Kiểm toán căn bản lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm cập nhật theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất ban hành 2013 trần mạnh dũng, lại thị thu thủy pdf

Bộ câu hỏi đáp án lịch sử VIỆT NAM

Bộ câu hỏi và đáp án lịch sử VIỆT NAM
... phương Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Ý nghĩa lịch sử: -Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việtt Nam, giáng đòn liệt vào bè lũ đế ... phong trào yêu nước Việt Nam năm 20 kĩ XX -Đảng đời bước ngoặt lịch sử vĩ đại lịch sử dân tộc Việt Nam, Vì: +Đối với giai cấp công nhân: Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành đủ sức ... Mĩ-ngụy, chiến lược “ Việt Nam hóa” chiến tranh.Quân dân ta chiến đấu chống chiến lược “ Việt Nam hóa ” nào? Chiến lược“ Việt Nam hóa” chiến tranh Mỹ 1.1/Hoàn cảnh lịch sử Do bị thất bại nặng...
 • 57
 • 566
 • 0

Bài tập trắc nghiệm: Dời vật theo trục chính của gương cầu pot

Bài tập trắc nghiệm: Dời vật theo trục chính của gương cầu pot
... chuyển vật đoạn cm mà ảnh dịch chuyển đoạn 100 cm kết luận điều gì? A G-ơng cầu lồi B G-ơng cầu lõm C G-ơng cầu lõm với ảnh thật D Guơng cầu lõm với ảnh ảo Bài 11.ĐH CĐ 2005 Đặt vật tr-ớc g-ơng cầu ... gấp hai lần vật Di chuyển vật cm ta thu ảnh sau cao gấp lần vật Hãy xác định tiêu cự f =? A f = 10 cm B f = 20 cm C f 30 cm D f = 40 cm Bài 12 Một g-ơng cầu lõm tạo ảnh thật A1B1 Dời vật lại gần ... f = - 20 cm C f = - 40 cm D f = - 60 cm Câu Cho vật AB cao cm đ-ớng tr-ớc g-ơng cầu có f = 20 cm dịch chuyển g-ơng dọc theo ph-ơng vuông góc với trục g-ơng thí ảnh dịch chuyển nh- nào? A ảnh không...
 • 2
 • 143
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập thuyết đàn hồi cơ học kết cấu potx

Hướng dẫn giải bài tập lý thuyết đàn hồi và cơ học kết cấu potx
... (i) Giải tốn dạng nêu theo ngun cơng bù Giải thích: cơng bù bạn đọc quen phần thuyết đàn hồi Trong hình 2.8 diện tích phần đường σ - ε biểu diễn cơng bù Hình 2.8 Với vật thể đàn hồi, cơng ... giá trị bốn dạng cơng nêu giới thiệu hình 2.1 Hình 2.1 Từ thuyết đàn hồi viết biểu thức tính cơng sau ε • Cơng biến dạng ∫ σdε = Eε • Cơng ảo σδε = Eεδε • Cơng bù σ ∫ εdσ = • Cơng bù ảo εδσ ... ngun bảo tồn cơng, cơng ảo áp dụng cho trường hợp kéo (nén) lực P dầm trụ diện tích mặt cắt dầm A, mơ đun đàn hồi vật liệu E, chiều dài dầm l , hình 2.2 24 Hình 2.2 Ngun lượng tồn phần Cơng...
 • 109
 • 2,730
 • 22

bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản) pptx

bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản) pptx
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... CHỨC KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: Dấu hiệu khác kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội là: a Phương pháp sử dụng để kiểm toán b Phạm vi hoạt động mục đích kiểm toán c ... chuẩn mực kiểm toán áp dụng d Không có khác Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI...
 • 22
 • 1,966
 • 23

Bộ 37 câu hỏi về thuyết 15 câu hỏi về bài tập ông thi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ 37 câu hỏi về lý thuyết và 15 câu hỏi về bài tập ông thi thuế thu nhập doanh nghiệp
... doanh nghiệp a Lợi nhuận trước thu doanh nghiệp thu suất b Thu nhập tính thu thu suất c Doanh thu kỳ tính thu doanh nghiệp thu suất d Thu nhập ròng doanh nghiệp thu suất Câu 31 Doanh nghiệp ... dịch vụ Câu : Giá tính thu TTĐB hàng nhập thu c diện chịu thu tiêu thụ đặc biệt : a Giá tính thu nhập b Giá tính thu nhập + thu nhập c Giá tính thu nhập + thu nhập + thu GTGT Câu : Điều ... Câu 12 Doanh nghiệp không tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thu khoản chi đây: a Thu tiêu thụ đặc biệt b Thu xuất nhập c Thu thu nhập doanh nghiệp Câu 13 Doanh nghiệp tính vào chi...
 • 150
 • 557
 • 0

Một số bài toán của thuyết đàn hồi thuyết dẻo

Một số bài toán của lý thuyết đàn hồi và lý thuyết dẻo
... BÁO CÁO TÓM TẮT Tên đề tài: Một sỏ toán ly thuyết đàn hồi thuyết dẻo số: QT-06-05 Chủ trì đề tài: PGS TS Phạm Chí v in h Các cán tham gia: Ths ... trước 25 CHƯƠNGII: C S Ở TOÁN HỌC CỦA XẤP xỉ MALiSCHEVVSKY I.MỞĐÀU Bài toán vê s ự lan truyền s óng Rayleigh bề mặt c ủ a b án không gian -đàn hôi thành tựu lỗi lạc điểm bật lí thuyết sóng Vận tốc ... CHƯƠNG I: PHƯƠNG TRÌNH TÁN SẮC CỦA SÓNG RAYLEIGH TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÀN HÒI ĐÀNG HƯỚNG, NÉN Được, CÓ BIÉN DẠNG TRƯỚC I MỞ ĐÀU S ón g mặt Rayleigh mỏi trư ng đàn hồi đ ẳ n g h n g nén được, Rayleigh...
 • 107
 • 243
 • 0

Tài liệu học tập thuyết câu hỏi bài tập trắc nghiệm trực quan đại cương về hệ thống thông tin quản

Tài liệu học tập Lý thuyết và câu hỏi và bài tập trắc nghiệm trực quan đại cương về hệ thống thông tin quản lý
... câu hỏi tập thuyết TRẮC NGHIỆM TRỰC QUAN Trắc nghiệm lựa chọn đa phương án: a) Câu hỏi cấp độ nhớ lại: Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản Hai thành phần hệ thống thông tin ... ………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản Nhiệm vụ vai trò hệ thống thông tin Hệ thống thông Thời gian: tin ……………………………………………………………………… Chức ……………………… thông tin hệ thống Sự ... chia mang tính vật Quá trình xử thông tin tương tự hộp đen gồm xử lý, thông tin đầu vào, thông tin đầu thông tin phản hồi hệ thống Thông tin kinh doanh có loại sau - Thông tin tự nhiên ………………………………………………………...
 • 16
 • 251
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
... soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14] 1.2.4.1 Các nguyên tắc chung xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm nói chung phải dựa vào ba nguyên tắc quan trọng sau đây: Tập ... nên định chọn đề tài Xây dựng câu hỏi tập trắc nghiệm khách quan cân dung dịch chứa hợp chất tan với hy vọng đề tài trở thành tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập bạn sinh viên sau Mặc ... Khóa luận tốt nghiệp Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA HỢP CHẤT ÍT TAN 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Độ tan [6, 10] Khi hòa tan chất điện li tan M mAn nước, tác dụng phân tử...
 • 99
 • 549
 • 1

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật 11 potx

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx
... để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng C vật thiết phải làm kim loại D - 12,8.10-19 B có chứa điện tích tự D vật phải mang điện tích Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật ... hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều vận tốc q > ngược chiều vận q < Lúc đó, chiều lực Laurentz chiều ngón choãi - Độ lớn: f  q vB sin  II Câu hỏi tập: Bài 19 TỪ TRƯỜNG Vật ... tụ điện mà đặt vào hai tụ điện hiệu điện V hiệu điện tích C Khi tụ điện có điện dung C, tích điện lượng Q, mang Q2 lượng điện trường là: W  2C Biểu thức: C  II Câu hỏi tập: Bài ĐIỆN TÍCH –...
 • 143
 • 3,235
 • 25

Bình luận vè thực trạng quản cán cân thanh toán quốc tế của ngân hàng nhà nước việt nam

Bình luận vè thực trạng quản lý cán cân thanh toán quốc tế của ngân hàng nhà nước việt nam
... 2.BÀI LÀM 1.a Quản cán cân toán quốc tế chức năng, nhiệm vụ NHNNVN việc thực chức quản nhà nước. trong kinh tế mở cán cân toán quốc tế đóng vai trò vô quan trọng phát triển quốc gia lẽ hội ... cân toán quốc tế 1.b NHNNVN vừa quan phủ vừa ngân hàng trung ương, thực chức quản nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng, ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dũng ngân hàng làm dịch ... ngoại nước, việc nảy sinh phản ánh tập trung cán cân toán quốc tế nước Vậy, cán cân toán quốc tế đối chiếu khoán tiền thu từ nước với khoản tiền trả cho nước quốc gia thời kỳ định Như thế, thực...
 • 11
 • 298
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án lịch sử việt namcac cau tieng anh bai tap trac nghiem lop 10 co dap anlý thuyết câu hỏi đuôibài tập trắc nghiệm môn lý thuyết kiểm toánbài tập trắc nghiệm lý thuyết kiểm toánbài tập trắc nghiệm kiểm toán căn bảncác chuẩn mực kiểm toán việt nam mới ban hànhbài tập trắc nghiệm môn kiểm toán cơ bảnbài tập trắc nghiệm lý thuyết hạch toán kế toáncâu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxbài tạp lý thuyết đàn hôi và hướng dẫn giảitim kiem cau hoi cua bai tap doc khuc ha t ru nhung em be lon tren lung mecâu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế cơ hội và thách thức đối với việt namlý thuyết hóa áp dụng bài tậpPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop03 Du thao quy che lam viec04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callNoi dung sua doi Dieu leDu thao Nghi quyet DHCD 2017tài liệu miễn phí chuong 3tài liệu miễn phí muc luc