Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại phạm ngọc nguyên, phạm khắc hùng pdf

Ứng dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy tại hiện trường phục vụ kiểm định chất lượng mối hàn với lớp phủ bề mặt cho các công trình cơ sở hạ tầng ngành năng lượng

Ứng dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy tại hiện trường phục vụ kiểm định chất lượng mối hàn với lớp phủ bề mặt cho các công trình cơ sở hạ tầng ngành năng lượng
... DỰ ÁN Tên Dự án: Hoàn thiện việc ứng dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy trường phục vụ kiểm định chất lượng mối hàn lớp phủ bề mặt cho công trình sở hạ tầng ngành lượng, khí đóng tàu khai ... phương pháp kiểm tra mắt gọi phương pháp quang học, phương pháp kiểm tra chất lỏng thẩm thấu, phương pháp kiểm tra bột từ, phương pháp kiểm tra chụp ảnh xạ phương pháp kiểm tra siêu âm Nhóm phương ... HỦY TẠI HIỆN TRƯỜNG PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN VÀ LỚP PHỦ BỀ MẶT CHO CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG NGÀNH NĂNG LƯỢNG, CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU VÀ KHAI KHOÁNG MÃ SỐ: 01DT-09 quan chủ quản: Bộ Công...
 • 80
 • 496
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy
... tật Phương pháp kiểm tra không phá hủy Phương pháp chụp ảnh phóng xạ Phương pháp kiểm tra siêu âm Phương pháp thẩm thấu chất lỏng Phương pháp kiểm tra dòng xoáy Ưu điểm phương pháp kiểm tra không ... tượng kiểm tra: Phương pháp chụp ảnh phóng xạ (Radiographic Testing- RT), • Phương pháp kiểm tra siêu âm (Ultrasonic TestingUT) II Phương pháp kiểm tra không phá hủy • Các phương pháp có khả phát ... phí II Phương pháp kiểm tra không phá hủy Kiểm tra không phá hủy gồm nhiều phương pháp khác nhau, thường chia thành hai nhóm theo khả phát khuyết tật chúng, là: – Các phương pháp có khả phát...
 • 30
 • 775
 • 3

Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn có khuyết tật cho phương pháp kiểm tra không phá hủy

Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn có khuyết tật cho phương pháp kiểm tra không phá hủy
... Đề tài: Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn khuyết tật cho phương pháp kiểm tra không phá hủy 2.2.2 Các phương pháp kiểm tra không phá hủy thông dụng khác - Kiểm tra phương pháp thẩm thấu - Kiểm tra từ ... khác 57÷58 Đề tài: Nghiên cứu tạo mẫu chuẩn khuyết tật cho phương pháp kiểm tra không phá hủy LỜI MỞ ĐẦU Ở nước phát triển, việc tạo mẫu cho phương pháp kiểm tra không phá hủy (NonDetructive ... đề tài: Nghiên cứu chế tạo mẫu khuyết tật chuẩn cho kiểm tra phương pháp kiểm tra không phá hủy với nội dung sau: Nghiên cứu sở lý thuyết các phương pháp hàn Tìm hiểu phương pháp kiểm tra sau...
 • 80
 • 388
 • 0

Bài giảng: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY " ppsx

Bài giảng: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY
... pháp kiểm tra siêu âm: Kiểm tra mối hàn đường ống phương pháp kiểm tra siêu âm (UT) II Phương pháp kiểm tra không phá hủy Phương pháp kiểm tra siêu âm: II Phương pháp kiểm tra không phá hủy Phương ... mòn Phương pháp ứng dụng rộng rãi ngành hàng không II Phương pháp kiểm tra không phá hủy Phương pháp kiểm tra dòng xoáy (Eddy Current TestingET): III Ưu điểm phương pháp kiểm tra không phá hủy ... liệu xốp Đây phương pháp kiểm tra không phá hủy đơn giản, rẻ tiền hiệu Phương pháp kiểm tra chất lỏng thẩm thấu (PT): II Phương pháp kiểm tra không phá hủy Phương pháp kiểm tra dòng xoáy (Eddy...
 • 24
 • 295
 • 1

Đề tài " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY " pps

Đề tài
... tật Phương pháp kiểm tra không phá hủy Phương pháp chụp ảnh phóng xạ Phương pháp kiểm tra siêu âm Phương pháp thẩm thấu chất lỏng Phương pháp kiểm tra dòng xoáy Ưu điểm phương pháp kiểm tra không ... tượng kiểm tra: Phương pháp chụp ảnh phóng xạ (Radiographic Testing- RT), • Phương pháp kiểm tra siêu âm (Ultrasonic TestingUT) II Phương pháp kiểm tra không phá hủy • Các phương pháp có khả phát ... không phá hủy (NDT) so với phương pháp phá hủy (DT) Tài liệu tham khảo • Kiểm tra không phá hủy dò khuyết tật việc sử dụng phương pháp vật lý để kiểm tra phát khuyết tật bên bề mặt vật kiểm mà không...
 • 30
 • 349
 • 1

