Xử lý tách dầu ở thể nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện từ và tuyển nổi áp lực

Xử tách dầu thể nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện từ tuyển nổi áp lực (DAF) kết hợp hệ hóa phẩm phá nhũ chuyên dụng

Xử lý tách dầu ở thể nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện từ và tuyển nổi áp lực (DAF) kết hợp hệ hóa phẩm phá nhũ chuyên dụng
... phƣơng pháp vi sóng điện từ Phƣơng pháp tuyển áp lực (DAF) phải sử dụng hệ hóa phẩm hỗ trợ phá nhũ Hệ hóa phẩm hỗ trợ phá nhũ cần phải thỏa mãn: Tốc độ khử nhũ nhanh lƣợng nƣớc sau xử đạt ... PHƢƠNG PHÁP TUYỂN NỔI 96 3.5.1 Hiệu suất tách dầu phƣơng pháp tách vi sóng điện từ phƣơng pháp tuyển áp lực 96 3.5.2 So sánh lựa chọn công nghệ vi sóng điện từ công nghệ ... xử tách dầu dạng nhũ tƣơng phƣơng pháp vi sóng điện từ (ii) Nghiên cứu tổng hợp hệ HP sinh học từ mỡ cá ba sa Vi t Nam (iii) nghiên cứu hiệu suất xử tách dầu phƣơng pháp tuyển kết hợp hệ...
 • 120
 • 150
 • 0

Xử tách dầu thể nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện từ tuyển nổi áp lực (DAF) kết hợp hệ hóa phẩm phá nhũ chuyên dụng (TT)

Xử lý tách dầu ở thể nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện từ và tuyển nổi áp lực (DAF) kết hợp hệ hóa phẩm phá nhũ chuyên dụng (TT)
... tuyển phương pháp vi sóng điện từ 21 3.5 SO SÁNH HIỆU QUẢ TÁCH DẦU GIỮA PHƢƠNG PHÁP TÁCH VI SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ PHƢƠNG PHÁP TUYỂN NỔI 3.5.1 Hiệu suất tách dầu phƣơng pháp tách vi sóng điện từ phƣơng pháp ... Cả hai phương pháp vi sóng điện từ phương pháp tuyển phương pháp hữu hiệu quan trọng cho vi c xử NTND nói riêng nước thải nói chung, phương pháp vi sóng điện từ hiệu phương pháp tuyển mức tiêu ... QUẢ XỬ LÝ TÁCH DẦU THỂ NHŨ TƢƠNG TRONG NƢỚC THẢI NHIỄM DẦU BẰNG PHƢƠNG PHÁP VI SÓNG ĐIỆN TỪ 3.2.1 Khảo sát hiệu xử tách dầu phƣơng pháp vi sóng điện từ 3.2.1.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ Kết...
 • 24
 • 224
 • 0

Đặc tính hóa của hệ nhũ tương vi nhũ tương. Ứng dụng tổng hợp polymer bằng phương pháp vi nhũ tương

Đặc tính hóa lý của hệ nhũ tương và vi nhũ tương. Ứng dụng tổng hợp polymer bằng phương pháp vi nhũ tương
... BÀY TỔNG QUAN TÍNH CHẤT HÓA LÝ HỆ NHŨ TƯƠNG VÀ VI NHŨ TƯƠNG ĐỘ BỀN NHIỆT ĐỘNG HỆ VI NHŨ TƯƠNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ TƯƠNG KẾT LUẬN TỔNG QUAN HỆ NHŨ TƯƠNG Hệ nhũ tương: hệ phân ... 15 ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ TƯƠNG 16 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ Sinh học Chế tạo vật liệu Dược phẩm PHƯƠN G PHÁP VI NHŨ Các ngành khác Thực phẩm Mỹ phẩm 17 TỔNG QUAN POLYMER ... Các hợp chất khác Ch ất khơ im 23 TỔNG HỢP POLYMER BẰNG VI NHŨ Các giai đoạn tổng hợp polymer vi nhũ Step Step Step Step 24 TỔNG HỢP POLYMER BẰNG VI NHŨ Tổng hợp trình hình thành polymer 25 TỔNG...
 • 31
 • 434
 • 3

