ỨNG DỤNG MALAP LÊ BÁ D

Toan lop 4 Tiet 148: Ung dung ti le ban do

Toan lop 4 Tiet 148: Ung dung ti le ban do
... Thứ tư ngày tháng năm 2009 Toán Ti t 148 :ứng dụng Tỉ lệ đồ Bài toán 1: Bản đồ trường Mầm non xã Thắng lợi vẽ theo tỉ lệ 1:300 A 2cm...
 • 5
 • 4,950
 • 3

Ung dung ti le ban do

Ung dung ti le ban do
... sang bóng ti t kiệm điện Mua đồ ti t kiệm điện Không vứt giấy rác nơi công cộng Sử dụng phương ti n giao thông công cộng xe đạp Trồng xanh Tham gia hoạt động thu gom rác thải Chia sẻ thông tin cách ... công nghiệp Xả Rác bừa bãi Lạm dụng loại thuốc trừ sâu Một số nguyên nhân gây ô nhiễm Từ phương ti n vận tải Đổ nước thải sông Chặt phá rừng Chặt phá rừng Sử dụng chất hóa học Tràn dầu biển Ô ... xanh Tham gia hoạt động thu gom rác thải Chia sẻ thông tin cách tái chế rác thải nguyên liệu 10 .Ti t kiệm nước Bác Hồ trồng chăm sóc Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường Môi trường Dang tay...
 • 16
 • 633
 • 0

ÚNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ

ÚNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ
... tỉ lệ : 300 2cm Tỉ lệ : 300 Trên đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B) Hỏi chiều rộng thật cổng trường mét? Thø t­ ngµy 30 th¸ng n¨m 2011 Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Tỉ ... thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ đồ Thø t­ ngµy 30 th¸ng n¨m 2011 Toán ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ : Thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật ... chấm: Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật : 000 : 300 : 10 000 cm dm mm 000 cm cm 300 dm 10 000mm mm Thø t­ ngµy 30 th¸ng n¨m 2011 Toán Bài:toán 1: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bản đồ...
 • 9
 • 269
 • 0

Bài Ứng dụng tỉ lệ bản đồ T31

Bài Ứng dụng tỉ lệ bản đồ T31
... BẢN ĐÔ Tỉ lệ : 300 2cm + Bản đồ Trườnggiải: non xãtrường thulà cm đồ, độ cổng độ dài thật theo Trên bản đồ ứng với độ dài thật nhỏ tỉ lệ bản đồ Thắng Lợi vẽ Bài mầm xăng-ti-mét? nào? ... theo tỉ lệ : 300 2cm Tỉ lệ : 300 Trên đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B) Hỏi chiều rộng thật cổng trường mét? Thø t ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐÔ Tỉ lệ ... dài thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ đồ Thø t ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán: Thực hành ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐÔ Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật :...
 • 9
 • 286
 • 0

UNG DUNG TI BAN ĐÔ -TIET 2

UNG DUNG TI LÊ BAN ĐÔ -TIET 2
... cm? Bài giải : 12 km = 120 0 000 cm Quãng đường từ A đến B đồ là: 120 0 000 : 100 000 = 12( cm ) Đáp số: 12cm Thứ năm ngày 14 tháng năm 20 11 TOÁN: ỨNG DỤNG CỦA TI LỆ BẢN ĐỒ (TT) Củng cố: ... cm : 000 25 m mm mm : 20 000 km 1dmdm Thứ năm ngày 14 tháng năm 20 11 TOÁN: Thực hành ỨNG DỤNG CỦA TI LỆ BẢN ĐỒ (tt) Bài 2: TÓM TẮT: Tỉ lệ: : 100 000 Độ dài từ A đến B: 12 km Độ dài ... + HãyVậy dàilệ mấy đô ? ôbao nhiêu?nhất? + Vậy dàitỉ thulà bao trống thứ + đô thậtt nhỏ là Đô dài : 10 000 Ti 1thu nhỏ là: 50 000: 15km000 = 50 cm Là 000 : 20 000 km dm...
 • 13
 • 267
 • 0

Ứng dụng mô hình ba nhân tố fama và french vào thị trường chứng khoán việt nam

Ứng dụng mô hình ba nhân tố fama và french vào thị trường chứng khoán việt nam
... c a nhân t : th ng, quy giá tr NG D NG MÔ HÌNH BA NHÂN T TR FAMA- FRENCH VÀO TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM Tóm t t Bài nghiên c u “ ng d ng hình ba nhân t Fama- French vào th tr ch ng khoán ... hi n i nh : hình CAPM, hình kinh doanh chênh lêch giá APT hình ba nhân t FamaFrench tr ng th i nghiên c u ng d ng hình ba nhân t Fama- French vào th ng ch ng khoán Vi t Nam C th sàn ... Nghiên c u hình u t tài hi n i nh hình CAPM, hình kinh doanh chênh l ch giá APT hình ba nhân t FamaFrench Ngoài lu n v n a nghiên c u th c nghi m tr hình ba nhân t Fama- French vào th...
 • 99
 • 115
 • 0

Ứng dụng mô hình ba nhân tố Fama-French trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng mô hình ba nhân tố Fama-French trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... CÁC B DANH M CÁC HÌNH L HÌNH BA NHÂN T 1.1 Các hình phân tích d 1.2 hình ba nhân t -French 1.2.1 hình ba nhân t 1.2.2.Ý ngh ... 1.2.1 hình ba nhân t : Fama-French three- factors model” ãl sinh l nb bi BE/ME qui nh phi /P) b vào hình Fama-French b t C (m C nh g - ã thêm hai nhân t s Giá tr giá th th c nhân t hình ... -French,… Các hình gi th giá tr , quy mô, giá tr m l m Th v c mu mong mu l ng m v th giá tr giá tr th c nh …thì m i quan h nhân t th t gi nh ? Và hình phù h v ng d hình ba nhân t Fama-French...
 • 75
 • 125
 • 0

Các bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ

Các bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ
... số: 160m2 Bài tập vận dụng Bài 1: Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chu vi 56km Biết chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích khu công nghiệp đồ tỉ lệ : 70000 Bài 2: Trên đồ tỉ lệ : 600 ... chiều dài 20m, chiều rộng 15m Hỏi đồ tỉ lệ : 100, độ dài cạnh mảnh đất hình chữ nhật xăng- ti - mét? Bài 5: Bản đồ khu đất trường TH A vẽ theo tỉ lệ : 500 Trên đồ chiều dài khu đất 60cm, chiều ... 15m Đội khảo sát vẽ sơ đồ vườn rau giấy theo tỉ lệ : 500 Hỏi sơ đồ, phải vẽ độ dài thu nhỏ chiều dài, chiều rộng vườn rau cm? Bài 10: Bản đồ xã Nghĩa Phương vẽ theo tỉ lệ : 12000 Con đường từ...
 • 3
 • 5,029
 • 8

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ Lớp4 (Chỉnh sửa)

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ Lớp4 (Chỉnh sửa)
... tháng năm 2011 Toán: Ứng dụng tỉ lệ đồ (tiếp theo) • Muốn tính độ dài thu nhỏ đồ ta: - Đổi đơn vị đo tương ứng - Lấy độ dài tương ứng chia cho tỉ lệ đồ • Muốn tính độ dài thu nhỏ đồ ta làm nào? Thứ ... Toán: Ứng dụng tỉ lệ đồ (tiếp theo) Bài toán 2: Quãng đường Hà Nội –Sơn Tây 41km Trên đồ tỉ lệ :1000 000, quãng đường dài mi-li-mét? Bài giải 41km = 41 000 000 mm Quãng đường Hà Nội –Sơn Tây đồ ... (m) Bài 2: Trên bản8 000 đồ tỉ cm lệ : 200,=chiều dài sân trường đo 80 m 40cm Hỏi chiều dài thật củasố: sân80 trường Đáp m mét? Thứ năm ngày 07 tháng năm 2011 Toán: Ứng dụng tỉ lệ đồ (tiếp theo)...
 • 11
 • 187
 • 0

Toan 4 ung dung ti le ban do.ppt

Toan 4 ung dung ti le ban do.ppt
... độ bảndài non đồ xãthật Thắng (đoạn bao AB Lợinhiêu )vẽ dài 300) xăng tỉ theo xăng -tilệ-mét? –mét?(1cm nào? ti (2cm mét? xx300) Tỉ lệ 1:300 A 2cm B Giải: Chiều rộng thật cổng trườnglà: x 300 ... chỗ chấm Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật 1:500 000 2cm 1:15 000 1:2 000 3dm 50mm 000 000 …cm 45 000 dm100 000 mm BC Toán: Bài 2/157 Trên đồ tỉ lệ : 200, chiều dài phòng học lớp em đo cm Hỏi...
 • 21
 • 414
 • 0

Xem thêm