Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn nghiêm đình thắng, nguyễn mạnh tùng, nguyễn văn bẩy pdf

Giáo trình Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Giáo trình Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
... Khoa CNKT Điện Điện tử - Máy điện động (quay chuyển động thẳng): làm việc dựa vào tượng cảm ứng điện từ, lực điện từ từ trường dòng điện cuộn dây có chuyển động tương gây Loại máy điện thường ... Huỳnh Khoa CNKT Điện Điện tử Dây quấn phần ứng phần phát sinh suất điện động có dòng điện chạy qua Dây quấn phần ứng thường làm dây đồng có bọc cách điện Trong máy điện nhỏ có công suất vài kw ... ứng, Lương, Kiên, Liêm, Huỳnh 10 Khoa CNKT Điện Điện tử rcf : điện trở cuộn cực từ phụ, rb : điện trở cuộn bù, rct : điện trở tiếp xúc chổi điện Sức điện động Eư phần ứng động xác định theo biểu...
 • 21
 • 405
 • 6

Giáo trình công nghệ kỹ thuật điện-điện tử ppt

Giáo trình công nghệ kỹ thuật điện-điện tử ppt
... Xem phần chương trình khối chương trình S7_300 cho phép gọi chương trình lồng nhau, tức chương trình gọi chương trình khác từ chương trình gọi lại gọi tới chương trình thứ 3… Số lệnh gọi lồng phụ ... chương trình lưu nhớ dạng khối chương trình (OB, FC, FB ) thực với chu kì quét Hình 2.1 Nguyên lý chung cấu trúc điều khiển logic khả trình PLC Lương, Kiên, Liêm, Huỳnh 21 Khoa CNKT Điện – Điện tử ... Trạng thái dừng STOP, chương trình không thực - RUN-P = Trạng thái chạy RUN, CPU thực chương trình - RUN = Chương trình thực hiện, có thể, nhiên, đọc không sửa chương trình 2.1.2 Kiểu liệu phan...
 • 83
 • 213
 • 0

Khung chương trình công nghệ kỹ thuật hóa học

Khung chương trình công nghệ kỹ thuật hóa học
... soát trình công nghệ hóa học 30 CHE2013 Mô hình hóa tối ưu hóa trình công nghệ hóa học 40 CHE1092 Đối xứng phân tử lý thuyết nhóm 42 CHE1052 CHE1078 Các phương pháp vật lý hóa lý ứng dụng hoá học ... ký hóa học hữu 42 CHE1092 CHE3070 Thiết kế thiết bị công nghệ hóa học 40 CHE1062 CHE3128 Công nghệ sản xuất hợp chất vô hữu 40 CHE3176 Thực tập công nghệ trình hoá học CHE3129 Thiết kế trình công ... CHE1077 Hóa học vô CHE1054 Thực tập hóa học vô CHE1055 Hóa học hữu 56 CHE1052 CHE2114 Hóa học hữu 42 CHE1052 CHE1057 Hóa học phân tích 42 CHE1052 CHE1058 Thực tập hóa học phân tích CHE1083 Hóa lý...
 • 12
 • 231
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 10 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 10 ppsx
... Phần Hàn & cắt kim loại Trang Chương I : Hàn kim loại $1 Giới thiệu chung môn hàn kim loại $2 Phân loại phương pháp hàn Chương II Quá trình luyện kim hàn ... Nga) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn MỤC LỤC Nội dung Trang Lời nói đầu Chương I : HÀN KIM LOẠI 1.1 Khái niệm chung hàn kim loại 1.2 Phân loại phương pháp hàn ... KIM KHI HÀN NÓNG CHẢY 2.1 Quá trình luyện kim hàn 2.2 Vũng hàn & đặc điẻm 2.3 Tổ chức kim loại mối hàn & vùng cận mối hàn 4 Chương HÀN...
 • 10
 • 269
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 9 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 9 ppsx
... 0.02 mm 6.3.2 Kim tra bêng phũổng phÔp phÔ hu : 1- Kim tra bêng cÔch khoan xÔc sut túng oƠn xem xẫt; 2- Kim tra tõ chửc tẽ vi; 3- Kim tra tõ chửc kim tũổng; cắt thành mẫu kim loại , mài , đánh ... NXB KH&KT, 199 8 Nguyn Vn Thụng, Vt liu v cụng ngh hn,NXB KHKT, 199 8 ỳừ . ựừ ự ố ốừ 197 1 úỳ ựừ ú úừ ú ốừ 197 4 ừ - ố ốừ 197 5 ừ - ỳừ ộ- - - ốừ 197 3 ừ - ỳừ ộ- - - ốừ 197 3 ... Cr-Ni Chun bệ mu cho kim tra thụ nghiẹm : 111 Su t m b i: www.daihoc.com.vn CNG MễN MễN HC : CễNG NGH KIM LOI TP HN V CT KIM LOI ( 40 tit) Biờn son: TS.GVC inh Minh Dim I NI DUNG: Trỡnh by nhng...
 • 12
 • 203
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 8 ppt

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 8 ppt
... 5.7 HÀN TIẾP XÚC ĐIỂM Khái niệm : Hàn tiếp xúc điểm phương pháp hàn áp lực mà chi tiết hàn nối với theo điểm riêng biệt Phân loại : Hàn điểm có phương pháp Phân loại : Hàn tiép xúc diểm phía; hàn ... trở suất kim loại vật hàn b Bảng số chế độ hàn đặc trưng : Bảng 5-2 86 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Vật liệu Đua-ra AMr6 CT31 CT 38 S mm 0 ,8+ 0 ,8 1,2+1,2 1+1 3+3 1+1 3+3 J A/mm2 2.760 88 0 700 200 ... tạp giá thành cao 5.4 Phân loại hàn tiếp xúc Theo dạng mối hàn : Hàn tiếp xúc điểm Hàn tiếp xúc đường Hàn tiếp xúc giáp mối Theo nguồn điện Máy hàn dòng xoay chiều Máy hàn dòng chiều Máy hàn dòng...
 • 12
 • 194
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 7 pot

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 7 pot
... trềnh cºt kim loƠi bêng khế 72 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn O2 C2H2 Hình 4-20 Sơ đồ nguyên lý trình cắt kim loại lữa hàn khí 1- Vật cắt 2- Đầu mỏ cắt - Dòng ôxy cắt CÔc giai ÅoƠn cºt kim loƠi ... 4-5 Kim loƠi Al V W Fe Co Si Mn Cu Nhiẹt Åồ nĩng chÂy cớa mồt sọ chÃt Tnc Oxid Kim loai Tnc 658 Al2O3 2050 175 0 V2O3 1 970 V2O4 16 37 V2O5 658 1 277 3 370 WO2 1 473 WO3 1533 FeO 1 370 Fe3O4 15 27 Fe2O3 ... SiO2 171 0 178 5 1250 MnO 1560 Mn3O4 1080 Cu2O 1230 CuO 1336 74 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Mo Ni Cr Ti Mg 2622 1452 1550 172 7 680 MoO3 NiO Cr2O3 TiO2 MgO 79 5 1990 990 77 5 2800 - Thiẽt bệ cºt kim...
 • 12
 • 158
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 6 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 6 ppsx
... chứa : Khối lượng bua can xi lần nạp Kích thước hạt bua can xi (CaC2) : kg : d = 50 - 80 mm 63 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn áp lực khí Năng suất sản xuất liên tục Năng suất lớn : P = 1,5 at : ... b i: www.daihoc.com.vn 60 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Hình 47 Sơ đồ cấu tạo loại bình chứa khí 1- Bình chứa khí ôxy; 2, 3- Bình chứa axetylen - Bình chứa khí Prropan C3H8 61 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn ... i: www.daihoc.com.vn Hình 4 -6 Hình dáng loại lữa hàn -ngòn lừa xy hoÔ; 2- ngòn lừa bềnh thũỗng; 3-ngòn lừa cÔc bon hoÔ; 4.4 THIẾT BỊ HÀN KHÍ Thiết bị hàn khí gồm có : Bình chứa khí ô xy, bình...
 • 12
 • 145
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 5 pdf

