Luận văn một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty điện cơ thống nhất hà nội

Luận văn:Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính potx

Luận văn:Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính potx
... ngày -BTC: - C H Gi - - kho H U TE báo cáo tài - - S 13 MSSV: 1094031087 GVHD: Th.S minh báo cáo tài TK 632 Hoàn 159- TK 632 giá H U TE phòng C H VSA-540) - 1.1.1.5 Quy trình phân tích S em 14 ... 1094031087 GVHD: Th.S áo cáo Soát xét báo cáo tài chính; C H ng tác H U TE khác; tài chính; S 44 MSSV: 1094031087 GVHD: Th.S nâng cao uy tín C H chuyên khóa thu c toán H U TE hàng hóa 2.1 2.1.4.2.4 ... U TE C H hóa, Theo (VAS)-02 (IAS)-02, báo cáo tài chính, D kho - S 11 MSSV: 1094031087 GVHD: Th.S , ki vai trò trung gian hóa nên HTK có chu trình mua hàng - H U TE C H - 1.1.1.4 hóa Theo S...
 • 87
 • 163
 • 2

Luận văn một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 34

Luận văn một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 34
... Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ Công ty xây dựng số 34 Chơng I: Cơ sở lý luận công tác kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ doanh nghiệp ... máy kế toán Công ty xây dựng số 34 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lư ơng Kế toán NVL Kế toán công nợ 31 Kế toán quỹ II Thực trạng công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ Công ty ... thực tập Công ty xây dựng số 34 sở lý luận đợc học kết hợp với thực tế em xin đa số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ Công ty xây dựng số 34 I Sự...
 • 55
 • 125
 • 0

Tài liệu Luận văn " Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc" pptx

Tài liệu Luận văn
... HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CUẢ CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN HỒNG PHÚC .29 Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lương 29 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho Công ... nhiệt tình cô công ty, em hoàn thành luận văn với đề tài : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương Công ty thiết bị điện Hồng Phúc” Luận văn thực sở lý luận từ số liệu thực tế phản ... doanh công ty Kết cấu luận văn gồm chương: Chương I - Phân tích thực trạng hình thức trả lương Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Chương II – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương Công...
 • 35
 • 424
 • 0

LUẬN VĂN: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc ppt

LUẬN VĂN: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc ppt
... ý kiến sau để bước hoàn thiên hình thức trả lương theo sản phẩm Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Công ty ... mình, Công ty thiết bị điện Hồng Phúc chọn hình thức trả lương lao động theo thời gian theo sản phẩm 3 .Các hình thức trả lương Công ty thiết bị điện Hồng Phúc : Quy chế trả lương công ty - Đối ... số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương Công ty Chương i Phân tích Thực trạng hình thức trả lương Công ty thiết bị điện Hồng Phúc I vấn đề Tiền lương doanh nghiệp Khái niệm tiền lương...
 • 32
 • 150
 • 0

LUẬN VĂN: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ pptx

LUẬN VĂN: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ pptx
... Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ Chương I sở lý luận việc xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ I Một số khái niệm chiến lược kinh doanh Định nghĩa chiến lược kinh doanh ... Du lịch dịch vụ Tây Hồ Chương II : Thực trạng xây dựng thực thi chiến lược kinh doanh Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ năm qua Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ... THực trạng xây dựng thực thi chiến lược kinh doanh Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ I Khái quát Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ Lịch sử hình thành phát triển Công ty Vào năm đầu thập kỷ 90, Liên Xô...
 • 84
 • 229
 • 0

Luận văn " Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc" doc

Luận văn
... ý kiến sau để bước hoàn thiên hình thức trả lương theo sản phẩm Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Công ty ... THỨC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CUẢ CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN HỒNG PHÚC 31 Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lương 31 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho Công ... doanh công ty Kết cấu luận văn gồm chương: Chương I - Phân tích thực trạng hình thức trả lương Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Chương II – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương Công...
 • 38
 • 105
 • 0

Luận văn Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả thi hành Luật cạnh tranh

Luận văn Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thi hành Luật cạnh tranh
... Một số kiến nghị nhằm hoàn thi n thể chế nâng cao hiệu thi hành Luật cạnh tranh CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT CẠNH TRANH I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRÊN THẾ GIỚI Khái niệm cạnh tranh ... muốn đưa số đề xuất nhằm hoàn thi n thể chế pháp Luật cạnh tranh nâng cao hiệu thi hành Luật cạnh tranh thực tế Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài “Thực tiễn áp dụng Luật cạnh tranh Viêt ... cứu du nhập pháp luật cạnh tranh vào Việt Nam thông qua quy định hành Luật cạnh tranh thực tế thi hành Luật cạnh tranh bốn góc độ: quan quản lý cạnh tranh, quan thi hành pháp luật, cộng đồng doanh...
 • 94
 • 128
 • 0

Luận văn Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán công ty TNHH Vũ Dương

Luận văn Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán công ty TNHH Vũ Dương
... tế tài Cụng ty theo pháp luật Qua đòi hỏi công nhân viên phòng kế toán phải thực trách nhiệm nghĩa vụ Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán VTTB Kế toán tiền lương Kế toán toán Kế toán TM TGN ... để đạt hiệu cao xuất cho số sợi việc lập kế hoạch dựa công suất suất máy dây chuyền 3.1.1 Cơ cấu quản lý máy kế toán Cụng ty TNHH Dương Bộ máy kế toán Cụng ty TNHH Dương gồm người tổ chức ... Quy trình hạch toán Cụng ty TNHH V ũ Dương 4.1 Về hệ thống sổ kế toán Cụng ty TNHH Dương doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nước ban hành việc ghi sổ kết toán thực...
 • 123
 • 245
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH HIỆN NAY

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH HIỆN NAY
... người lao động 2.1.3 Phương pháp hạch toán tiền lương 2.1.3.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương Trong doanh nghiệp, hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công việc phức tạp hạch toán chi ... TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH HIỆN NAY 2.1 Hạch toán tiền lương 2.1.1 Chứng từ kế toán Quản lý tiền lương nội dung quan trọng công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp, ... TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm đặc điểm tiền lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương: biểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động...
 • 15
 • 542
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán tăng cường khả năng thanh toán tại Xí nghiệp khảo sát xây dựng Điện I.

