Xây dựng chương trình tính toán các đặc trưng xử sự của bể nổi hoạt động trên sóng ngoài khơi thềm lục địa việt nam

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán hàng hải khí tượng theo các chỉ tiêu khác nhau và đánh giá hiệu quả

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán hàng hải khí tượng theo các chỉ tiêu khác nhau và đánh giá hiệu quả
... việc học tập với công tác nghiên cứu khoa học thực tiễn sản xuất, đề tài Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán hàng hải khí tượng theo tiêu khác đánh giá hiệu quả thực với mục đích: Kết ... điều khiển CHƯƠNG LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HÀNG HẢI KHÍ TƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU MONG MUỐN TRONG HÀNG HẢI 1.1Lý thuyết hàng hải khí tượng Hàng hải khí tượng định nghĩa việc xây dựng đường ... 61 3.4 3.4 Tuyến hàng hải khí tượng ứng với RPM 110 62 3.5 Tuyến hàng hải khí tượng ứng với RPM 105 62 3.6 Tuyến hàng hải khí tượng ứng với RPM 100 63 3.7 Tuyến hàng hải khí tượng ứng với RPM...
 • 73
 • 90
 • 0

Xây dựng chương trình tính toán silo dùng apdl và visual basic

Xây dựng chương trình tính toán silo dùng apdl và visual basic
... Ty C Ph n Cơ Tính toán h c ñã xây d ng m t quy trình Khí Ch T o Máy Long An (LAMICO) ñã tính toán silo b ng phương pháp ph n t h u cung c p s li u c a silo 150 t n h n (dùng chương trình ANSYS) ... qu tính toán k t h p m m t hư ng ñi m i cho vi c áp d ng nghiên c u ANSYS vào Bài báo trình bày nh ng ñi m b n nh t vi c k t h p ANSYS VISUAL BASIC ñ t o m t chương trình thi t k - tính toán th ... ñã ñ t hàng vi c tính toán, ki m tra (ANSYS Parametric Design Language) b n, t i ưu silo d ng tròn vuông cho VISUAL BASIC A SILO COMPUTING PROGRAM BASED ON APDL AND VISUAL BASIC Nguyen Tuong Long,...
 • 12
 • 681
 • 3

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời
... sánh chương trình cho thấy chương trình cải tiến có độ xác cao so với chương trình lại, chương trình áp dụng để tính xạ theo Từ kết phân tích, chọn lựa nói trên, chương trình tính toán xạ cho ... tổng xạ tính toán lượng tổng xạ đo đạc: Chạy chương trình mô 20 lần, kết bảng 2: Bảng Thống kê kết sai số tổng xạ 20 lần mô cho Cần Thơ Lần mô Sai số tổng xạ tính toán tổng xạ đo đạc (%) Chương trình ... sở phân tích, cải tiến phương pháp xây dựng mô hình tính toán có, viết trình bày phương pháp phù hợp để xây dựng chương trình tính toán xạ theo từ số liệu xạ trung bình tháng địa phương thuộc...
 • 11
 • 477
 • 1

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT CHU TRÌNH, CHỌN MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT CHU TRÌNH, CHỌN MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP
... giải 2.2.4 Cơ sở xây dựng chương trình Demo Ở nội dung này, nhóm nghiên cứu xin đƣợc trình bày sở lý thuyết để xây dựng công cụ xem thông tin số công cụ mà nhóm xây dựng chƣơng trình Demo - Yêu ... lập trình dễ dàng xây dựng công cụ phục vụ chuyên môn hiệu so với ngôn ngữ MapBasic Mapinfo còn tƣơng đối 2.2 Những nghiên cứu lý thuyết 2.2 .1 Mô hình hệ thống thông tin địa lý: Trong tiến trình ... trình nghiên cứu, báo xin đƣa số kết nhƣ sau: - Tập báo cáo đƣa số sở lý thuyết cho việc xây dựng hệ thống GIS phục vụ công tác quản lý mạng lƣới điện trung Tp Đà Nẵng - Đề xuất mô hình hệ thống...
 • 5
 • 367
 • 1

Tài liệu Đề tài " Xây dựng chương trình tính toán nhiệt chu trình, chọn máy nén và thiết bị phụ của hệ thốn lạnh 1 cấp " docx

Tài liệu Đề tài
... Hình 1: Chương trình Hình 2: Thiết kế hệ thống lạnh máy đá vảy Kết tính toán Sau tác giả lấy ví dụ tính toán thiết kế hệ thống lạnh máy đá 3 .1 Menu chương trình tính: 3.2 Kết tổng hợp: 12 3 Tuyển ... phù hợp với thực tế Điều chứng tỏ chương trình xây dựng hoàn toàn phù hợp - Chương trình xây dựng nhiều sở liệu thiết bị máy nén hãng, bảng thông số môi chất lạnh - Hình ảnh minh hoạ đầy đủ giúp ... làm 12 5 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 4.2 Hướng mở rộng đề tài - Chương trình tiến đến thiết kế hệ thống lạnh cấp thiết kế hệ thống...
 • 5
 • 380
 • 1

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cơ cấu quay

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cơ cấu quay
... cho phép động chế độ khởi động 1.2 ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU QUAY: 1.2.1 Phụ tải lệch khỏi phương thẳng đứng cần quay theo phương nằm ngang : Chúng ta khảo sát trường hợp quay tải treo đầu cần với palăng ... đầu cần phân tích thành hai thành phần : nằm ngang thẳng đứng Khi phân tích lực quán tính cần ý đến tất thành phần lực nằm ngang , đặt móc , cáp tính toán coi đặt cần Khi tính toán tải trọng ... kh¸c 1.1 TÍNH TOÁN CƠ CẤU QUAY CỦA CẦN TRỤC : Thông số đặc trưng cấu quay mômen cản quay Mbq (Kgm) , tốc độ góc nq (vg/ph) , thông số khác truyền khí , thông số động đi n … Công suất động đi n truyền...
 • 25
 • 503
 • 0

Xây dựng chương trình tính toán phụ tải động cho cơ cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab

Xây dựng chương trình tính toán phụ tải động cho cơ cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab
... quan cấu nâng hạ cần cho cần trục Xây dựng chơng trình tính phụ tải động cấu nâng hạ cần Đề tài gồm phần sau: - Chơng 1: Nghiên cứu tổng quan cấu nâng hạ cần cho cần trục - Chơng 2: Xây dựng ... Sự tải cấu momen d khác Ngoài tải lớn bội số cuẩ momen khởi động lớn hệ số tải động nhỏ 2.2 Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 2.2.1 Xây dựng mô hình toán cho động cấu nâng hạ cần ... suất cần trục đợc định yếu tố tải trọng thiết bị số chu kỳ bốc xếp Chơng sở tính toán xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 2.1 sở tính toán 2.1.1 Tính toán tĩnh động cho cấu Mỗi cấu cần...
 • 35
 • 265
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán vị trí tàu theo phương pháp ma trận vòng đẳng cao thiên thể pptx

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán vị trí tàu theo phương pháp ma trận vòng đẳng cao thiên thể pptx
... CHƯƠNG THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN VÒNG ĐẲNG CAO THIÊN THỂ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VỊ TRÍ TÀU THEO PHƯƠNG PHÁP……………………………………….44 3.1 Thiết lập phương pháp ma trận vòng đẳng cao thiên ... độ cao xác định vị trí tàu mặt trời không đồng thời Kết tính toán vị trí tàu phương pháp ma trận vòng đẳng cao với Phương pháp hiệu độ cao xác định vị trí tàu Kết tính toán vị trí tàu phương pháp ... toán chương trình xác định vị trí tàu thiên thể vii 52 3.6 Sơ đồ thuật toán chương trình xác định vị trí tàu thiên thể 53 3.7 Cửa sổ chương trình 54 3.8 Cửa sổ chương trình tính toán vị trí tàu...
 • 83
 • 301
 • 0

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ hàng. xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nâng có kể đến sự biến dạng của tay cần

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ hàng. xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nâng có kể đến sự biến dạng của tay cần
... bị -3- Chơng 2: Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ tính đến biến dạng tay cần 2.1 Tính toán cấu nâng hạ hàng: 2.1.1 Tính toán đại lợng cấu Đặc điểm quan trọng cấu nâng hạ hàng trọng tải ... phía nâng cho cấu nâng hạ hàng, độngcơ điện làm việc chế độ động Vùng điều chỉnh tốc độ phía hạ cho cấu hạ hàng, động làm việc chế độ hãm Hinh b) -7- 2.2 Động học cấu nâng tính đến biến dạng tay ... biến dạng tay cần Để phân tích đợc trình dao động xảy nâng hạ tải trọng tính đến kết cấu thép cần trục, đến biến dạng xét hệ thống cấu thành từ khối lợng Sơ đồ tổng kết cấu tổng quát nh hình...
 • 17
 • 336
 • 0

xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu có kể đến độ biến dạng của tay cần của cần cẩu trên visual basic

xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu có kể đến độ biến dạng của tay cần của cần cẩu trên visual basic
... động lực học cấu nâng hạ hàng tính đến độ biến dạng tay cần Sơ đồ tổng quát cấu nâng hạ tính đến độ biến dạng cần mG : Trọng lợng tải trọng mK : Trọng lợng cần mTT : Trọng lợng motor động ... ta tính đợc tải móc tải cần - Tính Toán: Từ phơng trình động học (2-15) (2-17) đợc tính toán phần ta tiến hành xây dựng chơng trình tính toán chơng trình VISUAL BASIC nh sau: 3.1 Giao diện tính ... động mà ta phân thành hai loại: Hãm động kích từ độc lập hãm động tự kích + Hãm động tự kích : nguồn lợng điện chiều đợc tạo từ lợng động tích luỹ từ trớc Phần Xây dựng mô hình tính toán động...
 • 21
 • 288
 • 0

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM I CẦU TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC THEO TIÊU CHUẨN 22TCN 272-05 " pot

BÁO CÁO
... Function III KẾT LUẬN - Xây dựng chương trình tính toán thiết kế dầm I trọn vẹn - Kết tính toán xác - Tính tự động hóa cao, th i gian tính toán giảm t i đa, đem l i hiệu cho công việc - Chương trình ... T I LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, Thi công cầu tông cốt thép, Nhà xuất xây dựng Bộ giao thông vận t i, Tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình giao thông tập VIII Tiêu chuẩn ... Tuyển tập Báo cáo H i nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đ i học Đà Nẵng năm 2012 - Kiểm toán theo trạng th i gi i hạn m i - Kiểm toán theo trạng th i gi i hạn cường độ I - Kiểm toán sức...
 • 5
 • 658
 • 5

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình tính toán động học, động lực học hệ tay máy hở tổng quát

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình tính toán động học, động lực học hệ tay máy hở tổng quát
... hiểu phương pháp tính toán động học, động lực học tay máy - phục vụ cho việc xây dựng chương trình Xây dựng chương trình tính toán động học, động lực học, mô - động học tay máy Tìm hiểu phương ... 9 CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TAY MÁY I ĐỘNG HỌC TAY MÁY Động học tay máy nghiên cứu chuyển động khâu robot phương diện hình học, không quan tâm tới lực moment gây chuy ển động Động học ... kết tính toán đến chữ số thập phân Sơ đồ thuật toán : Hình 2.: Sơ đồ thuật toán giải toán động lực học thuận Động lực học ngược 32 Một toán quan tr ọng tính toán thi ết k ế robot l xác định lực...
 • 69
 • 324
 • 0

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương
... 2.1 Phụ tải lệch khỏi phương thẳng đứng cần quay theo phương nằm ngang Chúng ta khảo sát trường hợp quay tải treo đầu cần với palăng treo cách trục quay khoảng R (hình 1.4) Nếu gia tốc góc cần quay ... men cản cấu quay tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng -Tìm hiểu vài thơng số cần trục KONDOR -Xây dựng mơ hình Mơ men cản cấu quay Những mặt hạn chế đề tài: Vẫn nhiều mặt thiếu xót q trình làm ... kể từ lúc bắt đầu chuyển động cáp nâng lệch khỏi mặt phẳng cần với phương thẳng đứng góc Thêm vào lúc tác dụng trọng lực Q = mGg lực qn tính Pqt = mGR , viết phương trình vi phân quay tải trọng...
 • 39
 • 357
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN BỨC XẠ MẶT TRỜI THEO GIỜ TỪ SỐ LIỆU BỨC XẠ MẶT TRỜI TRUNG BÌNH THÁNG" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... việc tính toán tổng xạ theo ngày so sánh mô hình Hướng nghiên cứu khả thi tính toán xạ mặt trời qua độ sáng theo ngày bầu trời KT độ sáng theo bầu trời kT, định nghĩa tỷ số lượng xạ đến bề mặt ... toán từ 03 chương trình số kT đo đạc thực tế sở để chọn lựa phương pháp xây dựng chương trình tính toán xạ theo Từ số liệu đo thực tế Cần Thơ năm 2002, tính toán 12 giá trị H tb làm số liệu đầu ... chương trình cho thấy chương trình cải tiến có độ xác cao so với chương trình lại, chương trình áp dụng để tính xạ theo Từ kết phân tích, chọn lựa nói trên, chương trình tính toán xạ cho từ...
 • 11
 • 297
 • 0

Báo cáo khoa học: " ỨNG DỤNG QUI HOẠCH ĐỘNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT NĂM THEO MÔ HÌNH TẤT ĐỊNH CỦA HỒ CHỨA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LÀM VIỆC ĐỘC LẬP" doc

Báo cáo khoa học:
... 36 Hỡnh 4: Biu din tia iu tit (3 nm) to xiờn theo phng phỏp 71 38 TP CH KHOA HC V CễNG NGH, I HC NNG - S 3(26).2008 Kt lun - Vn hnh theo phng phỏp qui hoch ng s cho ta in nng ln hn khong 1,3% ... nc h c biu din hỡnh 70 508.1 TP CH KHOA HC V CễNG NGH, I HC NNG - S 3(26).2008 * Kt qu biu din tớnh toỏn lu lng iu tit (3 nm) to xiờn theo cỏc phng phỏp qui hoch ng, phng phỏp biu iu phi v ... dũng chy n ta xiờn 110.00 100.00 Tia iu tit theo Biu iu phi Tia iu tit theo ng ch thng 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 Tia iu tit theo phng phỏp QH 10.00 t (thỏng) 0.00 10 12...
 • 7
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí3 xây dựng chương trình tính toán thiết kế trục và ổ trụctính toán các đặc trưng thống kê của mộtmẫu quan sát và ước lượng khoảngxây dựng chương trình tính lươngxây dựng chương trình kiểm toánvận dụng những quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo về xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học amp cao đẳngxây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong đó có hội nhập trong lĩnh vực bảo vệ môi trường iso 9000 iso 14000xây dựng quy trình tính toán khối lượng phục vụ dự toán giá thành tàutính toán các đặc trưng thủy văn thiết kếtính toán các đặc trưng dòng chảy lũxây dựng chương trình quảng cáo sản phẩm bánh lotte pie của công ty cổ phần bibicaxây dựng chương trình hỗ trợ thiết kế mạng chặn bắt và phân tích gói tin trên mạngco so giai thuat xay dung cong cu tao lap dia hinh so 3d voi cac dac trung dut gay cua be mat dia hinhbăng cháy khí hydrate nguồn năng lượng của tương lai chương trình nghiên cứu điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa việt namtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học