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 5 pdf
... 1,6 1, 75 2,0 1 ,55 Bảng 3-8 3,0 4,0 1, 45 1, 35 Bảng 3-9 Đặc tính dh Ih mm A Đường kính dây hàn 0 ,5 25- 70 0,8 50 -130 1,0 1,2 1,6 2,0 2 ,5 100-180 100-240 150 -400 200 -50 0 350 -700 50 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn ... mặt vùng kim loại cần hàn; Thuốc hàn có hai loại : có tính a xid & bazơ Loại có tính a xid dùng để hàn kim loại màu, Loại có tính ba zơ thường dùng để hàn gang; Ví d : thuốc hàn đồng : Na2B4O7.10H2O, ... dụng nhanh với ô xyd kim loại để tạo xỷ, giải phóng kim loại, xỷ dể bong; Khối lượng riêng thuốc hàn phải nhỏ kim loại & tác dụng xấu kim loại & kim loại mối hàn; Thuốc hàn phải nóng chảy bao...
 • 12
 • 195
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 4 doc

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 4 doc
... chuẩn bị hàn công phu c Công nghệ hàn tự động lớp thuốc Chuẩn bị vật hàn ( tương tự hàn hồ quang tay ) Các loại mối hàn : Hàn phía Hàn phía Hàn có lót thép hay lót đồng Hàn có đệm thuốc Hàn theo ... hàn; 2- Dây hàn; 3- Thuốc hàn; 4- Lớp xỷ đông đặc; 5- Lớp kim loại lỏng; 6- Lớp kim loại kết tinh Đặc tính hàn hồ quang tự động lớp thuốc hao tốn kim loại, hệ số hàn đấp cao , tiết kiệm kim loại ... hàn thép bon hợp kim thấp, dây hàn thép hợp kim, dây hàn hợp kim cao Dây hàn đấp; Dây hàn bột ; Dãi kim loại Đường kính dây hàn : 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1 ,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 6,5; mm...
 • 12
 • 170
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 3 docx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 3 docx
... Khi hàn que hàn bổ sung kim loại tăng cường số tính chất đặc biệt cho mối hàn Que hàn nóng chảy có nhiều loại que hàn thép bon, que hàn thép inóc, que hàn thép hợp kim, que hàn đồng, que hàn ... 3. 7.1 Vị trí mối ghép hàn không gian : có vị trí II III I IV Hình - 36 Vị trí mối hàn không gian I - hàn II - hàn ngang , hàn leo(hay hàn đứng) III - hàn ngữa IV - hàn trần (hàn trần vị trí hàn ... ghi ch : 1- que hàn 2-vật hàn - hồ quang 3. 7.2 Các loại mối ghép hàn phân ra: Mối hàn giáp mối (a, c) tức mép vật hàn tiếp giáp vào nhau; mối hàn chồng mí (b); mối hàn góc ( d ) mối ghép hàn theo...
 • 12
 • 206
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 2 ppt

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 2 ppt
... mối hàn, hợp kim hoá mối hàn, 3.3 .2 Phân loại theo phương pháp đấu dây Dấu dây trực tiếp : Nguồn điện pha Hình - Sơ đồ đấu dây trực tiếp -Điện cực hàn ( que hàn) 2- Hồ quang hàn - Vật hàn Khi hàn ... Điện cực hàn - Điện cực hàn - Vật hàn ( điện cực hàn 3) Có lữa hồ quang điện cực: hồ quang 1-3 1 -2 - 3.4 NGUỒN ĐIỆN HÀN VÀ MÁY HÀN 3.4.1 Nguồn điện hàn Nguồn điện hàn chiều, xoay chiều Máy hàn dòng ... - Tần số dòng điện U20 IH XBA Uh Khi ngắn mạch : Uh = U20 - Et2 = U20 - Ih.Xba Khi I tăng làm cho suất điện động E t2= U2 = U20 Nên Uh = Inm = U20/Xba (Xba = X1 + X2; X1,X2 ( Cảm kháng cuộn sơ...
 • 12
 • 171
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 1 pptx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 1 pptx
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 20 01 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG 1. 1 .1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp ... chức kim loại mối hàn chia thành nhiều vùng khác Tổ chức kim loại mối hàn phụ thuộc phương pháp hàn, kim loại vật hàn, chế độ hàn Tổ chức kim loại vùng mối hàn gần mối hàn chia vùng khác : Vùng ... nối phi kim loại hổn hợp kim loại với phi kim loại Hàn có mặt ngành công nghiệp, ngành y tế hay ngành phục hồi sửa chữa sản phẩm nghệ thuật, 1. 1.3 Đặc điểm hàn kim loại a Tiết kiệm kim loại •...
 • 12
 • 219
 • 1