 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán và tăng cường khả năng thanh toán tại Xí nghiệp khảo sát xây dựng Điện I.
... toán nghiệp khảo sát xây dựng Điện I Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nghiệp vụ toán tăng cờng khả toán nghiệp khảo sát xây dựng Điện I chơng Lý luận chung tổ chức ... hình, khả toán nghiệp khảo sát xây dựng điện I 27 I-Đặc điểm tổ chức kinh doanh nghiệp khảo sát xây dựng Điện I: Quá trình hình thành phát triển nghiệp KSXD điện I: nghiệp Khảo Sát Xây ... tài kế toán nghiệp, để thực đợc chức nhiệm vụ kế toán, máy kế toán nghiệp đợc tổ chức theo hình thức tập trung theo sơ đồ sau: kế toán trởng phó phòng 30 kế toán kế toán ngân toán Kế toán...
 • 69
 • 247
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG
... hợp với kiến thức học, em xin đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thành nghiệp vụ kế toán nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh NHCT Chương Dương : Đa dạng hoá nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ: Đa ... doanh ngoại tệ chi nhánh: Hoạt động ngoại tệ hoạt động tinh vi, phức tạp phải chịu nhiều ảnh hưởng biến số kinh tế, trị, văn hoá Nó hoạt động thiếu nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng Việc nâng cao hiệu ... mà chi nhánh NHCT Chương Dương nên quan tâm chi n lược tăng trưởng phát triển III/ Một số kiến nghị với quan cấp trên: Sau phân tích thực trạng kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHCT khu vực Chương...
 • 15
 • 258
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNGTÁC HẠCHTOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐÔ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNGTÁC HẠCHTOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐÔ
... phòng kế toán xí nghiệp để viết em đợc hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn thày giáo hớng dẫn toàn thể phòng ban kế toán công ty TNHH Hoa Đô giúp em hiểu biết nâng cao kiến thức vai trò ngời cán kế ... nhiệm cho kế toán viên 2 Kết luận Để theo kịp phát triển lên đất nớc, tế bào ngành may mặc Công ty TNHH Hoa Đô không ngừng tự đổi vợt qua khó khăn trở ngại để hoàn thiện, để đảm bảo tốt đời sống cho ... mặt tích cực mà công ty đạt đợc, cần đợc tiếp tục hoàn thiện phát huy ngày tốt Tuy đạt đợc thành tích kể Song để công tác kế toán xí nghiệp làm tốt cá nhân xin tham gia số ý kiến nhỏ sau đây:...
 • 6
 • 228
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG.
... hợp với kiến thức học, em xin đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thành nghiệp vụ kế toán nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh NHCT Chơng Dơng : Đa dạng hoá nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ: Đa ... ngoại tệ chi nhánh: Hoạt động ngoại tệ hoạt động tinh vi, phức tạp phải chịu nhiều ảnh hởng biến số kinh tế, trị, văn hoá Nó hoạt động thiếu đợc nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng Việc nâng cao hiệu ... kinh doanh ngoại tệ - Phân tích thực trạng hoạt động nghiệp vụ NHTM Việt nam, NHCT khu vực Chơng Dơng Qua đó, đánh gia kết hoạt động chi nhánh hạn chế tồn nguyên nhân - Đa kiến nghị với NHCT...
 • 16
 • 258
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I
... TK 331 II- Một số gi i pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ toán nghiệp khảo sát xây dựng i n I : Về công tác nhân sự: Đ i v i đ i ngũ cán kinh doanh muốn nghiệp ngày ... kinh doanh, đem l i l i nhuận cho thân doanh nghiệp l i ích to lớn cho kinh tế quốc dân Trong th i gian thực tập nghiệp khảo sát xây dựng i n I, em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp v i giúp ... động toán đ i tượng kỳ Để tiện cho việc theo d i tổng hợp chi tiết tình hình toán v i đ i tượng kế toán nên có chút thay đ i biểu mẫu Ngo i nghiệp nên lập bảng phân tích t i khoản, tạo i u kiện...
 • 8
 • 230
 • 0

MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CễNG TY THƯƠNG MẠi XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CễNG TY THƯƠNG MẠi XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG
... đõy số nhận xột kiến nghị em cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng Em hy vọng kiến nghị đú giỳp ớch cho cụng ty việc cải tiến cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng KẾT LUẬN Kế ... toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng cụng ty Thương mại xõy dựng Bạch Đằng trỡnh bày trờn, cú thể thấy thực tiễn đũi hỏi cụng ty hoàn thiện hơ cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng Sau ... hàng hoỏ (vỡ cụng ty thành phẩm, hàng hoỏ cú giỏ trị nhỏ nờn cú thể phõn bổ theo nhúm hàng) 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng cụng ty Thương...
 • 15
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại cnxn xây lắp số 2 công ty cp tư vấn và đtxd thái nguyênluan van mot so giai phap nham hoan thien cong tac quan tri ban hang tai công ty bia hanoimột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh sản xuất và thương mại oncmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 492một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmthực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp và vật tư xây dựng 8một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tịa xí nghiệp chăn nuôi và thức ăn gia súc an khánh1 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tscđ tại công ty hoá chất mỏmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại điện lực ba đình hà nộiphần iii một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tácmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty viễn thông hà nộimột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công tymột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty tnhh đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại t c imột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh bảo lâmmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần công đoàn bidvĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây