THUẬT TOÁN FRAME – STEWART GIẢI BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT

Thuật toán frame stewart giải bài toán tháp nội tổng quát

Thuật toán frame – stewart giải bài toán tháp hà nội tổng quát
... chơi Tháp Nội Chương Bài toán Tháp Nội cổ điển Chương Bài toán Tháp Nội với bốn cọc Chương Bài toán Tháp Nội tổng quát Chương giới thiệu tổng quan Trò chơi Tháp Nội Lời giải Bài toán ... tính toán, Bài toán Tháp Nội gợi ý cho nhiều nghiên cứu khoa học máy tính toán học Luận văn Thuật toán Frame- Stewart giải toán Tháp Nội tổng quát có mục đích trình bày tổng quan thuật toán ... TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI 21 §1 Trò chơi tháp Nội thuật giải đệ qui 21 §2 Giải toán tháp Nội biểu diễn hệ đếm số 26 §3 Đồ thị Nội 34 §4 Giải toán Tháp Nội máy tính...
 • 82
 • 850
 • 4

Thuật toán frame stewart giải bài toán tháp nội tổng quát .pdf

Thuật toán frame – stewart giải bài toán tháp hà nội tổng quát .pdf
... chơi Tháp Nội Chương Bài toán Tháp Nội cổ điển Chương Bài toán Tháp Nội với bốn cọc Chương Bài toán Tháp Nội tổng quát Chương giới thiệu tổng quan Trò chơi Tháp Nội Lời giải Bài toán ... tính toán, Bài toán Tháp Nội gợi ý cho nhiều nghiên cứu khoa học máy tính toán học Luận văn Thuật toán Frame- Stewart giải toán Tháp Nội tổng quát có mục đích trình bày tổng quan thuật toán ... TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI 21 §1 Trò chơi tháp Nội thuật giải đệ qui 21 §2 Giải toán tháp Nội biểu diễn hệ đếm số 26 §3 Đồ thị Nội 34 §4 Giải toán Tháp Nội máy tính...
 • 82
 • 589
 • 1

Tài liệu luận văn: THUẬT TOÁN FRAME STEWART GIẢI BÀI TOÁN THÁP NỘI TỔNG QUÁT doc

Tài liệu luận văn: THUẬT TOÁN FRAME – STEWART GIẢI BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT doc
... chơi Tháp Nội Chương Bài toán Tháp Nội cổ điển Chương Bài toán Tháp Nội với bốn cọc Chương Bài toán Tháp Nội tổng quát Chương giới thiệu tổng quan Trò chơi Tháp Nội Lời giải Bài toán ... tính toán, Bài toán Tháp Nội gợi ý cho nhiều nghiên cứu khoa học máy tính toán học Luận văn Thuật toán Frame- Stewart giải toán Tháp Nội tổng quát có mục đích trình bày tổng quan thuật toán ... học, toán tháp Nội lại thu hút ý nhà toán- tin học Nó trở thành ví dụ điển hình phương pháp giải đệ qui lập trình 2.1 Bài toán Tháp Nội tổng quát Bài toán Tháp Nội với ba cọc n đĩa giải...
 • 82
 • 334
 • 0

Một số công thức truy hồi trong bài toán tháp Nội tổng quát

Một số công thức truy hồi trong bài toán tháp Hà Nội tổng quát
... Bài toán Tháp Nội cổ điển 1.2.2 Bài toán Tháp Nội tổng quát Chƣơng MỘT SỐ CÔNG THỨC TRUY HỒI TRONG BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI DỰA TRÊN PHÁT BIỂU QUI HOẠCH ĐỘNG…… 17 2.1 Công thức ... toán Tháp Nội Luận văn gồm Phần mở đầu, hai Chương Tài liệu tham khảo Chƣơng Bài toán Tháp Nội tổng quát Chương giới thiệu tổng quan toán tháp Tháp Nội tổng quát Chƣơng Một số công thức ... Nội thuật toán có thời gian mũ 1.2.2 Bài toán Tháp Nội tổng quát Một mở rộng tự nhiên toán Tháp Nội cổ điển Bài toán Tháp Nội với bốn (hoặc nhiều) cọc Chính tác giả toán Tháp Nội, E...
 • 58
 • 430
 • 0

Bài toán tháp Nộithuật giải Gray

Bài toán tháp Hà Nội và thuật giải Gray
... đoạn3 lời giải toán Tháp Nội Việcchứng minh quy tắc với n = 2k +1 với n = 2k +2 hoàntoàn tương tự Như vậy, từMã Gray Phản xạ theo quy tắc nêu ta tìm dễ dàng lời giảibài toán Tháp Nội, điều ... giữahai toán Tuy việc làm không giúp tìm cách giải tốt hơncho toán thông qua việc giải toán độ phức tạp tínhtoán hai tương đương, việc tìm mối quan hệ giữahai toán có nguồn gốc, cách giải hoàn ... Từ bảng Mã Gray Phản xạta suy lời giải toán Tháp Nội sau +Lần lượt xét xâu Mã Gray Phản xạ từ xuống, thayđổi hai xâu liên tiếp cách di chuyển...
 • 3
 • 1,300
 • 29