xử phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học

xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học
... Nhất Phương SVTT : Phan Thùy Linh Trang Đồ án tốt nghiệp: Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học Đề tài Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học nghiên cứu xử nước thải ... xử lý, thu hồi chất thải kim loại nặng, chất độc hại có nước thải xi mạ điều cần thiết Có phương pháp xử nước thải xi mạ nhiều nước giới áp dụng là: phương pháp xử học, phương pháp xử ... án tốt nghiệp: Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học 2.5.2 Phương pháp hóa học Bao gồm hai phương pháp là: Phương pháp trung hòa phương pháp oxy hóa – khử Phương pháp trung hòa:...
 • 86
 • 808
 • 5

Nghiên cứu xử AMMONIUM nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp ANAMMOX

Nghiên cứu xử lý AMMONIUM nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp ANAMMOX
... Qua nghiên cứu mô hình thực nghiệm nhằm xử ammonium nồng độ thấp nước thải sinh hoạt phương pháp sinh học kỵ khí anammox cho thấy: với thời gian lưu 12h (tương đương 2,0 l/h) hiệu xử đạt ... 90% - Kết nghiên cứu đưa nhiều hướng ứng dụng thực tế để xử chất dinh dưỡng nước thải sinh hoạt nói riêng loại nước thải khác nói chung có hàm lượng ammonium tương tự - Đây kết nghiên cứu bước ... ammonium thành nitrit vùng thiếu khí cho lượng nitrit sinh tương đương lượng ammonium lại nước thải trước qua vùng kỵ khí 4.2 Kết chuyển hóa ammonium vùng thiếu khí Nồng độ (hiệu suất) Nồng độ...
 • 4
 • 489
 • 2

Luận văn Xử phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học

Luận văn Xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học
... có nước thải xi mạ điều cần thiết Có phương pháp xử nước thải xi mạ nhiều nước giới áp dụng là: phương pháp xử học, phương pháp xử hóa học, phương pháp hóa 2.5.1 Phương pháp học Phương ... Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học  Đối với sở lớn: 12 – 50 m3/ngày Nước thải xi mạ bao gồm: Nước rửa trước mạ nước thải rửa sau mạ 2.2.2 Thành phần nước thải Nước thải xi mạ ... eczima, ung thư … Đề tài Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học nghiên cứu xử nước thải xi mạ nội dung hẹp xử phospho nước thải cơng đoạn phosphat hóa bề mặt kim loại gia...
 • 77
 • 577
 • 0

Nghiên cứu xử amoni trong nước thải thủy sản bằng phương pháp bãi lọc trồng cây

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải thủy sản bằng phương pháp bãi lọc trồng cây
... cứu xử amoni nước thải thuỷ sản phương pháp bãi lọc trồng cây nhằm tìm hiểu chuyển hóa chất chủ yếu amoni môi trường bãi lọc ngập nước trồng cói bề mặt bãi lọc nhằm ứng dụng để xử nước ... Nước sau xử Hình 2.2: Thiết kế thiết bị xử theo bãi lọc trồng 44 Hình 2.3: Thiết bị tự chế xử nƣớc thải thủy sản theo bãi lọc trồng Cây Nước vào Nước Hình 2.4: Sơ đồ trồng thiết bị xử ... tiền xử 34 1.4.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Tại Việt Nam, phương pháp xử nước thải bãi lọc ngầm trồng số trung tâm nghiên cứu trường đại học áp dụng thử nghiệm, chủ yếu xử nước thải...
 • 78
 • 500
 • 2

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ
... hấp phụ: hấp phụ vật hấp phụ hóa học a Hấp phụ vật Khi hấp phụ lên bề mặt chất rắn, tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ không lớn, cấu trúc điện tử chất bị hấp phụ thay đổi, nhiệt hấp phụ ... LIỆU 2.1 Tổng quan hấp phụ 2.1.1 Hiện tượng hấp phụ Hấp phụ môi trường nước hiểu tăng nồng chất tan (chất bị hấp phụ) lên bề mặt chất rắn (chất hấp phụ) Chất bị hấp phụ tồn bề mặt chất rắn, không ... giảm COD nước thải dệt nhuộm sau trình hấp phụ - Xây dựng hình hấp phụ dòng liên tục với vật liệu tro trấu 3.4 Nội dung nghiên cứu Trong nghiên cứu này, thực nội dung sau: Thu mẫu nước thải: ...
 • 44
 • 134
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ AMMONIUM NỒNG ĐỘ THẤP TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ANAMMOX

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ AMMONIUM NỒNG ĐỘ THẤP TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ANAMMOX
... vào nồng độ ammonium nước thải Nếu nồng độ ammonium không cao (< 100 mg/l) nước thải sinh hoạt sử dụng phương pháp vi sinh thích hợp nhất, nồng độ ammonium từ 100 – 5.000 mg/l sử dụng phương pháp ... nghiệm nhằm xử ammonium nồng độ thấp nước thải sinh hoạt phương pháp sinh học kỵ khí anammox cho thấy: với thời gian lưu 12h (tương đương 2,0 l/h) hiệu xử đạt gần 90% - Kết nghiên cứu đưa nhiều ... thực tế để xử chất dinh dưỡng nước thải sinh hoạt nói riêng loại nước thải khác nói chung có hàm lượng ammonium tương tự - Đây kết nghiên cứu bước đầu, cần có kế hoạch nghiên cứu sâu triển...
 • 13
 • 118
 • 0

Tách Protein trong nước thải giết mổ bằng phương pháp kết tủa keo tụ

Tách Protein trong nước thải giết mổ bằng phương pháp kết tủa và keo tụ
... kết khảo sát tách protein n)ớc thải giết mổ ph)ơng pháp kết tủa, keo tụ đ)a số kết luận nh) sau: Polyme loại C có khả kết tủa protein Với liều l)ợng mg/l t)ợng kết tủa bắt đầu xuất hiện, nhiên ... tr)ớc v sau keo tụ Kết trình b y bảng v đồ thị Trong thí nghiệm, nồng độ polyme A 101 mg/l Bảng 3: N)ớc thải giết mổ r)ớc v sau keo tụ sử dụng phèn sắt v PAC kết hợp với polyme A101 PAC kết hợp với ... dụng kết hợp PAC với A101 v' phèn sắt kết hợp với A101 để kết tủa v' keo tụ 72 ảnh h)ởng nồng độ PAC v phèn sắt lên hiệu xử lý COD v protein n)ớc thải giết mổ đ)ợc thể qua thông số COD, protein...
 • 5
 • 489
 • 5

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ ĐẾN HIỆN TƯỢNG TẮC MÀNG LỌC TRONG HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG " pptx

BÁO CÁO
... màng lọc tốc độ dòng chảy khác Cường độ sục khí (L/cm2/phút) Hình Ảnh hưởng cường độ sục khí đến tốc độ tăng trở lực màng lọc 188 Ảnh hưởng cường độ sục khí đến tượng tắc màng lọc sinh học kết ... lượng sục khí Tốc độ dòng chảy dọc màng lọc (cm/s) Ảnh hưởng cường độ sục khí đến tượng tắc màng lọc sinh học kết hợp lọc màng Cường độ sục khí (L/cm2/phút) Hình Mối quan hệ tốc độ dòng chảy cường ... cường độ sục khí 3.3 Ảnh hưởng tốc độ dòng chảy đến tượng tắc màng lọc Trong trình vận hành hệ thống, bùn bám vào bề mặt màng lọc bám cặn gây tắc màng lọc làm giảm suất lọc Hiện tượng tắc màng lọc...
 • 8
 • 284
 • 3

Nghiên cứu xử đất bị nhiễm dầu bằng phương pháp vi sinh

Nghiên cứu xử lý đất bị nhiễm dầu bằng phương pháp vi sinh
... Công nghệ sinh học - Vi n Hoá học công nghiệp Vi t Nam hợp tác với số đơn vị Vi n "Nghiên cứu xử đất bị nhiễm dầu phương pháp vi sinh" mục đích tạo chế phẩm vi sinh xử đất nhiễm dầu có hiệu ... - Nghiên cứu trình lên men thu sinh khối vi sinh vật - Xử lí thu sinh khối vi sinh vật tạo chế phẩm - Đánh giá khả xử đất bị nhiễm dầu chế phẩm CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 THỰC TRẠNG ĐẤT NHIỄM DẦU ... hổng cấu trúc đất Dầu khó bị phân hủy vi sinh vật đất Mặt khác, đất môi trường pha loãng chất thải, nên dầu có tác hại lâu dài đất Ở khu đất bị nhiễm dầu, dầu che lấp khe hở mao quản đất, gây tắc...
 • 62
 • 1,292
 • 3

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA CỦA HỆ NHŨ TƯƠNG (EMULSION) VI NHŨ TƯƠNG (MICROEMULSION) TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG (THERMODYNAMIC STABILITY) CỦA HỆ VI NHŨ TƯƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HỆ NHŨ TƯƠNG (EMULSION) VÀ VI NHŨ TƯƠNG (MICROEMULSION) TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG (THERMODYNAMIC STABILITY) CỦA HỆ VI NHŨ TƯƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG
... hp cht cao phõn t nh geletin, polyvinil alcol ) i vi h vi nh tng h n nh v bn nhit ng Cũn i vi h nh tng thỡ h khụng n nh vi s phõn chia pha Vỡ thnh phn ca vi nh tng cú cht hot ng b mt Cỏc lp ... thun vi din tớch b mt pha Vỡ vy m sc cng b mt h nh tng s ln hn h vi nh tng BNG TNG KT: c im STT Nh tng phõn bit Khỏi nim Vi nh tng Nh tng l nhng h phõn Vi nh tng l h phõn tỏn vi d tỏn c hc vi di ... tng: 13 II Phõn bit nh tng v vi nh tng: 14 III TNH BN NHIT NG (THERMODYNAMIC STABILITY) CA H VI NH TNG [5] 17 Sc cng b mt ca h vi nh tng 17 cong t phỏt ...
 • 37
 • 4,575
 • 21

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động
... quan đến hiệu xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử nước thải giá thể di động Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử giá thể di động (MBBR), ... 2.7 Sơ đồ công nghệ xử nước thải nhà máy xử nước thải Bình Hưng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) Luận văn Thạc 24 Phạm ... màng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) 36 Luận văn Thạc Phạm Lê Hoàng Duy 3.1.2 Giá thể di động Hình 3.1 Giá thể di động kiểu...
 • 133
 • 540
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR)
... đến hiệu xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử nước thải giá thể di động Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử giá thể di động (MBBR), gồm ... Xử sinh học wetland 14 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) Luận văn Thạc Sĩ xi Phạm Lê Hoàng Duy 2.3.6 .Phương pháp sinh ... quan tài liệu liên quan đến phương pháp xử nước thải sinh hoạt Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) Luận văn Thạc Sĩ Phạm Lê Hoàng...
 • 20
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý ô nhiễm đất bằng phương pháp vi sinhtách dầu bằng phương pháp trích lyxử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh họcxử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp hóa lýluận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfnghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộcnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmxu ly nuoc thai benh vien bang phuong phap hoa lyxử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học hiếu khíslide về quy trình xử lí nước thải thủy sản bằng biện pháp vi sinh vậtsơ đồ công nghệ trạm xử lí nước thải chứa axit bằng phương pháp trung hòa bằng bổ sung tác nhân hóa họcxu li nuoc thai thuy san bang phuong phap sinh hocxử lí nước ngầm nhiễm asen bằng phương pháp oxi hóa kết tủa giáo viên hướng dẫn ts phan đỗ hùng nguyễn huy diện th s đinh thị ngaxử lý tách dầu cấp ixử lý ô nhiễm bằng phương pháp vi sinhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây