Tài liệu ôn luyện học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 tuyển chọn

Tài liệu ôn luyện học sinh môn ngữ văn hè 8 lên 9

Tài liệu ôn luyện học sinh môn ngữ văn hè 8 lên 9
... đáng thương hoài cổ ông đồ qua toát lên thực trữ tình 11 Quê hương Tế Hanh 193 9 Khi Tố tu hú Hữu 7- 193 9 túc cảnh Hồ Pắc Bó Chủ Tịch - 194 1 Đi dường HCM 194 2 Ngắm trăng HCM 194 2 niềm thương cảm ... từ ngữ - Nghĩa môt ngữ rộng hẹp nghĩa từ ngữ khác -Một từ ngữ coi có nghĩa rộng phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa môt số từ ngữ khác [ -Một từ ngữ coi có nghĩa hẹp phạm vi nghĩa từ ngữ ... văn sau : Chúng ta đâu ? Hôm ngaỳ 8\ 8\1 98 6 , 50 nghìn đàu đạn hạt nhân bố trí khắp hành tinh Nói nôm na ra, điều có nghĩa tất người , không từ trẻ ngồi thùng, bốn thuốc nổ : tất chỗ nổ tung lên...
 • 22
 • 615
 • 0

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN THI SINH HỌC 12

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN THI SINH HỌC 12
... thân xám, lông ngắn : thân xám, lông dài : thân đen, lông ngắn : thân đen, lông dài B thân xám, lông dài : thân đen, lông ngắn C thân xám, lông ngắn : thân xám, lông dài : thân đen, lông ngắn : ... rU = 128 0, rG = 1680, rX = 120 0 C rA = 480, rU = 960, rG = 126 0, rX = 900 B rA = 480, rU = 126 0, rG = 960, rX = 900 D rA = 640, rU = 1680, rG = 128 0, rX = 120 0 CÁC CÂU TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ ... mái lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp C Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông vằn , chân cao D Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp tỉ lệ gà mái lông không...
 • 94
 • 402
 • 0

TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn LỊCH sử lớp 12

TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn LỊCH sử lớp 12
... nghĩa lịch sử 35 - Nước việt Nam dân chủ cộng hồ đời biến cố lịch sử vĩ đại dân tộc, xố bỏ hồn tồn chế độ bóc lột phong kiến đế quốc - Đưa nước ta bước vào kỷ ngun độc lập tự CNXH Lần lịch sử, ... Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thi n tài dân tộc Việt Nam 49 Ý nghĩa lịch sử, ngun nhân thắng lợi học Cách mạng tháng Tám 1945 a/ Ý nghĩa: - Tạo bước ngoặt lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích ... chế 17 - Nghèo tài ngunnguồn ngun , nhiên liệu phụ thuộc bên ngồi - Cơ cấu vùng kinh tế thi u cân đối, tập trung chủ yếu vào ba trung tâm Tokiơ, Ơxaca Nơgơia; nơng nghiệp cơng nghiệp - Sự cạnh...
 • 64
 • 968
 • 4

tài liệu ôn thi học sinh giỏiluyện thi đại học môn sinh

tài liệu ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn sinh
... SĐ : F1 x F1 AaBb G F1 X AaBb AB, Ab, aB, ab F2 AB, Ab, aB, ab - - A-bb aaB:l aabb : lông nâu : lông : lông nâu ) Quy : A S SĐ p gen 1 S X AABB GP aabb AB ab F1 ) F1 x F1 X AaBb G F1 AaBb AB, ... 2Aabb - aabb : lông nâu : lông nâu ) SĐ : aabb SĐ SĐ * NST gi i, - Chim, - B xít, r - B nh * Nh n d i tính: ♀ ♂ Y ♀ Y ♂ ♀ ♂ O m, gia c p, châu ch ♀ O ♂ ng quy lu t di truy n: - D a vào KQ lai thu ... aaB- =aabb 12 gen không alen 13 3 1 1 3 3KH: A-B=A-bb ≠ ≠ 2KH: A-B=A-bb= ≠ 3 3KH: A-B ≠ - ≠ aaB- =aabb 15 (1:4:6:4) A-B-=A-bb = aaB-≠ aabb : ,K : - SĐ : , , B- , - S ,b : ? 1 lông 1 : : S S (I,...
 • 20
 • 3,511
 • 22

Tai lieu on thi hoc sinh gioi mon sinh

Tai lieu on thi hoc sinh gioi mon sinh
... TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH LỚP I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC: Tính trạng: - Là đăc điểm hình thái cấu tạo, sinh lí, sinh hoá thể ( đặc điểm tính chất biểu ... mẹ qua giảm phân cho tế bào con, nếu: - Trong trình phát sinh giao tử đực chúng trở thành tinh trùng Các tinh trùng tham gia vào trình thụ tinh - Trong trình phát sinh giao tử tế trở thành tế ... nhau: 3n * Bộ NST lưỡng bội loài có trong: • • • • • • TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI - Tế` bào sinh dục sơ khai Hợp tử - Tinh nguyên bào noãn nguyên bào Tế bào sinh dưỡng Bộ NST lưỡng bội : Luôn...
 • 16
 • 2,897
 • 4

tài liệu ôn thi học sinh giỏi phần lý thuyết môn vật lý 9

tài liệu ôn thi học sinh giỏi phần lý thuyết môn vật lý 9
... riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hoàn toàn Gọi thể tích vật V khối lượng riêng vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật rơi không khí ... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Công trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước ... –P)/2 = 9/ 2= 4,5N Công sinh A1= FTB x = 4,5 0,06 = 0,27j Giai đoạn 2: Nhấn gỗ chạm đáy, lực nhấn không đổi F= FA(mac) –P = 9N Quãng đường di chuyển lực S =L- h = 100-30 =70cm = 0,7m Công sinh...
 • 17
 • 394
 • 1

tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý

tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý
... t1 = 23 C , c1 = 90 0 J/kg.K , c2 = 4200 J/kg.K (2) từ (1) (2) ta có 90 0(t2 - - 23) = 4200(t2 - t2 + 9) 90 0(t2 - 32) = 4200 .9 ==> t2 - 32 = 42 suy t2 = 74 C t = 74 - = 650C Khi có cân nhiệt lần ... m.c.∆t = 0,06.4200.75 = 1 890 0 J NhiƯt lỵng nµy lµm tan mét lỵng níc ®¸ lµ: m = m Q 1 890 0 = = 0,05625kg = 56,25 g λ 3,36.10 56,25 ThĨ tÝch phÇn ®¸ tan lµ: V1 = D = 0 ,9 = 62,5cm d ThĨ tÝch cđa ... Mét thi t bÞ b»ng thÐp ®ỵc ®èt nãng tíi t2 = 800C råi nhóng ngËp níc, sau ®ã møc níc b×nh d©ng lªn cao thªm h = 3cm T×m khèi lỵng cđa níc lóc ®Çu b×nh biÕt r»ng tr¹ng th¸i c©n b»ng nhiƯt ®ỵc thi t...
 • 9
 • 462
 • 10

Tài liệu ôn tập học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 trung học cơ sở

Tài liệu ôn tập học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 trung học cơ sở
... Trang - - Giải thích định luật: a Theo Menden: Thế hệ lai F1 không sinh giao tử lai mà sinh giao tử khiết b Theo thuyết NST (cơ sở tế bào học định luật đồng tính phân tính) Điều kiện nghiệm định luật ... trạng không phụ thuộc vào di truyền cặp tính trạng kia, F2 xuất tổ hợp tính trạng khác bố mẹ gọi biến dị tổ hợp Giải thích định luật phân li độc lập Menden theo thuyết NST (cơ sở TB học) -Gen ... thụ tinh làm tăng biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hoá, giải thích đa dạng sinh vật D DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG TRUNG GIAN (trội không hoàn toàn) Trang - - Thí nghiệm: Lai thứ hoa...
 • 23
 • 377
 • 1

Taì liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa học

Taì liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa học
... pháp hố học để lấy oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 CuO Câu 5: Trình bày phương pháp hố học để lấy kim loại Cu Fe từ hỗn hợp oxit SiO 2, Al2O3, CuO FeO Câu 6: Bằng phương pháp hố học tách ... hiđro sinh Câu 4: Hỗn hợp A gồm kim loại Mg Zn B dung dịch H2SO4 có nồng độ mol x mol/l - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào lít (B) sinh 8,96 lít khí H2 - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào lít (B) sinh ... oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn tồn khí sinh vào bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa Nếu lấy lượng kim loại sinh hồ tan hết vào dung dịch HCl dư thu 1,176 lít khí H2...
 • 24
 • 419
 • 4

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 pdf

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 pdf
... với tần số góc bằng: ω = ω0 − R 2C 2L ω tần số cộng hưởng mạch ThinhLeQuoc@yahoo.com Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật 12 phần mạch dao động dao động điện từ B-Hướng dẫn giải Phần thứ ... có tụ điện C d- C=59 µ F 12P Giả sử bóng đèn nối với dây dây HĐT đầu bóng đèn là: U12=V1-V2=Asin ω t-Asin( ω t -120 0)=A{sin ω t-sin( ω t -120 0)} U12=A cos( ω t-600) Vậy U12 có biên độ A tần số góc ... L = 120 π − =tg100=0,17633 R R 120 πR 2C (2) c-Khi S đóng vị trí 2, mạch LC nối tiếp Tổng trở Z = Z L − Z C = 120 πL − (120 πL − Suy ξ 120 = = = 60Ω 120 πC I ) =3600 120 πC (3) Giải hệ (1), (2), (3)...
 • 20
 • 432
 • 1

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ NHIỆT HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ NHIỆT HỌC
... TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ II - PHẦN BÀI TẬP Bài 1: Người ta thả thỏi đồng 0,4kg nhiệt độ 80 0C vào 0,25kg nước nhiệt độ 18 0C Hãy xác định nhiệt độ cân nhiệt Cho biết nhiệt ... b.1 Chuyển động thuyền, canô, xuồng sông, hồ, biển: Bờ sông ( vật thứ 3) Nước (vật thứ 2) Thuyền, canô (vật thứ 1) TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ * KHI THUYỀN, CA NÔ XUỒNG CHUYỂN ĐỘNG ... nặng 0,14Kg 360C TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ Bài 3: Người ta đổ m1(Kg) nước nhiệt độ 600C vào m2(Kg) nước đá nhiệt độ -50C Khi có cân nhiệt lượng nước thu 50Kg có nhiệt độ 250C Tính...
 • 52
 • 452
 • 0

tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý thcs

tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý thcs
... Trong đó: A: Công học (J) F: Lực tác dụng (N) A = F.S S: Quãng đường vật dich chuyển (m) 2/ Công suất: 19 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ THCS - Công suất xác định công thực đơn vị ... lượng xảy cân nhiệt m = m1 + m2 = 0,2 + 1,5 = 1,7(Kg) TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ THCS Bài 5: Có ba chất lỏng không tác dụng hóa học với trộn lẫn vào nhiệt lượng kế chúng có khối lượng ... lực: 20 Biến đổi phương, chiều độ lớn lực TÁC DỤNG TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ THCS HIỆU TÍNH CHẤT CÔNG CÓ ÍCH SUẤT CHUNG T.PHẦN CÔNG BIẾN ĐỔI LỰC chiều lực: F=P F= P l2 = F l1 P...
 • 63
 • 291
 • 0

tài liệu ôn thi hoc sinh giỏi môn tiéng anh lớp 11

tài liệu ôn thi hoc sinh giỏi môn tiéng anh lớp 11
... poem  This is ………………… …………………………………………………… ……… 80 Is smoking permitted in Vietnamese cinemas?  Are we ………………………………………………………………………………………? THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 THPT(2012-2013) ... THPT(2012-2013) Tổng số điểm : 20 (16/80 câu, 0,2 điểm/mỗi câu điểm/ part 11) PART 1: B 4.D 5.D PART 2: A C 8.B 9.D 10.D PART 3: 1.C 2.C 11. B 12 A 13.A PART 4: PART 5: 21.C 22.B 14.B 23.A 15.C 16.D 17 ... even if the patient lives on an isolated farm It can take police to the (53) …………………of a crime within moments of being notified Transportation (54) …………….teams of athletes to compete in national...
 • 8
 • 2,324
 • 14

Tài liệu ôn luyện thi đại học môn Sinh (Biên soạn 2015)

Tài liệu ôn luyện thi đại học môn Sinh (Biên soạn 2015)
... TH THY LUYN THI I HC Sở GD ĐT Kiên Giang Trờng THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi Thử đH - môn Sinh Môn thi: Sinh học (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề số: 336 Họ tên thí sinh: ... TH THY LUYN THI I HC Sở GD ĐT Kiên Giang Trờng THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi Thử đH - môn Sinh Môn thi: Sinh học (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề số: 493 Họ tên thí sinh: ... A 58 C 14 A 29 B 44 C 59 D 15 C 30 45 D 60 A Kỳ thi: Thi Thử đH - môn Sinh Môn thi: Sinh học (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề số: 268 Họ tên thí sinh: SBD: I Phn chung (40cõu, t cõu 01...
 • 24
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu toán hình học lớp 9tài liệu ôn tập tiếng việt kiểm tra 1 tiết lớp 9tài liệu sách tin học lớp 9 chương 2tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa 12tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa 9tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóatài liệu ôn thi học sinh giỏi môn tin học thcstài liệu ôn thi học sinh giỏi môn tin họctài liệu ôn thi học sinh giỏi môn tin học thpttài liệu ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anhtài liệu ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn sinh lớp 11tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn lịch sửtài liệu ôn thi học sinh giỏi môn sinh lớp 10tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn văn 9KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logic220 IELTS SPEAKING TOPICS_03국 어 2 권