Nghiên cứu chuẩn Dublin Core Metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viên số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nghiên cứu chuẩn dublin core metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viên số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho khoa công nghệ thông tin trường đại học hàng hải việt nam

Nghiên cứu chuẩn dublin core metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viên số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho khoa công nghệ thông tin – trường đại học hàng hải việt nam
... Đề tài: Dublin Core Metadata Thư viện số chuyên ngành Công nghệ thông tin KẾT LUẬN Đề tài Nghiên cứu chuẩn Dublin Core Metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viện số cung cấp tài liệu chuyên ... ngành cho Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề tài có tính thực tế, sau thời gian nghiên cứu, tác giả tìm hiểu nắm bắt chuẩn Dublin Core ứng dụng xây dựng thư viện số ... LỤC Đề tài: Dublin Core Metadata Thư viện số chuyên ngành Công nghệ thông tin Trang Đề tài: Dublin Core Metadata Thư viện số chuyên ngành Công nghệ thông tin Mở đầu Ngày nay, việc xây dựng...
 • 37
 • 241
 • 0

TÓM T ẮT LU ẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP C Ơ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ TRONG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ CHUY ÊN NGÀNH ÁP DỤNG TẠI CỤC ĐO ĐẠC V À BẢN ĐỒ

TÓM T ẮT LU ẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP C Ơ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ TRONG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ CHUY ÊN NGÀNH ÁP DỤNG TẠI CỤC ĐO ĐẠC V À BẢN ĐỒ
... h c x c định hiệu kinh t ứng dụng giải pháp CSDLBĐ sản xu t đồ khai th c liệu chuy n ngành đo đ c đồ C c Đo đ c Bản đồ Vi t Nam Phương pháp nghiên c u Lu n án sử dụng phương pháp tiếp c n hệ thống, ... đồ quản trị liệu địa chuy n ngành Chương 2: Phân t ch trạng ứng dụng giải pháp c sở liệu đồ quản trị liệu địa chuy n ngành Vi t Nam Chương 3: X c định hiệu kinh t vi c ứng dụng giải pháp ... Nghiên c u hiệu vi c ứng dụng giải pháp CSDLBĐ quản trị khai th c liệu địa chuy ên ngành áp dụng C c Đo đ c Bản đồ “nhằm phân t ch sở khoa h c x c định giá trị kinh t c t vi c ứng dụng...
 • 28
 • 126
 • 0

Ứng dụng gói mã nguồn mở để thiết kế website album ảnh khoa công nghệ thông tin trường đại học vinh

Ứng dụng gói mã nguồn mở để thiết kế website album ảnh khoa công nghệ thông tin trường đại học vinh
... tới thầy cô bạn gói nguồn mở thiết kế website album ảnh Đồng thời áp dụng gói nguồn mở s.Gallery để xây dựng Website Album ảnh khoa Công nghệ thông tin trờng Đại học Vinh minh họa cho tính ... mềm mở giúp cho việc thiết kế website album ảnh ngày dễ dàng, thuận tiện tiết kiệm chi phí, công sức II.1.2 Các gói nguồn mở hỗ trợ thiết kế website album ảnh Hiện có nhiều gói nguồn mở ... Iii Thiết kế xây dựng Website album ảnh khoa Công nghệ thông tin - trờng Đại học Vinh III.1 Đặt vấn đề Trong Nửa kỷ xây dựng trởng thành Trờng Đại học Vinh 10 năm phát triển Khoa Công nghệ thông...
 • 61
 • 135
 • 0

Xây dựng phần mềm quản ký khoa công nghệ thông tin trường đại học kỹ thuật công nghệ

Xây dựng phần mềm quản ký khoa công nghệ thông tin trường đại học kỹ thuật công nghệ
... bao gồm việc Quản lý liệu cho bảng : Quản thông tin khu vực , thông tin dây chuyền sản xuất , thông tin thiết bị , thông tin chi tiết công việc Bảo trì bao gồm chức bảo trì theo , quản lý thiết ... quản thông tin tổ thực bảo trì thông tin nhà cung cấp thiết bị Tài khoản có chức quản thông tin tài khoản người dùng Báo cáo bao gồm danh sách cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch công ... tất thông tin, chi phí xem phần phiếu bảo trì để thể tổng chi phí cần thiết để hoành thành công việc Đa số công ty nhỏ lập kế hoạch tay, sử dụng công cụ đơn giản biểu đồ dạng thanh, phần mềm tin...
 • 85
 • 279
 • 0

Xây dựng website khoa công nghệ thông tin trường đại học vinh luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng website khoa công nghệ thông tin trường đại học vinh luận văn tốt nghiệp đại học
... PHONE Vinh - 2011 = = SV: Nguyn Hu M Lp: 47K - CNTT TRờng đại học vinh Khoa công nghệ thông tin === === xây dựng website khoa công nghệ thông tin trờng đại học vinh N TT NGHIP I HC Ngành kỹ s công ... SQL Server xõy dng th nghim website gii thiu khoa Cụng ngh thụng tin trng i hc Vinh qua mng Internet - Xõy dng website khoa Cụng ngh thụng tin nhm qun lý, thụng tin quỏ trỡnh hc tp, ging dy ... Truy cp vo website khoa ngi dựng cú th tỡm hiu c thụng tin hot ng, cỏc bi vit gii thiu khoa, chc nng cỏc t b mụn, danh sỏch cỏc thy, cụ giỏo, cỏc thụng bỏo, tin tc m khoa cung cp - Website l mt...
 • 56
 • 448
 • 2

Xây dựng website khoa công nghệ thông tin trường đại học vinh

Xây dựng website khoa công nghệ thông tin trường đại học vinh
... thit k mt Cng thụng tin in t t V mt ng dng: Xõy dng Website Khoa CNTT cp nht thụng tin thng xuyờn ca khoa, thụng tin v cỏc cỏn b ging dy, tin tc cho sinh viờn v.v Hon thin Website demo bo v ... H thng thụng tin Website c bn ỏp ng c nhu cu tỡm hiu thụng tin v khoa v nhng thụng tin cp nht nhng hot ng mi nht ca sinh viờn khoa CNTT núi riờng v i hc Vinh núi chung Tuy nhiờn, website ny khụng ... th tụi chn ti Xõy dng Website khoa CNTT ca trng i Hc Vinh, vi hi vng website cú th gii thiu rng rói v khoa cho ton th sinh viờn trng i hc Vinh v mi ngi mun tỡm hiu v khoa 1.2 Phm vi ti Vỡ...
 • 47
 • 342
 • 1

tiểu luận xây dựng phần mềm quản lý vật tư cho khoa công nghệ thông tin trường cao đẳng lý tự trọng

tiểu luận xây dựng phần mềm quản lý vật tư cho khoa công nghệ thông tin trường cao đẳng lý tự trọng
... Mô tả hệ thống: Khoa công nghệ thông tin trường CĐKT Tự Trọng có phòng quản vật chuyên quản thiết bị, vật khoa Mô hình tổ chức phòng sau: Trong đó:  Bộ phận vật      Lập ... + + 27 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG NHÓM IV Thiết Kế Xử - Sơ Đồ DFD II1 DFD Ngử cảnh Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản vật khoa CNTT trường CĐKT Tự Trọng 28 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ ... hơn, muốn cải tiến cách quản vật thủ công, không đạt hiệu cao, nhiều thời gian Vì chúng em xây dựng chương trình quản vật cho khoa công nghệ thông tin, viết báo cáo đề tài Cuối chúng...
 • 59
 • 224
 • 1

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý khoa công nghệ thông tin trường đại học kỹ thuật công nghệ

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý khoa công nghệ thông tin trường đại học kỹ thuật công nghệ
... vấn đề: Xây dựng phần mềm quản khoa công nghệ thông tin trường đại học kỹ thuật công nghệ định hướng theo quy chế tín chỉ, hệ thống cần đảm bảo khả hoạt động ổn định I.2 Nhiệm vụ đề tài: Quản ... môn học đại cương, hay tự chọn Màn hình lớp quản lý: Cho phép người sử dụng thêm, xóa, cập nhật thông tin lớp quản bao gồm: Mã lớp quản Tên lớp quản Giáo viên quản lý: người quản lớp ... phần môn học kết cấu dạng tổ hợp từ nhiều môn học Từng học phần phải ký hiệu mã số riêng trường quy định Có hai loại học phần: học phần bắt buộc học phần tự chọn a) Học phần bắt buộc học phần chứa...
 • 67
 • 255
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU X

XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU X
... dụng công nghệ thông tin nhóm nghiên cứu thực đề tài X y dựng hệ thống E-learning Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bạc Liêu MỤC TIÊU Nhóm nghiên cứu thực trạng dạy học Khoa Công nghệ thông ... sau xuất nội dung lên LMS kết nối như: - Công cụ eXe (E-learning XHTML editor) - Công cụ Adobe Presenter 4.3 Ứng dụng Moodle x y dựng hệ thống E-learning Khoa Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học ... thông tin, nhu cầu cần đào tạo trực tuyến Khoa Từ nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Moodle để x y dựng hệ thống E-learning mang đặc thù riêng Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Bạc Liêu Việc...
 • 11
 • 194
 • 0

Nghien cuu tinh hieu qua ung dung cong cu cong nghe thong tin trong viec day tu vung tieng anh chuyen nganh cho sinh vien nam thu hai khoa cong nghe thong tin truong cao dang ky thuat cong nghiep viet nam han quoc

Nghien cuu tinh hieu qua ung dung cong cu cong nghe thong tin trong viec day tu vung tieng anh chuyen nganh cho sinh vien nam thu hai khoa cong nghe thong tin truong cao dang ky thuat cong nghiep viet nam  han quoc
... the study was 40 students from 105 students at IT Faculty at VKITC Methods of the study The method used in this study is quasi-experimental research design which utilizes both qualitative and quantitative ... that emphasizes the study of language in a cultural context It is believed that language and culture are interdependent Understanding the culture of the target language enhances understanding ... nd year students in IT Faculty at VKITC? What are the students’ opinions and attitudes towards the utilization of the class website in their IT vocabulary learning? What difficulties students...
 • 42
 • 1,015
 • 0

Nghiên cứu phương pháp đo lường mức độ tương đồng ngữ nghĩa cho bài toán tìm kiếm trong kho tài liệu học tập lĩnh vực công nghệ thông tin

Nghiên cứu phương pháp đo lường mức độ tương đồng ngữ nghĩa cho bài toán tìm kiếm trong kho tài liệu học tập lĩnh vực công nghệ thông tin
... HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG AN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG NGỮ NGHĨA CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM TRONG KHO TÀI LIỆU HỌC TẬP LĨNH ... Đánh giá độ tương đồng ngữ nghĩa truy hồi thông tin 2.2.1 Các phương pháp tính độ tương đồng ngữ nghĩa khái niệm Có nhiều phương pháp tính độ đo tương đồng ngữ nghĩa hay kho ng cách ngữ nghĩa khái ... thuật tìm kiếm theo ngữ nghĩa phổ biến Từ đề xuất kỹ thuật tìm kiếm theo ngữ nghĩa phù hợp cho việc cài đặt kho tài nguyên học tập, cố gắng tận dụng tối đa thông tin ngữ nghĩa có tổ chức kho tài liệu...
 • 74
 • 515
 • 4

Đánh giá mức độ thích ứng với việc làm của sinh viên ngành công nghệ thông tin trường đại học cửu long

Đánh giá mức độ thích ứng với việc làm của sinh viên ngành công nghệ thông tin trường đại học cửu long
... (1) Đánh giá thực trạng thích ứng với việc làm sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Cửu Long (2) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với việc làm sinh viên Công nghệ thông ... nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Cửu Long thời gian qua nào? (2) Mức độ thích ứng với việc làm cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Cửu Long nào? (3) Những ... làm điều này, sở đào tạo sinh viên ngành Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng Trên sở chọn nghiên cứu Đánh giá mức độ thích ứng với việc làm sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường Đại...
 • 107
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tên đề tài đánh giá sự hài lòng của sinh viên hệ tín chỉ đối với các dịch vụ công nghệ thông tin trường đại học xây dựng miền trungtài liệu luận văn báo cáo công nghệ thông tin web các trình duyệt web phổ biến hiện nay nhận xét đánh giá về thị phần sử dụng của các trình duyệt này trên thế giới và tại việt namnghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán ở tiểu họcnghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường cao ñẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và đánh giá thử nghiệmứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán dạy trẻ phương pháp tư duy bản đồ tư duy trong công việc bản đồ tư duy trong học tậpskkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcviệc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy họcứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và họcứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thptứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thcsứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toánứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vănskkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm nonGiai trinh chenh lech 10 LNST Kiem toanBao cao ket qua giao dich co phieuGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV 2014Bao cao API Q2 2013 1Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II 2013Microsoft Word TAI LIEUBao cao tai chinh tom tat nam 2010 APIMicrosoft Word NGHI QUYET DHCD APECI 2010Báo cáo tài chính hợp nhất Q2.2016Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương BCTC 2015 quy 1 tHọp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngTai lieu DHCD 2016 26 3Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngMicrosoft Word Document220170922 BSC Vietnam Daily Review VN L%e1%ba%a5y l%e1%ba%a1i %c4%91i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n %c3%9d ngh%c4%a9a c%e1%bb%a7a th%c3%a0nh c%c3%b4ng20170922 BSC Vietnam Daily Review VN L%e1%ba%a5y l%e1%ba%a1i %c4%91i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n %c3%9d ngh%c4%a9a c%e1%bb%a7a th%c3%a0nh c%c3%b4ngTNG STRONG BUY Target Price VND18538 Company Report (2)20170923 BSC Vietnam Weekly Review Week 37 (25 09 29 09 2017)