Luận văn kế toán tổng hợp tại công ty may 1 dệt nam định

Kế toán tổng hợp tại Công ty May 1 - Dệt Nam Định

Kế toán tổng hợp tại Công ty May 1 - Dệt Nam Định
... 1. 833.047 67.500 13 .500 81. 000 1. 672.3 01 1.773.923 10 3.846 2.382.7 81 1.927.007 12 0.462 93.960 2.233.7 41 51. 923 15 .660 2 .14 0.237 13 5. 519 78.300 1. 753.3 01 67.500 13 .500 81. 000 1. 698.923 13 0. 017 .900 2.033.500 ... 25 2 .18 1. 818 2.2 24 2.094.545 2.9 25 25 2 .18 1. 818 2.2 26 2.269.0 91 2.9 23 1. 806.545 2.5 21 1.649.455 2.5 22 1. 728.000 Lng phộp 12 0.000.000 Tin C 12 0.4 61 60.2 31 60.2 31 C Tin Ph cp TN 2 .18 1. 818 2.5 ... 550 11 .574.9 21. 272 Vn lu ng bq nm 17 .792. 311 .768 12 .997.090. 313 Giỏ tr TSC bq/nm 16 .782.753.773 278.074.786 Li nhun sau thu 1. 712 .350 13 .11 3. 813 .063 Tng doanh thu 1. 604.709 12 .4 71. 045.425 13 .262.467.493...
 • 89
 • 352
 • 1

Luận văn - Kế toán tổng hợp tại công ty may pptx

Luận văn - Kế toán tổng hợp tại công ty may pptx
... năng: Văn phòng Công ty Phòng kế hoạch đầu tư XNK Phòng tài kế toán Phòng kỹ thuật công nghệ điện Phòng QLCL Phòng vật tư tiêu thụ Xí nghiệp may: XN may 1A XN may 1B XN may XN may XN may XN may ... KHẢO SÁT TỔNG HỢP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU I Quá trình hình thành phát triển Công ty .4 1- Quá trình hình thành phát triển Công ty 2- Tình hình phát triển công ty năm ... vượt 20,5% so với kế hoạch Tổng công ty giao - Nộp ngân sách đạt 291 triệu đồng , tăng 50,5% so với thực năm2001, đạt 100% kế hoạch Tổng công ty giao - Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 802.000đ/người/tháng...
 • 72
 • 80
 • 0

kế toán tổng hợp tại Công ty May mặc Tùng Lộc

kế toán tổng hợp tại Công ty May mặc Tùng Lộc
... Điều kiện áp dụng:cho công ty vừa nhỏ Chơng :vận dụng phơng pháp 14 kế toán vào công tác kế toán doanh nhiệp Giả sử tình hình hoạt động công ty: May mặc Tùng Lộc Công ty hạch toán hàng tồn kho theo ... cuối kỳ tất tài khoản kế toán tổng hợp sử dụng kỳ hạch toán 12 5.1.4 Phơng pháp tổng hợp cân đối kế toán Là phơng pháp kế toán đợc sử dụng để tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo mối quan hệ cân ... sinh vào tài khoản kế toán Kiểm tra xác tài khoản kế toán tổng hợp: Để kiểm tra tính xác việc ghi chép tài khoản kế toán tổng hợp vào cuối tháng kế toán phải lập bảng đối chiếu số phát sinh hay đợc...
 • 76
 • 1,272
 • 4

Kế toán Tổng hợp tại Công ty may Xuất khẩu Thanh Trì

Kế toán Tổng hợp tại Công ty may Xuất khẩu Thanh Trì
... nghiệp may xuất Thanh Trì em gồm có phần chính: Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì Phần II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp xí nghiệp may xuất Thanh Trì Phần ... Chu Thị Hiền -2- Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì I- Tổ chức máy kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì Bộ máy kế toán phận quan trọng cấu thành nên hệ thống ... Hiền -4- Sổ kế toán Xí nghiệp may xuất Thanh Trì áp dụng chế độ kế toán máy Các loại sổ kế toán bao gồm sổ tổng hợp sổ chi tiết đợc tổ chức theo hình thức sổ nhật ký chung Hàng ngày, kế toán nhập...
 • 70
 • 212
 • 3

kế toán tổng hợp tại Công ty May mặc Tùng Lộc (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)

kế toán tổng hợp tại Công ty May mặc Tùng Lộc (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)
... chủa phơng pháp : Tài khoản kế toán Cách ghi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán 10 - Tài khoản kế toán: hình thức thể phơng pháp tài khoản kế toán tờ sổ kế toán đợc sử dụng ... liên quan đến ba tài khoản kế toán tổng hợp trở lên Cách kiểm tra xác việc ghi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán Kiểm tra xác tài khoản kế toán tổng hợp: Để kiểm tra ... số d cuối kỳ tất tài khoản kế toán tổng hợp sử dụng kỳ hạch toán 12 5.1.4 Phơng pháp tổng hợp cân đối kế toán Là phơng pháp kế toán đợc sử dụng để tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo mối quan...
 • 76
 • 2,078
 • 5

110 Kế toán Tổng hợp tại Công ty may Xuất khẩu Thanh Trì

110 Kế toán Tổng hợp tại Công ty may Xuất khẩu Thanh Trì
... nghiệp may xuất Thanh Trì em gồm có phần chính: Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì Phần II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp xí nghiệp may xuất Thanh Trì Phần ... Chu Thị Hiền -2- Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì I- Tổ chức máy kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì Bộ máy kế toán phận quan trọng cấu thành nên hệ thống ... Hiền -4- Sổ kế toán Xí nghiệp may xuất Thanh Trì áp dụng chế độ kế toán máy Các loại sổ kế toán bao gồm sổ tổng hợp sổ chi tiết đợc tổ chức theo hình thức sổ nhật ký chung Hàng ngày, kế toán nhập...
 • 70
 • 166
 • 0

121 Kế toán tổng Hợp tại Công ty may xuất khẩu Thanh Trì

121 Kế toán tổng Hợp tại Công ty may xuất khẩu Thanh Trì
... nghiệp may xuất Thanh Trì em gồm có phần chính: Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì Phần II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp xí nghiệp may xuất Thanh Trì Phần ... Chu Thị Hiền -2- Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì I- Tổ chức máy kế toán xí nghiệp may xuất Thanh Trì Bộ máy kế toán phận quan trọng cấu thành nên hệ thống ... Hiền -4- Sổ kế toán Xí nghiệp may xuất Thanh Trì áp dụng chế độ kế toán máy Các loại sổ kế toán bao gồm sổ tổng hợp sổ chi tiết đợc tổ chức theo hình thức sổ nhật ký chung Hàng ngày, kế toán nhập...
 • 69
 • 80
 • 0

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty may đức giang

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty may đức giang
... v May c Giang thnh Cụng ty May c Giang, tr s chớnh ca Cụng ty úng ti S 59 ph c Giang- qun Long Biờn H Ni - Nm 1997 Cụng ty May c Giang vt qua nhiu khú khn hon thnh thng li k hoch Tng Cụng ty ... ln trờn th trng nh cụng ty May 10, cụng ty may Thng Long, cụng ty may Vit Tin, cụng ty may Chin Thng Ngoi cụng ty cũn phi cnh tranh vi hng trm doanh nghip khỏc l cỏc cụng ty Trỏch nhim hu hn, cỏc ... Cụng ty Liờn doanh may mc ti cỏc tnh Bc Ninh (May Vit Thnh) ; thnh ph Thỏi Nguyờn (May Vit Thỏi) ; thnh ph Thanh Hoỏ (may Vit Thanh) - Thỏng 3/1998 Tng Cụng ty Dt -May Vit Nam cho phộp Cụng ty May...
 • 54
 • 305
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp:
... giáo cô kế toán Công ty dệt len Mùa Đông Em chọn đề tài : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp Công ty dệt len Mùa Đông" Báo cáo gồm phần : Phần I : Giới thiệu chung dệt len Mùa Đông ... toàn công tác kế toán, công tác thống kê phạm vi Công ty Trường CĐ KT- KT CN I Báo cáo kế toán SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Kế toán trưởng KẾ TOÁN TỔNG HỢP KT công cụ, dụng cụ Kế toán ... liệu xác, kịp thời nhạy bén yêu cầu quản lý Công ty Trường CĐ KT- KT CN I Báo cáo kế toán PHẦNII : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT LEN MÙA ĐÔNG Tháng /2005 công ty dệt len...
 • 165
 • 274
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki ppt
... hp ti Cụng ty liờn doanh TNHH Hi H Kotobuki Bỏo cỏo gm phn: Phn I: Tng quan chung v Cụng ty liờn doanh TNHH Hi H - Kotobuki Phn II: Thc trng hch toỏn ti Cụng ty liờn doanh TNHH Hi H - Kotobuki ... toỏn tai Cụng ty liờn doanh TNHH Hi H - Kotobuki PHN I: TNG QUAN CHUNG V CễNG TY LIấN DOANH HI H KOTOBUKI 1.1 Qu trnh hnh thnh v pht trin ca cng ty Cụng ty liờn doanh TNHH Hi H Kotobuki c thnh ... kinh doanh thun li ú thc y cụng ty liờn doanh vi Tp on mnh ca nc ngoi l Tp on Kotobuki tng cng nng lc sn xut v doanh thu C cu vn gúp ca cụng ty nh sau: Bng 1: C cu gúp ca cụng ty liờn doanh TNHH...
 • 151
 • 399
 • 0

LUẬN VĂN: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà Kotobuki pptx

LUẬN VĂN: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà Kotobuki pptx
... tổng hợp Công ty liên doanh TNHH Hải - Kotobuki Báo cáo gồm phần: Phần I: Tổng quan chung Công ty liên doanh TNHH Hải - Kotobuki Phần II: thực trạng hạch toán Công ty liên doanh TNHH Hải ... Hải - Kotobuki Phần III: Một số nhận xét, giả pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tai Công ty liên doanh TNHH Hải - Kotobuki PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH HẢI HÀ – KOTOBUKI ... phù hợp với hợp đồng số lượng, chất lượng quy cách Công ty liên doanh TNHH Hải - Kotobuki hạch toán tiêu thụ trường hợp hàng tồn kho theo phương pháp KKTX theo phương thức chuyển hàng theo hợp...
 • 220
 • 250
 • 2

luận văn kế toán Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH NAM ĐÔ

luận văn kế toán Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH NAM ĐÔ
... CễNG TY TNHH NAM ễ S LC QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY TNHH NAM ễ Cụng ty TNHH NAM ễ c thnh lp vo ngy 17 thỏng 11 nm 2003 theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0102010532 vi tờn cụng ty ... 0102010532 vi tờn cụng ty l: Cụng ty TNHH NAM ễ Tờn giao dch ca cụng ty l: NAM ễ Company Limited; tờn vit tt l Nam Do Co.,Ltd n ngy 17 thỏng 07 nm2006 Cụng ty TNHH NAM ễ ó tri qua ln thay i ng ký ... th v xỏc nh kt qu kinh doanh: Cụng ty TNHH Nam ụ cú nh cung cp n nh v cú uy tớn nh cụng ty TNHH sn phm tiờu dựng Toshiba Vit Nam, cụng ty TNHH Panasonic Vit Nam H thng phõn phi rng khp t tnh H...
 • 170
 • 145
 • 0

Kế toán tổng hợp tại Công ty văn phòng phẩm Cửu Long

Kế toán tổng hợp tại Công ty văn phòng phẩm Cửu Long
... xởng điện TP Tài kế toán Tổ trởng tổ VPP V Tổ chức máy kế toán công ty văn phòng phẩm Cửu Long Phòng kế toán gồm ngời + Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp, đạo tất phận kế toán mặt tổ chức sử ... chứng từ hợp lệ, theo dõi quản lý vật t hàng hoá, tránh tơng thất thoát,giảm chất lợng sản phẩm, hàng hoá Sơ đồ máy kế toán công ty cổ phần văn phòng phẩm cửu Long Kế toán trởng Kế toán NVL, ... lơng Kế toán tập hợp chi phí giá thành công nợ Kế toán bán hàng Thủ kho Kế toán tổng hợp Thủ quĩ Công ty áp dụng hình thứcnhật ký chung để hạch toánbao gồm: Chứng từ gốc, bảng kê, sổ kế toán...
 • 305
 • 422
 • 2

công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long

công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long
... Ghi cuối tháng (quý) : Đối chiếu kiểm tra Bảng tổng hợp chi tiết Phần II Tìm hiểu công tác kế toán tổng hợp công ty cổ phần xây dựng vận tải thăng long I.Số d đầu kỳ : SHT 111 112 131 132 134 138 ... bê tông 26 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Phiếu thu Ngày 30/4/2009 Nợ TK: 111 Có TK: 211 Họ tên ngời nộp: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: Phòng kế toán nhợng bán cho Công ty xây dựng số máy ... 538.189.498 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) II- Tình hình giảm TSCĐ Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Trong năm 2009 Công ty có nhợng bán số máy móc tổng trị giá: 569.127.746đồng,...
 • 153
 • 474
 • 2

Hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty CP tư vấn xây dựng Nam Thành Đô

Hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty CP tư vấn xây dựng Nam Thành Đô
... chung công ty Phần Nghiệp vụ chuyên môn công ty CP vấn xây dựng Nam Thành Đô Kế toán lao động tiền lương Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ Kế toán tài sản cố định đầu dài hạn Tập hợp chi ... Thành Đô gồm người:hầu hết có trình độ đại học có trách nhiệm với công việc Sơ đồ 2: tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần đầu xây dựng Nam Thành Đô Kế toán trưởng Kế toán toán vói ngân hàng Kế toán ... Email: namthanh do@ hn.vnn.vn Công ty vấn Xây Dựng Nam Thành Đô thành lập theo định số 4832/GP TLDN ngày 06/12/1999 uỷ ban nhân dân thành phố hà nội Và chuyển đổi thành công ty cổ phần vấn xây...
 • 93
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty tư vấn xây dựng nam thành đôtìm hiểu thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dệt len mùa đôngbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty thực phẩmbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty xây dựngbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nhà hải phòngke toan tong hop tai cong ty du lichbáo cáo kế toán tổng hơp tai công ty etc41 thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dược phẩm trung ương 1báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty co phanbáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty co phan xây dựngbáo cáo kiến tập kế toán tổng hợp tại công ty tnhh cơ khí đông hảibáo cáo kế toán tổng hợp tại công ty liờn doanh tnhh hải hà kotobukithực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty tnhh nam đôcông tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty tnhh thương mại và dịch vụluận văn kế toán nguyên vật liệu công ty maytrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngđồ án nền móng 1Xây dựng phần mềm quản lý siêu thịphép quay và các ứng dụng của phép quay trong hình học phẳngsố học và logic học đồng dưQuy chuẩn nước mặt nước thảiKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngtiêu chuẩn xây dựng frameworkGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩuTìm hiểu cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự ántính và thiết kế đồ gáđịnh lý số dư trung hoacác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgCác hình thức tín dụng và lãi suất tín dụng liên hệ đến việt nam trong thời gian quacông trình nhà khung bê tông cốt thép toàn khốiChất chống oxi hóa trong thực phẩmkỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựngXây dựng website bán hàng tại công ty quốc hậuCho ví dụ thực tế về doanh nghiệp đã thành công và thất bại về chiến lược giá phân tích nguyên nhân về sự thành công và thất bại đó