Phương pháp kiểm tra không phá hủy NDT

Phương pháp kiểm tra không phá hủy NDT
... Disadvantages of Ultrasonic Inspection  As  with  all  NDT methods,  ultrasonic  inspection  also  has  its  limitations,  which  include:  ­  49 ­  · · · · · · · Surface must be accessible to transmit ultrasound ... indicative of slag inclusions Incomplete penetration (IP): Incomplete penetration (IP) or lack of penetration (LOP) occurs when the weld metal fails to penetrate the joint It is one of the most objectionable ... surface  penetrant  is  removed  and  a  developer  is  applied.  This  acts  as  a  "blotter."  It  draws  the  penetrant  from  the  flaw  to  reveal its presence.  Colored (contrast) penetrants require good white light while fluorescent penetrants need ...
 • 80
 • 943
 • 0

Giới thiệu kiểm tra không phá hủy kim loại

Giới thiệu kiểm tra không phá hủy kim loại
... việc không thuận lợi Đòi hỏi kỹ kinh nghiệm Các phương pháp Có nhiều phương pháp NDT Các phương pháp có tính bổ xung, không loại trừ cạnh tranh : - loại vật liệu - Cấu hình - Giai đoạn - Loại ... phương pháp NDT phổ biến Các ứng dụng Kiểm soát chất lượng NDT Thảo luận Khái niệm NDT Việc sử dụng phương pháp kỹ thuật để kiểm tra tính nguyên vẹn, đồng vật liệu, phận, kết cấu mà Không làm ... Flux Le y X-ray Sáu phương pháp NDT phổ biến Visual Liquid Penetrant Magnetic Ultrasonic Eddy Current X-ray phương pháp vT Lâu đời,phổ biến,hiệu Kiểm tra điều kiện bề mặt,hình dạng,trùng...
 • 65
 • 433
 • 3

Giaó trình phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm pdf

Giaó trình phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm pdf
... phân biệt vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp vi sinh vật Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, thử nghiệm sau dây thương xuyên sử dụng: Thử nghiệm Bile esculin Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật thủy ... lượng vi sinh vật nuôi cấy Còn số lượng lớn vi sinh vật khác phát triển trình nuôi cấy đònh lượng phương pháp phương pháp đònh lượng nuôi cấy sau sau: 1.1 Phương pháp đếm khuẩn lạc Phương pháp ... đếm 1.2 Phương pháp ước đoán số lượng vi sinh kỹ thuật MPN (Most Probable Number): Phương pháp MPN phương pháp thay phương pháp đếm khuẩn lạc để xác đònh mật độ vi sinh vật mẫu, phương pháp dựa...
 • 56
 • 552
 • 12

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 6 doc

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 6 doc
... thức chấp nhận http://www.ebook.edu.vn 48 Bảng Một số kit thương mại dựa kỹ thuật phân tích nucleic acid dùng phát vi khuẩn gây bệnh thực phẩm Đối tượng vi sinh vật Phương pháp Nhà sản xuất phân ... Một số kit sinh hoá hệ thống tự động nhận dạng vi khuẩn gây bệnh thực phẩm bán thò trường Hệ thống phân tích b API Đặc điểm phân tích Sinh hoá Nhà sản xuất bioMerieux Đối tượng vi sinh vật Enterobacteriaceae, ... gây bệnh độc tố thực phẩm Vi sinh vật/ Độc tố Bacillus cereus diarrhoeal toxin Campylobacter Clostridium botulinum toxin C perfringens enterotoxin Escherichia coli EHEC**c O157:H7 Shiga toxin...
 • 6
 • 358
 • 0

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 5 pot

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 5 pot
... thuốc trừ sâu, dư lượng khám sinh vi sinh vật, phương pháp ELISA sử dụng phát đònh lượng vi sinh thực phẩm sau vài tăng sinh nhằm tăng độ nhạy phương pháp PHƯƠNG PHÁP MẪU DÒ (Gene probes) Vào ... lónh vực: giám sát vệ sinh, kiểm tra loại chất lỏng nước rửa làm hệ thống, đánh giá chất lượng vi sinh thực phẩm Để đánh giá chất lượng vi sinh thực phẩm lượng ATP vi sinh vật phải đo điều đòi ... nhiều nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học vào lónh vực thực phẩm, đặc biệt chẩn đoán vi sinh Phương pháp sử dụng mẫu dò (probe) vi c phát vi sinh vật thực phẩm thông qua phát trình tự DNA đặc...
 • 10
 • 314
 • 2

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 3 potx

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 3 potx
... tính Các vi sinh vật đối chứng: Lisin: dương tính: S.marcescens,âm tính: P.rettgeri Arginine: dương tính: E.cloacae, âm tính: E.aerogenes Ornithine: dương tính: S.marcescens, âm tính: P.rettgeri ... độ 30 -37 oC, quan sát phát triển vi sinh vật chuyển sang kìm môi trường Các chủng vi sinh vật đối chứng: Đối chứng dương: P rettgeri; đối chứng âm: S epidermidis Thử nghiệm coagulase Nguyên tắc: ... epidermidis, đối chứng âm: E feacalis Thử nghiệm citrate Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật sử dụng nguồn citrat nguồn carbon Cơ sở sinh ho : Năng lượng cung cấp cho vi sinh vật môi trường nguồn...
 • 10
 • 220
 • 1

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 2 pptx

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 2 pptx
... đếm 1 .2 Phương pháp ước đoán số lượng vi sinh kỹ thuật MPN (Most Probable Number ): Phương pháp MPN phương pháp thay phương pháp đếm khuẩn lạc để xác đònh mật độ vi sinh vật mẫu, phương pháp dựa ... biệt vi sinh vật mục tiêu với vi sinh vật khác Vi c xác đònh rõ ràng vi sinh vật sở kiểu hình công vi c khó khăn vi sinh vật có mối quan hệ họ hàng xa có kiểu hình tương tự số đặc điểm Phương pháp ... phân biệt vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp vi sinh vật Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, thử nghiệm sau dây thương xuyên sử dụng: Thử nghiệm Bile esculin Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật thủy...
 • 10
 • 235
 • 1

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 1 ppt

Giáo trinh : PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM part 1 ppt
... x104 Nước đá 8.2 x10 9.6 x10 7.3 x103 1. 8 x105 6 .1 x102 1. 1 x1 01 Nước tự nhiên 5.2 x105 5.0 x104 2.7 x104 Nước từ vònh 3.0 x10 1. 0 x10 5.2 x102 Alaska 1. 4 x105 1. 3 x102 2.4 x102 Alaska Giá trò ... Campylobacter Đây vi sinh vật gây nên bệnh vi m nhiễm đường ruột, phương pháp phân lập chứng minh vi sinh vật diện khắp nơi Campylobacters hệ vi http://www.ebook.edu.vn sinh vật nhiều loại động vật chim ... trùng Pasteur http://www.ebook.edu.vn Chương II KỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT Đònh lượng vi sinh vật phương pháp đếm trực tiếp kính hiển vi Số lượng Vi sinh vật mẫu xác đònh...
 • 10
 • 174
 • 0

Giáo trinh PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH vật TRONG THỰC PHẨM part 4

Giáo trinh  PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHỆM VI SINH vật TRONG THỰC PHẨM part 4
... tìm thấy vi sinh vật hình que Tuy nhiên có số vi sinh vật hình cầu có khả di động Vi sinh vật di động có hay nhiều tiên mao phân bố vi trí khác tế bào vi sinh vật Một số vi sinh vật chuyển từ trạng ... vàng 14 Thử nghiệm tính di động môi trường thạch mềm Nguyên tắc: Nhằm xác đònh vi sinh vật có di động hay di động Vi sinh vật di động thường vi sinh vật có tiên mao Tiên mao thường tìm thấy vi sinh ... aminoacidu1 Phương pháp thực hiện: Để nhận biết khả làm tan gelatin vi sinh vật, chất thêm vào môi trường nuôi cấy, chưa cấy vi sinh vật, môi trường chứa gelatin dạng đông đặc Sau nuôi cấy, vi sinh vật...
 • 10
 • 280
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và chọn phương pháp kiểm tra không phá hủygiáo trình phương pháp điều tra xã hội họcgiáo trình phương pháp điều tra lập dự án khuyến nông khuyến lâmphương pháp kiểm tra không khí bão hòakiểm tra không phá hủy ndtkiểm tra không phá hủyufphieu dang ky de tai nckh22345Cengage advantage books law for business 18th edition ashcroft test bankON TAP CAC CHUYEN DE MON TOAN LOP 3Clearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankCustomer service skills for success 5th edition lucas test bankDevelopmental mathematics through applications 1st edition akst test bankCriminal justice in action 6th edition gaines test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankCritical care nursing a holistic approach 10th edition morton test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngCorporate finance 11th edition ross test bankCorrections today 2nd edition siegel test bankCrafting and executing strategy concepts and cases the quest for competitive advantage 20th edition thompson test bankCreate success 1st edition jon doyle test bankContemporary mathematics for business and consumers 6th edition robert brechner test bankContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGĐBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGDContemporary business reports 5th edition kuiper test bankContemporary management 6th edition jones test bank