Giáo trình PLC nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 1

Giáo trình PLC  nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 1
... =1 đầu vào = 21 - Đầu =0 đầu vào =1 1.2.4 Cổng NAND – VÀ ĐẢO *sơ đồ nối biểu tiếp điểm * Biểu tượng hàm I1 0 I2 0 I3 22 * Bảng trạng thái : Q 1 1 1 1 0 1 1 Hàm = tất dầu vào Hàm =1 có đầu vào hàm ... thái: I1 0 0 1 1 I2 0 1 0 1 I3 1 1 * Kết luận: - Đầu = tất đầu vào - Đầu = có đầu vào = 19 Q 0 0 0 1. 2.2 Cổng OR – HOẶC *Sơ đồ nối biểu tiếp điểm *Biểu tượng hàm * Bảng trạng thái : I1 0 0 1 1 I2 ... hàm =0 1. 2.5 Cổng HOẶC- ĐẢO ( NOR ) * sơ đồ nối biểu tiếp điểm * Biểu tượng hàm 23 1 1 * Bảng trạng thái: I1 I2 I3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 Hàm = có đầu vào =1 Hàm =1 tất đầu vào = 24 Q 0 0 0 1. 2.6 Cổng...
 • 63
 • 208
 • 2

Giáo trình PLC nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 2

Giáo trình PLC  nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 2
... với PLC sau: 98 22 0VAC 24 DVC Q0.0 K1 Q0.1 K2 Q0 .2 K3 1M START I0.0 STOP ESTOP RN1 RN2 PLC I0.1 S7 -20 0 PLC I0 .2 RN3 1L Hình 16 .2: Sơ đồ lựa chọn kết nối tín hiệu điều khiển chấp hành với PLC ... gian đếm 2. 2 Kết nối trạng thái tín hiệu điều đầu vào, đầu Một hệ thống điều khiển PLC hồn chỉnh bào gồm : _ Lập trình cho Hệ thống PLC máy tính: _ Download Chương trình xuống PLC _ Kết nối PLC với ... bi ngoại vi : PLC với ngõ vào/ra số, PLC với Moldul mở rộng, PLC với cấu chấp hành 76 Ví dụ kết nối S7 -20 0 CPU 22 4 ngõ vào/ra BÀI 12: MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN CẦU THANG Phân tích quy trình làm việc:...
 • 53
 • 227
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình công nghệ kỹ thuật ô tôtrình công nghệ kỹ thuậtgiao trinh cong nghe san xuat do hop thuc pham nguyen le hagiáo trình công nghệ hàngiáo trình công nghệ hàn miggiáo trình công nghệ hàn mig maggiáo trình công nghệ chế tạo phôi hàncông nghệ kỹ thuật giao thông xây dựng cầu đườnggiáo trình công nghệ hàn cắt kim loạigiáo trình công nghệ hàn kim loạichương trình khung ngành công nghệ kỹ thuật cơ khíchương trình khung ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tửgiáo trình công nghệ hàn điện nóng chảycông nghệ kỹ thuật giao thôngcông nghệ kỹ thuật công trình xây dựngsach GETTING TO YESsach iscontinuemossssFantastic flyers activity bookSCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai tapBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu đặc điểm thực vật và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của cây nho rừng (vitis heyneana roem schult )1brown steven smith dorolyn active listening 1 teacher s bookAspekte b1 ABbai tap trac nghiem tieng anh 12 biaĐồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa với công suất 500 m3 ngàytieng anh 6 ban dep sach hoc sinh tap 2 sach bai tapDẠY học THEO HƯỚNG tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNGDẠY TIẾNG ANH THEO HƯỚNG SINH NGỮ CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ tự KIỂM ĐỊNH cơ sở dạy NGHỀ tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP HCMGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ tự KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGHỀ THIẾT kế đồ họa TRÌNH độ TRUNG cấp NGHỀ đạt CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG tại TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THỦ đứcĐức thánh cha thông báo thượng HĐGM amazzonia vào năm 2019VÙNG văn HOÁ TRUNG bộLuân lí kitô giáo đóng vai trò nào trong đời sống người kitô hữu và có những nét đặc thù nào so với các nền luân lí khácNoi dung on tap phan ton giao