Lập trình hàm tìm hiểu và áp dụng ngôn ngữ lisp giải bài toán “tháp nội”

Lập trình hàm tìm hiểu và áp dụng ngôn ngữ lisp giải bài toán “tháp hà nội”
... Lisp Ngôn ngữ lập trình Lập trình hàm Lập trình mệnh lệnh Viết tắt Ghi CL NNLT LTH LTML Nhóm 11 Lập trình hàm tìm hiểu áp dụng ngôn ngữ Lisp giải toán “Tháp Nội” TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH HÀM ... hiểu áp dụng ngôn ngữ Lisp giải toán “Tháp Nội” 1.5 Bản chất ngôn ngữ lập trình hàm Mục đích việc thiết kế ngôn ngữ lập trình hàm hàm toán học cách nhiều Tiến trình tính toán ngôn ngữ lập trình ... Lập trình hàm tìm hiểu áp dụng ngôn ngữ Lisp giải toán “Tháp Nội” chí đến ngôn ngữ lập trình dạng khác, lập trình logic hay lập trình hàm Nhằm mục đích hiểu sâu môn học “Nguyên lý ngôn ngữ...
 • 20
 • 1,158
 • 9

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN AKT CHO BÀI TOÁN THÁP NỘI pptx

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN AKT CHO BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI pptx
... Tài liệu hướng dẫn thực hành = : Nếu đỉnh mở = : Nếu đỉnh đóng DINH DinhTruoc: Trả thứ tự đỉnh trước DINH g, h: Lượng giá đỉnh Hướng dẫn cài đặt 3.1 Hàm lượng giá Dữ liệu vào: đỉnh P ... Nếu không tìm t Thoat = Thuật giải dừng, lời giải cho toán Đóng đỉnh O[t] (O[t].TrangThai = 1) Gọi S1[0 k] tập đỉnh sau O[t] không nằm O Với S1[i]: i=0 k Nếu nO>MAX Thoat = Thuật giải dừng, không ... S1[i] vào O nO++ Tài liệu hướng dẫn thực hành O[nO-1] ← S1[i] O[nO-1].TrangThai = O[nO-1].DinhTruoc = t Nếu S1[i] đích Nho = nO-1 Thoat = Thuật giải dừng, thành công } Nếu Thoat = Dựa vào thông...
 • 3
 • 815
 • 14

Lập trình postfix và bài toán Tháp Nội, Quán lý kho

Lập trình postfix và bài toán Tháp Hà Nội, Quán lý kho
... Dich} Bài tập 3.3: Viết chương trình quản kho đơn giản thực chức sau: Cho phép thêm mặt hàng vào kho Xuất mặt hàng khỏi kho Cấu trúc liệu & giải thuật CNTT Xem tất hàng hoá kho Xem mặt hàng ... Nếu toán hạng: Push ⇒ stack Nếu gặp toán tử: Lấy toán hạng stack Tính giá trị toán hạng theo toán tử Push kết ⇒ stack Khi trình kết thúc số cuối lại stack giá trị biểu thức Bài tập 3.2: Bài toán ... {N-1, Nguon, TrungGian} Quá trình thực stack khác rỗng Nhận xét: Lưu ý thứ tự đưa vào thông tin di chuyển vào stack Trong phần thông tin {N-1, Nguon, TrungGian} đưa vào stack sau nên chúng lấy...
 • 4
 • 616
 • 3

Bài toán tháp Nội

Bài toán tháp Hà Nội
... giải cho toán khác sau: Tháp Nội cổ tầng: 'hhhhh' Tháp Nội vòng tầng: 'xxxxx' Tháp Nội vòng ngược tầng: 'nnnnn' Tháp Nội thẳng tầng :1 'ttttt' Tháp Nội đan màu tầng: 'xnxnx' Bài giải: ... TrucTiep(n,a,b) n B(a Mod 3)+1 Tructiep(n,a,b) Nội vòng ngược B=ă mod 3)+1 GianTiep(n,a,b) Nội thẳng Bảng 1.Các điều kiện phương thức xử lý bàitoán tháp Nội sắc màu tổng quát Các ô màu bảng đượcxử ... cho biết màu tầng tháp thứ i tính từ đỉnh tháp trở xuống Với thí dụ đ- cho ta đọc a=1, b=3, s='hnt' Nếu bạn đ- có kinh nghiệm nhận biết cấu hình buộc phải có dạng toán tháp Nội bạn giải dễ dàng...
 • 5
 • 793
 • 13

ĐỀ TÀI TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN THÁP NỘI

ĐỀ TÀI TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI
... Chương MỞ ĐẦU VỀ BÀI TOÁN 1.1 Tìm hiểu toán Có thể người Việt Nam biết Tháp Nội, nhiều niên sinh viên toàn giới lại biết đến Đó vì, Tháp Nội tên toán tiếng Chương trình khoa học tính toán (Computing ... độ phức tạp tính toán, v.v Bài toán Tháp Nội gợi ý cho nhiều nghiên cứu khoa học máy tính toán học Chính nhóm Sv k8 Tin chọn đề tài để bạn khám phá bí ẩn sau toán THÁP HÀ NỘI -3- K8 TIN Đại ... nhỏ Các nhà toán học phát Tháp Nội có chất với toán tìm Đường Hamilton (Hamilton Path) hình giả phương cấp n (n-Hypercube), toán tiếng (2) Nhà toán học D.G Poole sáng tạo Lược Đồ Nội - tam...
 • 14
 • 634
 • 2

Bài toán tháp nội với chuyển động xoay vòng

Bài toán tháp hà nội với chuyển động xoay vòng
... với chuyển động xoay vòng 28 2.1 Các tính chất toán Tháp Nội xoay vòng 28 2.2 Thuật toán lặp cho toán Tháp Nội xoay vòng 45 2.3 Bài toán Tháp Nội với hạn chế chuyển động đĩa 52 ... biên toán Tháp Nội … … 1.1 Lịch sử toánTháp Nội ……………………… 1.2 Một số phát triển cải biên toán Tháp Nội …… 15 1.3 Tài liệu toán Tháp Nội 26 Chƣơng Bài toán Tháp Nội với chuyển ... biên trò chơi Tháp Nội 1.2. 1Bài toán Tháp Nội với nhiều cọc Một mở rộng tự nhiên toán Tháp Nộicổ điển Bài toán Tháp Nội với bốn (hoặc nhiều) cọc.Chính tác giả toán Tháp Nội, E Lucas...
 • 71
 • 66
 • 0

báo cáo môn trí tuê nhân tạo sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán người du lịch

báo cáo môn trí tuê nhân tạo sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán người du lịch
... LỤC LỜI NÓI ĐẦU Bài toán người du lịch toán nghiên cứu sâu lĩnh vực tối ưu hóa Báo cáo trình bày hướng tiếp cận giải toán người du lịch sử dụng giải thuật di truyền Giải thuật di truyền muốn mô ... phải duyệt tăng nhanh số đỉnh n lớn Ngay với đồ thị 100 đỉnh, việc duyệt toàn điều khó thực Bài tập lớn môn học Trí tuệ nhân tạo CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT GIẢI THUẬT DI TRUYÊN GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH ... tìm thấy chu trình tối ưu Bài tập lớn môn học Trí tuệ nhân tạo Đánh giá giải thuật cải tiến tương lai: Giải thuật đề xuất đáp ứng bước giải thuật di truyền Kết chạy giải thuật cho kết tối ưu trường...
 • 27
 • 448
 • 1

slike thuyết trình báo cáo môn trí tuê nhân tạo sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán người du lịch

slike thuyết trình báo cáo môn trí tuê nhân tạo sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán người du lịch
... Nội dung trình bày • • • • Giải thuật di truyền Bài toàn người du lịch Đề xuất giải thuật di truyền giải toán người du lịch Chạy thử chương trình Giải thuật di truyền Bài toán người du lịch ... gọi chu trình Hamilton, qua tất đỉnh đồ thị lần Đồ thị đầy đủ, tồn chu trình Hamilton Giải thuật di truyền giải toàn người du lịch • • Mã hóa đồ thị : liệu chuẩn http://www.tsp.gatech.edu/ Mã ... http://www.tsp.gatech.edu/ Mã hóa chu trình (cá thể): Chu trình mã hóa mảng có thứ tự số hiệu đỉnh Với đồ thị n đỉnh mảng có kích thước n phần tử Giải thuật di truyền giải toàn người du lịch • Khởi tạo quần thể: Quần...
 • 8
 • 252
 • 3

Giải thuật gen di truyền giải bài toán lập kế hoạch học tập

Giải thuật gen di truyền giải bài toán lập kế hoạch học tập
... hợp tài liệu lý thuyết giải thuật di truyền - Biểu di n toán lập kế hoạch học tập trường mô hình giải thuật di truyền 12 Giải thuật di truyền giải toán lập kế hoạch học tập b Phương pháp nghiên ... Giải thuật di truyền giải toán lập kế hoạch học tập Hình 14 Sơ đồ chiến lược nạp lại theo mô hình cá thể tối ưu 2.1.2.8 Mô hình giải thuật 34 Giải thuật di truyền giải toán lập kế hoạch học tập ... Giải thuật di truyền giải toán lập kế hoạch học tập Hà Nội – Năm 2014 Giải thuật di truyền giải toán lập kế hoạch học tập MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC THUẬT NGỮ...
 • 80
 • 343
 • 0

Xem thêm