái quát Công ty máy tính CMS Chương II: Thực trạng công tác trả lương Công ty máy tính CMS Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp trả lương Công ty máy tính CMS Chuyªn ... Kế toán Công ty Máy tính CMS để chuyên đề em hoàn thiện Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH CMS 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty máy tính CMS Công ty TNHH ... nghiÖp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH CMS 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp trả lương Công ty 2.1.1 Đặc điểm lao động Công ty Các thành viên ban giám đốc,...
 • 58
 • 156
 • 1

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các DNSX

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các DNSX
... chế độ kế toán Tồn Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL doanh nghiệp SX Củng cố quản lý NVL số lượng doanh nghiệp Về xác định giá trị thực tế NVL nhập kho Lựa chọn phương pháp tính giá NVL ... thức NKCT - Nhật ký chứng từ số 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 10 - Sổ Cái TK 152, 153 - Bảng kê số 3, 4, 5, 6, bảng phân bổ số PHẦN - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN ... hàng tồn kho lý chủ quan (doanh nghiệp không muốn tăng thêm chi phí) khách quan (không chấp nhận chi phí hợp lý toán thuế) II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP...
 • 34
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynel đầm hàmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nvl trong các dnsxmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương tại ctcp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệpmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nước uống tinh khiết sài gòn sapuwaphần iii một số ý kiến nhằm hoàn thiện hình thức tiền lương tiền thưởng tại công ty quang minh decmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần gas petrolimexmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại quốc tế minh quânmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại accagroupmột số ý kiến nhằm hoàn thiện kiểm toán doanh thu tại accagroupthực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ linh trangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công ở xí nghiệp may vạn xuânmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn xây dựng và ptntmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty vthk số 14một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hoáluan van mot so giai phap nham hoan thien cong tac quan tri ban hang tai công ty bia hanoiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây