5 bao cao bổ sung Kiểm định chất lượng

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông [H3-3-02-02] c) Trường có phòng học môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học ... bình trở lên trường trung học sở, 90% trường trung học phổ thông trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 90% loại trung bình trở lên trường trung học sở, 95% trường trung học phổ thông trường chuyên ... vùng xa hải đảo: Đạt 2% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 15% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 3% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 20% trường chuyên Mô tả trạng:...
 • 71
 • 71
 • 0

Bộ đề kiểm định chất lượng toán

Bộ đề kiểm định chất lượng toán
... dục đào tạo Đề thẩm định chất lợng THCS Nam Đàn Tháng năm 200 Môn: Toán Lớp Thời gian làm bài: 45 phút -*** - A Phần trắc nghiệm: (4đ) Bài 1: Hãy chọn câu trả lời đúng: x xác định khi: a) ... A b, Biết E3 = 50 Tính góc đỉnh D B E phòng giáo dục đào tạo Đề thẩm định chất lợng THCS Nam Đàn -*** - Tháng năm 200 Môn: Toán Lớp Thời gian làm bài: 45 phút A Phần trắc nghiệm: (4đ) Bài ... Đề thẩm định chất lợng THCS Tháng năm 200 Môn: Toán Lớp Thời gian làm bài: 45 phút phòng giáo dục đào tạo Nam Đàn -***...
 • 4
 • 507
 • 3

Tài liệu Báo cáo thực hành "Xác định chất lượng nước ở các thủy vực khác nhau" ppt

Tài liệu Báo cáo thực hành
... bẩn hồ nước phát triển lâu ngày tảo, xác tảo chết, xác lắng xuống chưa thay nước Các số liệu xác định phù hợp với thông số nguồn nước Thực so sánh với số liệu nhóm khác tiến hành nguồn nước khác ... Hàm lượng O2 hoà tan nước tính theo công thức: mgO2/l = V N 8.1000 3.43 x 0.01x8 x1000 = = 11.154 Vo 24.6 2, Xác định hàm lượng CO2 nước: Tiến hành xác định hàm lượng CO2 mẫu nước thu có ... độ oxi hoá nước qui hàm lượng O2 tiêu tốn cho trình oxi hoá hợp chất hữu 5.6mg/l, cho thấy hàm lượng chất hữu hồ tương đối cao Khoảng 50.2% lượng oxi tiêu thụ cho trình phân huỷ hợp chất hữu Sự...
 • 3
 • 762
 • 0

báo cáo thực hành kiểm tra chất lượng bao bì thực phẩm

báo cáo thực hành kiểm tra chất lượng bao bì thực phẩm
... Vi Page TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM 2.2 tiêu kiểm tra - vật liệu làm nhãn: nhãn in gián tiếp sản phẩm vật liệu bao nilon mỏng lên bao sản phẩm nhập ngoại nên có thêm nhãn ... NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM Nhóm 3: Mai Thị Yến, Trần Thị Kim Thoa, Trần Thị Thúy Vi Page 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM BÀI 6: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÙNG CARTON TÌM HIỂU CHUNG VỀ BAO BÌ ... NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM MỤC LỤC Contents Nhóm 3: Mai Thị Yến, Trần Thị Kim Thoa, Trần Thị Thúy Vi Page TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM I) BÀI 5: KIỂM TRA NHÃN SẢN PHẨM THỰC PHẨM TÌM...
 • 19
 • 1,369
 • 2

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học
... Tìm sở lý luận công tác quản lý, đề giải pháp giúp trường tiểu học huyện thực tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường ... thiết mà giải pháp để giúp trường thực tốt việc tự đánh giá KĐCLGD Đó lí mà nhóm tác giả chọn đề tài Giải pháp đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học năm học 2014-2015” ... khai công tác thu thập thông tin chất lượng dạy - học nhà trường Trên sở cần có biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục Vì vậy, tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nhà trường...
 • 23
 • 693
 • 4

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học huyện dương minh châu

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học huyện dương minh châu
... Tìm sở lý luận công tác quản lý, đề giải pháp giúp trường tiểu học huyện thực tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường ... thiết mà giải pháp để giúp trường thực tốt việc tự đánh giá KĐCLGD Đó lí mà nhóm tác giả chọn đề tài Giải pháp đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học năm học 2014-2015” ... Tiểu học huyện Dương Minh Châu nhân rộng bậc Mầm non, Trung học sở huyện số huyện có đặc thù tương tự III KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm Với giải pháp đạo để nâng cao công tác Kiểm định chất lượng...
 • 29
 • 201
 • 0

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học huyện dương minh châu (2)

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học huyện dương minh châu (2)
... cứu: Tìm sở lý luận công tác quản lý, đề giải pháp giúp trường tiểu học huyện thực hiện tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo ... Tiểu học huyện Dương Minh Châu nhân rộng bậc Mầm non, Trung học sở huyện số huyện có đặc thù tương tự 14 III KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm Với giải pháp đạo để nâng cao công tác Kiểm định chất ... thiết mà giải pháp để giúp trường thực hiện tốt việc tự đánh giá KĐCLGD Đó lí mà nhóm tác giả chọn đề tài Giải pháp đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học năm học...
 • 15
 • 63
 • 0

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học huyện dương minh châu

SKKN giải pháp chỉ đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng ở các trường tiểu học huyện dương minh châu
... cứu: Tìm sở lý luận công tác quản lý, đề giải pháp giúp trường tiểu học huyện thực hiện tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo ... Tiểu học huyện Dương Minh Châu nhân rộng bậc Mầm non, Trung học sở huyện số huyện có đặc thù tương tự III KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm Với giải pháp đạo để nâng cao công tác Kiểm định chất lượng ... thiết mà giải pháp để giúp trường thực hiện tốt việc tự đánh giá KĐCLGD Đó lí mà nhóm tác giả chọn đề tài Giải pháp đạo nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học năm học...
 • 19
 • 81
 • 0

BÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
... động kiểm định chất lượng giáo dục giúp cho cán quản lý, GV, nhân viên hiểu biết thêm công tác tự đánh giá Tự đánh giá để nhận biết kết lao động giáo dục đơn vị minh; tự đánh giá để chất lượng giáo ... tự đánh giá; thu thập thông tin, minh chứng; rà soát hoạt động giáo dục, đối chiếu, so sánh kết tự đánh giá với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT ban hành; đánh giá mức độ sở giáo ... Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; trường Tiểu học Kim Lư tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường cụ thể sau: Nhà trường xác định mục đích việc tự đánh...
 • 55
 • 935
 • 0

Báo cáo đối chiều hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động trường học của SREM với bộ tiêu chuẩn kiểm định chât lượng giáo dục phổ thông

Báo cáo đối chiều hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động trường học của SREM với bộ tiêu chuẩn kiểm định chât lượng giáo dục phổ thông
... lượng giáo dục, nhiên có số SREM lại đưa vào Cơ sở liệu hệ thống kiểm định chất lượng HTCSĐGHQ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sở giáo dục phổ thông HĐTH – Bộ GD&ĐT SREM Áp dụng cho sở giáo dục ... hoạt động trường học SREM  Trên sở 152 số đánh giá hoạt động trường học SREM tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, cần nghiên cứu xây dựng thống Bộ tiêu chí chung để sử dụng đánh giá hiệu cho ... điều, tiêu chuẩn, 47 tiêu chí, 141 số + Tiêu chuẩn 1: tiêu chí số + Tiêu chuẩn 2: 15 tiêu chí 45 số + Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 18 số + Tiêu chuẩn 4: 12 tiêu chí 36 số + Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 18 số...
 • 17
 • 476
 • 2

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THEO BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Giai đoạn 2007 – 2009)

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THEO BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Giai đoạn 2007 – 2009)
... 43 Tiêu chuẩn 52 Tiêu chuẩn 58 Tiêu chuẩn 66 Tiêu chuẩn 77 Tiêu chuẩn 87 Tiêu chuẩn 95 Tiêu chuẩn 101 Tiêu chuẩn 10 117 LỜI GIỚI THIỆU Trường Đại học Nha Trang tổ chức Tự đánh giá lần theo Bộ tiêu ... kết tự đánh giá A PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG B TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG 22 I TÓM TẮT NHỮNG TỒN TẠI VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO TIÊU CHUẨN 23 II TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN 40 Tiêu chuẩn 40 Tiêu chuẩn ... ngừng tự hoàn thiện nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học, đồng thời thực theo qui trình công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Tự đánh giá kỳ cho...
 • 122
 • 326
 • 0

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
... 2.1 Căn tự kiểm định 2.2 Mục đích tự kiểm định 2.3 Yêu cầu tự kiểm định 2.4 Phương pháp tự kiểm định 2.5 Các bước tiến hành tự kiểm định TỰ ĐÁNH GIÁ 3.1 Tổng hợp kết tự kiểm định[ 1] 3.2 Tự đánh ... SỞ DẠY NGHỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, TÀI CHÍNH PHẦN II KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ ... tháng năm NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ THÔNG TIN CHUNG CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH...
 • 3
 • 1,512
 • 10

Báo cáo kiểm đinh chất lương GD - THCS

Báo cáo kiểm đinh chất lương GD - THCS
... 1 1 44 26 40 23 1 2 1 8 1 1 1 1 - Tiếng Nga: - Ngoại ngữ khác: - Ngữ văn: - Lịch sử: - Địa lý: - Toán học: - Vật lý: - Hóa học: - Sinh học: - GDCD: - Công nghệ: - Môn học khác: Số giáo viên chuyên ... 46/2008/CT-BGD-ĐT ban hành ngày 5/8/2008 việc tăng cường công tác đánh giá 16 kiểm định chất lượng giáo dục QĐ số 83/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 31/12/2008, định ban hành qui trình chu kỳ kiểm định chất lượng ... trường: - Dùng cho hệ thống văn phòng quản lý: - Số máy tính kết nối internet: - Dùng phục vụ học tập: Số thiết bị nghe nhìn: - Tivi: - Nhạc cụ: - Đầu Video : - Đầu đĩa : - Máy chiếu OverHead : - Máy...
 • 68
 • 550
 • 3

Báo cáo kiểm định chất lượng 2010_2011

Báo cáo kiểm định chất lượng 2010_2011
... qua đề cương chi tiết báo cáoTĐG - Dự thảo báo cáo TĐG; - Kiểm tra lại thông tin minh chứng sử dụng báo Tuần 13 - 14 cáo TĐG - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG; - Hội đồng TĐG ... độ báo cáo Giám hiệu, Ban văn học chế độ định kỳ, đột xuất thông tin - Sau kỳ rà soát nhật công văn báo cáo phòng theo dõi cập lại chế độ báo cáo đến chế độ nộp - Tiêu chí 8: - Có kế hoạch rõ báo ... nhân viên trường để thảo luận báo cáo TĐG, xin ý kiến góp ý; Tuần 15 - Hoàn thiện báo cáo TĐG - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG sửa chữa; - Công bố báo cáo TĐG nội nhà trường thu thập...
 • 147
 • 241
 • 0

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... tac theo doi lu tr, bao cao va kiờ m tra soat õ y u, ung quy inh 18 3.iờ m yờ u: - Thông tin báo cáo cha lu đủ chủng loại 4.Kờ hoa ch hoa t ụ ng: - Duy tri cụng tac theo doi lu tr ban Thng xuyờn ... 1/1989 n thang 9/ 2001 c bụ nhiờ m lam hiờ u trng trng tiờ u ho c Định Tăng t thang 12/2005, n la hiờ u trng trng tiờ u ho c Định Tăng - Pho hiờ u trng co thi gian giang da y la.8 nm a bụ nhiờ ... ụ i vi t thuc, Hụi ụ ng thi ua khen thng, Hụi ụ ng ky luõt, Hụi ụ ng t võ n) - Trng tiờ u ho c Định Tăng co hờ thụ ng tụ chc: 01 Hiờ u trng, 02 hiờ u pho, va cac hụ i ụ ng nh Hụ i ụ ng trng,...
 • 68
 • 264
 • 0

Xem thêm