Tiểu luận thực trạng và 1 số ý kiến đóng góp về hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay

THỰC TRẠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NƯỚC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
... ĐÓNG GÓP VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NƯỚC TA HIỆN NAY NHỮNG BỨC XÚC TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NƯỚC TA HIỆN NAY Trong thời gian qua, nhiều công ty kiểm toán độc lập nước ta đời Một số ... Nhà nước với số tiền lên tới hàng nghàn tỷ đồng Pháp lệnh chế độ kế toán thống kê bị vi phạm nghiêm trọng MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NƯỚC TA HIỆN NAY Từ vấn đề xúc hoạt ... hộ Kiểm toán độc lập chủ yếu hoạt động lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài Ngoài thực kiểm toán tuân thủ tiến hành dịch vụ tư vấn kế toán tài Kiểm toán độc lập thực kiểm toán theo lời mời đơn vị kiểm...
 • 21
 • 259
 • 1

79 Thực trạng & Một số ý kiến đóng góp về hoạt động kiểm toán độc lập nước ta hiện nay

79 Thực trạng & Một số ý kiến đóng góp về hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay
... Phần II Thực trạng số ý kiến đóng góp hoạt động kiểm toán độc lập nớc ta Những xúc công tác kiểm toán độc lập nớc ta .7 số ý kiến đóng góp hoạt động kiểm toán độc lập nớc ta ... góp hoạt động kiểm toán độc lập nớc ta Những xúc công tác kiểm toán độc lập nớc ta Trong thời gian qua, nhiều công ty kiểm toán độc lập nớc ta đời Một số công ty kiểm toán nớc đợc phép hoạt động ... với số tiền lên tới hàng nghàn tỷ đồng Pháp lệnh chế độ kế toán thống kê bị vi phạm nghiêm trọng số ý kiến đóng góp hoạt động kiểm toán độc lập nớc ta Từ vấn đề xúc hoạt động kiểm toán độc lập...
 • 20
 • 207
 • 0

Thực trạng 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp sản xuất.DOC

Thực trạng và 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất.DOC
... Những vấn đề lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất I Chi phí sản xuất tập hợp chi phí sản xuất 1. Chi phí sản xuất 1. 1 Khái niệm Chi phí sản xuất kinh doanh ... hợp chi phí sản xuất kết chuyển giá thành sản phẩm Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành thực tế sản phẩm sản xuất đợc thực tài khoản 15 4 - Tài khoản sử dụng : TK154 Chi phí sản xuất ... chuyển, toàn chi phí sản xuất kinh doanh đợc chia thành chi phí sản xuất chi phí thời kì Chi phí sản xuất chi phí gắn liền với sản phẩm đợc sản xuất đợc mua, chi phí thời kì chi phí làm giảm...
 • 24
 • 184
 • 1

thực trạng một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán

thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán
... ngành kiểm toán trở thành ngành mạnh, có tổ chức chặt chẽ khâu, phận với nhau, ngành mạnh quan kiểm tra nhà nớc Phần II: thực trạng số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán I Thực trạng hệ thống ... Phần II: thực trạng số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán I Thực trạng hệ thống kiểm toán nớc ta Những dấu hiệu sai phạm khâu tổ chức quản lý tổ chức sản xuất ... Phần I : Lý luận chung kiểm toán Phần II: Thực trạng số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán Do trình độ có hạn song với thời gian nghiên cứu...
 • 22
 • 268
 • 0

Tiểu luận thực trạng 1 số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân

Tiểu luận thực trạng và 1 số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân
... định hớng để khuyến khích phát triển kinh tế t t nhân , cần có giải pháp cụ thể để tập trung phát triển khu vực kinh tế III Những giải pháp để phát triển khu vực kinh tế t t nhân Giải pháp thể ... để thúc đẩy khu vực kinh tế t t nhân phát triển 12 I Thực trạng phát triển khu vực kinh tế t t nhân nớc ta giai đoạn hiệnnay .12 Phát triển khu vực kinh tế t t nhân thời gian ... vào lĩnh vực khu vực kinh tế t t nhân sử dụng vốn khu vực kinh tế Nh n c 0 ,1 lần nhng lại sử dụng lao động xã hội nhiều khu vực kinh tế Nhà nớc 1, 25 lần Chính phát triển khu vực kinh tế t t nhân...
 • 40
 • 182
 • 0

Tiểu luận thực trạng 1 số giải pháp nhằm thúc đẩy cổ phần hoá

Tiểu luận thực trạng và 1 số giải pháp nhằm thúc đẩy cổ phần hoá
... tiến độ thực Trớc tình hình đó, yêu cầu cấp thiết đặt phải xác định đợc giải pháp để khắc phục hạn chế, thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá Phần C: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy trình cổ phần hoá doanh ... Phần A: Lý luận chung cổ phần hoá cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá Việt Nam: I/ Lý luận chung cổ phần hoá DNNN Việt Nam: Quan niệm cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc: Chúng ta hiểu, cổ phần ... mua tối đa 10 cổ phần Đối với ngời lao động nghèo doanh nghiệp cổ phần hoá, việc đợc mua cổ phần u đãi họ đợc hoãn trả tiền mua cổ phần năm đầu mà đợc hởng cổ tức, số tiền trả dần 10 năm trả...
 • 23
 • 111
 • 0

Tiểu luận thực trạng 1 số giải pháp góp phần giải quyết vấn đề cân đối cung cầu tiền tệ VN

Tiểu luận thực trạng và 1 số giải pháp góp phần giải quyết vấn đề cân đối cung cầu tiền tệ ở VN
... 19 90 đến 19 99 (%) Năm 19 90 19 91 1992 19 93 19 94 Xuất 12 3,5 86,8 12 3,7 11 5,7 13 5,8 Nhập 10 7,3 84,9 10 8,7 15 4,4 14 8,5 Năm 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 Xuất 13 4,4 13 3,2 12 6,6 10 1,9 12 3 ,1 Nhập 14 0,0 13 6,6 ... tiền tệ Việt Nam 19 89 -19 94 ( tỷ đồng ) - 22 - Năm 19 89 19 90 19 91 1992 19 93 19 94 M1 3395 50 71 8 817 14 556 19 014 2 612 3 Tiền lu thông NH Các khoản gửi yêu cầu Chuẩn tiền 2352 3735 64 91 10579 14 218 ... cầu tiền tệ Học thuyết số lợng tiền tệ 1. 1 Tốc độ chu chuyển tiền tệ phơng trình trao đổi 1. 2 Học thuyết số lợng tiền tệ 1. 3 Học thuyết số lợng cầu tiền tệ Cách tiếp cận Cambiridge cầu tiền tệ...
 • 39
 • 116
 • 0

TIỂU LUẬN: Thực trạng một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng đá ốp lát của Công ty Phát triển khoáng sản doc

TIỂU LUẬN: Thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng đá ốp lát của Công ty Phát triển khoáng sản doc
... đá ốp lát Công ty Phát triển khoáng sản (MIDECO) Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất mặt hàng đá ốp lát Công ty Phát triển khoáng sản (MIDECO) Chương I khái quát chung hoạt ... Luận văn với đề tài " Thực trạng số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất mặt hàng đá ốp lát Công ty Phát triển khoáng sản " Luận văn phân tích tình hình hoạt động xuất Công ty, thành tựu đạt được, ... bước phát triển, đổi cho hoạt động kinh doanh xuất năm tới Chương iii Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất mặt hàng đá ốp lát Công ty phát triển khoáng sản I Phương hướng, mục tiêu phát triển Công...
 • 34
 • 159
 • 0

Thực trạng một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ của công ty máy bơm Hải Dương.doc

Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ của công ty máy bơm Hải Dương.doc
... thứ Lý luận chung tổ chức hạch toán kế toán vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp sản xuất I - Sự cần thiết phải hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ 1)Khái quát chung vật liệu công cụ dụng cụ Vật ... công cụ dụng cụ Để thực tốt yêu cầu quản lý vật liệu công cụ dụng cụ, thực tốt nhiệm vụ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ đòi hỏi trình hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ phải bao gồm nội dung ... Kế toán Kế toán tài sản cố định Kế toán Kế toán nguồn nguyên vốn vật liệu quỹ công cụ Kế toán toán Thủ quỹ công nợ Công ty dụng cụ Phòng kế toán tài bao gồm ngời đợc tổ chức theo mô hình kế toán...
 • 82
 • 421
 • 0

Thực trạng một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT.DOC

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT.DOC
... tính thuế theo phơng pháp khấu trừ số thuế đầu vào lớn số thuế đầu đợc khấu trừ vào kì tính thuế Thuế GTGT nộp vào ngân sách nhà nớc tiền Việt Nam 4 Quyết toán thuế C sở kinh doanh thực toán thuế ... GTGT đầu vào đợc khấu trừ lớn số thuế GTGT đầu phát sinh kì khấu trừ số thuế GTGT đầu vào số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào lại đợc khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau đợc xét hoàn thuế - ... 1388 Kết luận Hoàn thiện luật thuế GTGT phải ôi với việc hon thiện kế toán thuế GTGT Tuỳ vào điều kiện cụ thể nơi mà điều chỉnh áp dụng kế toán thuế GTGT cho phù hợp dựa qui định cung kế toán thuế...
 • 32
 • 456
 • 4

Thực trạng một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính Z .DOC

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính Z .DOC
... liệu tính Z ý nghĩa Z công tác quản lý chia thành loại Loại 1: Z kế hoạch Z đợc tính trớc bớc vào trình sản xuất phận kế toán tính sở số lợng SPSX kế hoạch CFSX kế hoạch Loại 2: Z định mức loại Z ... Z theo hệ số Phơng pháp tính Z theo tỉ lệ định mức đơn đặt hàng Phơng pháp tính Z theo phân loại trừ sản phẩm phụ II Thực trạng số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CF tính giá thành ... Z đợc tính trớc bớc vào trình sản xuất sở định mức CFSX nhằm kiểm tra tình hình thực định mức chi phí Loại Z ý nghĩa tính cho đơn vị sản phẩm Loại 3: Z thực tế: Z phận kế toán tính sở số lợng...
 • 23
 • 374
 • 0

Thực trạng một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần Đức Khánh

Thực trạng và một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty cổ phần Đức Khánh
... giỏi, thởng xuất Phần IV 46 Lê thị tiến TSCĐ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ công ty Hiện công tác kế toán dần đợc nâng cao hoàn thiện Tại công ty cổ phần Đức Khánh công tác hạch toán ... kế toán Phần IV : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tài sản cố định công ty Lê thị tiến TSCĐ Phần I Đặc điểm tổ chức quản lý máy, quản lý kinh doanh máy kế toán công ty I Đặc điểm chung công ty cổ ... công ty đợc hoàn thiện Đồng thời nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ công ty 49 Lê thị tiến TSCĐ B Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ công ty cổ phần Đức Khánh Qua thời gian thực...
 • 52
 • 251
 • 0

Thực trạng một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp sản xuất

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất
... Những vấn đề lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất I Chi phí sản xuất tập hợp chi phí sản xuất 1 .Chi phí sản xuất 1.1 Khái niệm Chi phí sản xuất kinh doanh ... : Giá thành toàn sản phẩm = Giá thành sản xuất sản phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm 3.1 Đối tợng tính giá thành sản phẩm Về thực ... chuyển, toàn chi phí sản xuất kinh doanh đợc chia thành chi phí sản xuất chi phí thời kì Chi phí sản xuất chi phí gắn liền với sản phẩm đợc sản xuất đợc mua, chi phí thời kì chi phí làm giảm...
 • 24
 • 176
 • 0

Thực trạng một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp Việt Nam
... Thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán NVL doanh nghiệp Việt Nam Thực trạng kế toán NVL doanh nghiệp Bộ Tài có cải cách đổi hệ thống kế toán doanh nghiệp nhằm hoàn thiện sách quản lý kế toán ... Phần I Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Việt Nam I Nguyên vật liệu tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp 1.1 Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu đối tượng ... với giá hoá đơn Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL 37 Yêu cầu quản lý đặt ngày phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán Hoàn thiện có nghĩa thay đổi bổ sung để công việc tiến...
 • 48
 • 197
 • 0

Thực trạng một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT
... thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ lớn số thuế GTGT đầu phát sinh kì khấu trừ số thuế GTGT đầu vào số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào lại đợc khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau đợc xét hoàn thuế ... nộp thuế GTGT số thuế GTGT đầu vào lớn số thuế GTGT đầu đợc quan có thẩm quyền cho phép hoàn lại thuế GTGT theo qui định chế độ thuế, nhận đợc tiền NSNN toán số tiền thuế GTGT đầu vào đợc hoàn ... khấu trừ Kết cấu tài khoản Bên nợ : Bên có : Số thuế GTGT đầu vào đợc khấu Số thuế GTGT đầu vào dợc khấu trừ trừ Kết chuyển số thuế GTGT dầu vào không đợc khấu trừ Thuế thuế GTGT đầu vào hàng...
 • 32
 • 239
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan ve van de san xuat hang hoa o nuoc ta hien naythực trạng hoạt động đấu thầu xây dựng ở nước ta hiện naythực trạng hoạt động đấu thầu xây dựng ở nước ta hiện nay 15xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong xu thế hội nhập nnhững giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay và trong những năm tớitiểu luận thực trạng và giải pháp chủ yếu tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ thú ythực trạng và 1 số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyêntiểu luận thực trạng và giải pháp hoạt động cho thuê tài chính tại các ngân hàngtiểu luận thực trạng và giải pháp của việc thực hiện luật thuế gtgt tại việt nam docxtiểu luận thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nông hộ ở việt namtiểu luận thực trạng và giải pháp quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước tatieu luan thuc trang va giai phap dao tao nghe o nong thontieu luan thuc trang và bien phap phat trien du lich viet namthuc trang va 1 so giai phap nang cao hoat dong cham soc khach hang tai khach santieu luan thuc trang va giai phap phat trien mo hinh trang traiPhân tích tính tất yếu trong quản trị đa văn hóa của hãng unileverPhân tích điểm hòa vốn quyết định đưa sản phẩm ra thị trườngTiểu luận cao học MÔN: QUẢN LÝ LƯU VỰC Chuyên đề: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯU VỰC SÔNG KÔNHÀ THANH, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC, HẠN CHẾ TRONG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHTuyển tập 50 bài toán câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn toánTài liệu ôn thi vật lí + phương pháp giải phần 2Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại ban quản lý trung ương các dự án thủy lợigiao an lich su 8 tua 1,2 (1)su 7 tuan 1,2Tính toán tường vây tầng hầmHóa học và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 11Một số kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn tại trường THPT tĩnh gia 2Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit501 spanish verbs sáchChinh phục đề thi thpt quốc gia môn Sinh HọcChuNom DQH QN LVDLuat kinh doanh bao hiemFAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION Grade 2 PMB unit 1 6 pdfQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠCNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN địa bàn HUYỆN MINH hóa, TỈNH QUẢNG BÌNH